Z kladn informace o tranzitn slu b
Download
1 / 16

Základní informace o Tranzitní službě - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Přechod ze Školy do Práce. Základní informace o Tranzitní službě. Přechod ze Školy do Práce. Tranzitní služba nabízí podporu a poradenství pro mladé lidi s postižením a znevýhodněním v přechodu ze školy do profesního života. Cíle. ukázat mladým lidem pracovní vyhlídky

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Základní informace o Tranzitní službě' - aderes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z kladn informace o tranzitn slu b

Přechod ze Školy do Práce

Základní informace o Tranzitní službě


P echod ze koly do pr ce
Přechod ze Školy do Práce

 • Tranzitní služba nabízí podporu a poradenství pro mladé lidi s postižením a znevýhodněním v přechodu ze školy do profesního života.


Cíle

 • ukázat mladým lidem pracovní vyhlídky

 • poskytnout základy pro rozhodnutí a reálný postoj k pracovní integraci

 • před „Clearingem“ – Situace v Rakousku v roce 1999: Vize a strategie


C lov skupina
Cílová Skupina

Mladí lidé při přechodu ze školy do práce,

ve věku od 13 do 24 let,

se speciálními potřebami:

 • potíže v učení (speciální školní osnovy) a mentální/kognitivní postižení

 • fyzické a kombinované postižení

 • sluchové a/nebo zrakové postižení

 • sociální znevýhodnění, emoční narušení a poruchy v chování

 • mentální onemocnění a autismus


K la slu eb
Škála služeb

 • Vytvoření profilu schopností a zájmů

 • Analýzy silných a slabých stránek

 • Vyjádření potřeby pro dodatkový výcvik

 • Ukázka profesních vyhlídek založených na profilu zájmů a schopnosti

 • Rozpracování rozvojového a kariérního plánu


Metody
Metody

 • Poradenské schůzky s mladými lidmi

 • Konzultace s učiteli a rodiči

 • Hodnocení schopností a zájmů

 • Nabídka pracovní zkušenosti

 • Vytvoření podpůrného týmu (kruhu podpory)

 • Plánování zaměřené na člověka se zapojením učitelů, členů rodiny, přátel…

 • Sběr informací nezbytných v tranzitním portfoliu

 • Psaní zprávy o přechodu a plán rozvoje s doporučeními pro další profesní kroky


Zam stnanci
Zaměstnanci

Zaměstnanci by měli mít profesní zázemí s…

 • Sociální práce (znalost právního systému a trhu práce)

 • Pedagogické / speciálně-pedagogické vzdělávání / inkluzivní vzdělávání

 • Psychologii, obzvláště vývojovou psychologii

 • Schopnost komunikovat a pracovat v týmu

 • Několikaletou pracovní zkušenost, nejlépe s mladými lidmi v komerční sféře

 • Zkušenosti s realizací projektu (organizace procesu) a síťování know how

 • Znalost místní infrastruktury

 • Znalost poradenských technik


Uspo d n
Uspořádání

 • Poradce je prvořadou kontaktní osobou

 • Proces by měl být dokončen v průběhu max. 6 měsíců (pro profesní začlenění může být přidáno dalších 6 měsíců)

 • Jeden poradce zaměstnaný na celý úvazek (40hodin/týden): 50 dokončených tranzitních zpráv za rok

 • Služba je mobilní: Schůzky se mohou konat u poradce, ve škole, doma, ve firmě, kde probíhá stáž – s ohledem na aktuální požadavky

 • Tranzitní služba je dobrovolná a zdarma


Tranzitn proces
Tranzitní proces

Škola

 • Na počátku – první kontakt

  září/říjen

 • Seznámení se s mladými lidmi – sběr informací pro tranzitní portfolio

  říjen/listopad

 • Budování kruhu podpory – pořádání schůzek orientovaných na člověka

  listopad/prosinec

 • Zprostředkování profesního výcviku/stáže

  prosinec/leden

 • Vytvoření profesního plánu – sepsání tranzitní zprávy

  Závěrečná konzultace

  únor/březen

Profesní život


Tranzitn proces krok 1
Tranzitní proces: Krok 1

Na počátku – první kontakt

Září/říjen

 • počáteční kontakt ve spolupráci s učiteli v posledním ročníku povinné školní docházky

 • budování vazby s mladými lidmi

 • nabídka a sběr základních informací

 • vyjednání a sepsání dohody


Tranzitn proces krok 2
Tranzitní proces: Krok 2

Seznámení se s mladými lidmi – sběr informací pro tranzitní portfolio

Říjen/listopad

 • rozhovory a sběr informací prostřednictvím materiálů a pracovních listů

 • hodnocení kvalifikace a zájmů standardizovanými i nestandardizovanými testy a psychologickými procedurami


Tranzitn proces krok 3
Tranzitní proces: Krok 3

Budování kruhu podpory – pořádání schůzek orientovaných na člověka

listopad/prosinec

 • Sezvání učitelů, příbuzných, přátel... na schůzku k naplánování dalších kroků v budoucnosti mladého člověka s pomocí nejdůležitějších osob kolem ní/něj


Tranzitn proces krok 4
Tranzitní proces: Krok 4

Zprostředkování profesního výcviku/stáže

prosinec/leden

 • Pozorování na pracovišti v průběhu výcviku, zpětná vazba z podniku


Tranzitn proces krok 5 a 6
Tranzitní proces: Krok 5 a 6

Vytvoření profesního plánu – sepsání tranzitní zprávy

Závěrečné konzultace

únor/březen

 • předání tranzitní zprávy s profilem dovedností a zájmů a s profesním plánem

 • postoupení na následnou službu


V hody tranzitn slu by
Výhody tranzitní služby

Výsledky hodnocení služby „Clearing“ v Rakousku uskutečněné L & R Sozialforschung jménem rakouského Ministerstva pro Sociální věci ve spolupráci s Prof. G. Wetzelem, Univerzita v Salzburgu (2006):

 • 86% mladých lidí prošlo praktickým výcvikem ve firmách pozitivní efekt na dospívání

 • 87% účastníků mohlo realizovat jejich cíle v kariérním plánu

 • 39% lidí, kteří se neúčastnili, mohlo dosáhnout svých profesních cílů

 • 25% lidí, kteří se neúčastnili, neučinilo nic po ukončení školní docházky


V sledky po slu b clearing
Výsledky po službě „Clearing“

 • 28% účastníků je v učení

 • 25% jsou ve službě„AMS- Public Employment Service“ nebo„the Federal Social Welfare Office“

 • 10% účastníků je většinou jinak zaměstnáno

 • 13% účastníků je většinou nezaměstnáno

 • 20% účastníků navštěvuje školu nebo není začleněno na trh práce

   vysoká úroveň integraceslužby „Clearing“


ad