Havforskningsinstituttet fou i sognefjorden
Download
1 / 32

Havforskningsinstituttet FoU i Sognefjorden - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Havforskningsinstituttet FoU i Sognefjorden. Karin Kroon Boxaspen Forsknings- og rådgivningsprogram akvakultur. HI tildelingsbrev 2011. 4.3 Havbruk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Havforskningsinstituttet FoU i Sognefjorden' - adila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Havforskningsinstituttet fou i sognefjorden
HavforskningsinstituttetFoU i Sognefjorden

Karin Kroon Boxaspen

Forsknings- og rådgivningsprogram akvakultur


Hi tildelingsbrev 2011
HI tildelingsbrev 2011

4.3 Havbruk

Havbruk fører til press på kystsona med risiko for negative virkninger på økosystemene. Havforskningsinstituttet skal skaffe kunnskapsgrunnlag og gi forvaltningsråd for å sikre at havbruksproduksjonen skjer på en miljømessig bærekraftig måte.

Regjeringens strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring gir føringer for Havforskningsinstituttet sine prioriteringer i 2011.


Havforskningsinstituttet fou i sognefjorden

▶ Forsknings- og rådgivningsprogram akvakultur

 • 4 hovedprioriteringer

 • Utslipp og forurensing– Miljøvirkninger, økologiske effekter og lokalisering (akvakultur og havbeite)

 • Sykdom og smittespredning – interaksjoner mellom vill og oppdrettet fisk

 • Rømt fisk - genetiske og økologiske interaksjoner

 • Fiskevelferd og fiskevelferdsindikatorer

 • Utvikle overvåkings og forvaltningssystemer for en bærekraftig og effektiv havbruksnæring, samt bidra til implementering av disse i forvaltning og næring


Operasjonalisering
Operasjonalisering

1.Generell kunnskap

2.Indikatorer

3.Terskelverdier

4. Overvåking

5. Nye tiltak/ revisjon av tiltak


Sognefjorden
Sognefjorden

 • Generell forespørsel til forskere ved HI

  • Fiske, turistfiske, merket kveite, telling steinkobbe, brislingfangst

 • Fysisk oseanografiske forhold

 • Laksefisk

 • Lakselus
Nasjonale laksefjorder
Nasjonale laksefjorder

 • Innført ca 2006

 • Evalueres 2016?

 • Egne bestemmelser
Beskytte vill laksefisk mot lakselussmitte
Beskytte vill laksefisk mot lakselussmitte

 • Mattilsynet pålegger telling av lus på oppdrettsfisk og pålagt avlusning ved overskredet grenseverdi

 • Pålagt synkroniserte vinter og vår avlusninger langs Norskekysten

 • Opprettelse av nasjonale laksefjorder

 • Soneforskrifter

 • i tilegg arbeid på lusevaksine, optimal avlusning, nye metoder for avlusning, avl for en mer motstandsdyktig laks osvHavforskningsinstituttet fou i sognefjorden

1

2

3

5

6

7

8

10

11

12

13

Nasjonal lakselusovervåkning

lakselus på vill laksefisk som indikator

G, B

G – garnfiske sjøørret og sjørøye

B – bur med laks

T – tråling laks og sjøørret

Elfiske – i elveoser

Ruse, spredningsmodellering

G, B

G

G, B

4

G

G, B

G, B,T

G, B

G, B

Undersøkelseslokaliteter

9

 • Porsangerfjord, Finnmark

 • Altafjorden, Finnmark

 • Vik, Nordland

 • Folda, Nordland

 • Vefsnfjorden, Nordland

 • Namsenfjorden, Nord-Trøndelag

 • Trondheimsfjord, Sør-Trøndelag

 • Romsdalsfjord, Møre og Romsdal

 • Ålesundsfjorden, Møre og Romsdal

 • Sognefjorden, Sogn og Fjordane

 • Vosso, Hordaland

 • Hardangerfjord og Ryfylket

 • Sandnesfjorden

G

Havforskningsinstituttet

NINA

Rådgivende Biologer

UNI miljø Bergen

G

G,B,T

Elfiske

GHavforskningsinstituttet fou i sognefjorden

2001

Sørlig og innover

2003

Nordlig og utover

Variasjon mellom år - tidsserier

Store forskjeller mellom mai 2001 og 2003


Havforskningsinstituttet fou i sognefjorden

2001

Southerly and inwards

2003

Northerly and outwards

Modellresultater kan sammenlignes bra

med observasjoner fra smolt merder
Vurdering lakselus
Vurdering lakselus

Sannsynlighet for bestandsregulerende effekt på vill laksefisk (lav = grønn, moderat = gul, høy = rød). %fisk > 0,1 lus/g eller prematur tilbakevandring til ferskvann er vist.

Resistens mot lusemidler kan øke risiko for villfisken ytterligere!


Havforskningsinstituttet fou i sognefjorden

Forslag til helhetlig overvåknings- og evalueringsprogram 2011

1

2

4

6

Undersøkelseslokaliteter

7

 • Porsangerfjord, Finnmark

 • Altafjord, Finnmark

 • Salangen-Malangen, Troms

 • Vik, Nordland

 • Folda, Nordland

 • Vefsnfjord, Nordland

 • Namsenfjorden, Nord-Trøndelag

 • Trondheimsfjord, Sør-Trøndelag

 • Romsdalsfjord, Møre og Romsdal

 • Ålesundfjorden, Møre og Romsdal

 • Sognefjorden, Sogn og Fjordane

 • Vosso, Hordaland

 • Hardangerfjord

 • Ryfylke

 • Sandnesfjord

8

9

11

12

13

15

G

G

G

3

G

G

5

G

G

Tråling

G

G

G

10

G

G

G

Elfiske

G

14

G

Definisjon av b reevne
Definisjon av bæreevne 2011

 • Bæreevne - hvor mye vi kan produsere på et angitt område uten at miljøvirkningene av produksjonen overskrider på forhånd fastsatte grenser for tillatt påvirkning

 • lokalt (merdmiljø/velferd, bunnpåvirkning, fødetilgang)

 • regional (smitte, lus, rømming/genetikk, eutrofi, bunnpåv.)

 • nasjonal (mentalt, metafysikk/oppfatninger/(fôr))


Milj p virkning illustrasjon
Miljøpåvirkning - illustrasjon 2011

Miljøpåvirkning

Terskelverdi 2

Mer kunnskap

kan øke bæreevne

- men også redusere

Terskelverdi 1

”Føre var” prinsippet

Bæreevne 1

Bæreevne 2

Produksjon (biomasse/fôrforbruk)


Utfordringen
Utfordringen 2011

 • Gi forskningsbaserte råd til forvaltningen på best mulig grunnlag og synliggjøre usikkerhet i data

 • Synliggjøre risikoen for påvirkning slik at politikerne gjøre beslutninger på rett grunnlag