slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
客家歌曲 歌詞

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

客家歌曲 歌詞 - PowerPoint PPT Presentation


  • 231 Views
  • Uploaded on

客家歌曲 歌詞. 客 家 本 色 唐山過台灣 無半點錢 剎猛打拼 耕山耕田 咬薑啜醋幾十年 毋識埋怨 世世代代就 恁樣勤儉傳家 兩三百年無改變 客家精神莫豁忒 永遠永遠 時代在進步 社會改變 是非善惡 充滿人間 奉勸世間客家人 修好心田 正正當當做 一個良善个人 就像恩的老祖先 永久莫忘祖宗言 千年萬年. 天公落水 天公哪,落水呀,阿妹呀, 戴頂草帽來到坑水邊, 坑水呀,清又清, 魚仔在水中,泅來泅去。. 細妹按靚 細妹按靚 細妹按靚 就像介一枝花 白白个牙齒 紅紅个嘴唇 目珠啊會講話 細妹按靚 細妹按靚 勝過介牡丹花 標準的身材 甜美的笑容 實在呀得人惜

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '客家歌曲 歌詞' - adie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
客 家 本 色

唐山過台灣 無半點錢剎猛打拼 耕山耕田咬薑啜醋幾十年 毋識埋怨世世代代就 恁樣勤儉傳家兩三百年無改變客家精神莫豁忒 永遠永遠時代在進步 社會改變是非善惡 充滿人間奉勸世間客家人 修好心田正正當當做 一個良善个人就像恩的老祖先永久莫忘祖宗言 千年萬年

slide3
天公落水

天公哪,落水呀,阿妹呀,

戴頂草帽來到坑水邊,

坑水呀,清又清,

魚仔在水中,泅來泅去。

slide4
細妹按靚

細妹按靚 細妹按靚 就像介一枝花

白白个牙齒 紅紅个嘴唇

目珠啊會講話

細妹按靚 細妹按靚

勝過介牡丹花

標準的身材 甜美的笑容

實在呀得人惜

紅花有介葉來遮 細妹仔按靚愛麼儕

我生的斯文又後生 愛我不會差

slide5
月光光

日頭烈拿毋定愛行哪一條路

安靜個夜又想起阿公個慈容

添望忒麼介時節捱緊行緊遠

找毋轉自家

忒阿婆屋卡有千百條故事個龍眼樹下共下吊槓干

田坵底背鏡鮮個圳子 捱等共下覓蛤子

為了麼介愛離開頭擺單純個世界

想念童年

月光光 秀才郎

這介故事捱已經從細聽到大

對頭擺耶流傳下來

月光光 秀才郎

今晡日捱等變哪冇一樣

忒月光底下講古個老人家奈起耶

slide6
伯公伯婆
  • 伯公伯婆,無墀雞,無墀鵝, 墀隻鴨仔像匹婆, 豬肉料,像楊桃, 愛食你就食,毋食啀也無奈何。 請你食酒傍田螺, 酒續無摜著, 轉去摜,做得無?
slide7
.桃花開

(男) 桃花開來 菊花那裡黃 阿哥想妹 身上兩三項一想(來)要妹 鴛鴦哪裡枕 二想(來)要妹 象牙哪裡床妹(正) 妹 三想要妹 救命哪裡 方(啊)的喲(女) 桃花開來 菊花那裡黃 老妹(介)身上 哪有兩三項百貨店項 有介鴛鴦枕 木匠 店項有介象牙床哥(正) 哥 藥店有介 救命哪裡 方啊的喲(男) 桃花開來 菊花那裡黃 老妹(介)身上 有介兩三項轉載來自 老妹玉手 當得鴛鴦枕 老妹圓身 就係象牙床妹(正) 妹 二人相好就係救命 方(啊)的喲(女) 心肝阿哥 你(啊)樣按知 記得(介)老妹 有介好東西父母 生涯 有介三件寶 阿哥係按愛 老妹借分你哥(正) 哥 兩人交情 不好分人 知啊的喲

slide8
歌名:鮮鮮河水細人唔好相打 大人也唔好相打相打第一憨 唔系打到人 就分人打阿公帶你去圓潭捉大鯉嬤細人愛學泅水 到大來正唔會驚水鮮鮮河水 阿舅帶頭學跳水沙溜姜佬蝦公毛蟹 黏黏梭泅水愛先會漞水 會漞水正唔會驚水鮮鮮河水 阿公教你學漞水一隻石牯丟到潭肚 搶等漞釣柄直直釣無食 釣柄彎彎釣石斑阿伯釣潭頭 阿爸釣潭尾系釣無鯽魚 就淺灘咻白哥鮮鮮河水 阿婆灶下切姜絲阿公講佢險險捉到大鱸鰻
slide9
恁仔細,承蒙你

恁仔細,承蒙你,長透講一句,人人心歡喜;

恁仔細,承蒙你,開喙講一句,感情當和氣;

恁仔細,承蒙你,隨時隨地講幾句,

恁仔細,承蒙你,世界會變生趣,

恁仔細,承蒙你,人人聽到笑瞇瞇。

slide12
天公落水

天公落水(採茶歌)

tien gúng lok sùi

天公啊 落水喲

tien gúng a lok sùi io

阿妹啊 戴等笠麻來到坑水邊

a moi a dai dèn lit ma loi do

háng sùi bién

坑水啊 清又清

háng sùi a cin iu cín

魚兒在水中介泅來泅去

ng è cai sùi zúng ge ciu loi ciu hi

slide13
月光光 秀才娘 船來等

ngiet gong góng siu coi ngion son loi dèn

轎來扛 一扛扛到河中央

kieu loi góng it gong gong do ho dung óng

蝦公毛蟹拜龍王

ha gúng mo hài bai liung vong

龍王腳下一蕊花

liung vong giòk há it lui fá

拿分阿妹轉妹家

na bún a moi zòn moi gá

轉到妹家笑哈哈

zòn do moi gá seu ha há

slide14
水果歌 sùi gò gó

食水果 想水果 siit sùi gò siòng sùi gò

想到水果唱條歌 siòng dò sùi gò cong tiau gó

唱一條水果歌 cong it tiau sùi gò gó

你講好不好 ? ngi gòng hò m hò

[ 好 ] hò

芎蕉 香 giung zeu hióng

芎蕉 黃 giung zeu vong

彎彎介身 體 van van ge síin tì

像月光 ciong ngiet góng

大蘋果 脆又甜 tai pin gò ce iu tiam

紅紅介面 與 fung fung ge mien lau

妹妹真相像 me mè ziin siong ciong

細細介 芒 果 se se ge mong gò

鴨 卵 樣 ap lòn iong

酸 甜介味道 són tiam ge mi to

發夢 也會想 bot mung ia voi siòng

slide15
伯公伯婆

bak gúng bak po

伯 公 伯 婆 無殺雞 無殺鵝 無殺雞 無殺鵝

bak gúng bak po mo cii gié mo cii ngo

殺隻鴨仔像匹婆 殺隻鴨仔像匹婆

cii zak ap e ciong pit po

豬肉料 像楊桃 豬肉料 像楊桃

zú ngiuk liau ciong iong to

愛食你就吃 毋食啀也無 奈 何

oi siit ngi ciu siit m siit ngai ia mo nai ho

請你食酒搒田螺 請你食酒搒田螺

ciàng ngi siit ziù bòng tien lo

酒煞無擐到 轉去擐 做得麼

ziù sa mo kuan dò zòn hi kuan zo det mo

slide16
<恁仔細承蒙你>

恁仔細 承蒙你 長透講一句 人人心歡喜

àn zìi se shin mung ngi cong teu gòng it gi ngin ngin sim fón hì

恁仔細 承蒙你 開喙講一句 感情當和氣

àn zìi se shin mung ngi koi zoi gòng it gi gàm cin dong fo hi

恁仔細 承蒙你 隨時隨地講幾句

àn zìi se shin mung ngi sui sii sui ti gòng gì gi

恁仔細 承蒙你 世界會變生趣

àn zìi se shin mung ngi sii ge voi bien sen ci

恁仔細 承蒙你 人人聽到笑咪咪

àn zìi se shin mung ngi ngin ngin táng dò seu mi mí

ad