Achizi ii publice relevanta practicii judiciare
Download
1 / 14

Achiziții publice. Relevanta practicii judiciare - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Achiziții publice. Relevanta practicii judiciare. Diana Magdalena BULANCEA Judecător de contencios administrativ Curtea de Apel Bucuresti. Achiziţia publică = definire.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Achiziții publice. Relevanta practicii judiciare' - adelio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Achizi ii publice relevanta practicii judiciare

Achiziții publice.Relevanta practicii judiciare

Diana Magdalena BULANCEA

Judecător de contencios administrativ

Curtea de Apel Bucuresti


Achizi ia public definire
Achiziţia publică = definire

Achiziţia publică reprezintă ansamblul operaţiilor, actelor şi faptelor realizate de o autoritatea contractantă, de la identificarea unei nevoi sociale până la realizarea ei, pentru care sunt folosite fonduri publice


E ta pele procesului de achizi ie public
Etapele procesului de achiziţie publică

Planificare

Realizarea contractului de achiziţie publică

Procedura de achiziţie publică


E ta pele procesului de achizi ie public1
Etapele procesului de achiziţie publică

1. Planificarea

 • Identificarea nevoii – limitele dreptului de apreciere

 • Identificarea surselor de finanţare

 • Pregătirea procedurii de atribuire

  2. Procedura de achiziţie publică

 • Aplicarea procedurii de atribuire

 • Încheierea contractului

  3. Realizarea contractului de achiziţie publică

 • Îndeplinirea contractului

 • Finalizarea contractului


Fondurile publice
Fondurile publice

 • Nationale O.G. nr. 34/2006 + Directivele Uniunii Europene + jurisprudenta instantelor europene

 • Europeneinstrumentele de finantare + Directivele Uniunii Europene + jurisprudenta instantelor europene

  (fondurile nerambursabile de preaderare acordate României de Uniunea Europeană prin programele PHARE, ISPA ŞI SAPARD; fondurile structurale şi de coeziune; Fondul European de Garantare în Agricultură; Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltarare Rurală; Fondul European pentru Pescuit şi alte fonduri acordate în perioada postaderare)


Sediul materiei
Sediul materiei

 • OUG nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Normele metodologice de aplicare a articolelor din OUG nr. 34/2006:

  - HG nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006;

  - HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006;

 • HG nr. 71/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006;

 • Alte acte cu caracter normativ – legislatie tertiara:

  - HG nr. 1037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

  - Ordinele, Instrucţiunile si Notificările ANRMAP în vigoare.


Sediul materiei1

Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE şi 2009/81- coordonarea procedurilor de atribuire

Comunicarea 2006/C 179/02 din 2006 a Comisiei privind legislaţia UE aplicabilă pentru atribuirea contractelor care nu sunt în întregime sau în parte subiect al prevederilor directivelor privind achiziţiile publice - principiile nediscriminării, tratamentului egal, recunoaşterii reciproce, transparenţei şi proporţionalităţii - aplicabile

Hotărârea T-258/06- RFG contra Comisia-atacată această Comunicare

Cauza C-376/08, Serrantoni: faptul că valoarea unui contract nu atinge normele comunitare nu înseamă că acest contract iese complet din sfera dreptului comunitar. În special principiul egalităţii de tratament trebuie să fie respectat.

Sediul materiei


Obiectul contractelor de achizi ie public
Obiectul contractelor de achiziţie publică procedurilor de atribuire

 • Bunuri (produse, servicii sau lucrari) cu o valoare > praguri  OUG nr. 34/2006 + Directivele Uniunii Europene + jurisprudenta instantelor europene

 • Bunuri (produse, servicii sau lucrari) cu o valoare ≤ praguri  trebuie respectate principiile

 • Bunuri exceptate (terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora etc. – art. 13 din OUG nr. 34/2006)  OUG nr. 34/2006 nu se aplica!!


Jurispruden a
Jurisprudenţa procedurilor de atribuire

 • Atât cea internă, cât şi cea a instanţelor UE, este relevantă situaţiei din speţă numai în măsura în care soluţia legislativă este aceeaşi. -> Atenţie la modificarea directivelor!!

  - C-601/13 Ambisig

  - C-532/06 Lianakis

 • Existenţa unei verificări (fie ea administrativ-jurisdicţională sau chiar judiciară) nu presupune, în mod necesar, lipsa unei incălcări a legislaţiei in domeniul achizitiilor publice: limitele investirii - principiul disponibilitatii si suprimarea competentei CNSC de a extinde verificarile la alte nereguli; etapele procedurii de atribuire – existenta termenelor de decdere pentru o invoca incalcari; lipsa unor date/probe relevante.


Jurispruden a1
Jurisprudenţa procedurilor de atribuire

 • In schimb, puterea de lucru judecat intervine in ceea ce priveste un aspect asupra caruia instanta de contencios administrativ statueaza, in mod irevocabil, in limitele competentei sale (in sens pozitiv sau in sens negativ: a existat sau nu a existat o incalcare atunci cand, spre exemplu, s-a stabilit o anumita cerinta).


Autonomia
Autonomia procedurilor de atribuire

 • Daca o entitate juridica initiaza o procedura de achizitie publica prin publicarea unui anunt in cuprinsul caruia face referire la OUG nr. 34/2006, fara ca aceasta sa ii fie aplicabila (fie nu are calitate de autoritate contractanta, fie este o achizitie sub pragul de minimis, fie este vorba despre bunuri exceptate), simpla sa referire la OUG nu face ca dispozitiile acesteia sa ii fie aplicabile si nici obligatiileprevazute de OUG nr. 34/2006.

 • In situatia in care este intocmit un regulament al achizitiei in care sunt preluate dispozitiile OUG nr. 34/2006, obligatiile preluate in cuprinsul regulamentului devin obligatii de serviciu pentru institutiile publice, respectiv obligatii contractuale pentru ceilalti operatori economici, fara a se extinde si interpretarea terminologiei din jurisprudenta interna sau europeana!


Autonomia1
Autonomia procedurilor de atribuire

Dupa cum, nu referirea unei pretinse autoritati contractante sau chiar a unei entitati care are calitate de autoritate contractanta, la OUG nr. 34/2006, face ca aceasta sa ii fie aplicabila

obligatiile sunt legale  este obligatia organelor judiciare sa determine daca este aplicabila OUG si in ce masura!


Resurse web
Resurse web: procedurilor de atribuire

 • http://www.anrmap.ro/poat/draft-ghid-de-bune-practici-domeniul-achizi%C8%9Biilor-publice-aferent-proiectelor-finan%C8%9Bate-din-ins

 • http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/8_Achizitii_publice/02.08.2013/Ghid.riscuri.achizitii.publice.rec.ue.pdf

 • http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/public_procurement/index_ro.htm

 • http://eur-lex.europa.eu/ro/legis/latest/chap063010.htm

 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:en:NOT

 • http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=ro&jur=C%2CT%2CF&cit=L%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C2004%252C18%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&td=ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=MARC%252Cor&jge=&for=&cid=229023


V m ul umesc
procedurilor de atribuiremulţumesc!


ad