elektroensefalogram n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELEKTROENSEFALOGRAM PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELEKTROENSEFALOGRAM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

ELEKTROENSEFALOGRAM - PowerPoint PPT Presentation


 • 403 Views
 • Uploaded on

ELEKTROENSEFALOGRAM. (EEG)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ELEKTROENSEFALOGRAM


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elektroensefalogram
ELEKTROENSEFALOGRAM

(EEG)

BeyninsinirselfaaliyetisonucueldeedilenbiyoelektrikişaretlereElektroensefalogram (EEG) denir. EEGfrekansınınkişininzihinfaaliyetiiledeğiştiğinigösterir.Kişiuyanıruyanmazveyadüşünmeyebaşlarkenalfaritmikaybolurveyerinesenkronizeolmayanbiçimde, genellikle beta bandındabirritimoluşur.

slide2
EEG
 • EEG işaretininfrekansbileşenleri son dereceönemliolduğugibi, farklıbölgelerdenalınanbenzer EEG işaretleriarasındakifazilişkileri de oldukçailginçtir.
 • KafaüzerindenalgılananEEG'leringenliğitepedentepeye 1-100 uVvefrekansbandıise 0.5-100Hz'dir.
 • Ölçümler, beyinüzerindendoğrudanalındığıtakdirde, genlik 10 katkadar artar.
 • EEG işaretleriperiyodikdeğildir;genlik, fazvefrekanslarısüreklideğişir. Bu nedenle, anlamlıbir data eldeedebilmekiçin, ölçümlerinoldukçauzunbirsüredeyapılmasıgerekir.
eeg i aretlerinin kapsad klar b andlar
EEG işaretlerinin kapsadıkları Bandlar
 • Delta (5) 0.5 - 3.5
 • Teta (0) 4 - 7
 • Alfa (a) 8 - 12
 • Beta (B) 12 - 22
 • Gamma (y) 22 - 30
eeg nin kullan m alan
EEG'nin Kullanım Alanı
 • Nöroloji
 • Beyin Cerrahisi
 • Anestezi
 • Pediatri
 • Psikiyatri
slide5
EEG
 • EEG işaretlerindeki ana bileşenin frekansı yaşla birlikte artar,

genlikleri ise azalır. Bir çocuğun EEG'nin genliği büyük, frekansı düşüktür.Yetişkinlerde genlik düşer, frekans artar.

 • Şuur durumu da, EEG üzerinde etkilidir. Uykudaki yetişkinde EEG'nin genliği artar, frekansı ise azalır.
eeg dalgalar
EEG Dalgaları
 • Alfa Dalgaları
 • Beta Dalgaları
 • Teta Dalgaları
 • Delta Dalgaları
 • Gamma Dalgaları
beyin aklivitesi ile eeg aras ndaki li ki
Beyin Aklivitesi ile EEG Arasındaki İlişki
 • EEG işaretlerinin ana frekansıile beyin aktivitesi yakından ilişkilidir. Aktivite ile frekans birlikte yükselir.
eeg aretler n n l lmes1
EEG İŞARETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
 • Kalibrasyon işareti, dikdörtgen şeklindedir. Kaydedilen bu işaretin genliği tüm sistemin kuvvetlendirmesini, şekli ise frekanskarakteristiğini gösterir.
 • EEG işaretlerinin genlikleri uV'larmertebesinde olduğundan, ön kuvvetlendirici olarak diferansiyel kuvvetlendirici kullanmakgerekmektedir.
 • Bu kuvvetlendiricilerin kazançları yüksek, gürültüleri düşük, ortak moddakiişareti reddetme oranlan yüksek olmak zorundadır (örneğin >100 dB).
 • Ayrıca, girişempedansları yüksek (1MOhm'un üzerinde) ve DC kaymaları da düşük olmalıdır.
montajlar
Montajlar
 • Montajlar
 • Bipolar ve referans montajlar
 • Bipolar montajlar: Bir çift farklı elektrot bir amplifikatörün G1 ve G2’sine bağlanır.
 • Referans montajlar: G2’ye elektriksel olarak sessiz bir alana yerleştirilen ortak bir elektrot bağlanır.
referans montaj
Referans montaj
 • Referans montajlarda en yüksek amplitüdü kaydeden kanal, potansiyelin kaynağına en yakın olan elektrota bağlıdır.
 • Referans montajlarda lokalizasyon amplitüt ile, bipolar montajlarda ise kalem sapmasının yönü ile yapılır.
 • Bipolar montajlar sınırları belirli potansiyelleri daha iyi belirler.
bipolar montaj
Bipolar montaj
 • Bipolar montajlarda bir amplifikatörün G1’indeki elektrot aynı zamanda diğer amplifikatörün G2’sine bağlanır.
 • İki amplifikatörde de ortak olan elektrotta lokalize bir potansiyel bu amplifikatörlerde ters yönde kalem sapmasına neden olur.
 • (Faz karşılaşması)
ar za t pleri
Arıza Tıpleri
 • EEG Güç Ünitesi Arızaları

Bütün kanallarda görülen, cihazın herhangi bir unsurundan kaynaklanan artefaktlar genellikle 60 Hz‟lik girişim ya da güç eksikliğine neden olur. Güç kesintisi EEG cihazında atan sigorta ya da arızalı bir prizden kaynaklanabilir. Değiştirilen sigorta yeniden atarsa güç kaynağı arızalı olabilir.

Eger 60 Hz girişim olursa;

 • Kayıt odasındaki güçlü bir girişım kaynağına,
 • Hastanın EEG cihazının toprak hattına bağlantısında kesinti veya arızaya,
 • Cihazın güç kaynağında veya diğer parçalarındaki hataya bağlı olabilir.
slide19

Baglantı Kutusu Arızaları

Bağlantı kutusunda bulunan erkek fişler, bakım yetersizliğinden giriş noktalarında kirlenme ve buralarda yalıtkan bir tabaka meydana gelmesi sonucu çekim esnasında hastadan alınan sinyaller amplifikatörlere iletilemez. Bağlantı kutusunun en belirgin arızası budur ya da mekanik zorlamadan dolayı bağlantı kutusu içerisindeki iletim hatlarının kopması başka bir arızadır.

olas di er ar zalar
Olası Diğer Arızalar
 • Elektrot bağlantı problemleri, kırık elektrot ve yüksek empedanslı bağlantılar
 • Kablo bağlantı problemleri, kırık kablolar ve bükülmüş pinler
 • Yanlış anahtarlama pozisyonu, operatör hatası ya da kırılmış prob uçları
 • Kırılmış anahtarlar, bozuk anahtar kontakları
 • Grafik kaydedici fonksiyon bozuklukları,
 • Elektronik fonksiyon bozuklukları, bir kanalın sistemindeki ya da güç kaynağındaki devre hatası
eeg teknisyeninin rutin olarak yapmas gereken bir kontrol lemleri
EEG teknisyeninin rutin olarak yapması gereken bir kontrol İşlemleri
 • Makine ısınmak üzere açılır.
 • Kalibrasyon ayarlanır, genelde 100V‟ta ve bütün kanallar üzerinde kare şekilli palsler elde edilir (kalem yazıcısı).
 • Sistemin ve her iki kanalın 100uV‟a uygun sapma için hassasiyet ayarı yapılır.
 • Zaman sabitindeki bozulmayı denetlemek için kalibrasyon düğmesine basılır ve basılı tutulur.
 • Tüm kanallarda sıfır giriş görmek için bütün girişler topraklanır.