Pia a muncii
Download
1 / 15

PIA?A MUNCII - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

PIAŢA MUNCII. Conf. dr. Felicia C. Macarie. PIAŢA MUNCII.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PIA?A MUNCII' - adeola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pia a muncii

PIAŢA MUNCII

Conf. dr.Felicia C.Macarie


Pia a muncii1
PIAŢA MUNCII

Piaţa muncii e o piaţă derivată a cărei formare, funcţionare şi dezvoltare, într-un anumit sens şi măsură este dictată de starea şi dinamica celorlalte pieţe, în special a pieţei bunurilor şi serviciilor de care este legată în mod nemijlocit.


Pia a muncii2
PIAŢA MUNCII

TRASATURI:

1. piaţăimperfectă

 • existenţa concurenţei între un număr infinit de mare de ofertanţi avand o putere economică redusă în procesul vanzării forţei de muncă şi un număr relativ mic de cumpărători ai acesteia;

 • intervenţii legislative exercitate de către guverne;

 • presiuni exercitate de către sindicate asupra formării salariului, stabilirii condiţiilor de muncă, a încheierii contractelor de muncă, a aplicării şi respectării unor norme legate de securitatea fizică şi socială a lucrătorilor;

 • capacitatea de informare parţială cu privire la existenţa şi evoluţia cererii şi a ofertei de muncă pe alte pieţe;


Pia a muncii3
PIAŢA MUNCII

2. piaţă contractuală : stabilirea drepturilor şi obligaţiilor dintre vanzătorii şi cumpărătorii de muncă se realizează pe baza unor contracte economice şi sociale.

3. piaţă administrată : firmele îşi gestionează fondurile de care dispun în funcţie de strategiile de salarizare elaborate pe baza prevederilor legislative, dar şi în funcţie de strategiile de dezvoltare a producţiei de bunuri finale şi servicii la care este utilizată munca angajată de către acestea.


Pia a muncii4
PIAŢA MUNCII

4. piaţă puternicsegmentată pe niveluri determinate de factori economici şi sociali: siguranţa locului de muncă, riscul şomajului, dimensiunea şi securitatea venitului, nivelul de de educaţie şi formare profesională, gradul de sindicalizare şi forţa de negociere a sindicatelor în relaţiile cu patronatul.

 • segmentul primar care cuprinde locurile de muncă sigure, un venit cert, cu perspective de evoluţie în carieră ;

 • segmentul secundar : grad scăzut de calificare, angajări temporare şi cu venituri sub medie.

 • segmentul terţiar care cuprinde munca la negru şi care se dezvoltă odată cu evoluţia economiei subterane.


Pia a muncii5
PIAŢA MUNCII

5. gradul ridicat deeterogenitate al ofertei şi cererii de muncă, determinat de existenţa unei diversităţi de trebuinţe, aflate în continuă continuă creştere şi diversificare.

6. rigiditatea pieţei muncii determinata de : factori naturali (evoluţia demografică, mobilitatea redusă generată de factori de natură socială sau caracteristicile socio- profesionale ), iar pe de altă parte de rigidităţi de natură legislativ-instituţională care îşi au geneza în carenţe de ordin legislativ, instituţional, convenţional şi comportamental.


Pia a muncii6
PIAŢA MUNCII

Cererea şi oferta de muncă.

 • cererea de muncă = numărul locurilor de muncă salariate disponibile la un moment dat

 • oferta de muncă = cei dispuşi să presteze o muncă calificată în schimbul unei sume de bani.

  Cererea de muncă este determinată în mod direct de:

 • productivitatea marginală a muncii se poate determina în expresie fizică (atunci când reprezintă sporul de producţie obţinut ca urmare a creşterii cu o unitate a factorului muncă) şi în expresie valorică (atunci când reprezintă sporul de venit obţinut prin vânzarea pe piaţă a produselor realizate de către lucrătorul marginal sau adiţional)

 • volumul producţiei


Pia a muncii7
PIAŢA MUNCII

Oferta de muncă este determinată de :

 • numărul lucrătorilor apţi pentru a desfăşura o activitate lucrativă,

 • structura pe varste a populaţiei active,

 • calitatea capitalului uman (dată de tipul şi gradul de calificare, compatibilitatea cu cele mai noi descoperiri în domeniul de activitate, de politica statului respectiv de a dezvolta anumite ramuri şi subramuri şi ca atare de a orienta formarea forţei de muncă spre anumite segmente)

 • migraţia capitalului uman

  Capital uman : stocul de aptitudini fizice şi intelectuale, de cunoştinţe teoretice şi practice dobandit în cadrul unei societăţi de către membrii acesteia într-o perioadă de timp.


Pia a muncii8
PIAŢA MUNCII

Piramida populaţiei:

 • Populaţia adultă: populaţia totală- populaţia tânără ( până la 16 ani ) - populaţiain vârstă (peste 60 de ani bărbaţii şi peste 55 de ani femeile)

 • Populaţia activă: populaţia activă totală- populaţia inaptă de muncă.

 • Populaţia activă disponibilă: populaţia activă-persoanele casnice, elevii , studenţii, persoanele care-şi satisfac stagiul militar. Reprezintă potenţialul de muncă al unei ţări.

 • Populaţia ocupată: populaţia activă disponibilă-şomerii.


Pia a muncii9
PIAŢA MUNCII

Salariuleste preţul la care se tranzacţionează cantitatea de muncă cerută cu cea oferită.


Pia a muncii10
PIAŢA MUNCII

Formele salariului:

 • Salariul nominal- suma de bani pe care o primeşte salariatul în funcţie de cantitatea, calitatea şi importanţa muncii depuse.

 • Salariul real- cantitatea de bunuri şi servicii care poate fi cumpărată cu salariul nominal.Mărimea acestuia este determinată de salariul nominal şi de evoluţia preţurilor.

  Sr = Sn / Ip

  unde: Sr = salariul real

  Sn = salariul nominal

  Ip = indicele preţurilor


Pia a muncii11
PIAŢA MUNCII

 • Salariul colectiv: salariul acordat în mod global tuturor participanţilor la activitatea unei firme, ca participare la rezultalele acesteia sau prin acordarea unor facilităţi de natură materială.

 • Salariul social: parte din venitul naţional pe care societatea, în ansamblul său, o acordă pentru o perioadă de timp determinată unor categorii defavorizate care se confruntă cu situaţii deosebite: pierderea locului de muncă, pierderea temporară a capacităţilor fizice sau intelectuale, etc.

 • Salariul de echilibru: salariul format pe piaţa muncii, în funcţie de cererea şi oferta de muncă , care corespunde, în planul pieţei bunurilor şi serviciilor preţului de echilibru.


Pia a muncii12
PIAŢA MUNCII

Elemente comune care stau la baza formării salariului:

 • nevoile fundamentale minime pe care trebuie să le acopere veniturile salariale pe care le obţine individul în urma depunerii unei activităţi economice;

 • modul de acoperire, la nivel societal, al acestor nevoi; într-o societate cu un standard de viaţă ridicat tipul de nevoi( cu excepţia celor de bază) şi mijloacele de acoperire sunt deosebite de cele ale indivizilor care trăiesc şi-şi desfăşoară activitateaîntr-o societate săracă;

 • strategia generală de dezvoltare a societăţii (economiei) respective;

 • capacitatea şi dorinţa factorilor de decizie, la nivel micro şi macroeconomic de a corela mărimea salariilor cu cea a productivităţii muncii;


Pia a muncii13
PIAŢA MUNCII

 • capacitatea şi dorinţa factorilor de decizie, la nivel micro şi macroeconomic de a corela mărimea salariilor cu cea a modificării preţurilor bunurilor de consum

 • comportamentul contradictoriu al lucrătorilor sub incidenţa efectului de substituţie şi a celui de venit.

  Interesul de a obţine un venit cat mai ridicat îl determină pe lucrător să lucreze un număr cat mai mare de ore pentru a obţine un venit suplimentar celui oferit de salariul obţinut în timpul normal de lucru. Acest tip de comportament poartă numele de efect de substituţie datorită faptului că o parte din timpul de odihnă este substituit prin timp de lucru suplimentar.


Pia a muncii14
PIAŢA MUNCII

Intrebari pentru evaluare:

 • Care sunt principalele trasături ale pieţei muncii?

 • Definiţi cererea şi oferta de muncă?

 • Prezentaţi principalele forme ale salariului?

 • Care sunt principalele elemente care stau la baza formării salariului?