novembar mesec borbe protiv narkomanije
Download
Skip this Video
Download Presentation
NOVEMBAR Mesec borbe protiv narkomanije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

NOVEMBAR Mesec borbe protiv narkomanije - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

NOVEMBAR Mesec borbe protiv narkomanije. Droge , simptomi i znaci i saveti za roditelje. Sprečite dete da se drogira.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NOVEMBAR Mesec borbe protiv narkomanije' - aderyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
novembar mesec borbe protiv narkomanije

NOVEMBARMesecborbeprotivnarkomanije

Droge, simptomi i znaci i saveti za roditelje

spre ite dete da se drogira
Sprečitedete da se drogira
 • PremapodacimaEvropskogškolskogistraživanja o upotrebialkohola i ostalihdroga (ESPAD) iz 2008. kojejeobuhvatilomlade u Srbijiuzrastaod 16 godina, čak 6,7 odstonjihjeprobalomarihuanu, 7,6 odstojekoristilosedativesa alkoholom, a 3,2 odstojeprobaloekstazi.
rizi ne godine
Rizičnegodine
 • Najugroženijagrupamladihkada se radi o početkukonzumiranjadrogajeuzrastizmeđu 12 i 16 godina. U perioduraneadolescencijemladisuveoma, osetljivi, ranjivi, a naročitoimjestalo da buduprihvaćeniodvršnjaka. Poredtoga, u adolescentskojfazi, kojapočinjeoko 12. godine, tinejdžerpokušava da pronađeodgovore na pitanjakosam ja, kako biti blizaksaljudima, a zaštititi se odbola, kakoprihvatitisvoje „novo“ telo i kakozadovoljitiseksualnepotrebe. Svetosuveomateškizadacizamladuosobu. Iztograzlogamladiponekadpočinju da koristedrogukaopomoć na putusazrevanja.
nisko samopo tovanje je prvi znak
Niskosamopoštovanjejeprviznak
 • Dete u rizikuobično ima nekeodsledećihosobina - voli da se dokazuje, pravisevažno na neprihvatljivnačin, ima niskosamopoštovanje, činimu se da životnemasmisla, čestomujedosadno, teško se prilagođavazahtevimaškole, ne poštujeporodičnapravila.Zatojebitno da čimprimeti neki odovihsimptoma, roditeljreaguje i pomognedetetu. Roditeljisu ti kojimoraju da buduinformisani i da razgovarajusadecom o posledicamaupotrebedroga, a takođetreba da budu deci dobaroslonac i da buduotvorenizatodadetemožedaimpriznaakojeprobalonekudrogu.
simptomi koji ukazuju na upotrebu droga
Simptomikojiukazuju na upotrebudroga
 • Različitinarkotici se manifestujurazličito i trebaimati na umu da nijedanodnavedenihznakovanijedovoljandasasigurnošćuukaže na zloupotrebudroga, alibitrebalo da vas upozori i navede na oprez.
lekovi za smirenje
Lekovizasmirenje
 • Akoprimetite da deteizgledakaodajepijano, ali ne miriše na alkohol, akojenapeto i zbunjeno, teško se koncentriše i nerazgovetnogovorimoždakoristilekovezasmirenje.
marihuana
Marihuana
 • Staklaste, crveneoči, proširenezenice, glasangovor i neadekvatnosmejanje, a potom pospanost, usporenoreagovanje, gubitakmotivacije i zaboravljanjesusamoodnekihsimptomakojiukazuju da nekokoristimarihuanu.
inhalansi lepak
Inhalansi (lepak)
 • Ukoliko se tinedjžerbezrazlogasmeje, izgledapijanoali ne miriše na alkohol, ima suzneoči i poremećajvida, crvenilookonosaiusta, sekrecijuiznosa, glavobolju, mučninu, otežanukontrolumišićaiporemećenorasuđivanjeipamćenjetreba da porazgovaratesanjim.
ekstazi
Ekstazi
 • Izraženapotrebazakretanjem i igranjem, potrebazavelikomkoličinomtečnosti, naletirazneženostii „ljubavi“ premaosobama u okoliniukazuju na korišćenjeekstazija.
stimulansi spid kokain
Stimulansi (spid, kokain...)
 • Hiperaktivnost i euforija, razdražljivost, preteranapričljivostposlekojenastupadepresija, preteranospavanje u neuobičajenovreme, gubitakutežini, suvoćausta, mogućaagresivnostsamosu neki odsimptoma da nekokorististimulanse.
posledice
Posledice
 • Posledicekorišćenjanarkotikasufatalne i uništavajupodjednakopsihuitelo.Psiha - Mladaosobakojakoristidroguviše ne rešavavažnestvari u životu, ne zaljubljuje se, ne razmišlja o karijeri, ne sazrevaemotivno i psihološki, većživi u nekomnerealnomsvetu.Telo - Sintetičkedrogedelujurazorno na centralninervnisistem, patakokodmladeosobeod 17 godinamože da dođedodemencijekaokod 70-godišnjaka! Čestisu i psihijatrijskiproblemikaoštosudepresijaiparanoja.
kome da se obratite
Kome da se obratite?
 • U slučaju da primetitepromenekoddeteta, obratite se zasavetpsihologu u školiilidomuzdravlja, pedijatruiliizabranomlekarukodkojeg se lečidete, a nakontogasavetovalištuzaprevencijuzloupotrebedrogakodmladih, poduslovom da takvopostoji u vašemgradu. U BeogradujetokonkretnoSpecijalnabolnicazabolestizavisnostikoja ima Savetovalištezamlade i roditelje u UliciTeodoraDrajzera 44.
ad