Download
succesvol verbeteren n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Succesvol verbeteren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Succesvol verbeteren

Succesvol verbeteren

162 Views Download Presentation
Download Presentation

Succesvol verbeteren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Succesvol verbeteren

 2. Voorstellen • Facit: gespecialiseerd in VVT • Kwaliteit- en organisatieadvies • Training • (CQ-)onderzoek • Coby Dekker • Beleidsadviseur • CQ-coördinator

 3. Twee onderwerpen

 4. .

 5. Uitslagen CQ en ZI • 30% van de cliënten voelt zich niet thuis • 45% vindt dat er onvoldoende personeel is • 18,9% van de cliënten heeft de afgelopen maand te maken gehad met een valincident • 97% ervaart dat men alleen kan zijn wanneer men wil • Een 8 voor de zorgverleners!

 6. Eenduidige vragen? • Zijn de maaltijden lekker? • Wordt uw woonruimte goed schoongemaakt? • Hebben de zorgverleners aandacht voor hoe het met u gaat? • Is de temperatuur aangenaam?

 7. Meten is weten?

 8. Conclusie • We hebben de wetenschappelijke gegevens, maar kunnen nog niet landen • Aanvullende analyse is nodig; CQ is geen eindpunt maar beginpunt

 9. Standaardisatie: voor- en nadelen Voordelen • Meer transparantie • Organisaties worden vergelijkbaar • Kwaliteitskader geeft ondergrenzen aan

 10. Nadelen • Voorbedrukte antwoorden. Cliënt kan niet per vraag kwijt hoe en waarom • Daardoor geen gegevens over locatiegebonden oorzaken • Sterrengekte

 11. Sterrengekte • Ik meet beter dan mijn buurman → meer valincidenten. • Decubitus: 1 cliënt en dan 2 sterren! • Ik wil volgend jaar opnieuw meten, misschien kom ik dan in een ‘betere’ (lees: slechtere) pool. • Het oude huis, daar komt alles door.

 12. Sterrentips • Niet gek laten maken • Ook niet bagatelliseren: • ‘Ouderen zijn nu eenmaal incontinent’ • ‘Ach, ze moeten niet zeuren, we hebben er alles aan gedaan’ • ‘Het komt allemaal door de ZZP’s’ • Vooral kijken naar vergelijking met eerder jaar in úw organisatie

 13. Meten is weten? 6 meter boven de grond is niet altijd voldoende info. CQ is basis, nog geen recept voor verbetering (Tranzo) We hebben specifieke info nodig Dus: Gegevens analyseren. Hoe?

 14. .

 15. Aan de slag met meetresultaten Eerste stap • Analyse in samenspraak mt, medewerkers en cliëntenraad • Hoe komt het? • Herkennen we dit? • Hoe kunnen we verbeteren? (betrek werkvloer!) Tweede stap • Terug naar doelgroep: • Wat willen we aanvullend weten van de cliënten? • Wat vinden ze van verbetervoorstellen?

 16. Terug naar de doelgroep Cliëntenpanels Stembus Mystery guest

 17. Terug naar de doelgroep Foto’s/ filmpjes CQ-vragen bij evaluatiegesprek Medewerkers bij cliënten op bezoek

 18. Flitsend aan de slag • Korte pilots Wat werkt wordt nieuwe procedure • Begeleiding, aandacht, focus liggen op gesprek met bewoners • Benut werkoverleg • Manager/teamleider wordt ook coach

 19. Pijlers: communicatie en zorgleefplan Het nieuwe zorgen • Niet: nee, tenzij • Niet: ja, mits • Wel: ja, hoe? Hebt u zelf al ideeën? • Dat noteren in zorgleefplan • Voorwaarde: gelijkwaardig communiceren Gevolg • Verzorgenden groeien, klanten bloeien • Zorgleefplan met besproken mogelijkheden binnen grenzen

 20. Verbeteren met plezier Terug naar een voorbeeld: • 20% vindt dat de zorgverleners nooit aandacht hebben voor hoe het met hen gaat

 21. Aan de slag met meetresultaten Eerste stap Analyse in samenspraak mt, medewerkers en cliëntenraad Hoe komt het? Herkennen we dit? Hoe kunnen we verbeteren? (betrek werkvloer!) Tweede stap Terug naar doelgroep: Wat willen we aanvullend weten van de cliënten? Wat vinden ze van verbetervoorstellen?

 22. Terug naar de doelgroep Cliëntenpanels Stembus Mystery guest

 23. Terug naar de doelgroep Foto’s/ filmpjes CQ-vragen bij evaluatiegesprek Medewerkers bij cliënten op bezoek

 24. Flitsend aan de slag Korte pilots Wat werkt wordt nieuwe procedure Persoonlijke vorderingen in werkoverleg

 25. Hoe gaat het verder in de praktijk? Meer over succesvolle verbeterplannen in de parallelsessie

 26. Dank voor uw aandacht • coby.dekker@facit.nl • Tel Facit: 0251-212202