Jazyk html
Download
1 / 36

Jazyk HTML - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Jazyk HTML. Zdrojový kód. Elementy <n ázev parametry >obsah</n ázev > př. <b> důležité </b> <n ázev parametry /> př. <img src=“xx.jpg” width=“300” />. Parametry př. < td colspan= “3”>Leden</td> Hodnoty př. <img src=“xx.jpg” width=“300” /> <body bgcolor=“red”></body>

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jazyk HTML' - adem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Zdrojov k d
Zdrojový kód

 • Elementy

  <název parametry>obsah</název>

  př. <b>důležité</b>

  <název parametry />

  př. <img src=“xx.jpg” width=“300” />


 • Parametry

  př. <td colspan=“3”>Leden</td>

 • Hodnoty

  př. <img src=“xx.jpg” width=“300” />

  <body bgcolor=“red”></body>

  <a href=“http://www.seznam.cz”>

  </a>


Rodi e a potomci
Rodiče a potomci

 • Př.

  <p>...<b>...</b>...</p> SPRÁVNĚ

  <p>...<b>...</p></b> ŠPATNĚ


N vrh webu
Návrh webu

 • Proč stránky tvořím?

 • Pro koho?

 • Kolik stránek budu potřebovat? Jaká bude struktura?

 • Vymyslet systém pojmenování


Z kladn sti str nky
Základní části stránky

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> ..... označení typu dokumentu a verze HTML

<html>..... začátek textu ve formátu HTML

<head>..... začátek hlavičky

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">

<meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com">

<title>titulek</title>..... popis zobrazovaný v titulku okna

</head>..... konec hlavičky

<body>..... začátek zobrazovaného obsahu stránky

obsah stránky

</body>..... konec zobrazovaného obsahu stránky

</html>..... konec textu ve formátu HTML


Tag html
Tag HTML

 • Označuje začátek a konec dat tvořících webovou stránku

  <html>

  ..... dokument HTML

  </html>


Tag head
Tag HEAD

 • Vymezuje hlavičku webové stránky, která obsahuje informace o obsahu stránky

  <head>

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">..... meta informace

  <meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com">..... meta informace

  <title>titulek</title> >..... popis zobrazovaný v titulku okna

  </head>


Tag body
Tag BODY

 • Obsahuje vše, co se objeví uvnitř okna prohlížeče

  <body>

  obsah stránky

  </body>


Koment e
Komentáře

 • Nemají žádný vliv na vzhled stránky, po zobrazení stránky se o nich nedozvíme

  <!--text komentáře -->


Nadpisy
Nadpisy

 • V HTML jsou definovány nadpisy různých úrovní, může jich být 6

  <h1>text nadpisu</h1>


Odstavce
Odstavce

 • Prohlížeče ignorují všechny mezery a znaky konce odstavce, které jsou ve zdrojovém kódu stránky, proto je nutné přesně označit, kde mají odstavce být

  <p>textodstavce</p>


Od dkov n
Odřádkování

 • Text v odstavci se automaticky zalamuje podle velikosti okna. Když je třeba, aby text začínal na novém řádku, použijeme

  <br />


Form tov n textu
Formátování textu

 • Tučné písmo

  <b>text</b>

 • Kurzíva

  <i>text</i>

 • Podtržené písmo

  <u>text</u>

 • Neproporcionální písmo

  <tt>text</tt>


Form tov n textu1
Formátování textu

 • Přeškrtnutí

  <strike>text</strike>

 • Zvětšení a zmenšení písma o 1 bod

  <big>text</big>

  <small>text</small>


Form tov n textu2
Formátování textu

 • Horní index

  <sup>text</sup>

 • Dolní index

  <sub>text</sub>


URL

 • URL (Uniform Resource Locator) – jednoznačné umístění zdroje

  http://www.stranky.cz/abc/xxx.html

  Protokol

  https://www.stranky.cz

  ftp://ftp.stranky.cz/pub/prog.exe

  mailto:sloupova@gop.pilsedu.cz

  file:///c|/cesta/soubor.html


Absolutn adresa url
Absolutní adresa URL

 • Obsahuje kompletní cestu k souboru, včetně protokolu, názvu serveru, cesty a názvu souboru

 • Používá se vždy, když odkazuji na soubor z jiného serveru nebo když adresa používá jiný protokol než http.


Relativn adresa url
Relativní adresa URL

 • Popisuje umístění požadovaného souboru s odkazem na umístění souboru, který obsahuje adresu URL samotnou

 • Používá se pro soubory na stejném serveru => jednodušší zápis, funguje, i když stránky přesuneme


Relativn adresa url1
Relativní adresa URL

 • Př. xxx.html ... soubor je ve stejném adresáři jako stránka

  obrazky/deticky.jpg ... soubor je v podadresáři obrazky (aktuálního adresáře)

  ../info/data.html ... soubor je v adresáři na vyšší pozici ve stromové struktuře


Obr zky
Obrázky

 • formát jpg, gif, png

 • velikost a rozlišení

 • rychlost načítání

 • průhlednost

 • animace


Jak z skat obr zky
Jak získat obrázky

 • Koupit nebo stáhnout už připravené

 • Digitalizovat nebo naskenovat fotky

 • Vyfotit digitálním fotoaparátem

 • Nakreslit v grafickém editoru

 • Grafické editory:

  Adobe Photoshop, Gimp, Irfan View, Paint Shop Pro atd.


Vlo en obr zku na str nku
Vložení obrázku na stránku

 • <img src=“xxx.jpg” ... />

 • další parametry:

  alt ... alternativní text

  width ... šířka

  height ... výška


Zarovn v n obr zk
Zarovnávání obrázků

 • vlastnost align, hodnoty left, right, top, middle, bottom

 • Ukončení obtékání textu

  <br clear=“all”>

  další hodnoty left, right


Mezery kolem obr zk
Mezery kolem obrázků

 • Parametry hspace, vspace

 • Zavržené parametry, lépe nastavit pomocí stylů


Horizont ln linka
Horizontální linka

<hr />

 • Atributy:

  • size=“x”.....tloušťka čáry, v pixelech

  • width=“x” .....délka čáry, v pixelech nebo v % šířky okna

  • align ..... zarovnávání

  • noshade ..... čára bez stínu


Odkazy
Odkazy

 • Umožňují přecházet z jedné stránky na druhou, spouštět video nebo hudbu, stahovat soubory pomocí ftp atd.

  <a href=“stranka.html”>název odkazu</a>

 • Jiné formáty souboru:prohlížeč má určený program, jimž se soubor otevírá.


Odkazy1
Odkazy

 • <a href=“soubor.html" title="titulek">text odkazu</a>

 • E-mailová adresa jako odkaz

  <a href=“mailto:sla@gop.pilsedu.cz"> text odkazu</a>

 • <a href=“soubor.html" title=“titulek"><img src=“obrazek.jpg”></a>


Odkazy2
Odkazy

 • vlastnost target

  Př.

  <a href=“stranka.html” target=“okno”>název odkazu</a>

  <a href=“stranka.html” target=“_blank”>název odkazu</a>


Odkazy3
Odkazy

 • Výchozí cíl odkazů na stránce

  <base target=“okno” />

  Pozn. <base href=“www.gop.pilsedu.cz/vt/vt22” />


Z lo ky
Záložky

 • Lze odkazovat na jednotlivé části dokumentu

 • Definice záložky: <a name=“kap1”>Kapitola 1</a>

 • Odkaz na záložku <a href=„#kap1">Kapitola 1 </a>

  Pozn. Je možné odkazovat i na záložky umístěné v jiném dokumentu, např. <a href=“soubor.html#kap1">text odkazu</a>


Seznamy
Seznamy

 • Nečíslovaný seznam

  <ul>

  <li></li>

  <li></li>

  </ul>


Seznamy1
Seznamy

 • Číslovaný seznam

  <ol>

  <li></li>

  <li></li>

  </ol>


Seznamy2
Seznamy

 • Definiční seznamy

  <dl>

  <dt>Pojem</dt>

  <dd>Vysvětlení</dd>

  </dl>


Tabulky
Tabulky

<table>

<tr>

<td></td>

<td></td>

</tr>

</table>

Pozn. <th></th>… záhlaví tabulky


Tabulky1
Tabulky

 • Rámeček tabulky BORDER

 • Slučování buněk COLSPAN, ROWSPAN

 • Velikost buněk WIDTH

 • Odsazení textu v buňkách CELLPADDING

 • Vzdálenost mezi buňkami CELLSPACING