TÜRK EXİMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRK EXİMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRK EXİMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI

play fullscreen
1 / 25
TÜRK EXİMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI
361 Views
Download Presentation
adie
Download Presentation

TÜRK EXİMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TÜRK EXİMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI Selin ÇALIŞKAN TÜRK EXİMBANK SİGORTA VE GARANTİ İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 2. İHRACAT KREDİ SİGORTASI; İHRACATÇILARIN, MAL VE HİZMET İHRACINDAN DOĞAN ALACAKLARINI TİCARİ ve POLİTİK RİSKLERE KARŞI TEMİNAT ALTINA ALAN BİR SİGORTA TÜRÜDÜR.

 3. BANKAMIZIN TEMEL GÖREVLERİ ARASINDA YER ALAN İHRACAT KREDİ SİGORTASI BÜTÜN DÜNYADA YAYGIN OLARAK KULLANILAN ÇAĞDAŞ VE ETKİN BİR TEŞVİK ARACIDIR.

 4. İHRACAT KREDİ SİGORTASI • GELİŞMİŞ ÜLKELERDE XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA • GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE 1960’LARDA • TÜRKİYE’DE 1989 YILINDA UYGULANMAYA BAŞLAMIŞTIR.

 5. TÜRK EXİMBANK SİGORTA PROGRAMLARI • KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI • ORTA/UZUN VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI • YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEMİNAT MEKTUPLARININ HAKSIZ NAKDE ÇEVRİLME SİGORTA PROGRAMI

 6. TİCARİVEPOLİTİK RİSKLERDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI İLE % 90 ORANINDA TAZMİN EDİLİR.

 7. TİCARİ RİSKLER • İFLAS • KONKORDATO • TASFİYE • MAL BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ • MALIN, İHRACATÇIDAN KAYNAKLANMAYAN NEDENLERLE KABUL EDİLMEMESİ

 8. POLİTİK RİSKLER • SAVAŞ HALİ, İHTİLAL • İÇ SAVAŞ, İSYAN, AYAKLANMA • TRANSFER GÜÇLÜKLERİ • ALICININ ÜLKESİNİN İTHAL YASAĞI • ALICI BİR DEVLET VEYA DEVLET GARANTİSİNİ HAİZ BİR KURULUŞ İSE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİ

 9. KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI KAPSAM : POLİÇE SÜRESİ İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK TÜM İHRACAT PORTFÖYÜ (WHOLE-TURNOVER) POLİÇE SÜRESİ: 1 YIL AZAMİ VADE: 360 GÜN ZARAR TAZMİN ORANI: AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE % 90 ZARARIN KESİNLEŞMESİNE İLİŞKİN BEKLEME SÜRESİ: AZAMİ 4 AY KAPSAM DAHİLİNDEKİ ÜLKE SAYISI: 204 PRİM ORANLARI: ALICININ TÜRÜ, İHRACATIN ÖDEME ŞEKLİ VE VADESİ İLE ALICININ ÜLKESİNİN RİSK GRUBU DİKKATE ALINARAK ÜLKE BAZINDA ‰ 0.2 - % 4 ARALIĞI

 10. KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE, BİR YIL İÇİNDE YAPILACAK, 360 GÜNE KADAR VADELİ, GAYRİKABİLİRÜCU AKREDİTİF, VESAİK VE MAL MUKABİLİ ÖDEME KOŞULLARI İLE YAPILAN TÜM SEVKİYATLARI KAPSAMAKTADIR.

 11. KAPSANMAYAN SEVKİYATLAR • TEYİTLİ AKREDİTİF • ANLAŞMA • MENFAAT İLİŞKİSİ • SIFIR LİMİT • PASİF İHRACAT • PEŞİN SATIŞ • BAŞKA FİRMA ADINA SİGORTALI SEVKİYAT • KAPSAM DIŞI ÜLKE • SERBEST BÖLGELERE YAPILAN İHRACAT • FACTORING - FORFAITING • KONSİNYE SATIŞ • TRANSİT TİCARET • PREFİNANSMAN • FARKLI ÖDEME ŞEKLİ • TALEBE BAĞLI AKREDİTİFLİ İŞLEM • ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR

 12. ÜLKE KAPSAM KOŞULLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI KAPSAMINDA 7 FARKLI RİSK GRUBUNDA DEĞERLENDİRİLEN 204 ÜLKEYE YAPILACAK SEVKİYATLAR SİGORTA TEMİNATI ALTINA ALINMAKTADIR. SÖZ KONUSU ÜLKELERDEN SADECE 7 TANESİ İÇİN GAYRIKABİLİ RÜCU AKREDİTİF VEYA BANKA GARANTİSİ TAHTINDA ÖDEME ŞARTI ARANMAKTA, DİĞER 197 ÜLKEYE GERÇEKLEŞTİRİLEN SEVKİYATLAR ÖZEL BİR ÖDEME KOŞULU ARANMAKSIZIN KAPSAMA ALINMAKTADIR.

 13. ALICI LİMİTİ NEDİR? TÜRK EXIMBANK‘IN HER BİR ALICI İÇİN ORTAYA ÇIKACAK ZARARLARLA İLGİLİ OLARAK ÖDEMEYİ YÜKLENDİĞİ AZAMİ TUTARDIR. • ALICI LİMİTİ ONAYLARI 2 YIL SÜRE İLE GEÇERLİDİR. • ALICI LİMİTİ ONAY TUTARI ROTATİFTİR.

 14. ALICI FİRMANIN RİSK ANALİZİ ALICI FİRMA HAKKINDA TEMİN EDİLEN FİNANSAL VERİLER “FİNANSAL ANALİZ TEKNİĞİ” ÇERÇEVESİNDE İNCELENEREK, AŞAĞIDAKİ KRİTERLER ÖNCELİKLE DİKKATE ALINMAK SURETİYLE ALICI LİMİTİ BELİRLENİR: • ÜLKENİN GENEL EKONOMİK VE FİNANSAL KOŞULLARI • SEKTÖR BİLGİLERİ • FİRMANIN TİCARİ GEÇMİŞİ • FİRMANIN SERMAYE YAPISI • FİRMA ÖLÇEĞİ • ÖDEME ALIŞKANLIĞI • TİCARİ BANKALAR VE DİĞER FİRMALARDAN ALICI FİRMAYLA İLGİLİ OLARAK ALINAN REFERANSLAR

 15. TÜRK EXIMBANK’IN KAYITLARINDA, DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDE YERLEŞİK 155.400 FİRMA HAKKINDA BİLGİ BULUNMAKTADIR. BAŞLICA BİLGİ KAYNAKLARI: • DÜNYANIN ÖNDE GELEN ENFORMASYON KURULUŞLARI • DİĞER İHRACAT KREDİ SİGORTASI KURUMLARI • ULUSLARARASI KREDİ SİGORTASI KURUMLARI BİRLİĞİ (BERNE UNION)

 16. TAZMİNAT İŞLEMLERİ • SİGORTALI, VADESİNDE ÖDENMEYEN ALACAKLARINI, VADESİ GEÇMİŞ ALACAK BİLDİRİM FORMU İLE EXİMBANK’A BİLDİRİR. • TAZMİNAT MÜDÜRLÜĞÜ, SEVKİYATIN POLİÇE HÜKÜMLERİNE UYGUNLUĞUNU İNCELER. • SİGORTALI, ZARARIN KESİNLEŞMESİNİ İZLEYEN 2 AY İÇİNDE TAZMİNAT TALEP FORMU İLE EXİMBANK’A BAŞVURUR.

 17. TAZMİNAT İŞLEMLERİ (II) • TAZMİNAT TALEP FORMU VE EKİNDEKİ BELGELER İNCELENİR. • TAZMİNAT TALEBİ İCRA KOMİTESİ’NE SUNULUR. • SİGORTA KOMİTESİ ONAYINDAN SONRA, ZARARIN %90’I İLE, BEKLEME SÜRESİ İÇİN UYGULANAN LIBOR FAİZİ SİGORTALI’YA ÖDENİR. • TAZMİN EDİLEN ALACAĞIN HUKUKİ TAKİBATI KOORDİNE EDİLİR.

 18. 1- TEKLİFNAME / KABUL FORMU / POLİÇE 2- ALICI LİMİTİ BAŞVURUSU / ONAYI 7- AYLIK SEVKİYAT BİLDİRİMİ / PRİM ÖDEMESİ İHRACATÇI TÜRK EXIMBANK 9- VADESİ GEÇMİŞ ALACAK BİLDİRİMİ 10- TAZMİNAT TALEBİ / ÖDEMESİ 5 SEVKİYAT 8 ÖDEME 3- POLİÇE TEMLİKİ/ İSKONTO TALEBİ 4- TEMLİK TALEBİ / İSKONTO ONAYI 6-İHRACAT ALACAKLARININ DEVRİ KARŞILIĞINDA FİNANSMAN TİCARİ BANKA ALICI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI İŞLEYİŞ ŞEMASI

 19. BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE İHRACAT KREDİ SİGORTASI

 20. KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI 2010 GÖSTERGELERİ

 21. ORTA/UZUN VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI • SPESİFİK İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI: İHRACAT ALACAKLARI SEVK ÖNCESİ VE SEVK SONRASI DÖNEMLERDE TİCARİ VE POLİTİK RİSKLERE KARŞI TEMİNAT ALTINA ALINIR. • SPESİFİK İHRACAT KREDİ SİGORTASI SEVK SONRASI POLİTİK RİSK PROGRAMI: İHRACAT ALACAKLARI SEVK SONRASI DÖNEMDE ORTAYA ÇIKACAK POLİTİK RİSKLERE KARŞI TEMİNAT ALTINA ALINIR. • SPESİFİK İHRACAT KREDİ SİGORTASI SEVK SONRASI KAPSAMLI RİSK PROGRAMI: SPESİFİK İHRACAT KREDİ SİGORTASI SEVK SONRASI POLİTİK RİSK PROGRAMI İLE SAĞLANAN DESTEK DAHA DA GENİŞLETİLEREK TİCARİ RİSKLER DE TEMİNAT ALTINA ALINIR

 22. ORTA/UZUN VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI (II) SPESİFİK İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI • İŞLEM-SPESİFİK SİGORTA KAPSAMI • 1-5 YIL VADELİ İŞLEMLER • SERMAYE VE YARI-SERMAYE MALI İHRACI • ASGARİ %60 YERLİ KATKI ORANI • POLİTİK YA DA TÜM RİSKLER (TİCARİ/POLİTİK) • SEVK ÖNCESİ VE SEVK SONRASI DÖNEM • PRİM ORANI İŞLEM BAZINDA OECD KURALLARI ÇERÇEVESİNDE • FİNANSMAN SAĞLAYAN TİCARİ BANKALAR LEHİNE GARANTİ MEKTUBU UYGULAMASI • ZARAR TAZMİN ORANI %90

 23. TEŞEKKÜR EDERİM İLETİŞİM Selin ÇALIŞKAN Sigorta ve Garanti İşlemleri Alıcı Riski Değerlendirme Müdürlüğü Tel: 312 – 417 13 00 / 381 E-posta: seaslan@eximbank.gov.tr