B c ch ti n h nh nckhsp d
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

B. C ÁCH TIẾN HÀNH NCKHSP ƯD. B1. Xác định đề tài nghiên cứu B2. Lựa chọn thiết kế nghiên cứu B3. Thu thập dữ liệu nghiên cứu B4. Phân tích dữ liệu B5. Báo cáo đề tài nghiên cứu. 1. B1. Xác định đề tài NCKHSPƯD Xác định đề tài NCKHSPƯD bằng cách nào?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - adila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
B c ch ti n h nh nckhsp d

B. CÁCH TIẾN HÀNHNCKHSPƯD

B1. Xác định đề tài nghiên cứu

B2. Lựa chọn thiết kế nghiên cứu

B3. Thu thập dữ liệu nghiên cứu

B4. Phân tích dữ liệu

B5. Báo cáo đề tài nghiên cứu

1


B1 x c nh t i nckhsp d x c nh t i nckhsp d b ng c ch n o

B1. Xác định đề tài NCKHSPƯDXác định đề tài NCKHSPƯD bằng cách nào?

Tìm hiểu hiện trạng – xác định nguyên nhân

Đưa ra các giải pháp thay thế

Xác định vấn đề nghiên cứu

Xây dựng giả thuyết nghiên cứu

2


B c ch ti n h nh nckhsp d

1. Tìm hiểu hiện trạng(suy ngẫm về tình hình hiện tại)

Nhìn lại các vấn đề trong dạy học và QLGD.

Vấn đề thường được GV/CBQLGD đưa ra:

+ Vì sao nội dung này không thu hút học sinh tham gia?

+ Vì sao kết quả học tập của học sinh sụt giảm khi học nội dung này?

+ Phương pháp này có nâng cao kết quả học tập của học sinh hay không?

+ Có cách nào tốt hơn để thay đổi nhận thức của cha mẹ học sinh về giáo dục trong nhà trường không?

+ Vì sao GV không thực hiện đổi mới PPDH?

+ Vì sao có nhiều HS bỏ học/đi họcmuộn/…?

+ Vì sao chất lượng bồi dưỡng GV về đổi mới PPDH ở địa phương chưa hiệu quả?

+ Vì sao thiếu GV ở vùng sâu, vùng xa?

3


B c ch ti n h nh nckhsp d

- GV/CBQLGD bắt đầu tập trung vào vấn đề cụ thể để tiến hành NCKHSPƯD:

+Xác định các nguyên nhân gây ra thực trạng.

+ Chọn một nguyên nhân có thể tác động.

4


B c ch ti n h nh nckhsp d

2. Đưa ra các giải pháp thay thế thể để tiến hành NCKHSPƯD:

Có thể tìm giải pháp thay thế từ nhiều nguồn khác nhau:

+Các giải pháp đã được triển khai thành công tại nơi khác.

+ Điều chỉnh từ các mô hình khác.

+ Các giải pháp được đề cập trong các tài liệu đã được công bố.

+ Các giải pháp do chính GV/CBQLGD nghĩ ra.

=> Tên đề tài

(Trong quá trình tìm các giải pháp thay thế, GV/CBQLGD cần đọc nhiều bài nghiên cứu giáo dục bàn về các vấn đề tương tự)

5


3 x c nh v n nghi n c u m t t i nckhsp d th ng c t 1 n 3 v n nghi n c u c vi t d i d ng c u h i

3. Xác định vấn đề nghiên cứu thể để tiến hành NCKHSPƯD:

Một đề tài NCKHSPƯD thường có từ 1 đến 3 vấn đề nghiên cứu được viết dưới dạng câu hỏi.

6


B c ch ti n h nh nckhsp d

Ví dụ về xác định vấn đề nghiên cứu thể để tiến hành NCKHSPƯD:

7


B c ch ti n h nh nckhsp d

 • Mỗi NCKHSPƯD khởi đầu bằng một vấn đề v thể để tiến hành NCKHSPƯD:à phải là một vấn đề có thể nghiên cứu được. Vì vậy, vấn đề cần:

  1. Không đưa ra đánh giá về giá trị.

  2. Có thể kiểm chứng bằng dữ liệu.


B c ch ti n h nh nckhsp d


B c ch ti n h nh nckhsp d

10 cứu có và không có đánh giá về giá trị.


B c ch ti n h nh nckhsp d

Một khía cạnh quan trọng khác cứu có và không có đánh giá về giá trị.của vấn đề nghiên cứu là khả năng kiểm chứng bằng dữ liệu.

+ Suy nghĩ xem cần thu thập loại dữ liệu nào?

+ Tính khả thi của việc thu thập những dữ liệu đó?

11


4 x y d ng gi thuy t nghi n c u
4. Xây dựng giả thuyết cứu có và không có đánh giá về giá trị.nghiên cứu

 • Giả thuyết nghiên cứu là một câu trả lời giả định cho vấn đề nghiên cứu và sẽ được kiểm chứng bằng dữ liệu.


V d v x y d ng gi thuy t nc
Ví dụ về cứu có và không có đánh giá về giá trị. xây dựng giả thuyết NC


C hai d ng gi thuy t nghi n c u ch nh

Có hai dạng giả thuyết nghiên cứu chính: cứu có và không có đánh giá về giá trị.

15


B c ch ti n h nh nckhsp d

Vấn cứu có và không có đánh giá về giá trị.đềnghiêncứu

Giả thuyết có nghĩa

( Ha: H1, H2, H3,..)

Giảthuyết

khôngcónghĩa (Ho)

Không có sự khác biệt giữa các nhóm

Không

địnhhướng

Cóđịnhhướng

Có sự khác biệt giữa các nhóm

Một nhóm có kết quả tốt hơn

nhóm kia

16


B c ch ti n h nh nckhsp d

Giả thuyết có nghĩa (Ha): có cứu có và không có đánh giá về giá trị. thể có hoặc không có định hướng. Giả thuyết có định hướng sẽ dự đoán định hướng của kết quả, giả thuyết không định hướng chỉ dự đoán có sự thay đổi. Ví dụ sau sẽ minh họa cho điều này.

17


M t s l u khi p d ng
Một số lưu ý khi áp dụng cứu có và không có đánh giá về giá trị.

B1. Xác định đề tài nghiên cứu:

 • Tìm hiểu thực trạng: căn cứ vào các vấn đề “nổi cộm” trong thực tế GD ở địa phương, khó khăn, hạn chế trong DH/QLGD; Tìm nguyên nhân, chọn 1 nguyên nhân để tác động.

 • Tìm giải pháp thay thế: nên tham khảo các

  kinh nghiệm, tài liệu có nội dung liên quan.

 • Dự kiến tên đề tài, xác định vấn đề NC, xây dựng giả thuyết NC.

  (Sử dụng sơ đồ tư duy để tìm hiểu thực trạng, nguyên ngân, giải pháp thay thế, dự kiến tên đề tài, xác định vấn đề NC, xây dựng giả thuyết NC)


B c ch ti n h nh nckhsp d

Bài tập 1 cứu có và không có đánh giá về giá trị.

 • Sử dụng sơ đồ tư duy để:

  • Tìm hiểu hiện trạng, tìm, chọn nguyên nhân

  • Đưa ra giải pháp thay thế

 • Dự kiến tên đề tài

 • Xác định vấn đề NC, xây dựng giả thuyết NC


H ng d n s d ng s t duy
Hướng dẫn sử dụng sơ đồ tư duy cứu có và không có đánh giá về giá trị.

20


V d 1
Ví dụ 1 cứu có và không có đánh giá về giá trị.

Tìm và chọn nguyên nhân

Chương trình nặng

PPDH chưa phát huy tính tích cực của HS

HS học kém môn Toán (HS lớp 2)

Hiện trạng

Chọn nguyên nhân

Phụ huynh chưa quan tâm

Lớp học đông

Đồ dùng, điều kiện lớp học chưa đáp ứng


B c ch ti n h nh nckhsp d

Tìm giải pháp tác động cứu có và không có đánh giá về giá trị.

Học thông qua trò chơi

Nêu, giải quyết vấn đề

Một số PPDH tích cực áp dụng trong môn Toán

Thực hành, luyện tập

Học theo nhóm

Giải thích minh họa


B c ch ti n h nh nckhsp d

 • Hiện trạng: cứu có và không có đánh giá về giá trị.HS học kém môn Toán (HS lớp 2)

 • Chọn nguyên nhân: PPDH chưa phù hợp

 • Biện pháp tác động: sử dụng PP trò chơi trong dạy học môn Toán lớp 2 (trường …)

 • Tên đề tài: Sử dụng PP trò chơi trong dạy học môn Toán làm tăng kết quả học tập môn Toán của HS lớp 2 (trường…) hoặc Nâng cao kết quả học tập môn Toán thông qua sử dụng PP trò chơi trong dạy học Toán (HS lớp 2 trường…)

 • Vấn đề NC: Sử dụng PP trò chơi trong dạy học môn Toán có làm tăng kết quả học tập môn Toán cho HS lớp 2 không?

 • Giả thuyết: Có, sử dụng PP trò chơi trong dạy học môn Toán sẽ làm tăng kết quả học tập môn Toán cho HS lớp 2.


V d 2 t m v ch n nguy n nh n
V cứu có và không có đánh giá về giá trị.í dụ 2.Tìm và chọn nguyên nhân

Chưa được CBQL quan tâm đúng mức

GV chưa được bồi dưỡng

Chất lượng các sáng kiến kinh nghiệm chưa cao

Hiện trạng

Chọn nguyên nhân

Việc đánh giá chưa thống nhất, chưa khách quan

Trình độ GV hạn chế

GV chưa tự giác


2 gi i ph p thay th
2. Giải pháp thay thế cứu có và không có đánh giá về giá trị.

 • Bồi dưỡng GV THPT về quy trình nghiên cứu KHSPƯD.


3 v n nghi n c u
3. Vấn đề nghiên cứu cứu có và không có đánh giá về giá trị.

Tên đề tài:

Nâng cao số lượng và chất lượng sáng kiến kinh nghiệm của GV THPT tỉnh A thông qua việc bồi dưỡng quy trình nghiên cứu KHSPƯD.

Các vấn đề nghiên cứu:

- Việc bồi dưỡng quy trình nghiên cứu KHSPƯD có làm tăng số lượng sáng kiến kinh nghiệm của GV THPT tỉnh A hay không?

- Việc bồi dưỡng quy trình nghiên cứu KHSPƯD có làm tăng chất lượng của các sáng kiến kinh nghiệm của GV THPT tỉnh A hay không?


B c ch ti n h nh nckhsp d

Giả thuyết nghiên cứu: cứu có và không có đánh giá về giá trị.

- Có, việc bồi dưỡng quy trình nghiên cứu KHSPƯD sẽ làm tăng số lượng sáng kiến kinh nghiệm của GV THPT tỉnh A.

- Có, việc bồi dưỡng quy trình nghiên cứu KHSPƯD sẽ làm tăng chất lượng của các sáng kiến kinh nghiệm của GV THPT tỉnh A.

(Giả thuyết có định hướng)


ad