slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
John Lennon (anglický spevák) PowerPoint Presentation
Download Presentation
John Lennon (anglický spevák)

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

John Lennon (anglický spevák) - PowerPoint PPT Presentation

adelio
200 Views
Download Presentation

John Lennon (anglický spevák)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. V liste Galaťanom 6,7 je napísané:Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.Tu sú príklady mužov a žien ktorí nejakým spôsobom zosmiešňovali Boha...

  2. John Lennon (anglický spevák) Niekoľko rokov dozadu počas rozhovoru pre American Magazine povedal:"Kresťanstvo zanikne, vytratí sa. Nemusím sa o tom hádať, som o tom úplne presvedčený.Ježiš bol OK, ale jeho témy boli príliš jednoduché. Dnes sme my slávnejší než On." (1996) Lennon, po tom čo povedal že Beatles boli slávnejší než Ježiš Kristus bol strelený 6 krát.

  3. Tancredo Neves (Prezident Brazílie) Počas jeho predvolebnej kampane rúhavo povedal, že ak dostane 500,000 hlasov tak ani Boh nebude môcť zabrániť aby bol prezidentom. Dostal hlasy, ale ochorel a deň predtým ako mal byť vymenovaný za prezidenta, zomrel.

  4. Cazuza (bisexuálny brazílsky skladateľ, spevák a poet) Počas jeho show v Rio de Janeiro fajčil cigaretu, vyfukoval obláčiky dymu do vzduchu a pred všetkými povedal: "Bože, to je pre teba." Zomrel vo veku 32 rokov keď mal AIDS a v ukrutných bolestiach.

  5. Thomas Andrews (človek, ktorý projektoval Titanic) Po jeho konštrukcii sa reportér opýtal aký je bezpečný. S iróniou v hlase odpovedal:"Ani Boh ho nemôže potopiť." ...všetci vieme čo sa stalo s Titanicom a s 1523 obeťami tejto katastrofy.

  6. Marilyn Monroe (americká herečka) Bola navštívená jedným z najväčších amerických evanjelizátorov Billym Grahamom počas prezentácie jej show. Billy povedal že Duch Svätý ho poslal aby jej kázal. Po vypočutí toho čo chcel kazateľ povedať, odpovedala: "Ja nepotrebujem vášho Ježiša." O týždeň neskôr bola nájdená mŕtva vo svojom apartmáne. Zomrela na predávkovanie, no dodnes je jej smrť nevyriešeným prípadom.

  7. Bon Scott (spevák) Bývalý vokalista  AC/DC v jednej piesni z roku 1979 spieval:"Nezastavujte ma, idem cestou dolu, dolu na diaľnici do pekla." 19. februára 1980 Bon Scott bol nájdený mŕtvy; zadusený vlastnými zvratkami.

  8. Campinas (v roku 2005, Brazília) Skupina priateľov, opití, išli vyzdvihnúťďalšiu ich priateľku.Matka odprevádzala túto dievčinu k autu a bola veľmi znepokojená opilstvom ostatných, tak povedala dcére držiac jej ruku: "Moja dcéra, choď s Bohom a nech Ťa ochráni."Ona odpovedala: "Iba ak by Boh cestoval v kufri, pretože tuná sme už plní." O hodinu neskôr, matka sa dozvedela že sa stala vážna havária a všetci zomreli. Dokonca vozidlo nedokázalo byť rozpoznané o aké auto išlo, ale kufor bol neporušený.Polícia dala informáciu, že si nevedia vysvetliť ako mohol kufor auta zostať neporušený.Na ich prekvapenie, vo vnútri kufra bola škatuľa s vajíčkami, ani jedno nebolo rozbité.

  9. Christine Hewitt (Jamajská žurnalistka,ľudová zabávačka) Povedala, že Biblia – Božie Slovo je tou najhoršou knihou aká kedy bola napísaná. V júni 2006 bola nájdená zabitá a zhorená na nepoznanie vo vlastnom automobile.

  10. Ešte oveľa viac známych ľudí zabudlo vo svojom živote že nie je iné meno na zemi, v nebi i v podsvetí ktorému bola daná taká autorita ako menu Ježiš. Veľa ľudí zomrelo, ale len Ježiš vstal a stále žije. www.modlitba.sk