kurz prvn pomoci pro z kladn koly n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

KURZ PRVNÍ POMOCI PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

KURZ PRVNÍ POMOCI PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. DŮLE ŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. 150 – HASIČI 158 – POLICIE 155 – ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 112 – INTEGROVANÝ ZÁCHRANÝ SYSTÉM VŽDY UVÁDÍME: své jméno a příjmení místo a čas nehody rozsah nehody počet zraněných a charakter jejich zranění

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KURZ PRVNÍ POMOCI PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY' - adelio


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
d le it telefonn sla
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
 • 150 – HASIČI
 • 158 – POLICIE
 • 155 – ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC
 • 112 – INTEGROVANÝ ZÁCHRANÝ SYSTÉM
 • VŽDY UVÁDÍME:
   • své jméno a příjmení
   • místo a čas nehody
   • rozsah nehody
   • počet zraněných a charakter jejich zranění
   • nejvhodnější přístupovou cestu
   • další možná nebezpečí a další potřebou pomoc
prvn kontakt se zran n m
PRVNÍ KONTAKT SE ZRANĚNÝM
 • CO UDĚLÁM KDYŽ UVIDÍM ČLOVĚKA JAK LEŽÍ NA ZEMI A NEHÝBE SE:
  • oslovím ho
  • zkusím zatřást ramenem
  • zjistím zda dýchá
  • zjistím jestli má hmatný tep
  • pohledem zjistím další viditelná poranění
 • celá diagnóza má trvat maximálně 20-30 s
 • dále postupujeme podle schématu:
  • A: Airways – zajištění průchodnosti DC
  • B: Breathing – zajištění dýchání
  • C: Circulacion – zajištění krevního oběhu
z stava dechu p znaky
ZÁSTAVA DECHU - PŘÍZNAKY
 • není slyšet ani cítit vydechovaný vzduch
 • nafialovělé rty
 • kůže promodrává
z stava dechu pp
ZÁSTAVA DECHU – PP
 • položíme pacienta na bok
 • uvolníme ústní dutinu (umělý chrup, zvratky, …)
 • pacienta položíme na záda a hlavu zakloníme
 • zkontrolujem dech
 • pokud nedýchá tak provedeme 5 vdechů (zacpat nos)
 • každý vdech trvá 2 s a následuje až po výdechu
 • kontrolujem pohyby hrudníku (pohledem i pohmatem)
 • pokud se hrudník zvedá, tak pokračujem v umělém dýchání (frekvence 12 za minutu)
 • pokud se nezvedá, je někde v dýchacích cestách překážka a je nutno ji odstranit
uvoln n d chac ch cest i
UVOLNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST - I
 • postižený je při vědomí, nedýchá a jeznámá překážka v dýchacích cestách – vyzveme jej ke kašlání
 • pacient vyčerpán, cyanotický – předklon, 5 úderů mezi lopatky
 • pokud to nepomůže provedem HEIMLICHŮV HMAT:
  • pacient v předklonu
  • stojíme za pacientam
  • ruku sevřenou v pěst umístíme mezi pupek a hrudní kost
  • druhou rukou ji sevřeme a prudce stlačíme k sobě a vzhůru (5 x)
  • při neúspěchu voláme RZP a pokračujeme:
   • 5 x úder mezi lopatky
   • 5 x Heimlichův hmat
uvoln n d chac ch cest ii
UVOLNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST - II
 • pokud by pacient kydykoli během toho upadl do bezvědomí – zahájíme kompletní resuscitaci i s masáží hrudníku
 • po 15 minutách kontrolujeme dutinu ústní
 • pokud se začne zvedat hrudník – pokračujem v masáži hrudníku, jen pokud není tep
 • poslední možností když se nám nepodaří DC zprůchodnit je koniotomie, nebo koniopunkce:
   • zakloníme hlavu pacienta
   • vyhledáme štěrbinu mezi chrupavkou štítnou a prstencovou
   • zde provrdeme kolmo vpich jehly, nebo asi 1 cm řez a do otvoru zavedeme trubičku (obal od propisky)
z stava ob hu p znaky
ZÁSTAVA OBĚHU - PŘÍZNAKY
 • asi po 6 – 12 s dojde ke ztrátě vědomí
 • asi po 30 s zástava dechu
 • není hmatný pulz
z stava ob hu pp
ZÁSTAVA OBĚHU - PP
 • okamžité přivolání lékařské pomoci
 • poté zahájíme nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání (KPCR)
  • do mozku se nedostává krev s kyslíkem a po 5 minutách dochází k nevratnému poškození mozkových buněk
 • pokud je pacient dítě, nebo člověk který se topil, tak nejdříve 1 min provádíme KPCR a až poté voláme lékařskou pomoc
kpcr kardiopulmocerebr ln resuscitace
KPCR – KARDIOPULMOCEREBRÁLNÍ RESUSCITACE
 • nepřímá masáž srdce
  • místo: 2 prsty nad mečovitým výběžkem
  • ruce složené rovnoběžně přez sebe
  • paže jsou napnuté
  • stisky provádíme kolmo
  • je potřeba dost hrudník stlačit, srdce se musí stlačit proti hrudní páteři
 • umělé dýchání zahajujeme zároveň s nepřímou srdeční masáží
 • nejprve tedy 5 vdechů
 • poté 30 stlačení hrudníku a 2 vdechy
 • frekvence dýchání je asi 12 za minutu
 • každou minutu kontrolujeme pulz (kontrola max 10 sekund)
kpcr nezahajujeme
KPCR NEZAHAJUJEME
 • v případě že umělé dýchání nemůžeme z nějakého důvodu provést – vždy je nutno alespoň zprůchodnit dýchací cesty
 • pokud by nám hrozilo nebezpečí ohrožení vlastního života !!!
 • pokud jsou patrná poranění neslučitelná sa životem
trestn z kon 140 1961 sb 1 1 1962 neposkytnut pomoci
TRESTNÍ ZÁKON(140/1961 Sb.. 1.1.1962) – neposkytnutí pomoci
 • paragraf 207

Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti, nebo jeví vážné známky poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe a jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

kr tkodob poruchy v dom
KRÁTKODOBÉ PORUCHY VĚDOMÍ
 • pacienta položíme na záda
 • zvedneme mu dolní končetiny (pokud je to možné, tak nakloníme celé tělo o 30 stupňů - hlavou dolů)
 • můžeme chladit čelo
 • k obnovení vědomí by mělo dojít maximálně do 5 minut, jinak voláme lékaře
 • po obnovení vědomí by měl pacient ještě chvíli zůstat ležet
dlouhodob poruchy v dom
DLOUHODOBÉ PORUCHY VĚDOMÍ
 • delší než 1 minuta – voláme RZP
 • pacienta uložíme do stabilizované polohy na boku
  • DK (tu blíže nám) pokrčíme v koleni
  • pacienta přetočíme na bok
  • druhá DK je natažená
  • HK (ta blíže podložce) protažená pod tělem za tělo
  • druhá HK dlaní k podložce a pod hlavu
  • zaklonit hlavu
 • pátráme po příčinách bezvědomí
 • kontrolujeme dech a tep, pokud nejsou tak zahajujeme KPCR
epileptick z chvat
EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT
 • postižený vypadá jako by se zasnil
 • provádí mimovolní pohyby
 • jsou přítomny křeče
 • může dojít ke ztrátě vědomí
 • odstraníme z dosahu postiženého možné zdroje zranění
 • v žádném případě mu nebráníme v pohybu !
iln krv cen p znaky
ŽILNÍ KRVÁCENÍ - PŘÍZNAKY
 • z rány pomale vytéká tmavě zbarvená krev
iln krv cen pp
ŽILNÍ KRVÁCENÍ - PP
 • posadíme, nebo položíme pacienta
 • zvedneme končetinu s ránou nad úroveň srdce
 • přiložíme tlakový obvaz
  • steriní krytí
  • tlaková vrstva
  • fixace
 • pokud obvaz prosákne, přidáme další vrstvu (tu původní nesundáváme)
tepenn krv cen p znaky
TEPENNÉ KRVÁCENÍ - PŘÍZNAKY
 • z rány tryská jasně červená krev
tepenn krv cen pp
TEPENNÉ KRVÁCENÍ - PP
 • stisk prsty přímo v ráně (pokud nelze jinak, tak nepovolujeme až do příjezdu lékařské pomoci)
 • stisk tlakového bodu (pažní, stehení, břišní)
 • přiložení tlakového obvazu (končetina nesmí být studená, na periferii musí být hmatný tep)
tepenn krv cen p ilo en krtidla
TEPENNÉ KRVÁCENÍ – PŘILOŽENÍ ŠKRTIDLA
 • POUZE V TĚCHTO PŘÍPADECH:
  • úrazová amputace s masivním krvácením
  • krvácení z pažní a stehenní tepny
  • otevřená zlomenina, cizí těleso v ráně a masivní krvácení
  • dočasé zaškrcení rány při nedostatku ošetřujících
  • prosáknutí dvou vrstev tlakového obvazu
 • když už škrtidlo přiložíme, tak ho víckrát nepovolujeme, postižená končetina je v klidu
okov stavy p znaky
ŠOKOVÉ STAVY - PŘÍZNAKY
 • ŠOK je selhání krevního oběhu, jako obraná reakce organismu
 • tepová frekvence se zvyšuje (120-160/min)
 • špatně hmatný (nitkovitý pulz)
 • studený pot
 • třes
 • bolest
 • apatie (nezájem)
 • až bezvědomí
 • promodrání kůže na periferii
 • zrychlený a povrchní dech
 • pocit žízně
okov stavy pp
ŠOKOVÉ STAVY - PP
 • protišoková poloha
  • vleže na zádech
  • DK zvednuty o 30 stupňů
 • 5 T
  • teplo
  • ticho
  • tekutiny
  • tišení bolesti
  • transport
pop leniny
POPÁLENINY
 • technická první pomoc
  • uhašení ohně
  • svlečení oděvu
  • odstranění vodičů tepla - ozdob (prsteny, náušnice, náramky, …)
 • chlazení – tak dlouho, jak je to příjemné (odvádí teplo, tlumí bolest)
 • sterilní krytí (nekryjí se popáleniny obličeje)
infarkt myokardu p znaky
INFARKT MYOKARDU - PŘÍZNAKY
 • palčivá bolest za hrudní kostí vystřelující do levé horní končetiny, ramene, apod.
 • zrychlený, povrchní dech
 • nepravidelná srdeční činnost, nebo zvýšení tepové frekvence
 • slabost
 • pocení
 • závratě
 • neklid
 • strach ze smrti
infrakt myokardu pp
INFRAKT MYOKARDU - PP
 • vytvoříme klidné prostředí
 • větrání (dobrý přístup čerstvého vzduchu)
 • uložíme pacienta do polohy v polosedě
 • přivoláme lékařskou pomoc
raz elektrick m proudem
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM
 • přivoláme RZP
 • bezpečně vyprostíme postiženého z elektrického obvodu
 • zahájíme KPCR
tonut
TONUTÍ
 • přivoláme RZP
 • pokud nejsme schopni, nebo si netroufáme vytáhnout postiženého z vody, tak počkáme až upadne do bezvědomí
 • provádíme KPCR a to minimálně 60 minut (tělo bylo podchlazeno)
 • v žádném případě se nezdržujem snahou o vylití vody z tělesných dutin
u tknut zmij
UŠTKNUTÍ ZMIJÍ
 • přivoláme RZP
 • zaškrtíme žilní řečiště (musí zůstat hmatný tep)
 • zvýrazníme krvácení z rány (masáží)
 • postiženou končetinu chladíme
pokous n psem
POKOUSÁNÍ PSEM
 • přivoláme RZP
 • dokonale vymyjem ránu mýdlem (to je profylaxe vztekliny)
 • ošetříme krvácení
 • policie zajistí psa
otrava l ky houbami alkoholem
OTRAVA LÉKY, HOUBAMI, ALKOHOLEM
 • přivoláme RZP
 • pokud je postižený při vědomí vyvoláme zvracení
 • zajistíme obsah žaludku pro další rozbor
 • pokud postižemý mení při vědomí tak kontrolujeme základní životní funkce a pokud nejsou, tak zahájíme KPCR
otrava fridexem methanolem
OTRAVA FRIDEXEM, METHANOLEM
 • přivoláme RZP
 • podáme ethanol (obyčejný alkohol)
 • ten zpomalí vstřebávání fridexu a methanolu
otrava co 2 co
OTRAVA CO2, CO
 • přivoláme RZP
 • CO2 je výbušný – pozor na vlastní bezpečnost
 • zajistíme přístup čerstvého vzduchu
 • pokud nejsou základní životní funkce, tak zahájíme KPCR
bodnut hmyzem
BODNUTÍ HMYZEM
 • u alergiků je nutné podat lék (mají ho většínou u sebe)
 • pokud došlo k bodnutí do jazyka, nebo krku, je nutné zajistit průchodnost dýchacích cest
 • lék první volby je např. Zaditen, Zyrtec atd…
 • chladíme postiženou oblast