tepeln za zen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
TEPELN Á ZAŘÍZENÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

TEPELN Á ZAŘÍZENÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

TEPELN Á ZAŘÍZENÍ. TZ10. Spalov ání. Chemické reaktory a pece. Spalovací zařízení. Hořáky, paliva, entalpické bilance. Chemické reaktory a pece. Rudolf Žitný, Ústav procesní a zpracovatelské techniky ČVUT FS 2010. TEPELN Á ZAŘÍZENÍ. TZ10. Spalovac í zařízení, kotle a hořáky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TEPELN Á ZAŘÍZENÍ' - adem


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tepeln za zen
TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ

TZ10

Spalování.Chemické reaktory a pece.

Spalovací zařízení. Hořáky, paliva, entalpické bilance.

Chemické reaktory a pece

Rudolf Žitný, Ústav procesní a zpracovatelské techniky ČVUT FS 2010

slide2

TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ

TZ10

 • Spalovací zařízení, kotle a hořáky.
 • Základním kriteriem typu je velikost spalovaných částic
 • Velké kusové (roštová ohniště)
 • Malé a středně velké čístice (fluidní spalování)
 • Malé a jemně mleté částice (konvektivní hořáky)
 • Kapalná paliva (rozprašovače kapek)
 • Plynná paliva

Baldun

slide3

Spalovací zařízení-roštová ohniště

TZ10

bio-paliva, spalovny

Energy, Volume 30, Issue 8, June 2005, Pages 1429-1438

Pohyblivý horizontální rošt se šnekovým podavačem pro spalování dřevních štěpků s maximálním tepelným výkonem 240 kW. Dvou tahový výměník pro ohřev vody.

Cílem analýzy je optimalizace přívodu primárního a sekundárního vzduchu s cílem dosažení minima emisí Nox.

slide4

Spalovací zařízení-roštová ohniště

TZ10

CFD analýzaroštového ohniště (rozložení teplot a složení spalin)

Sekundární vzduch

T

Stoker fired boiler

slide5

Spalovací zařízení-cigaretová ohniště

TZ10

Koncept „cigaretového hořáku“ byl vyvinut v Dánsku a je určen především pro spalování balíků slámy.

Balíky slámy jsou vytlačovány hydraulicky pístem, v přívodním tunelu se předehřívají a uvolňují hořlaviny, konec balíku hoří jako cigareta. Součástí ohniště je i posuvný, vodou chlazený rošt, kde dohořívá char. Z jakýchsi důvodů je třeba držet teploty nízko (9000C), snad pro nízkou tavicí teplotu popele.

The boiler concept for combustion of large soya straw bales. R. Mladenovic et al./Energy34(2009)715–723

slide6

Spalovací zařízení-fluidní kotel

TZ10

Wikipedia:Fluidized bed combustion (FBC) is a combustion technology used in power plants. Fluidized beds suspend solid fuels on upward-blowing jets of air during the combustion process. The result is a turbulent mixing of gas and solids. The tumbling action, much like a bubbling fluid, provides more effective chemical reactions and heat transfer. FBC plants are more flexible than conventional plants in that they can be fired on coal and biomass, among other fuels.

Combustion systems for solid fuels FBC reduces the amount of sulfur emitted in the form of SOx emissions. Limestone is used to precipitate out sulfate during combustion, which also allows more efficient heat transfer from the boiler to the apparatus used to capture the heat energy (usually water tubes). The heated precipitate coming in direct contact with the tubes(heating by conduction) increases the efficiency. Since this allows coal plants to burn at cooler temperatures, less NOx is also emitted. However, burning at low temperatures also causes increased polycyclic aromatic hydrocarbon emissions. FBC boilers can burn fuels other than coal, and the lower temperatures of combustion (800 °C / 1500 °F ) have other added benefits as well.

slide7

Spalovací zařízení-fluidní kotel

TZ10

Typy fluidních loží

slide8

Spalovací zařízení-fluidní kotel

TZ10

Příklad optimalizovaného fluidního lože

FLUIDised bed

BAT 3T (optim. Temp, high Time, high Turbulence)

slide9

Spalovací zařízení-rotační pece

TZ10

Rotační pec s plynovým hořákem

slide10

Spalovací zařízení-rotační pece

TZ10

CFD simulace (Fluent)

slide17

CFD modely

Vít Kermes, Petr Belohradský, Jaroslav Oral, Petr Stehlík: Testing of gas and liquid fuel burners for power and process industriesEnergy, Volume 33, Issue 10, October 2008, Pages 1551-1561

Lempicka

slide20

Spalovací zařízení-CFD

TZ10

Zeldovič Nox – termální NOx

cfd termoakustick ho ky

Spalovací zařízení-CFD

CFD termoakustické hořáky

TZ10

 • Low computational cost CFD analysis of thermoacoustic oscillationsApplied Thermal Engineering, Volume 30, Issues 6-7, May 2010, Pages 544-552Andrea Toffolo, Massimo Masi, Andrea Lazzaretto

Timing of the pressure fluctuation due to the acoustic mode at 36 Hz and of the heat released by the fuel injected through the main radial holes (if the heat is releasedin the gray zones, the necessary condition stated by Rayleigh criterion is satisfied and thermoacoustic oscillations at this frequency are likely to grow).

slide23

Spalování

TZ10

Doporučená literatura:

Warnatz J., Maas U., Dibble R.W.: Combustion. Springer Verlag Berlin 1996

 • Složení paliva a výhřevnost

A correlation for calculating HHV from proximate analysis of solid fuels. Fuel, Volume 84, Issue 5, March 2005, Pages 487-494. Jigisha Parikh, S.A. Channiwala, G.K. Ghosal

 • Statika spalování
 • Kinetika spalování

Adiabatic flame temperature from biofuels and fossil fuels and derived effect on NOx emissions. Fuel Processing Technology, Volume 91, Issue 2, February 2010, Pages 229-235. Pierre-Alexandre Glaude, René Fournet, Roda Bounaceur, Michel Molière

slide24

Paliva

TZ10

Složení, výhřevnost, spotřeba vzduchu apod.

slide25

Paliva

TZ10

 • qv spalné teplo MJkg-1, množství tepla, které vznikne spálením 1 kg paliva, přičemž všechny produkty spalování jsou ochlazené na výchozí teplotu a všechna voda ze spalin zkondenzuje (a odevzdá tak energii výparného tepla).
 • qn výhřevnost MJkg-1, která je menší právě o energii výparného tepla vodní páry v spalinách (index qn znamená nízkou, a qvvysokou výhřevnost).

Prvkový rozborposkytuje informace o zastoupení uhlíku (C-carbon, relativní atomová hmotnost AC=12,01), kyslíku (O-oxygen, AO=16), vodíku (H-hydrogen, AH=1,008), dusíku (N-nitrogen, AN=14,01), síry (S-sulphur, AS=32,06) a explicitně obsahu volné vody (W-water, MW=18,015 kgkmol-1, obsah vody sa zjisťuje sušením vzorku při teplotě 1050C) a popela (A-ash, minerální složky). Koncentráce vyjadřujeme obvykle hmotnostními podíly C (kg uhlíku na kg paliva), O, … a na jejich základě určujeme spalné teplo a výhřevnost napr. vztahy (qv – Michel 1938 a qn – Gumz 1938, citované v Rédr (1991))

slide26

Paliva

TZ10