system ochrony zdrowia l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
System ochrony zdrowia PowerPoint Presentation
Download Presentation
System ochrony zdrowia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20
adara

System ochrony zdrowia - PowerPoint PPT Presentation

185 Views
Download Presentation
System ochrony zdrowia
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. System ochrony zdrowia • Ubezpieczenia zdrowotne i dostęp do nich • Zakres ubezpieczenia • Struktura opieki zdrowotnej

 2. Koronarografie 1996 - 2007 Koronarografie 1996 620/mln 2007 3.868/mln Witkowski A i wsp

 3. PCI 1996 - 2007 PCI 1996 131/mln 2007 2.043/mln Witkowski A i wsp

 4. Stan opieki kardiologicznej w Polsce Dane uzyskane od konsultantów wojewódzkich

 5. Liczba pracowni prowadzących ostry dyżur hemodynamiczny na dzień 31.12.2007 4 3 4 3 1 7 11 3 4 3 7 2 2 9 Łącznie 72 4 5

 6. Zapalenie płuc • 1965 zgony – 9145 = 45,8% • 2006 zgony – 58 = 0,81%

 7. Astma • 1980 zgony – 3441 • 2006 zgony 843

 8. POChP • 5% społeczeństwa

 9. Gruźlica • Zapadalnośc rok 2007 = 22,7/10 000

 10. Rak płuca • Zabieg operacyjny – 17% chorych • Czas oczekiwania < 14 dni

 11. Onkologia • Czas oczekiwania na chemioterapię – 0 • Czas oczekiwani na radioterapię – 0 • Czas oczekiwania na operację – do 3 miesięcy

 12. Onkologia • „Limity” ograniczające działania • Niewłaściwa wycena procedur przez NFZ • Problem refundacji powikłań chemioterapii • Brak refundacji nowych technik medycznych • Brak specjalistów niektórych specjalności medycznych

 13. Zabezpieczenie mieszkańców powiatu grodziskiego w Podstawową Opiekę Zdrowotną Baranów 2 Milanówek 2 Podkowa Leśna 2 Grodzisk Maz. 6 Szpital Zachodni 1 Jaktorów 1 7 Żabia Wola 1 Łączna ilość POZ wynosi 15

 14. Zabezpieczenie mieszkańców powiatu w Ambulatoryjne Świadczenia Specjalistyczne Baranów 1 Milanówek 9 Grodzisk Maz. 10 Szpital Zachodni 18 7 W trzech gminach powiatu brak zabezpieczenia w ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne

 15. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim Aktualnie działające oddziały : Oddział Wewnętrzny Oddział Ortopedii i Traumatologii Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Neurologiczny i Udarowy Oddział Pediatryczny Oddział Chirurgiczny Oddział Kardiologiczny Oddział Urologiczny Szpitalny Oddział Ratunkowy Stacja Dializ Liczba łóżek - 300 Do końca 2008 roku zostaną uruchomione kolejne oddziały : Odział Diagnostyki Chorób Serca Oddział Kardiologii Interwencyjnej ( inwazyjnej ) Oddział Chirurgii Onkologicznej i Ginekologicznej Oddział Neurologiczny i Udarowy – zwiększenie o 30 łóżek Docelowo Szpital będzie posiadał 350 łóżek

 16. Kolejka oczekujących na zabiegi, badania i porady specjalistyczne

 17. Bezpieczny Szpital Całodobową Pomoc Medyczną zapewniają : Szpitalny Oddział Ratunkowy – 11 łóżek, 2 sale operacyjne Blok operacyjny – 5 sal Zabiegi endoskopowe Diagnostyka obrazowa i laboratoryjna Nocna Pomoc Lekarska Stacja Dializ Pediatryczna Izba Przyjęć Własny transport sanitarny – 5 karetek Lądowisko – na ukończeniu

 18. Niedofinansowanie ochrony zdrowia • Zadłużenie szpitali • Brak pieniędzy na remonty i przebudowę bazy materialnej szpitali • Zbyt niskie płace pracowników opieki zdrowotnej • Brak finansowania nowoczesnych technologii medycznych • Brak finansowania koniecznego do wymiany sprzetu • Korupcja

 19. Niewystarczająca liczba personelu medycznego

 20. System ochrony zdrowia • Ubezpieczenia zdrowotne i dostęp do nich • Zakres ubezpieczenia • Struktura opieki zdrowotnej