fitten l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fitten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fitten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Fitten - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Fitten. Goede ‘fit’ tussen taken / functie en competenties / vitaliteit gewenst Geregelde aanpassing is nodig voor blijvende adaptatie (Roekel Kolkhuis Tanke, 2008) Aanpassing kan gericht zijn op: Organisatie (arbeidsomstandigheden, -inhoud, -voorwaarden en/of –verhoudingen)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Fitten


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fitten
Fitten

Goede ‘fit’ tussen taken / functie en competenties / vitaliteit gewenst

 • Geregelde aanpassing is nodig voor blijvende adaptatie (Roekel Kolkhuis Tanke, 2008)
 • Aanpassing kan gericht zijn op:
  • Organisatie (arbeidsomstandigheden, -inhoud,

-voorwaarden en/of –verhoudingen)

  • Werknemer (scholing, verbeteren leefstijl)

Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL

fitten werkomgeving
Fitten: werkomgeving
 • Werkomgeving moet passen bij kwaliteiten werknemer
 • Aandachtspunten zijn o.a.:
  • werktempo
  • fysieke belasting
  • mentale belasting
  • autonomie
  • eigen verantwoordelijkheid
  • aansturing

Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL

fitten werknemer
Fitten: werknemer
 • Werknemer moet zich inspannen om ‘bij te blijven’ en goede conditie te behouden
 • Moet ook bereid zijn om periodiek van functie te veranderen in het kader van persoonlijke groei en flexibiliteit
 • Demotieregeling past in dit kader

Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL

flexibiliteit bij werkgever vereist 1
Flexibiliteit bij werkgever vereist -1
 • Leeftijdsgericht personeelsbeleid begint bij aanstelling
 • Accepteer dat piek in productiviteit voor de pensioenleeftijd ligt
 • Beoordeel productiviteit van teams en niet alleen van individuen:
  • jongeren moeten nog leren
  • middenmoot is het meest productief
  • ouderen brengen rust en ervaring in

Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL

flexibiliteit bij werkgever vereist 2
Flexibiliteit bij werkgever vereist -2
 • Schep niet alleen functies voor ‘ideale werknemer’
 • Reken niet te strak in ‘gezonde fte’s’
 • Reserveer geld voor outplacement of detachering naar elders
 • Zorg dat mensen op tijd vertrekken: uitgebluste ouderen vinden niks anders meer

Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL

eruit gelicht ouderen en werk feiten en fictie
Eruit gelicht: ouderen en werk feiten en fictie

Wat neemt af naarmate je ouder wordt?

 • fysieke vermogens (zintuigen, botmassa, spiermassa, coördinatie)
 • mentale vermogens (afname snelheid informatieverwerking, minder korte termijn geheugen)
 • secundaire veroudering in combinatie met leefstijl en omgevingsfactoren: blootstelling aan schadelijke stoffen langer, meer kans op (ouderdoms)ziekten

(STECR, 2004)

Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL

ouderen en werk feiten en fictie
Ouderen en werk: feiten en fictie

Wat neemt toe naarmate de leeftijd vordert?

 • minder fouten maken
 • life-events en omgang er mee
 • ervaring
 • ‘cristallized competences’ versus ‘fluid competences’
 • zorg voor anderen

Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL

specifieke risicofactoren ouderen
Specifieke risicofactoren ouderen
 • werken onder hoge tijdsdruk
 • zware fysieke belasting
 • toepassing van snel ontwikkelende technologie
 • beeldvorming!

Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL

aandachtspunten voor behoud ouderen
Aandachtspunten voor behoud ouderen
 • ‘De’ oudere werknemer bestaat niet
 • De oudere van morgen is een andere dan die van vandaag
 • Er zijn ‘verborgen’ waarden van oudere werknemers (NIDI 2003)
 • De Nederlandse werknemer is zijn eigen grootste vijand (NIDI 2003)

Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL

leeftijdsbewust beleid het lukt niet
Leeftijdsbewust beleid: het lukt niet
 • Weerstand?

bij werknemers:

  • beeldvorming rondom oudere werknemers
  • verworven rechten lastig af te staan

bij werkgevers

  • extra kosten
  • rendementsverlies
  • investering in mensen ‘die toch verdwijnen’

Weerstand is te verwachten maar te managen!

Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL

aanpak weerstand
Aanpak weerstand
 • urgentie verandering aanpak duidelijk voor iedereen
 • ‘wat betekent het voor mij’?
 • aanpassing vergt tijd (rouwproces)
 • zeg wat u denkt (ik voel weerstand!)
 • begrijp de weerstand
 • welke bezwaren: weerstand als informatiebron
 • last but not least: bereid u voor op mogelijke weerstand

Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL

voorbeelden van weerstand
Voorbeelden van weerstand
 • we hebben al een ouderenbeleid!
  • dat is dus een te late aanpak
  • het is niet ‘compleet’ m.a.w. het pampert alleen
 • ons bedrijf is nog jong
  • ook jongeren worden ouder: jong geleerd is oud gedaan!
  • juist deze doelgroep laat zich meenemen
 • je komt aan de rechten van het bedrijf!
  • of zijn het tradities?
  • ook rechten zijn aan tijdsgeest onderworpen
 • we kunnen en willen niet meer
  • leeftijdsbewust beleid richt zich niet op geforceerd actief houden
 • ouderen zijn niet rendabel
  • zie eerdere argumenten

Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL

rendement leeftijdsbewustbeleid
Rendement leeftijdsbewustbeleid?
 • minder job hopping
 • meer rendement door minder ‘muiterij’ (gebrek aan commitment en motivatie)
 • sneller innovatief werken en interesse voor innovaties
 • werknemerstevredenheid en lager verzuim
 • winst door kwaliteitsstijging
 • behoud bedrijfscontinuïteit
 • concurrentievoordeel
 • bedrijfsimago

Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL

kortom
Kortom

Investeren in uw werknemers loont!

Meer vragen/ opmerkingen?

Lectoraat Arbeid & Gezondheid

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Yvonne.Heerkens@han.nl

Josephine.Engels@han.nl

http://www.han.nl/start/graduate-school/gebieden/gezondheid

Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL