slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Liikeidea Henkilöstö Neuvonantaja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Liikeidea Henkilöstö Neuvonantaja - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Liikeidea Henkilöstö Neuvonantaja. Liikeidean valinta. Yrityksen liikeidea ja NY-yrittäjät valitaan yhdessä. Kaikkien yrityksen jäsenten tulee olla yhtä mieltä valittavasta liikeideasta. Aivoriihen perusteella ideoiden pitäisi olla jo hieman mietittyjä. . Toiminta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Liikeidea Henkilöstö Neuvonantaja' - aderes


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Liikeidea

 • Henkilöstö
 • Neuvonantaja
liikeidean valinta

Liikeidean valinta

 • Yrityksen liikeidea ja NY-yrittäjät valitaan yhdessä.
 • Kaikkien yrityksen jäsenten tulee olla yhtä mieltä valittavasta liikeideasta.
 • Aivoriihen perusteella ideoiden pitäisi olla jo hieman mietittyjä.
toiminta

Toiminta

Valitkaa jokin seuraavista tavoista

Äänestys NY-tiimeistä

Jokainen valitsee itse yrityksensä idean perusteella

Opettaja jakaa ryhmät.

(paras toimintatapa riippuu ideoista)

yrityksen henkil st
Jokaisella yrityksellä tulee olla vähintään toimitusjohtaja ja talousvastaava sekä neuvonantaja liike-elämästä.

NY-yrityksissä eri tehtävien rajat eivät ole tarkkoja, vaan yleeensä jokainen tekee useita eri asioita.

Seuraavassa on esitelty tehtäviä, joita oikeissa yrityksissä on.

Yrityksen henkilöstö

toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja

 • Johtaa toimintaa (toimitusjohtajalla tulee siis olla kokonaiskäsitys siitä, missä mennään).
 • Laatii liiketoimintasuunnitelman yhdessä muun johdon kanssa.
 • Asettaa toimintatavoitteet ja laatii toimintasuunnitelmat.
 • Luo hyvän me-hengen yrityksen sisällä.
 • Huolehtii siitä, että lopettaminen (likvidaatioprosessi) viedään asianmukaisesti läpi ja että vuosikertomus lähetetään Nuori yrittäjyys ry:lle.
 • Tuntee NY-yritystä koskevat säännöt
toimitusjohtaja jatkuu

Toimitusjohtaja (jatkuu)

 • Tiedottaa osakkaita yrityksen kehityksestä.
 • Pitää yhteyttä mm. neuvonantajiin ja tavittaessa NY-toimistoon.
 • Johtajan jokapäiväisiin tehtäviin kuuluu päätösten tekeminen ja konfliktien ratkaiseminen. Käy läpi kaikki ideat ja ratkaisumallit.
sihteeri

Sihteeri

 • Pitää yrityksen tärkeät paperit ja kirjeenvaihdon järjestyksessä (oma mappi, jossa paperit säilyvät).
 • Lähettää kokouskutsut ja esityslistat ennen jokaista hallituksen kokousta.
 • Pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa.
 • Vastaa osuusluettelosta.
 • Pitää osaltaan huolen siitä, että NY-yritys noudattaa lakeja ja määräyksiä.
 • Tuntee yhtiöjärjestyksen sisällön.
 • Hoitaa yrityksen tiedonvälityksen (puhelin, kirjeenvaihto).
talousvastaava

Talousvastaava

pitää huolta taloudesta ja hoitaa mm. seuraavat asiat:

1. ILMOITUKSET JA RAPORTIT

 • perustamisilmoitus    
 • lopettamisilmoitus    

2. LASKELMIEN TEKEMINEN

 • Budjetti
 • hinta-/tuotelaskelmat
 • osavuosiraportin tuloslaskelma ja tase
 • toimintakertomuksen tuloslaskelma ja tase ym.
talousvastaava1

Talousvastaava

   3. VAROJEN HOITO

 • hoitaa yrityksen rahoja
 • vastaa kassasta ja pankkitilistä
 • kerää mahdolliset rekisteröintimaksut ja tilittää ne opettajalle

   4. KIRJANPITO

 • kuitit ostosta ja myynneistä (tositteet)
 • kirjaukset
 • tilinpäätös
tuotanto palveluvastaava

Tuotanto/palveluvastaava

 • Vastaa tuotannosta.
 • Asettaa tuotantotavoitteet.
 • Tutkii, mistä yritys voi ostaa materiaaleja tai palveluja tuotteisiin. Pyytää tarvittaessa tarjouksia yrityksistä (esim. materiaalit ja painotyöt)
 • Vastaa, että toimitettuja tuotteita on oikea määrä ja että tuotteet ovat vahingoittumattomia.
 • Pitää varastokirjaa.
markkinointivastaava

Markkinointivastaava

 • Kantaa päävastuun markkinoinnista.
 • Laatii analyyseja: asiakkaiden toiveet (kysyntä), kohderyhmä, kilpailija-analyysi, markkinatutkimus.
 • Ehdottaa markkinointiin liittyviä toimenpiteitä.
myyntip llikk

Myyntipäällikkö

 • Kantaa päävastuun myynnistä.
 • Laatii myyntitavoitteet.
 • Pitää myyntikirjaa ja varastokirjaa.
 • Organisoi, kouluttaa ja motivoi myyjiä.
 • Laatii ja esittää myyntitilastoja.
henkil st p llikk

Henkilöstöpäällikkö

 • Ehdottaa työnjaon.
 • Pitää kirjaa työtunneista.
 • Pitää huolta henkilöstöstä.
 • Järjestää henkilöstön koulutusta.
 • Virkistystoiminta henkilöstölle.
minun ny yritykseni

Minun NY-yritykseni

Pohtikaa mitkä tehtävät ovat teille tärkeitä ja mihin asioihin haluatte nimittää omat vastuuhenkilöt.

Yrityksellä tulee olla toimitusjohtaja sekä talousvastaava.

neuvonantaja

Neuvonantaja

 • Neuvonantajat hankitaan työelämän piiristä.
 • Eivät ole NY-yrityksen jäseniä, eikä heillä niin ollen ole päätösvaltaa.
 • Auttavat NY-yrittäjiä tiedoillaan ja kokemuksellaan.
 • Hyvä neuvonantaja on NY-yritykselle ratkaisevan tärkeä, jotta yritys saisi todellisen kuvan yritystoiminnasta.
 • Pohtikaa kuka voisi toimia neuvonantajananne ja olkaa häneen yhteydessä!
opettajat

Opettajat

 • Opettajien rooli yrityksen tukihenkilöinä on tärkeä.
 • Opettajat eivät ole NY-yrityksen jäseniä, joten heillä ei ole muodollista päätösvaltaa.
 • Opettajat ja koulu voi kuitenkin asettaa sääntöjä ja rajoituksia, joita yritysten on noudatettava kyseisessä koulussa.
 • Säännöt voivat esimerkiksi koskea rajoituksia, jotka liittyvät eri toimintoihin osallistumiseen, koulun tilojen käyttöön tai toteutettaviin ideoihin.