slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Портфоліо PowerPoint Presentation
Download Presentation
Портфоліо

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Портфоліо - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Портфоліо. Іванченко Тетяна Борисівна. Заступник директора з навчально –виховної роботи , в читель англійської мови спеціалізованої школи №197 ім. Дмитра Луценка І-ІІІ ступенів у місті Києві. Життєве кредо: Саме мотив зростання обумовлює розквіт особистості.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Портфоліо


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Іванченко Тетяна Борисівна

Заступник директора

з навчально–виховноїроботи,вчитель англійської мови спеціалізованої школи №197 ім. Дмитра Луценка

І-ІІІ ступенів у місті Києві

Життєве кредо:Саме мотив зростання обумовлює розквіт особистості.

slide3

Освіта Вища Київський Державний Лінгвістичний Університет1997 “Англійська мова та зарубіжна література”Спеціаліст І категорії Педагогічний стаж - 16 років

slide5

Кредо:Людина не може по-справжньому удосконалюватися, якщо не допомагає удосконалюватися іншим. (Чарльз Діккенс)

Кафедраіноземнихмов

 • Мета, завдання методичного об’єднання – становлення, розвиток та вдосконалення педагогічної творчої майстерності вчителя
 • Науково-методична проблема:

«Іноземна мова як фактор соціокультури майбутньої особистості ”

slide6

Кадровий моніторинг кафедри іноземних мов

 • Англійська мова – 23 вчителя
 • Німецька мова – 4 вчителів

Розподіл педагогічних працівників за кваліфікаційним рівнем

  • Спеціаліст – 6
  • ІІ категорія – 6
  • І категорія – 6
  • Вища категорія – 9
   • Вчитель-методист – 5
   • Старший вчитель – 2
   • Відмінник освіти – 1
slide7
Якісні показники кафедри іноземної філології
2010 2011 2011 2012

Проблема: Труднощі навчання аудіювання.

Мета: дослідити причину виникнення труднощів у сприйманні інформації під час аудіювання, розробити ефективні шляхи вирішення даної проблеми та створити систему вправ, яка сприяє формуванню навичок аудіювання та мотивує учнів до удосконалення вмінь.

Творча група 2010-2011 н.р., 2011-2012 н.р.
2012 2013 2013 2014

Проблема: Соціокультурний компонент як один із основних засобів мотивації англомовної комунікативної діяльності молодших школярів.

Мета: Розробити систему вправ, заходів, які сприяють формуванню комунікативної компетенції та розширюють світогляд молодших школярів щодо традицій та культури країни, мова якої вивчається

Творча група2012-2013 н.р., 2013-2014 н.р.
slide12

2009-2010 н.р. Семінар-практикум:”Навчанняаудіювання англомовних текстів.”“Міжпредметнізв’язки у контексті поглиблення соціокультурного компонента.”

2010-2011н.р. Круглий стіл:”Мовнепортфоліо для всіх і для кожного.”“Психолого-педагогічні умови успішного навчання говаріння іноземною мовою.”

2011-2012н.р. Семінар-практикум:”Практична спрямованість викладання іноземної мови як елемент розвитку пізнавальних інтересів школярів.”“Сучасні підходи до оцінювання рівня володіння учнями іноземної мови.”

2012-2013н.р. Майстер-клас: “Міжкультурні та соціолінгвістичні фактори у навчанні загальновживаної та ділової англійської мови.”“Методпректів-нашдосвід”.

2013-2014н.р. Майстер-клас:”Використання інтерактивних технологій навчання як засіб реалізації етапу науково-методичної проблеми школи”. Педагогічне читання:”Самоосвітня діяльність педагогів у системі науково-дослідницької роботи школи при викладанні”.

Види методичної роботи
slide13

Виступи на педагогічних радах:

 • щорічний звіт про підсумки навчально-виховної роботи кафедри іноземних мов (серпень);
 • спецкурси, як важливий компонент змісту навчання, принципи та методи навчання іноземної мови в контексті комунікативного підходу (січень 2010);
 • аналіз роботи з учнями, які навчаються на дому(серпень 2010р);
 • стан викладання німецької мови,якість загальноосвітньої підготовки та методичного забезпечення викладання (грудень 2011);
 • стан викладання англійської мови,якість знань та рівень навчальних досягнень (січень 2013).
slide14

Семінари на базі школи:

 • Іноземна мова, як засіб залучення учнів до науково-технічного прогресу та задоволення пізнавальних інтересів 22.10.2009р.:
 • подолання труднощів аудіювання у вивчені іноземної мови;
 • задоволення пізнавальних інтересів через вивчення спецкурсів;
 • робота клубів, творча діяльність в позаурочний час.
 • Засоби формування іншомовної компетентності у діалогічному мовленні. 19.04.2013р.:
 • особливості навчання іноземної мови в початковій школі: пріоритети та завдання;
 • засоби формування іншомовної компетентності у діалогічному мовленні;
 • формування компетентності у діалогічному мовленні засобами позакласної діяльності.
197 19 04 2013
З досвіду роботи заступника спеціалізованої школи № 197ім. Дмитра Луценка Іванченко Т.Б.Семінар 19.04.2013
slide16

Особливостінавчання іноземної мови в початковій школі: пріоритети та завдання

slide17
Тематика ситуативного спілкування

Особистісна:

- Оточення

- Помешкання

- Місце проживання

- Відпочинок і дозвілля

- Природа і навколишнє середовище

Публічна:

- Подорож. Транспорт

- Свята і традиції

Освітня:

Шкільне життя

slide18
Мовленнєві функції:

- робити короткі повідомлення про події та факти;

- розповідати про прочитане, почуте, побачене;

- запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення;

- висловлювати свої враження, думки, ставлення;

- розповідати про свої враження ( від подорожі, свята)

slide19
- запитати інформацію про події/людей тощо, що їх цікавлять;

- привітатися; попрощатися; представити себе(когось);

- познайомитися; назвати когось/щось;

- ставити запитання і відповідати на них;

- повідомляти про когось/щось;

- закликати до дії та реагувати на заклик;

- давати елементарну характеристику комусь/чомусь;

- повідомляти про належність когось/чогось певній особі;

- розуміти і виконувати вказівки (команди);

- повідомляти про спроможність виконувати дії;

- вітати зі святом; просити вибачення/висловлювати подяку та реагувати на них;

- запрошувати і надавати інформацію про особи/об’єкти/явища/події/факти;

- описувати особи/об’єкти/явища/події/факти;

- описувати дії; характеризувати й оцінювати когось/щось;

- виражати емоції;

- робити короткі повідомлення про події факти;

- розповідати про прочитане, почуте, побачене;

- запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення;

- висловлювати свої враження, думки, ставлення.

Комунікативні наміри
slide20
Загальнодидактичні принципи

- зв’язок навчання з життям;

- свідоме навчання;

- творча активність;

- наочність;

- науковість;

- систематичність;

- урахуванняіндивідуальнихособливостейучнів.

slide21
Загальніпринципи методики навчанняіноземноїмови:

- комунікативноїспрямованостінавчання

врахуванняособливостей ІМ;

- домінуючіролівправ у всіх сферах оволодіння ІМ;

- принцип соціокультурноїспрямованості;

- принцип міжпредметності;

- принцип врахуваннярідноїмови;

slide22
Спеціальніпринципи:
 • навчання ІМ на основі типових зразків

( моделей, структур, типових речень);

- сполучення мовних тренувань з мовленнєвою практикою;

- взаємодія основних видів МД;

- усне випередження у навчанні читання та письма.

slide23
Основнимизавданняминавчанняіноземноїмови у початковійшколі є:
 • формуваннямотиваціїщодовивченнямовупродовжусьогожиття;
 • підготовкаоснови для спілкуванняіноземноюмовою;
 • виховання у дітей позитивного ставлення до іншихнародів;
 • повага до іншихмов та культур;
slide24
Пам`ятка для вчителя початкової школи

- збереження психічного і фізичного здоров`я дітей;

- мова вивчається через особисту діяльність дітей на заняттях;

- доцільне використання рідної мови;

- характерною особливістю пам`яті дітей – здатність копіювати;

- ситуативне діалогічне мовлення вважається більш природним для дітей цього віку.

slide25

Фактори, які негативно впливають на стан здоров’я дітей

- невідповідність методики ітехнологійнавчаннявіковимособливостям та функціональнимможливостямдітей;

- надмірна інтенсифікація навчального процесу;

- нераціональні форми організації навчальної діяльності дітей;

- стресова педагогічна тактика;

- функціональна неграмотність учителя.

slide26
На кінець початкової школи учні повинні вміти:

- розуміти і реагувати на повсякденні вирази,спрямовані на задоволення потреб конкретного типу відповідно до ситуацій спілкування в межах мовного матеріалу, набутого у початковій школі;

- ініціювати і закінчувати діалог;

- вести короткі діалоги етикетного характеру;

- підтримувати спілкування, використовуючи діалоги різних типів;

- розігрувати короткі сценки виступаючи у певних ролях;

- брати участь у розмові на прості та звичайні теми, використовуючи при цьому всі види запитань;

- використовувати стягнені форми, характерні для діалогічного мовлення;

- емоційно забарвити діалог використовуючи відповідну інтонацію, жести,міміку, вигуки, характерні для мовленнєвої поведінки носіїв мови;

- висловлення кожного – не менше 6 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

slide27
Комплекс вправ для навчання діалогічного мовлення
dialogues

Dialogues

Topic: Travelling

- Where are you from?

I am from…And you?

- I am from…

(вправа з підстановчими таблицями: таблиці-назви країн:Egypt, The UK, Ukraine, Spain)

dialogues1
Dialogues

- ……………………………..?

No, she is not. She is from Spain.

- ……………………………..?

Yes, she is.

(складання діалогу з використанням підстановчих зразків : I, she,he, we, you,they; are, is, am)

slide30
Діалог з використанням ігрових елементів

Для активізації мовлення і зацікавлення учнів використовуються іграшкові телефони.

Teacher -I know that you like to speak with your friends on the telephone. Take please your telephones and show ushow you do this.

Pupil 1 - Hi!

Pupil 2 - Hi!

- How are you?

- What’s your name?

- My name is Masha.

- Where are you from?

- I’m from Ukraine

- Bye

- Bye.

slide31
Діалог питання-відповідь

Робота в парах. ”Ask the zookeeper”.

В нашому зоопарку багато цікавих тварин. Ви сидите парами, тому один звас буде відвідувачем зоопарку, інший – працівником, що доглядає за тваринами і добре їх знає, а тому може відповісти на запитання про них.

P1: – Is it a lion? P2: – No, it isn’t. it isn’t a lion.

P1: – Is it a camel? P2: – Yes it is.

P1: – And what’s this? P2: – It’s a bear.

P1: – Is it white? P2: – No, it isn’t.

there is no place like home
There is no place like home

I Bob bought a new house. He is speaking about it with his friend. What are

they saying? Fill in the questions.

Ann: Hi! ____________________________? Really?

Bob: Yes, last Sunday. It was my dream.

Ann: _______________________________?

Bob: One. But it is not small.

Ann: _______________________________?

Bob: There are four rooms: two bedrooms, a living room,

a dining room.

Ann: _______________________________?

Bob: A large beautiful garden and a garage.

Use these phrases:( How many rooms has it got? How many floors are in it?

What is there outside your house? Did you buy a new house?)

II Lena bought a new flat. She is speaking about it with her friend. What are

they saying? Make up the right order of the sentences.

1 Nick: Hello, Lena! Did you buy a new flat?

__ Nick: Is it large?

__ Nick: Are you going to have a flat party?

__ Lena: It’s not large. But it’s very comfortable. There are two rooms.

__ Yes. Certainly. Come and see me next Friday.

slide33
Система вправ для навчання діалогічного мовлення
 • Система вправ для навчання діалогічного мовлення складається з трьох основних етапів: І етап – початковий, на якому відбувається презентація матеріалу; ІІ етап – середній, на якому відбувається практика сформованих вмінь та навичок діалогічного мовлення; ІІІ етап – останній, креативний – на цьому етапі відбувається творча, самостійна робота учнів у процесі діалогічного мовлення.
 • Етап І. Вправи першого етапу умовно – мовленнєві, рецептивно – репродуктивні. Вони можуть бути імітативні, підстановчі, трансформаційні, запитання – відповіді, вправи на обмін репліками. Усі вправи на цьому етапі виконуються послідовно в таких режимах: «вчитель – учень», «учень – вчитель», «фонограма - учень», «учень – фонограма», «учень – учень».
slide34
Вправа
 • А: I’m interested in dancing.
 • В: I’m interested in dancing too.
 • А: I’m interested in reading books
 • В: I’m interested in reading books too.
slide35

Етап ІІ. Вправи другого етапу спрямовані на розвиток умінь складати мікродіалоги і паралельно вдосконалювати навички оволодіння діалогічними єдностями. Використовуючи засвоєні раніше діалогічні єдності, учні складають діалоги із двох – трьох діалогічних єдностей.Вправи другого етапу відбуваються у певних навчально – мовленнєвих ситуаціях і з комунікативним завданням. Учням пропонують слухові вербальні опори (фонограма діалогу – зразка) і зорові вербальні опори (мікродіалог – підстановчу таблицю і мікродіалог – схему), які складаються на основі мікродіалогу – зразка.

slide36
Вправа
 • - ……………………………..?
 • -It made a deep impression on me,too.How did you like the singing?
 • - ……………………………….?
 • - Yes, he is my favourite opera singer.
slide37

Етап ІІІ. Вправи третього етапу направлені на навчання учнів складати і вести власні діалоги згідно з навчально – мовленнєвими ситуаціями на рівні вимог програм. Вправи третього етапу продуктивні.

slide38
Вправа. Тема «Покупки»
 • Завдання першому партнеру: You are an absent-minded customer. Now you are at the Hat Department. Choose the hat.
 • Завдання другому партнерові: You are a shop assistant .Your customer is very absent-minded. Help him to choose the right thing. Be polite.
slide39
Вправа 1.”Запитання-відповідь”

Завдання :Readthegivendialogueandinpairsputyourvariantstothewordsunderlinedinit, usethepromptsontheboard

A: Howdoyoudotoday?

B: Verywell. I’mgoingtothecinematoday.

A: Excellent!

Вправа 2.”Повідомлення”

Завдання :Informyourpartnerabout a newsupermarketinyourstreet. Usethelinesfromthegivendialogue.

A: Jan, didyouknowthat a newsupermarketopenssooninmystreet?

B: Really? Whereisitexactly?

A: Just a five-minutewalkfromhere.

Етап 1. На першому етапі використовуються умовно-мовленнєві, рецептивно-репродуктивні вправи.Вправи можуть бути імітативні, підстановчі, трансформаційні, запитання-відповіді тощо.

slide40

Етап 2. На другому етапі використовуються вправи на розвиток умінь складати мікродіалоги та вдосконалення навичок оволодіння діалогічними єдностями.

Вправа “Діалог-зразок”

Завдання : Lookatthepictureandinpairscompletethedialoguebychoosingtherightwordineachline.

A: Wheredoyouthinkthepicturewastaken?

B: In a hospital. / At a school.

A: Whatcanyouseeinthepicture?

B: I cansee a womanouting a plasteron a boy’sfinger. /I cansee a teachertalkingtooneofherpupils.

A: Whenwasthelasttimeyousawyoudoctor? / Whenwasthelasttimeyoutalkedtoyourteacher?

B: Twomonthsago.

* Usethelinesfromthegivendialogueandinpairsworkwithanotherpicture.

slide41

Вправа “Крок за кроком”Завдання:Inpairschangetheitalicizedwordsinthegivendialogue, usingthepromptsontheboard:Inthemorning, eatbreakfast, gotoschool, I have 6 lessons a day, wakeupinthemorning, gotoworkimmediately. A: Whatdoyoudointheevening? B: Intheevening I usuallywatch TVandthengotobed. A: Howmanyhoursdoyousleep a night?B: I usuallysleep 8 hourseachnight. Andwhendoyougotobed? A: I gotobedat 8 o’clockandgotosleepimmediately. * Completethisdialoguewithyourpartner.

slide42

Етап 3.Вправи третього етапу мовленнєві, продуктивні. Усі опори зняті і вправи мають самостійний характер. Метою вправ даного етапу є навчити учнів складати власні діалоги згідно з навчально-мовленнєвими ситуаціями.

Вправа “ Розпитування”

Завдання:Student A YouhavejustarrivedinLondonforthefirsttime. Youhavecomefor a holidayandtolearnEnglish. Londonseems a littlestrangeandyouneedtoaskforhelp.

Student B YouliveinLondon. Youmetsomeoneinthestreet,whodoesn’tknowmuchaboutLondon. Befriendly. Andpreparetohelpthisperson.

slide43
Вправа”Обміндумками”

Завдання:SharewithyourpartneryouropinionaboutjobsituationinUkraine.

Tellhimorherhowmucheachpersonispaidinyourcountry. Thensayhowmuchyouthinkeachpersonshouldbepaidandsaywhy.

Вправа “ Рольова гра “

Завдання:Person A ismeetingPerson B attheairport. Itistheirfirstmeeting.

AskaboutPersonB’svisitas a tourist.

slide44

Скетч - коротка сценка, щорозігрується по заданійситуаціїіззазначеннямдійовихосіб, їхсоціального статусу, рольовоїповедінки. На відмінувідрольовоїгри, скетчвідрізняєтьсяменшоюскладністюі свободою мовленнєвоїповедінкиперсонажів. У виглядіскетчівможнарозігратиневеликісценки.