aanwijzingen om het aangifteformulier in te vullen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aanwijzingen om het aangifteformulier in te vullen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aanwijzingen om het aangifteformulier in te vullen

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Aanwijzingen om het aangifteformulier in te vullen - PowerPoint PPT Presentation

addison
99 Views
Download Presentation

Aanwijzingen om het aangifteformulier in te vullen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aanwijzingen om het aangifteformulier in te vullen

 2. Vul de naam van het schoolbestuur in Kies “België” Vul hier adres van schoolbestuur in Gemeentelijke / provinciale scholen kiezen hier “openbaar bestuur” en en vervolgens “onderwijsinstelling”

 3. Vul dit in: Vul hier de naam uw school & instellingsnummer in Kies categorie “onderwijs” en kies dan doeleinde “leerlingenadministratie” Kies vervolgens categorie “primair wetenschappelijk onderzoek” en dan Doeleinde “statistisch onderzoek”

 4. Vervolg van pagina 3 Hier niets aanvinken

 5. Vul dit in: Kies deze categorie en kies dan “alles toevoegen” Kies deze categorie en kies dan “alles toevoegen”

 6. Vul in deze hokje adres, tel, fax en e-mail van uw school in

 7. Vul dit in: (copy & paste) Vervolg van pagina 5 Voor deze gegevensverzameling werd een webapplicatie gemaakt (scholenportaal) met daarin de mogelijkheid om een individuele leerlingenfiche met de opgeslagen persoonsgegevens te tonen, af te drukken en te editeren. Ouders kunnen op eenvoudig verzoek een afdruk van de fiche van hun kind krijgen en gegevens desgewenst laten aanpassen door de school.

 8. Kies voor “onbeperkt” en klik op “overal toepassen

 9. Vul dit in: (copy & paste) Vervolg van pagina 6 Het is onder meer de bedoeling de prestaties (output) van de huidige cohorte (generatie) leerlingen doorheen de tijd te vergelijken met de prestaties van vroegere cohorten van leerlingen, gerelateerd aan relevante achtergrondkenmerken van leerlingen (input). Op die manier kan door de school nagegaan worden of het prestatieniveau in de school doorheen de tijd evolueert en wat daarin het aandeel is van veranderingen in de leerlingenpopulatie enerzijds en wat beschouwd kan woden als het netto-effect van onderwijsvernieuwingen of beleid op het niveau van de school anderzijds.

 10. Dit zijn veiligheidsmaatregelen waar het Centrum voor Schoolfeedback als “feitelijke gegevensverwerker” voor zorgt.

 11. Vervolg van pagina 7 Dit zijn veiligheidsmaatregelen waar het Centrum voor Schoolfeedback als “feitelijke gegevensverwerker” voor zorgt.

 12. Vervolg van pagina 7

 13. Vervolg van pagina 7

 14. Hier niets aanvinken

 15. Vul hier de naam & contactgegevens van de directie of andere contactpersoon in Vul hier naam en functie in van wie dit document invulde

 16. Vul hier het e-mailadres in waarop u het referentienummer wil ontvangen Klik hierop om de aangifte nog niet door te sturen, maar nog te bewaren om te kunnen aanvullen of corrigeren. Klik hierop om de aangifte door te sturen naar de privacycommissie. U kunt ze dan niet meer wijzigen