prosjektmetodikk
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prosjektmetodikk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Prosjektmetodikk - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Prosjektmetodikk. Finansregnskap m/IKT Bedriftsøkonomi 1 m/IKT. Prosjekt. Tidsavgrenset oppgave som skal løse en bestemt utfordring innen gitte rammer. Rollefordeling. Prosjektet deles opp i deler/faser, og ulike yrkesgrupper løser spesialiserte oppgaver

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prosjektmetodikk' - addison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prosjektmetodikk

Prosjektmetodikk

Finansregnskap m/IKT

Bedriftsøkonomi 1 m/IKT

prosjekt
Prosjekt
 • Tidsavgrenset oppgave som skal løse en bestemt utfordring innen gitte rammer

Økonomiutdanningen

rollefordeling
Rollefordeling
 • Prosjektet deles opp i deler/faser, og ulike yrkesgrupper løser spesialiserte oppgaver
 • Prosjektleder er en egen yrkesgruppe, følger prosjektet fra start til mål
 • Kan være underprosjektledere som leder de enkelte delene av prosjektet
 • Prosjekteier (kunde, bedriftens ledelse etc)
 • Styringsgruppe, prosjektlederens ”sjef”

Økonomiutdanningen

prosjektfaser
Prosjektfaser
 • Klart avgrensede deler av prosjektet utgjør faser i prosjektet, evt. underprosjekter
 • Parallell vs sekvensiell fremdrift
  • Parallell går raskere, men kan gi mer risiko
  • Avhengigheter mellom fasene fordrer sekvensiell gjennomføring

Økonomiutdanningen

milep ler
Milepæler
 • Ferdigstillelse av de ulike fasene blir hovedmilepæler i prosjektet
 • Må få deadlines!
 • Kan også operere med undermilepæler med tilhørende deadlines

Økonomiutdanningen

gant skjema
GANT-skjema
 • Visualisering av prosjektet som tidslinje
 • Viser når de ulike delene skal være ferdigstilt
 • Identifiserer avhengigheter
 • Skjermbilde fra Microsoft Project:

Økonomiutdanningen

oppstart for studentprosjekt
Oppstart for studentprosjekt
 • Identifiser prosjektfaser og sett milepæler
 • Bli enig om deadlines
 • Homogen gruppe – les: ingen spesialister
 • Alle kan gjøre alle oppgaver
 • Med eller uten prosjektleder
 • Arbeidsfordeling

Økonomiutdanningen

eksempel p prosjektplan
Eksempel på prosjektplan
 • Hvis man er firkantet først, så er det enklere å være rund i kantene etterpå

Økonomiutdanningen

overhold deadlines
Overhold deadlines
 • Sprekker en deadline, så sørg for å overholde neste
 • Du har aldri dårlig tid så lenge neste deadline blir overholdt!
 • Dårlig tid får du når du krymper tiden mellom hver deadline

Økonomiutdanningen

alternative angrepsvinkler
Alternative angrepsvinkler
 • Dette avhenger først og fremst av oppgavens omfang; en masteroppgave er nødvendigvis større enn en prosjektoppgave i markedsføring
 • Studenters kostnad er tidsbruk!
 • Minst kostnadskrevende, men størst risiko, er arbeidsfordeling etter hele faser
  • En fase kan her være et kapittel eller en oppgave
  • Hvis det er en stor gruppe så bør man trolig ha prosjektleder for å sikre overlevering
  • Gir mindre læringsverdi for den enkelte

Økonomiutdanningen

slide12
Husk!
 • Et studentprosjekt kan sprekke på kvalitet (karakter) og kostnad (timer), men dere har ikke som opsjon å sprekke på leveringstid!

Økonomiutdanningen

ad