slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
¸ասվար-դաստիարակների վերապատրաստման դասընթացների ամփոփում PowerPoint Presentation
Download Presentation
¸ասվար-դաստիարակների վերապատրաստման դասընթացների ամփոփում

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

¸ասվար-դաստիարակների վերապատրաստման դասընթացների ամփոփում - PowerPoint PPT Presentation

aden
162 Views
Download Presentation

¸ասվար-դաստիարակների վերապատրաստման դասընթացների ամփոփում

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ¸ասվար-դաստիարակների վերապատրաստման դասընթացների ամփոփում Լիլիթ Կիրակոսյան 2013

  2. Ինչ տվեց ինձ դասընթացը • Նորովի ստեղծագործելու կարողություն • Համակարգչային ծրագրերով աշխատելու կարողություն • Ազգային երգերին յուրովի մոտենալու հմտություն • Դասավանդողների հետ միասին հարցեր քննարկելու սովորություն • Նախագծեր մշակելու, մշտապես ձգտելու ցանկություն • Սովորողին մոտենալ որպես ստեղծագործող անհատի

  3. Ինչպիսի’ նյութեր պատրաստեցի ինքս Ջանի Ռոդարի <<Երևակայությունը, ստեղծագորխությունը, դպրոցը>> մշակում • Ռոդարիական ստուգատեսր <<Ջելսոմինոն խաբեբաների աշխարհում>> Մայրենիի, մաթեմատիկայի, տեխնոլոգիայի թարս ու շիտակ դաս(ֆիլմ)

  4. <<Հինգի արկածները>> • Պատմվածքի թարգմանություն • Մաթեմատիկական դաս, որի ընթացքում փորձեցինք նմանատիպ պատմվածքներ հորինել • ֆիլմ

  5. Մաթմատիկական խնդրագրքերի ստեղծում` որպես ուսումնական գործունեության արդյունք (մայիսյան հավաքի նախագիծ) • Հոդված • Հանելուկների, ոտանավորների թարգմանություն. Ասա տարիքը ճուտիկի ձվում, Ասա քանակը թևերի կատվի, Թե քանի սար կուլ կտա փիղը, Քանի տոննա կկշռի մուկը, Հոտում քանի ձուկ կլինի, Գուշակեցիր թիվը…

  6. Ակտիվ մասնակցություն դասերին • 2-3 ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñ Ուրախ մարմնամարզություն. Նոր դպրոց, Դպրոց-պարտեզ

  7. ¶»Õ³ñí»ëïÇ ¹åñáó-å³ñ﻽áõÙ ÏÇóé Ýí³·»óÇÝù, Üáñ ¹åñáóáõÙ ¿É` ¹¹áõÙ ïÝÏ»óÇÝù

  8. ¼³ïÏ³Ï³Ý å³ëï³é å³ïñ³ëï»óÇ, êáõñµ ¼³ïÇÏÇÝ ÍÇë³Ï³Ý »ñ·»ñ áõ å³ñ»ñ ëáíáñ»óÇ

  9. Շնորհակալություն <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրին ուսումնական գործընթացին նոր շունչ հաղորդելու և այն մեզ փոխանցելու համար