A magyar t rsadalom fejl d se az llamalap t st l hunyadi m ty s uralkod s ig
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

A magyar társadalom fejlődése az államalapítástól Hunyadi Mátyás uralkodásáig. (avagy a csodaszarvastól Igazságos Mátyásig). Vázlat. A keresztény Nyugat-Európa társadalma A magyar társadalom átalakulása / törzsi, egységes nemesség, jobbágyság Kitekintés a 15. századi Nyugat-Európára.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - adelio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A magyar t rsadalom fejl d se az llamalap t st l hunyadi m ty s uralkod s ig

A magyar társadalom fejlődése az államalapítástól Hunyadi Mátyás uralkodásáig

(avagy a csodaszarvastól Igazságos Mátyásig)


V zlat
Vázlat Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • A keresztény Nyugat-Európa társadalma

 • A magyar társadalom átalakulása

  / törzsi, egységes nemesség, jobbágyság

 • Kitekintés a 15. századi Nyugat-Európára


Nyugat eur pa a fejl d s kerete
Nyugat-Európa, a fejlődés kerete Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • 395. a Római Birodalom felbomlása

 • 476. a Nyugat-Római Birodalom megszűnik

 • Népvándorlások:

  2-3-4. század: germánok, gótok, hunok

  8. század: normannok, magyarok, arabok


K z pkori t rsadalmi szerkezetek
Középkori társadalmi szerkezetek Hunyadi Mátyás uralkodásáig


K z pkori t rsadalmi szerkezetek1
Középkori társadalmi szerkezetek Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • A hatalom alapja a FÖLD lesz

 • Patrimoniális királyság

 • Nyugat- és Kelet- Európa kettéválása

 • Bizánc: mindenki a császár hűbérese, a föld nem örökíthető

 • Nyugat: hűbéri piramis


Nyugat eur pa a feudalizmus
Nyugat- Európa: a feudalizmus Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • Benefícium:kötelezettség nélküli adománybirtok, nem örökíthető

 • Feudum: kötelezettségekkel terhelt adománybirtok, örökíthető

 • Hűbéri lánc

 • Király hatalma: alapja a föld és a kereszténység

 • Rendiség: nemesség, papság, polgárság


A magyar t rsadalom talakul sa
A magyar társadalom átalakulása Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • Vándorló törzsek: állattenyésztés

 • Letelepedés: földművelés

 • A Kazár Birodalomból átvett kettős fejedelemség 904-ig (gyula és kende/kündü)

 • Seniorátus

 • Géza az utolsó fejedelem


A t rzsi t rsadalom
A törzsi társadalom Hunyadi Mátyás uralkodásáig


Az talakul s
Az átalakulás Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • Letelepedés ellenére sokáig legeltetés

 • Kalandozások vége:

  933. Merseburg , 955. Ausgburg

 • Államalapítás: keresztény kultúra, nyugati típusú államberendezkedés

 • Primogenitúra vs. Seniorátus


Llamalap t szent istv n
Államalapító Szent István Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • Géza választása Nyugat és Kelet között

 • Római katolikus hit és nyugati államberendezkedés

 • Patrimoniális királyság

  Királyi föld: VÁRFÖLD vagy UDVARBIRTOK


A kir lyi f ldek
A királyi földek Hunyadi Mátyás uralkodásáig


Szent istv n kir ly dekr tomainak m sodik k nyve
Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve Hunyadi Mátyás uralkodásáig

19. Fejezet szolgák vagy szolgálóleányok vádaskodását avagy tanuságtételét az ő urok vagy asszonyuk ellen, meghallgatni nem kell

Hogy ezen ország népének a szolgák és szolgálóleányok minden zaklatásától és vádaskodásától nyugta és maradása legyen, a királyi tanács végzése teljességgel megtiltotta, hogy semmiféle vétek okáért valamely szolgaszemély vádlást és tanuságot az ő ura vagy asszonya ellen ne tehessen.


A vil gi t rsadalom istv n kor ban
A világi társadalom István korában Hunyadi Mátyás uralkodásáig


K l nbs gek a nyugat s a magyar kir lys g k z tt
Különbségek a Nyugat és a Magyar Királyság között Hunyadi Mátyás uralkodásáig

1. NEM FEUDALIZMUS:

Allódium Feudum

Allódium Benefícium

Feudalizmus Familiaritás

2. NEM CSAK AZ ELSŐSZÜLÖTT FIÚ ÖRÖKÖL


A k l nbs gekb l ad d probl m k
A különbségekből adódó problémák Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • Patrimoniáls királyság

 • Az emberek gondolkodása, a társadalom változása hosszú folyamat

 • Pogánylázadások:

  1046: Vata

  1061: Vata fia János


Talakul s istv n ut n
Átalakulás István után Hunyadi Mátyás uralkodásáig


F bb tendenci k
Főbb tendenciák Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • A királyi földek csökkenése

 • Egységesülő jobbágyság

 • Egységesülő nemesség

 • Gyenge polgárosodás


Az aranybulla mozgalom 1222
Az Aranybulla- mozgalom 1222. Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • II. András birtokotadományai

 • Egyház, egyes bárók, szerviensek, várjobbágyok, várnép elégedetlen

  Aranybulla: 31 pontból álló díszes oklevél

  lényege: a király tartózkodik a birtokok eladományozásától


A magyar t rsadalom fejl d se az llamalap t st l hunyadi m ty s uralkod s ig

Egységesülő nemesség Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • Kezdetben a jövedelem alapja a királytól kapott tisztség

 • Földadomány nő => birtokosok hatalma nő

 • Adómentesség

 • Tatárjárás 1241-42

 • IV. Béla földadományai: várépítés

 • 10-15 bárói család: nagybirtokosok


Egys ges l nemess g
Egységesülő nemesség Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • nemesi vármegyék

 • király hatalma csökken, földesuraké nő

 • IV. Béla 1267.

  szerviens is nemes, nagybirtokos neve báró

 • Nagy Lajos 1351.

  egy és ugyanazon nemesség elve

  földvagyonnal rendelkező, adómentes, a királynak csak katonai szolgálattal tartozó társadalmi réteg


Familiarit s
Familiaritás Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • család-szerű képződmény

 • FAMILIÁRIS NEMES:

  aki a nagybirtokos szolgálatába áll (gazdálkodás, magánhadseregben való részvétel védelemért cserébe)

 • NEM FEUDÁLIS VISZONY – nincs birtokadomány


Egys ges l jobb gys g
Egységesülő jobbágyság Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • Szolgák+szabadok+lesüllyedő várjobbágyok

 • Földdel nem rendelkezik, a földesúr földjét használja

 • Királynak és földesúrnak szolgáltatásokkal tartozik

 • 1290. szabad költözés joga

 • 1351. kötelező kilenced


1351 az aranybulla meg j t sa
1351. Az Aranybulla megújítása Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • Egy és ugyanazon nemesség elve

 • Kötelező kilenced

 • Aviticitas / ősiség :

  a föld a nemzetségen belül fiú ágon öröklődik,nem idegeníthető el

 • Fiscalitas:

  ha nincs örökös, a királyra száll a föld


Polg rosod s
Polgárosodás Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • Gyenge, Zsigmond igyekezetei ellenére

 • Szabad királyi városokban polgárság

 • mezővárosok, bányavárosok: falusias jelleg

 • 1405-ben a városok képviselői az országgyűlésen


Talakul s istv n ut n1
Átalakulás István után Hunyadi Mátyás uralkodásáig


A 15 sz zad
A 15. század Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • Gyenge királyi hatalom

 • Erősödő nemesség

 • A jobbágyság helyzetének romlása

  1437. Budai Nagy Antal-féle parasztfelkelés

  1514. Dózsa György-féle parasztfelkelés


Nyugat eur pa a 15 16 sz zadban
Nyugat-Európa a 15-16. században Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • Feudális viszonyok megszűnése

 • Nagy földrajzi felfedezések

 • Meghatározó: polgárosodás, tőkés társadalom

 • Ipar fejlődése: céh => manufaktúra

 • Magyarországon ez a fejlődés csak 1848-ban indul el


Hunyadi m ty s
Hunyadi Mátyás Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • Új nagybirtokosi réteg

 • Igazgatási reformok: királyi tanács, kancellária, bíróságok

 • Pénzügyi reformok: mentességek eltörlése adók új neveivel, füstpénz

 • Az új bárói réteg hasonul a régihez

 • Pozitív kép utókortól:

  Jagellók gyengesége, 1526. Mohács


Sszess g ben
Összességében Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • Európai keret, speciális magyar társadalmi viszonyok

 • A lemaradás gyökerei:

  gyenge polgárság

  második jobbágyság

  150 éves török uralom


Az ut kor visszas rta a b keid ket
Az utókor visszasírta a békeidőket Hunyadi Mátyás uralkodásáig

 • Hunyadi Mátyás pozitív alakja az utána következő nehéz idők következménye

 • Mesebeli jó király, Mátyás, az Igazságos…


K sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet! Hunyadi Mátyás uralkodásáig

Fekete Zsófi- Fizsó