slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی معاونت امور تعاون 

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی معاونت امور تعاون  - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی معاونت امور تعاون . دستورالعمل اجراي بند دو مصوبه شماره 229117/ت 47754ن مورخ 1390/11/23 كارگروه توسعه بخش كشاورزي. مقدمه.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی معاونت امور تعاون ' - adeola


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعیمعاونت امور تعاون 
 • دستورالعمل اجراي بند دو مصوبهشماره 229117/ت 47754ن مورخ 1390/11/23

كارگروه توسعه بخش كشاورزي

slide3
مقدمه
 • درراستاي اجراي بند دومصوبه شماره 229117/ت 47754ن مورخ 23/11/1390 كارگروه توسعه بخش كشاورزي٬ ادارات كل تعاون كار ورفاه اجتماعي استانها موظف شدند تا متقاضيان بيكار را كه تاكنون اراضي ملي و دولتي (به جز براي مسكن) از دولت دريافت ننموده اند شناسايي وبا اولويت شركتهاي تعاوني يا شركتهاي سهامي كشاورزي به تفكيك هر شهرستان به ستاد اجرايي استان وشهرستان معرفي نمايد٬ اين دستورالعمل در8 ماده و9 تبصره تنظيم وبشرح زير جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
slide4
ماده 1. تعاريف :
 • الف - بيكار مشمول طرح :بيكار متقاضي كار در اين دستورالعمل شامل فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط بخش کشاورزی ؛ روستاييان بيکار فاقد زمين و يا کم زمين و افراد دارای تجربه وعلاقه مند به كارکشاورزی كه فاقد شغل هستند، میباشد.
 • ب - ستاد اجرايي استان:منظور ستاد اجرايي توسعه بخش كشاورزي در هر استان مي باشد.
 • ج - ستاد اجرايي شهرستان: منظور ستاد اجرايي توسعه بخش كشاورزي در هر شهرستان مي باشد.
 • د - اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي: كه در اين دستورالعمل اداره كل ناميده مي شود.
 • ه - اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان: كه در اين دستورالعمل اداره شهرستان ناميده مي شود.
slide5

و - افراد با تجربه: به اشخاصي كه واجد گواهي مهارت از سازمان فني و حرفه اي و ساير مراجع ذيصلاح و يا تجربه کار عملی کشاورزی به گواهی مرکز خدمات کشاورزی دهستان يا مديريت جهاد کشاورزی شهرستان باشند؛ اطلاق مي شود.

 • ز - شركت تعاوني: به شركت هايي گفته مي شود كه مطابق قانون بخش تعاوني مصوب 1370 و اصلاحات بعدی آن تشكيل مي گردد.
 • ن - شركت سهامي: به شركت هايي گفته مي شود كه مطابق مبحث اول شركت هاي سهامي عام و خاص قانون تجارت مصوب 1347 تشكيل مي گردند.
 • ح - شركت تعاوني سهامي عام: به شركت هايي گفته مي شود كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت هاي ذكر شده در قانون سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تشكيل مي گردند.
slide6
ماده2- : شرايط متقاضيان
 • الف - بيكار و هيچگونه منبع درآمدی از بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی نداشته باشند.
 • ب - تاكنون اراضي ملي و دولتي (بجزء براي مسكن ) از دولت دريافت ننموده باشند
 • ج - داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي متقاضيان ذكور
 • د - متقاضي نبايد مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمايندگان و كارمندان درمعاملات دولتي كشور – مصوب 1337 باشد.
 • تبصره 1- در هر زمان که عدم احراز يکی از شرايط فوق برای متقاضی به اثبات برسد ازکليه مزايای دريافتی اين طرح خلع، و فرد واجد شرايط ديگري جايگزين مي شود وفردخلع شده حق هيچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
 • تبصره2 – درشركت هاي تعاوني ويا شركتهاي سهامي كشاورزي عضويت يك يا چند فارغ التحصيل بيكار در رشته هاي مرتبط ويا افراد با تجربه متناسب با نوع طرح الزامي است .
 • تبصره 3 – تشخيص افراد كم زمين يا فاقد زمين در صلاحيت ستاد اجرايي شهرستان مي باشد.
slide7
ماده 3 - اولويت ها :
 • اشخاص واجد شرايط در ماده 2 در صورت احراز يكي از موارد زير نسبت به ساير متقاضيان داراي اولويت هستند.
 • الف - داوطلبين عضويت در شركت هاي تعاوني
 • ب - داوطلبين عضويت در شرکتهاي سهامي كشاورزي
 • ج - روستاييان ساكن محل
 • د - افراد با تجربه
 • ه - افراد داراي مدرك تحصيلي مرتبط باطرح
 • تبصره 1- تشخيص افراد با تجربه توسط ستاد اجرايي شهرستان تعيين مي گردد.
 • تبصره 2 - افراد با اولويتهای فوق الذکر دارای کد رهگيری نامه های سفرهای رياست محترم جمهوری در اولويت نخست می باشند
slide8
ماده 4- شيوه وفرآيند اجرايي
 • الف – فراخوان محدود، هدفمند وشناسايي متقاضيان . (منظور از فراخوان محدود اطلاع رسانی به افراد واجد شرايط اوليه از طريق سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی؛ دامپزشکی ؛ بسيج مهندسين ؛ شوراهای اسلامی روستا ٬ اتاقهای تعاون و بنياد توسعه کارآفرينی و تعاون و مراکز کاريابی رسمی و بانک اطلاعاتی فراگيران سازمان آموزش فنی حرفه ای و آموزشگاههای وابسته)
 • نکته: از فراخوان عمومی از طريق رسانه ی جمعی احتزاز شود.
 • 1- الف) متقاضيان برای ثبت نام به سامانه ثبت نام متقاضيان اشتغال بخش كشاورزي وزرات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به آدرس : TKM.MCLS.GOV.IRراهنمايی شوند
 • 2- الف) ادارات كل استانها موظفند با هماهنگي وهمكاري ستاد اجرايي استان وشهرستان نسبت به انجام امور اطلاع رساني و آگاه سازي متقاضيان مطابق اين دستورالعمل اقدامات لازم را بعمل آورد
slide9

ب - شناسايي و پالايش اطلاعات متقاضيان واجد شرايط :

 • به منظور شناسايي متقاضيان واجد شرايط ادارات كل نسبت به احراز شرط بيكاري و استعلام عدم استفاده از اراضي ملي و دولتي ازسازمان جهاد كشاورزي و اخذ تعهد محضری در خصوص تبصره 1ماده 2 اين دستورالعمل اقدام مي نمايد.
 • ج - متقاضيان واجد شرايط در صورت نياز به دوره هاي آموزشي مهارتي مطابق قوانين و شرايط جاري سازمان فني وحرفه اي ، توسط سازمان مذكور مطابق شيوه نامه پيوست به صورت رايگان آموزش خواهند ديد.
 • د - اداره کل موظف است امکانات مشاوره بر ای تهيه طرح کسب وکار را از طريق بنياد توسعه کارآفرينی و اتاقهای تعاون و سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و دامپزشکی فراهم آورد.(جمع بندی نيازها و اعتبارت لازم به اداره کل توسعه تعاون اعلام گردد)
slide10
ماده 5- ساماندهي متقاضيان واجد شرايط
 • ساماندهي متقاضيان واجد شرايط با رعايت اولويتهاي زير صورت مي پذيرد.
 • الف - تشكيل شركت هاي تعاوني :
 • اين شركت ها در چارچوب قوانين و مقررات بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مطابق با شيوه نامه تشکيل تعاوني های کشاورزی (پيوست) و رعايت حداكثر سهام هرعضو 15 درصد و داشتن عضويت يك يا چند فارغ التحصيل يا افراد با تجربه بيكار در رشته هاي مرتبط در بخش كشاورزي تشكيل مي گردد .
 • تبصره:ادارات کل موظفند تمهيدات لازم برای تشکيل و ثبت تعاونی های مزبور حداکثر طی مدت 10 روز کاری معمول نمايند.
 • ب - تشكيل شركت هاي سهامي كشاورزي
 • اينگونه شركتها در چارچوب قانون تجارت و با معرفي ادارات كل (شهرستان) و از طريق اداره ثبت شركتها وموسسات تجاري به ثبت مي رسند.
 • تبصره 1– با توجه به تبعيت شركتهاي تعاوني سهامي عام از قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي وقانون تجارت مي تواند در زمره شركتهاي سهامي كشاورزي قرارگيرند. .
 • تبصره2 - ادارات کل موظفند تمهيدات لازم برای تشکیل و ثبت تعاونی های مزبور حداکثر طی مدت 10 روز کاری معمول نمايند
slide11

ماده 6- متقاضيان ساماندهي شده و واجد شرايط از طريق ادارات كل وشهرستان به ستاد اجرايي استان وشهرستان معرفي مي گردند.

 • ماده 7-کليه تعاونيها ی تشکيل شده در قالب اين طرح با نام تعاونی کشاورزی مهر و با شماره توالی نامگذاری شود. مثال : تعاونی کشاورزی مهر 1 شهرستان / روستای الف
 • ماده 8-معاونت امورتعاون مسؤليت نظارت برحسن اجراي اين دستورالعمل رابعهده دارد وادارات كل موظفندگزارش عملكرد را به صورت دوره اي (هر15روز) بر اساس فرم پيوست به اداره كل توسعه تعاون ارسال نمايند.
slide12

شيوه نامه تشكيل شركتهاي تعاوني

كشاورزي مهر

((توليدي، خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی ))

slide13
كليات
 • شركتهاي تعاوني توليدي، خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی مهر: نوعي تعاوني متعارف ياسهامي عام است كه براساس بند دومصوبه شماره 229117/ت 47754ن مورخ 23/11/1390 كارگروه توسعه بخش كشاورزي وبه منظور:
 • بهره گيري ازظرفيت هاي بخش كشاوزري درجهت توسعه فرصت هاي شغلي
 • افزايش بهره وري وصرفه جويي درهزينه هاي اشتغال
 • تأمين نهاده‌هاي مورد نياز و توزيع و فروش محصولات آنها با تأمين حداكثر منافع اعضاء
 • تأمين منابع مالي مورد نياز با نرخ مناسب
 • توانمند سازي اعضاء در زمينه هاي فني و حرفه‌اي و مديريتي متناسب با فعاليت هاي كشاورزي
 • كمك به افزايش كيفيت محصولات و توسعه صادرات
 • تشكيل مي گردد
slide14
اهداف اختصاصي :
 • - ايجاد اشتغال مولد براي كارجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي و موسسات آموزش عالي
 • - افزايش توليد محصولات كشاورزي
 • - ايجاد ارزش افزوده در بخش كشاورزي
 • - احياء اراضي باير و افزايش بهره وري از منابع آب و خاك
 • - افزايش مشاركت مردمي در قالب تشكلهاي تعاوني
 • - افزايش سهم بازار وساماندهي بازار محصولات كشاورزي از توليد تا مصرف از طريق ايجاد خوشةهاي كسب و كار
 • - اصلاح شيوه هاي توليد- نگهداري و توزيع محصول
 • - ارتقاء دانش فني اعضاء
slide15

فرايند تشكيل اين شركت ها واساسنا مه آن درچارجوب

 • اين شيوه نامه تهيه وجهت اجراء به ادارات كل تعاون،كارو
 • رفاه اجتماعي استانها ابلاغ گرديده است.
slide16
راهنماي فرآيند ساماندهي متقاضيان اشتغال دربخش كشاورزي
 • مرحله اول:
 • بيكاران مشمول از طريق سامانه ثبت متقاضيان اشتغال دربخش كشاورزي در سايت وزارت تعاون ، كارورفاه اجتماعي به آدرس TKM.MCLS.GOV.IRاقدام و كد رهگيري در يافت مي نمايند
slide17
مرحله دوم (تشكيل بانك اطلاعاتي)
 • شناسايي تفضيلي و ايجاد بانك اطلاعاتي تخصصي متقاضيان به شرح ذيل:
 • مشخصات شناسنامه اي ،كد ملي و آدرس محل سكونت.
 • وضعيت : متاهل، زنان سرپرست خانواده، ايثارگر، وضعيت جسماني.
 • نهاد حمايتي : كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي، سازمان تامين اجتماعي و ساير.
 • اطلاعات تخصصي :مقطع و رشته تحصيلي .
 • اطلاعات مهارتي : عنوان و سطح مهارت.
 • سوابق تجربي : زمينه فعاليت و ميزان سابقه.
 • حوزه علايق شغلي(متناسب باتجارب ومهارتهاي شغلي وتحصيلات).
 • بررسي وضعيت زمين مورد نياز براي اجراي طرح.
 • سوابق مديريتي و مسئوليت : زمينه فعاليت و ميزان سابقه با ذكر نوع مديريت/مسئوليت.
 • نخبگان و كارآفرينان : عنوان طرح/ ايده كارآفريني و تعداد فرصت‌هاي شغلي مورد انتظار.
 • نوع اشتغال مورد نظر: شركت تعاوني،شركت سهامي كشاورزي وخواشتغالي
slide18

مرحله سوم: ( راستي آزمايي)

 • بررسي صحت و درستي اطلاعات ثبت شده متقاضيان .
 • مرحله چهارم : پالايش وگونه شناسي
 • نيازبه مهارت وحرفه آموزي.
 • تعيين وضعيت زمين وآب مورد نياز.
 • تعيين وضعيت اشتغال موردنظر(تعاوني،سهامي كشاورزي وخوداشتغالي).
 • تعيين وضعيت طرح كسب وكاركشاورزي.
 • تعيين وضعيت تسهيلات بانكي موردنظار.
slide19

مرحله پنجم : توانمند سازي

 • ارايه دوره هاي آموزشي ومهارتي
 • ارايه مشاوره هاي عمومي وتخصصي درزمينه هاي قوانين ومقررات تشكيل تعاوني،مراحل اخذ تسهيلات وتهيه طرح كسب وكار.
 • مرحله ششم : سازماندهي متقاضيان واجداشرايط ازطريق:
 • تشكيل شركتهاي تعاوني
 • تشكيل شركتهاي سهامي
 • خوداشتغالي
 • مرحله هفتم:
 • معرفي واجدين شرايط سازماندهي شده به ستاداجرايي استان وشهرستان.
slide20

فرآيندساماندهي متقاضيان اشتغال دربخش كشاورزي

ثبت نام متقاضيان اشتغال دربخش كشاورزي و دريافت كدرهگيري

شناساییتفضیلی متقاضیان وتشكيل بانك اطلاعاتي

راستي آزمايي

پالايشوگونه شناسي

توانمند سازي

دوره هایآموزشی و مهارتی

مشاوره های عمومی و تخصصی

در زمینه قوانین و مقررات

در زمینه تهیه طرح کسب و کار

در زمینه قوانین و مقررات

slide21

سازماندهي متقاضيان واجداشرايط

تشکیل شرکت تعاونی

خود اشتغالی

تشکیل شرکت سهامی

معرفي واجدين شرايط سازماندهي شده به ستاداجرايي استان وشهرستان

slide22

طراحي و ايجاد سامانه جامع ثبت‌نام متقاضيان اشتغال

slide32

تعداد كارجويان ثبت نام شده بر حسب وضعيتايثارگري

تا تاريخ 1390/2/2

slide37

شيوه نامه تشكيل شركتهاي تعاوني كشاورزي مهر

 • توليدي، خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی
slide38

كليات

ماده1. شركتهاي تعاوني توليدي، خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی مهر: نوعي تعاوني متعارف ياسهامي عام است كه براساس بند دومصوبه شماره 229117/ت 47754ن مورخ 23/11/1390 كارگروه توسعه بخش كشاورزي وبه منظور:

 • بهره گيري ازظرفيت هاي بخش كشاوزري درجهت توسعه فرصت هاي شغلي
 • افزايش بهره وري وصرفه جويي درهزينه هاي اشتغال
 • تأمين نهاده‌هاي مورد نياز و توزيع و فروش محصولات آنها با تأمين حداكثر منافع اعضاء
 • تأمين منابع مالي مورد نياز با نرخ مناسب
 • توانمند سازي اعضاء در زمينه هاي فني و حرفه‌اي و مديريتي متناسب با فعاليت هاي كشاورزي
 • كمك به افزايش كيفيت محصولات و توسعه صادرات

تشكيل مي گردد.

ماده2. اهداف اختصاصي :

- ايجاد اشتغال مولد براي كارجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي و موسسات آموزش عالي

- افزايش توليد محصولات كشاورزي

- ايجاد ارزش افزوده در بخش كشاورزي

- احياء اراضي باير و افزايش بهره وري از منابع آب و خاك

- افزايش مشاركت مردمي در قالب تشكلهاي تعاوني

- افزايش سهم بازار وساماندهي بازار محصولات كشاورزي از توليد تا مصرف از طريق ايجاد خوشةهاي كسب و كار

- اصلاح شيوه هاي توليد- نگهداري و توزيع محصول

- ارتقاء دانش فني اعضاء

ماده 3. جامعه هدف

متقاضيان جوياي كار در بخش كشاورزي با اولويت اشخاص زير:

slide39

الف - روستاييان بيكارفاقد زمين ويا كم زمين ساكن درمحل(تشخيص افرادكم زمين باستاد اجرايي شهرستان است)

ب - افراد باتجربه يا فارغ التحصيلان دانشگاهي و موسسات آموزش عالي در رشته هاي مرتبط فاقد شغل

ماده 4. تشكيل تعاونيهاي توليدي،خدماتي وتامين نيازتوليدكنندگان بخش كشاورزي مهربراي متقاضيان واجدالشرايط توسط اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان و ادارات شهرستانهاي تابعه ظرف مدت 10 روز كاري

ماده 5. در شركتهاي تعاوني كشاورزي مهر(متعارف وسهامي عام) عضويت يك يا چند فارغ التحصيل بيكار در رشته هاي مرتبط و يا افراد با تجربه متناسب با نوع طرح با تصويب ستاد اجرايي شهرستان الزامي است

ماده 6. اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان با هماهنگي ستاد اجرايي شهرستان در ساماندهي شركت هاي ياد شده ترتيباتي اتخاذ نمايد كه صرفا" نيروهاي بيكار منطقه و يا مناطق همجوار طرح توسعه٬ عضويت يابند.

ماده 7 . معرفي تشكلهاي تعاوني پس از ثبت توسط ادارات تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به ستاداجرايي استان وشهرستان جهت واگذاري زمين محل اجراي پروژه و صدور مجوزهاي مورد نياز به نام شركت تعاوني

ماده 8 . تشكيل پرونده تسهيلاتي شركتهاي تعاوني ثبت شده توسط ادارات كل تعاون كار ورفاه اجتماعي استانها و معرفي آن به ستاد اجرايي استان يا شهرستان جهت اتخاذ تصميم ومعرفي به بانكهاي عامل

ماده 9. تعداد اعضاي شركتهاي تعاوني براساس طرح پيشنهادي در تعاوني هاي متعارف حداقل 7 نفر ودر تعاوني هاي سهامي عام حداقل200 نفر براي اشخاص حقيقي مي باشد.

ماده 10 . حداقل سرمايه براي تشكيل شركتهاي تعاوني توليدي و خدماتي كشاورزي مهر متعارف 000/000/1 ريال وسهامي عام 000/000/5ريال تعيين مي گردد. بديهي است هرتعاوني وقتي تشكيل وثبت مي شود كه حداقل يك سوم سرمايه آن تأديه وچنانچه به صورت غيرنقدي باشد بايد تقويم وتسليم شده باشد.

تبصره- درتعاوني متعارف ميزان سهام اعضاء مساوي است مگر مجمع عمومي عادي تعاوني تصويب نمايد كه برخي از اعضاء سهم بيشتري تأديه نمايند , در اينصورت حداكثر ميزان سهم هر عضو پانزده درصد كل سهام تعيين مي گردد. ولي درتعاوني سهامي عام ميزان سهام هرشخص حقيقي مستقيم وغيرمستقيم درزمان تاسيس وطول فعاليت نبايدازنيم درصدسرمايه شركت تجاوزكند.

ماده 11. حداقل ارزش اسمي هر سهم درتعاوني توليدي و خدماتي كشاورزي مهر(متعارف) يكصد هزارريال تعيين مي گردد واعضاي تعاوني مكلفند مبلغ تعهدشده سهم خود را ظرف مدت مقرر دراساسنامه كه نبايد ازدوسال تجاوزكند, تأديه نمايد.

ماده 12. حداقل ارزش اسمي هر سهم درتعاوني توليدي و خدماتي كشاورزي مهر(سهامي عام) ده هزار ريال تعيين مي گردد واعضاي تعاوني مكلفند مبلغ تعهدشده سهم خود را ظرف مدت مقرر دراساسنامه كه نبايد ازدوسال تجاوزكند, تأديه نمايد

slide40

مراحل تشكيل

ماده 13. هيئت مؤسس با ارائه مداركي شامل مدارك شناسايي هيئت مؤسس ودرخواست تشكيل تعاوني (طبق فرم شماره 1) به ادارات تعاون٬ كار و رفاه اجتماعي استانها مراجعه مي نمايند.

ماده 14 .اداره تعاون كار ورفاه اجتماعيظرف مدت يكروز نسبت به آموزش هيات موسس و صدور موافقنامه تشكيل (طبق فرم شماره 2) اقدام نمايد. صدورکليه موافقنامه هاي تشكيل تعاونيها ی در قالب اين طرح با نام تعاونی کشاورزی مهر و با شماره توالی نامگذاری شود. مثال : تعاونی کشاورزی مهر 1 شهرستان / روستای الف.

ماده 15 . هيات موسس باهمراه داشتن موافقنامه تشكيل تعاوني جهت افتتاح حساب (به نام شركت تعاوني درشرف تأسيس) به بانك توسعه تعاون مراجعه وفرمهاي مورد نياز را دريافت خواهدنمود.

ماده 16 . هيئت مؤسس پس از اخذ موافقتنامه تشكيل اقدامات ذيل را انجام مي دهد:

الف- تدوين اساسنامه پيشنهادي.

ب - افتتاح حساب به نام(تعاوني درشرف تأسيس) دربانك توسعه تعاون

ج انتشار آگهي دعوت اولين مجمع عمومي عادي (طبق فرم شماره 3)

د - ساير اقدامات مربوط به برگزاري مجمع عمومي عادي(طبق فرم شماره4) تا انتخاب هيئت رئيسه مجمع(رئيس, منشي ودوناظر) از قبيل اخذ برگه ورود به جلسه مجمع از داوطلبان وتكميل فهرست اسامي حاضرين همراه با امضاي آنان(فرم شماره5) كه بايد تحويل هيئت رئيسه شود. ضمناً درشركت هاي تعاوني بزرگ بيش از 500نفر عضو, اعضاي هيئت رئيسه مركب از 7 نفر (رئيس, نائب رئيس, منشي وچهارناظر)خواهد بود.

ماده 17. با تصويب اساسنامه دراولين مجمع عمومي عادي، ذيل صفحات آن به امضاي رئيس ومنشي وصفحه آخر اساسنامه به امضاي هيئت رئيسه مي رسد. بديهي است تصويب اساسنامه تعاوني با حداقل دوسوم اعضاي حاضر اولين مجمع عمومي عادي خواهدبود.

ماده 18 . پس از انتخاب هيئت مديره، وظايف هيئت مؤسس به پايان رسيده و هيئت رئيسه اولين مجمع عمومي عادي ضمن تنظيم صورتجلسه (اولين مجمع عمومي عادي فرم 6) ، كليه مدارك مربوط به برگزاري مجمع عمومي را كه به امضاي آنان رسيده است به هيئت مديره تحويل مي دهد.

ماده 19. هيئت مديره در اولين جلسه خود(طبق فرم شماره7) رئيس، نايب رئيس ، منشي، مديرعامل و صاحبان امضاي مجاز را انتخاب و به يكي از اعضاي هيئت مديره يا مديرعامل با حق توكيل به غيروكالت مي دهد تا تشريفات قانوني ثبت تعاوني را انجام دهد.

تبصره- مديرعامل بايد حائز شرايط ماده 38 قانون بخش تعاوني باشد ومدارك موضوع ماده 12 اين دستورالعمل را تحويل هيئت مديره نمايد.

 • . اعضاي هيئت مديره٬ بازرس يا بازرسان ومديرعامل قبل از ثبت تعاوني موظف به طي دوره هاي آموزشي مربوطه كه از طرف ارگانهاي مربوطه برگزار مي گردد،خواهند بودماده20
slide41

ماده21. هيئت مديره بايد جهت تكميل پرونده، فهرست اسامي ومشخصات كامل اعضاء ونيز اعضاي هيئت مديره ٬مديرعامل وبازرس يا بازرسان را (طبق فرم شماره8) تنظيم و به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي / اداره كل تحويل نمايد.

ماده 22. وزارت تعاون٬ كار و رفاه اجتماعي (ادارات تعاون٬ كار و رفاه اجتماعي )پس از دريافت كليه مدارك مجمع حداكثر ظرف يك روز آنها راازجهت انطباق بامقررات مورد بررسي كارشناسي قرارداده ودرصورت عدم نقص وايراد ، موارد لازم را به مرجع ثبت شركتها ارسال خواهد نمود(فرم شماره9).

slide42

فرم شماره (1)

بسمه تعالي

اداره كل تعاون٬ كار و رفاه اجتماعي .................................

موضوع : درخواست موافقت با تشكيل شركت تعاوني توليدي / خدماتي كشاورزي مهر

سلام عليكم

اينجانبان اعضاي هيأت مؤسس شركت تعاوني درشرف تاسيس توليدي / خدماتي كشاورزي مهر ضمن ارائه كليات طرح پيشنهادي پيوست و معرفي آقاي / خانم .......................فرزند...........به شماره شناسنامه.. صادره از ................... بعنوان نماينده تام الاختيار اين هيأت , جهت مذاكره و دريافت مدارك و ساير اقدامات لازم , درخواست موافقت با تشكيل شركت/ اتحاديه تعاوني موصوف را مي نماييم.

نام و نام خانوادگي و امضاء هيأت مؤسس

نشاني كامل و تلفن نماينده هيئت مؤسس :

slide43

(فرم الف)

بسمه تعالي

كليات طرح پيشنهادي

شركت تعاوني توليدي / خدماتي كشاورزي مهر

موضوع فعاليت:

محل اجراي طرح :

3- تعداد اعضاء :

4- ميزان اشتغالزايي طرح درزمان اجراء :

5- سرمايه مورد نياز جهت اجراي طرح :

الف : سرمايه گذاري ثابت :

ب : سرمايه گذاري درگردش:

6- ميزان سرمايه اوليه: مبلغ :

تعداد سهام :

مبلغ اسمي هرسهم :

slide44

فرم شماره (2)

((تعاونوا علي البر و التقوي )) شماره

موافقت نامه تشكيل شركت تعاوني تاريخ

هيئت مؤسس شركت تعاوني( درشرف تأسيس ) توليدي / خدماتي كشاورزي مهر شماره

سلام عليكم

بازگشت به درخواست مورخ .......................... با بررسي كليات طرح پيشنهادي ارائه شده و در صورت رعايت مشخصات مذكور در كليات طرح و ضوابط و مقررات قانوني , با تشكيل تعاوني به مشخصات ذيل موافقت مي گردد. خواهشمند است طبق دستورالعمل مربوطه نسبت به انجام مراحل و تشريفات قانوني تشكيل تعاوني حداكثر دو ماه از تاريخ صدور اين موافقتنامه اقدام و مدارك لازم را جهت بررسي و صدور مجوز ثبت يه اين اداره كل/ اداره تعاون٬ كار و رفاه اجتماعي ارائه نمائيد.

بديهي است اين موافقتنامه جهت انجام مراحل تأسيس صادر شده و پس از انقضاء مهلت مقرر و در صورت تمديد اين اداره كل / اداره تعاون٬ كار و رفاه اجتماعي معتبر خواهد بود.

مؤسسين : خلاصه طرح :

مدير كل تعاون٬ كار و رفاه اجتماعي

رونوشت :

وزارت تعاون٬ كار و رفاه اجتماعي

slide45

(فرم شماره 3)

بسمه تعالي تاريخ : / /

دعوتنامه تشكيل اولين مجمع عمومي عادي شركت تعاوني ( درشرف تأسيس ) توليدي / خدماتي كشاورزي مهر شماره

اولين جلسه مجمع عمومي عادي شركت تعاوني ( درشرف تأسيس ) توليدي / خدماتي كشاورزي مهر شماره راس ساعت صبح روز مورخ درمحل ......................................................... تشكيل مي گردد. لذا از كليه داوطلبان عضويت در تعاوني دعوت مي شود با پرداخت حداقل يك سوم مبلغ ريال بابت يك سهم بحساب جاري بانك توسعه تعاون واقع در خيابان و با همراه داشتن فيش و برگه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور بهم رسانيد .

ضمناً داوطلبان عضويت در هيأت مديره يا بازرسي موظفند حداكثر 7 روزپس از صدور دعوت نامه تشكيل مجمع عمومي عادي ، مدارك مربوط به كانديداتوري خود را به هيأت مؤسس تحويل نمايند .

دستور جلسه :

1-بررسي و تصويب اساسنامه

2-انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره وفق اساسنامه تصويبي .

3-انتخاب بازرس يا بازرسان علي البدل وفق اساسنامه تصويبي .

4-دادن مأموريت به اعضاي هيأت مديره جهت ثبت تعاوني .

5- تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج تصميمات و آگهي هاي تعاوني.(اگرتعداداعضاء از100نفربیشترباشد)

امضاء نماينده هيأت مؤسس :

slide46

فرم شماره (5)

اسامي حاضرين در اولين مجمع عمومي عادي شركت تعاوني ( درشرف تأسيس ) توليدي / خدماتي كشاورزي مهر شماره درتاريخ

نام و نام خانوادگي و امضاء نام و نام خانوادگي و امضاء

رئيس مجمع منشي مجمع

slide47

(فرم شماره7)

بسمه تعالي

اولين صورتجلسه هيئت مديره شركت تعاوني ( درشرف تأسيس ) توليدي / خدماتي كشاورزي مهر شماره

اولين جلسه هيئت مديره شركت تعاوني ( درشرف تأسيس ) توليدي / خدماتي كشاورزي مهر شماره درساعت روز مورخ با حضوراعضاي اصلي هيات مديره آقايان/خانم ها :

1- 2- 3-

در دفتر تعاونی تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر تصميمات زير را اتخاذ نمود :

به سمت رئيس ، به سمت نائب رئيس ،‌ به سمت منشي هيئت مديره انتخاب شدند و با امضاي ذيل اين صورتجلسه قبولي خود را اعلام ميدارند

2- آقاي داراي شماره شناسنامه صادره از به سمت مدير عامل شركت براي مدت دو سال انتخاب و با امضاي ذيل صورتجلسه قبولي خود را اعلام ميدارد .

3- كليه قراردادها و اسناد رسمي و تعهد آور بانكي از قبيل چك ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضاي ثابت مدير عامل و رئيس هيأت مديره و در غياب ايشان با امضاي و مهر شركت داراي اعتبار است و کليه اوراق عادي و نامه ها با امضاي مدير عامل و در صورت لزوم رئيس يا نائب رئيس يا منشي هيأت مديره و مهر شركت معتبر خواهد بود .

4- هيئت مديره به آقاي با حق توكيل به غير وكالت مي دهد تا به اداره ثبت شركت ها مراجعه و ضمن انجام كليه تشريفات قانوني ذيل دفاتر آن اداره را از طرف و به وكالت هيئت مديره امضاء نمايد . جلسه در ساعت با صلوات حاضرين خاتمه يافت .

نام و نام خانوادگي و امضاء رئيس و نايب رييس ومنشي هيئت مديره و مدير عامل :

(اگرتعداداعضاي هيات مديره سه نفر باشد)

slide48

(فرم شماره4)

فهرست اسامي و مشخصات كامل داوطلبان عضويت در شركت تعاوني ( درشرف تأسيس ) توليدي / خدماتي كشاورزي مهر شماره

slide49

فرم شماره ( 8 )

فهرست اسامي و مشخصات كامل اعضاء اصلي وعلي البدل هيئت مديره ، بازرسان و مدير عامل شركت تعاوني ( درشرف تأسيس ) توليدي / خدماتي كشاورزي مهر شماره

slide50

شماره 9)

بسمه تعالي

تعاونوا علي البر و التقوي شماره : …………

وزارت تعاون٬ كار و رفاه اجتماعي تاريخ : …………

اداره ثبت شركتها

سلام عليكم

به موجب بند 4 ماده 51 و بند 28 ماده 66 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي , مدارك تشكيل شركت تعاوني ( درشرف تأسيس ) توليدي / خدماتي كشاورزي مهر شماره به شرح ذيل ارسال مي گردد.

فهرست مشخصات داوطلبان تشكيل تعاوني تا تاريخ اولين مجمع عمومي عادي به تعداد ………… نفر.

رسيد پرداخت وجه لازم التأديه سرمايه تعاوني به مبلغ .............................. ريال كه نقداً پرداخت شده است.

آگهي دعوت اولين مجمع عمومي عادي.

اسامي حاضرين در جلسه اولين مجمع عمومي عادي به تعداد ........... نفر.

صورتجلسه اولين مجمع عمومي عادي مبني بر تصويب اساسنامه و انتخاب هيئت مديره و بازرس يا بازرسان.

اساسنامه مصوب اولين مجمع عمومي عادي در سه نسخه.

صورتجلسه هيئت مديره مبني بر انتخاب هيئت رئيسه , مديرعامل و دارندگان امضاي مجاز.

با توجه به مدارك مذكور, خلاصه شركتنامه به شرح ذيل مي باشد :

1-موضوع شركت : .................................................................................................................................................

2-مركز اصلي شركت : ...........................................................................................................................................

3-سرمايه شركت :......................................................................................................................................................

4-مديران و بازرس يا بازرسان شركت : . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5-دارندگان حق امضاء : ...........................................................................................................................................

خواهشمند است نسبت به ثبت شركت / اتحاديه مذكور اقدام و رونوشتي از آگهي ثبت و اساسنامه ممهور را به اين اداره كل / اداره ارسال فرمائيد.

اداره كل / اداره تعاون٬ كار و رفاه اجتماعي

slide51

فرم شماره (10)

بسمه تعالي

تعاونوا علي البر و التقوي

وزارت تعاون٬ كار و رفاه اجتماعي

پروانه تأسيس

شماره : .................... كد : ....................

تاريخ : ....................

با تأئيدات خداوند تبارك و تعالي و با استناد به ماده 51 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و نيز با توجه به مجوز ثبتي شماره .................. مورخ ............... اين پروانه بنام شركت تعاوني توليدي / خدماتي كشاورزي مهر شماره با مشخصات ذيل به منظور استفاده از مزاياي قانوني بخش تعاوني صادر مي گردد.

مركز اصلي شركت : ..............................

نوع فعاليت : .........................................

سرمايه اوليه : ........................................

تعداد اعضاء اوليه : ...............................

وزارت تعاون٬ كار و رفاه اجتماعي

slide52

با

سپاس