Java – coś na temat Klas
Download
1 / 15

Java – coś na temat Klas Piotr Rosik 132808 - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Java – coś na temat Klas Piotr Rosik 132808. Klasy. Wygląd klasy: [modyfikatory] class NazwaKlasy { /*ciało klasy */} W Javie modyfikatory możemy podzielić na dwa rodzaje: a) modyfikatory dostępu (private, protected, public, package)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Java – coś na temat Klas Piotr Rosik 132808' - aderes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Java – coś na temat Klas

Piotr Rosik

132808


Klasy
Klasy

 • Wygląd klasy:

  • [modyfikatory] class NazwaKlasy { /*ciało klasy */}

 • W Javie modyfikatory możemy podzielić na dwa rodzaje:

  a) modyfikatory dostępu (private, protected, public, package)

  • public - wszystkie klasy mają dostęp do pól danych i metod public,

  • private -dostęp do metod i pól danych posiadają jedynie inne metody tej samej klasy,

  • protected - metoda lub pole danych protected lub może być używana jedynie przez metody swojej klasy oraz metody wszystkich jej klas pochodnych,

  • package - jest to modyfikator domyślny, wszystkie metody i pola danych bez modyfikatora dostępu traktowane są jako typu package. Metody (lub pola danych) typu package mogą być używane przez inne klasy danego pakietu.


B modyfikatory w a ciwo ci modyfikowanego elementu
b) Modyfikatory właściwościmodyfikowanego elementu

 • możemy używać modyfikatorów:

  • public,

  • abstract,

  • final.


Obiekt klasy

Class Dane{

int i;

float f;

}

Możemy stworzyć obiekt:

Dane d = new Dane();

Odwolanie:

d.i = 45;

d.f = 4.1f;

Wartości domyślne dla składowych typu podstawowego:

Obiekt klasy


Statyczne pola danych i metody
Statyczne pola danych i metody

 • Pole danych lub metoda zadeklarowana z modyfikatorem static

 • deklaracja oznacza, że pole danych lub metoda dotyczy klasy, a nie obiektu

 • Odwołanie do statycznego pola danych może mieć postać: NazwaKlasy.PoleDanych, a dla metod statycznych NazwaKlasy.Metoda()


Odwo anie do metod i zmiennych typu static

class KontoOsobiste

{

static byte Oprocentowanie = 10;

private Osoba Wlasciciel;

...

static void ZmienOprocentowanie(byte nowyProcent)

{

Oprocentowanie = nowyProcent;

}

}

public static void main(String[] args)

{

KontoOsobiste.Oprocentowanie = 20;

KontoOsobiste rachunek = new KontoOsobiste();

rachunek.ZmienOprocentowanie(40);

KontoOsobiste.ZmienOprocentowanie(30);

}

Odwołanie do metod i zmiennych typu static


Konstruktor
Konstruktor

 • konstruktor zostaje wywołany podczas tworzenia nowego obiektu klasy

 • metodą o nazwie identycznej, jak nazwa klasy(ważna jest wielkość liter)

 • każda klasa może posiadać wiele konstruktorów, różniących się listą argumentów


Konstruktor1

public class Punkt

{

public int X;

public int Y;

}

Punkt A = new Punkt();

public class Punkt

{

public int nX;

public int nY;

public Punkt(int X, int Y)

{

nX=X;

nY=Y;

}

}

Punkt P = new Punkt (4,5);

Konstruktor


Przeci anie konstruktora
Przeciążanie konstruktora

 • nazwa konstruktora jest zdeterminowana wcześniej przez nazwę klasy, może istnieć tylko jedna taka nazwa

 • Konstruktory tej samej klasy różnią się unikatową listą argumentów


Słowo kluczowe this oznacza referencję do "samego siebie", czyli do obiektu, przez który został wywołany.

public class Leaf

{

int i = 0;

Leaf increment()

{

i++;

return this;

}

void print() {

System.out.println("i = " + i);

}

public static void main(String[] args)

{

Leaf x = new Leaf();

x.increment().increment().increment().print();

}

}

}

Służy również do wywoływania konstruktorów z konstruktorów

W konstruktorze podanie słowa kluczowego this oraz listę argumentów, to spowoduje wywołanie konstruktora, do którego pasuje ta lista

Nie można dwukrotnie wywołać„this”

Nie można użyć „this” poza konstruktorem w celu wywołania innego konstruktora

this


Rodzaje klas
Rodzaje klas czyli do obiektu, przez który został wywołany.

 • Klasa finalna

  • Nie można z niej dziedziczyć i nie pozwalamy, aby z niej dziedziczono

  • Wszystkie jej metody automatycznie stają się finalne


Rodzaje klas c d
Rodzaje klas c.d. czyli do obiektu, przez który został wywołany.

 • Klasa abstrakcyjna

  • Klasa zawierająca metody abstrakcyjne nazywana jest klasą abstrakcyjną

  • Nie mamy możliwości bezpośredniego tworzenia obiektów danej klasy


Klasy wewn trzna
Klasy wewnętrzna czyli do obiektu, przez który został wywołany.

 • Klasa wewnętrzna – klasa wewnątrz innej definicji klasy.

  • Posiada prawo dostępu do wszystkich elementów klasy je otaczającej,

  • obiekt klasy wew. Zawiera specjalny lacznik z obiektem klasy zewnętrznej,

  • mogą mieć modyfikator static.


Klasa anonimowa
Klasa anonimowa czyli do obiektu, przez który został wywołany.

 • klasa bez nazwy i konstruktora,

 • definiowana za pomocą wyrażenia postaci:

  • new NazwaNadKlasy(arg, arg, ...){...};


Bibliografia
Bibliografia czyli do obiektu, przez który został wywołany.

 • Thinking in Java – Bruce Eckel

 • http://republika.pl/arturt/java/index.htm - Artur Tyloch


ad