„Organizacja i niesienie pomocy socjalnej ofiarom klęski żywiołowej”
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

„Organizacja i niesienie pomocy socjalnej ofiarom klęski żywiołowej”. PODSTAWA PRAWNA I CELE. ETAPY NIESIENIA POMOCY SPOŁECZNEJ. ZABEZPIECZENIE NIESIENIA POMOCY. WARIANTY DZIAŁAŃ POMOCOWYCH. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. UWAGI. PODSTAWA PRAWNA I CELE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - addison-glenn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • PODSTAWA PRAWNA I CELE. żywiołowej”

 • ETAPY NIESIENIA POMOCY SPOŁECZNEJ.

 • ZABEZPIECZENIE NIESIENIA POMOCY.

 • WARIANTY DZIAŁAŃ POMOCOWYCH.

 • ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

 • UWAGI.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

(Dz.U. 2004 nr 64, poz.593)

 • Głównymi celami działania systemu pomocy społecznej jest zapewnienie:

  • szybkiego niesienia pomocy osobom

  • poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej,

  • aby pomoc w pierwszej kolejności trafiła do osób

  • najbardziej jej potrzebujących.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


 • ETAP PRZYGOTOWAWCZY.

 • ETAP RATOWNICTWA I PIERWSZEJ POMOCY.

 • ETAP POMOCY DOCELOWEJ.

 • ETAP ODTWARZANIA ZASOBÓW POMOCY.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


ETAP PRZYGOTOWAWCZY żywiołowej”

Obejmuje on działania w okresie, kiedy prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia wzrasta.

Zadania:

 • dokonanie wstępnego bilansu potencjalnych potrzeb i możliwości ich zaspokajania,

 • przygotowanie ludzi, sprzętu i środków pomocy do reagowania na określoną sytuację kryzysową,

 • sprawdzenie możliwości wsparcia przez sąsiednie placówki pomocy społecznej.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


ETAP RATOWNICTWA I PIERWSZEJ POMOCY żywiołowej”

Obejmuje on działania w momencie wystąpienia zagrożenia.

Zadania:

Organizacja dla poszkodowanych elementarnych warunków związanych z bytowaniem:

 • zapewnienie miejsc schronienia w przeznaczonych na ten cel obiektach użyteczności publicznej (szkoły, hotele, ośrodki wczasowe),

 • zapewnienie pomocy żywnościowej (woda butelkowana, suchy prowiant, ciepły posiłek),

 • zaopatrzenie w koce, śpiwory, ciepłą odzież, środki sanitarne.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


ETAP POMOCY DOCELOWEJ żywiołowej”

Obejmuje on działania w sytuacji kryzysowej.

Poprzedzony jest szczegółowym rozpoznaniem sytuacji indywidualnych osób czy rodzin, zestawionych w bilans lokalnych potrzeb i środków.

Zadania:

Sporządzenie bilansu lokalnych potrzeb i środków i na tej podstawie:

 • ustalenie do kogo w pierwszej kolejności powinna zostać skierowana pomoc,

 • udzielanie pomocy uwzględniającej głównie potrzeby bytowe,

 • organizacja usług opiekuńczych, rehabilitacji oraz poradnictwa m.in. psychologicznego.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


ETAP ODTWARZANIA ZASOBÓW POMOCY żywiołowej”

Obejmuje działania mające na celu odtwarzanie zużytych zasobów.

Rozpoczęcie działań w momencie gdy 50% zapasów została już wydana.

Zadania:

Dokonanie analizy na szczeblu powiatowym i przekazanie do WCZK informacji o :

 • niewykorzystanych środkach,

 • małych zapas lub braku określonych zasobów,

 • możliwościach niesienia pomocy,

 • możliwościach przekazania zasobów między placówkami.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


Aktualizowanie bazy danych:

 • o miejscach do tymczasowego zakwaterowania,

 • o zasobach artykułów pierwszej potrzeby – żywność, środki czystości i opatrunkowe, odzież, koce, śpiwory, latarki, itp.,

 • o powierzchniach magazynowych,

 • o środkach transportowych,

 • o wolontariuszach.

Zapewnienie ciągłego przepływu informacji:

 • o możliwościach i sposobach gromadzenia darów dla ofiar sytuacji kryzysowych – jakie artykuły, dokąd dostarczać, jakim transportem, itp.,

 • o wydawaniu darów dla pojedynczych osób i organizacji zajmujących się niesieniem pomocy potrzebującym.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


Dotarcie służb społecznych do miejsc pobytu lub tymczasowego schronienia osób poszkodowanych, celem zdiagnozowania sytuacji.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zorganizowanie warunków podstawowego bytowania: żywność, odzież, środki czystości.

Utworzenie systemu informacyjnego o możliwościach pomocy dla poszkodowanych.

Poszerzanie rozpoznania potrzeb u osób i rodzin spoza zgrupowań w tymczasowych ośrodkach.

Koordynowanie akcji pomocy instytucji sektora publicznego i organizacji pozarządowych.

Uruchomienie poradnictwa specjalistycznego i pomocy psychologicznej.

Monitoring pomocy i opracowywanie raportów.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


Organizacje pozarządowe wspierają organy władzy w wykonywaniu ich statutowych powinności na rzecz osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej.

 • Do najważniejszych organizacji pozarządowych należą:

 • Polski Czerwony Krzyż,

 • Caritas,

 • Związek Harcerstwa Polskiego,

 • Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej,

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej,

 • WOPR,

 • Ochotnicze Straże Pożarne.

 • Organizacje pozarządowe potrzebują wsparcia:

 • zapewnienia lokalowego do prowadzenia działalności społecznej,

 • zapewnienia powierzchni magazynowych do gromadzenia zebranych darów,

 • pomocy w transporcie i rozładunku darów,

 • wsparcia w promowaniu ich działalności społecznej.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


 • Pomoc psychologiczna dla poszkodowanych w sytuacji kryzysowej.

 • Akcja informacyjna dla poszkodowanych w sytuacji kryzysowej.

Wydział Zarządzania Kryzysowego