x l nh s n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
XỬ LÝ ẢNH SỐ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

XỬ LÝ ẢNH SỐ - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

XỬ LÝ ẢNH SỐ. Là một môn khoa học còn mới mẻ , bao gồm các vấn đề cơ bản : Hệ Thống xử lý ảnh Các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh. Hệ Thống X ử L ý Ảnh. Thu Nhận Ảnh Phân Tích Ảnh Xử Lý Ảnh Lưu Trữ Ảnh. Thu Nhận Ảnh. Thu Nhận qua Camera dưới dạng các tín hiệu tương tự hoặc số hóa .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'XỬ LÝ ẢNH SỐ' - adara-huffman


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
x l nh s
XỬ LÝ ẢNH SỐ
 • Làmộtmônkhoahọccònmớimẻ, baogồmcácvấnđềcơbản:
  • HệThốngxửlýảnh
  • Cácvấnđềcơbảntrongxửlýảnh
h th ng x l nh
HệThốngXửLýẢnh
 • Thu NhậnẢnh
 • PhânTíchẢnh
 • XửLýẢnh
 • LưuTrữẢnh
thu nh n nh
Thu NhậnẢnh
 • Thu Nhận qua Camera dướidạngcáctínhiệutươngtựhoặcsốhóa.
 • Thu nhậntừvệtính qua các sensor, ảnh, trangđược scan
 • Gồmcácbước:
  • Sốhóa (digitalizer)
  • Lấymẫu
  • Sốhóabằnglượnghóa
thu nh n nh1
Thu NhậnẢnh
 • Biểudiễnmàu, gồm 3 thuộctínhchủyếutrongcảmnhậnmàu:
  • Độchói (Brightness)
  • Sắctháimàu (Hue)
  • Độbãohòa (Saturation)
thu nh n nh2
Thu NhậnẢnh
 • Tổnghợpmàuvàsánhmàu: theolýthuyết 3 màucủa Thomas cácmàuđượctổnghợptừ 3 màucơbản: đỏ, lục, lơ.
 • Cóthểtổnghợpmàubằng :
  • Màu X = x1đỏ + x2xanh + x3lơ

x1 , x2 , x3làcáchệsốtổnghợp

thu nh n nh3
Thu NhậnẢnh
 • Cácphươngphápbiểudiễnảnh:
  • Mãloạtdài
  • Mãxích
  • Mãtứphân
thu nh n nh4
Thu NhậnẢnh
 • Cácđịnhdạngảnhcơbảntrongxửlíảnh
  • Ảnh IMG
  • Ảnh PCX
  • Ảnh TIFF
  • Ảnh GIF
nh img
Ảnh IMG
 • Làảnhđentrắng.
 • Header gồm 16 bytes:
  • 6 bytes đầuđánhdấuđịnhdạng IMG: 0x0001 0x0008 0x0001
  • 2 bytes tiếptheochứađộdàimẫu tin
  • 4 bytes môtảkíchcỡ pixel
  • 2 bytes số pixel trênmộtdòngảnh
  • 2 bytes sốdòngảnhtrongảnh
nh img1
Ảnh IMG
 • Ảnhđượcnénthànhtừngdòng, mỗidònggồmcácgói, cácdònggiốngnhaucũngđượcnénthànhmộtgói, gồm 4 loạigói:
  • Góicácdònggiốngnhau
  • Góicácdãygiốngnhau
  • Dãycác pixel khônggiốngnhau, khônglặplạivàkhôngnénđược
  • Dãycác pixel giốngnhau
nh pcx
Ảnh PCX
 • Sửdụngphươngphápmãloạtdài RLE (Run Length Encoded).
 • File PCX gồm 3 phần: header, image data, bảngmàumởrộng
nh pcx1
Ảnh PCX
 • Header: gồm 128 bytes
  • 1 byte: kiểuđịnhdạng
  • 1 byte: Version sửdụngnénảnh
  • 1 byte: phươngphápmãhóa
  • 1 byte: số bit chomộtđiểmảnh plane
  • 1 word: tọađộgóctráitrên
  • 1 word: tọađộgócphảidưới
  • 1 word: kíchthướcbềrộngvàbềcaoảnh
  • 1 word: sốđiểmảnh
  • 1 word: độphângiảimànhình
  • 48 bytes: chia 16 nhómmỗinhómchưathông tin thanhghimàu
  • 1 byte: giátrịluônlà 0
  • 1 byte: số bit plane ảnhsửdụng
  • 1 byte: số bytes chomộtdòngquétảnh
  • 1 word: kiểubảngmàu
  • 58 byte: khôngdùng
nh tiff
Ảnh TIFF
 • Gồm 3 phầnchính: Header (IFH), IFD, DE (bảngmàumởrộng)
 • IFH (Image File Header):
  • 1 word: kiểutạotệptrênmáytính PC hay Macintosh. ( 4D4DH – Macintosh, 4949H – PC)
  • 1 word: version (giátrịlà 42)
  • 2 word: giátrị Offset theo byte từđầu file đến IFD
nh tiff1
Ảnh TIFF
 • IFD (Image File Directory): cóthểcó 1 hay nhiều IFD cùngtồntạitrong file
  • 2 bytes: chứacác DE (Directory Entry).
  • 12 bytes: các DE xếpliêntiếp
  • 4 bytes: Offset tới IFD tiếptheo
nh tiff2
Ảnh TIFF
 • DE – Directory Entry (bảngmàumởrộng) : gồm 12 byte, chialàm 4 phần:
  • 2 byte: dấuhiệumà file đượcxâydựng
  • 2 byte: kiểudữliệuthamsốảnh
   • BYTE (1 byte)
   • ASCII (1 byte)
   • SHORT (2 byte)
   • LONG (4 byte)
   • RATIONAL (8 byte)
  • 4 byte: sốlượng index củakiểudữliệu
  • 4 byte: ogffsettớiđiểmbắtđầudữliệuliênquantới DE
nh gif
Ảnh GIF
 • Sửdụngthuậttoánnén LZW (Lempel-Ziv-Welch) dựavàosựlặplạicủanhómđiểm, tăngưuthếkhisốmàutănglên so vớicáckiểuảnhkhác.
 • Địnhdạng:
  • GIF Note
  • GIF Header
  • Global Palette
  • Header Image
  • Palette of Image 1
  • Data of Image 1
  • ‘,’ kýtựliênkết
  • …………………….
  • ‘;’ GIF terminator
nh gif1
Ảnh GIF
 • GIF note: cógiátrị GIF87a, 3 kítựđầu: kiểuđịnhdạng, 3 kítựsau: version
 • GIF Header: môtảthôngsốtoànbộảnh
  • Độrộnghìnhrasiertheo pixel 2 byte
  • Độcaohìnhrasiertheo pixel 2 byte
  • Cácthông tin vềbảnđồmàu, hìnhhiểnthị,…
  • Thông tin màunèn 1 byte
  • Phầnchưadùng 1 byte
nh gif2
Ảnh GIF
 • Global Palette:
nh gif3
Ảnh GIF
 • Header of Image:
nh gif4
Ảnh GIF
 • Palette of Image 1
 • Data of Image 1: chuỗicácgiátrịcóthứtựcủacác pixel màutạonênảnh
 • GIF terminator: cungcấptínhđồngbộchođầucuốicủaảnh GIF
t ch ch p
Tíchchập
 • Kháiniệmbấtbiếntrượt: mộthệthốnggọilàbấtbiếntrượtnếudịchchuyểnđầuvàothìcũngtạonênmộtdịchchuyểntươngứngcủađầura.
 • Tíchchậpcótínhchấtliênquanđếnbiếnđổi Fourier: biếnđổi Fourier củamộttíchchậpbằngtíchđơngiảncácbiếnđổi Fourier củacáctínhiệuđó.
  • F[H(x,y) X I(x,y)] = F[H(x,y)] . F[I(x,y)]
 • Trongkỹthuậtngườitagọi H lànhânchập, nhâncuộn hay mặtnạ
t ch ch p1
Tíchchập
 • Hàmtínhnhânchậpvớithuậttoándùngtrongmoitrườnghợpcầntínhtíchchập, viếtbằng C:

void Nhanchap(){

int sum=0;

intLc=(w+1)/2;

intcol;

int row;

for(inti=1;i<=N;i++)

for(int j=1;j<=N;j++){

sum=0;

for(int k=1;k<=w;k++)

for(int l=1;l<=w;l++){

col=i-k+Lc;

row=j-l+Lc;

if(col!=0 && col<=N)

if(row!=0 && row<=N)

sum+=imageIn[col][row]*H[k][l];

}

imageOut[i][j]=sum;

}

}

x l v n ng cao ch t l ng nh
XửLývàNâng Cao ChấtLượngẢnh
 • Cáckỹthuậttăngcườngảnh
 • Khôiphụcảnh
c c k thu t t ng c ng nh
Cáckỹthuậttăngcườngảnh
 • Điềukhiểnmứcxám
 • Giãnđộtươngphả
 • Giảmnhiễu
 • Làmtrơnảnh
 • Nộisuy
 • Phóngđâij
 • Nổibiên
 • ……………………
slide24
Lọc
 • Làmtrơnnhiễubằnglọctuyếntính, lọctrungbìnhvàlọcdảithôngthấp.
 • Tùyloạinhiễumàtaápdụngbộlọcthíchhợp
 • Lọctrungbìnhcótrọngsốchínhlàthựchiệnchậpảnhđầuvàovớinhânchập H:

1 1 1

H = ⅟9 1 1 1

1 1 1

slide25
Lọc
 • Lọcthôngthấp:

1 b 1

H = 1/(b + 2)2 b b2 b

1 b 1

Lọcđồnghình (Homomorphic filter):

…………………………………………..

ng d ng c b n m t s h m java trong vi c x l nh
Ứngdụngcơbảnmộtsốhàm Javatrongviệcxửlíảnh
 • Sửdụng class BufferedImagetrong java, class cungcấpviệcquảnlíảnhtrongbộnhớ, cácphươngthứclưutrữ, xửlí, vànhận pixel.
 • MộtbufferedImagecómộtColorModelvàmột Raster dữliệuảnh.
  • ColorModelbiểuthịmàubiểudiễncủacác pixel
  • Raster thựcthicácchứcnăng:
   • Thểhiệnảnh
   • Bảotrìảnhtrongbộnhớ
   • Hỗtrợtạonhiềuảnh con từmộtbộđệmdữliệuảnhđơn
   • Cungcấpcácphươngthứctruycậpcác pixel ảnh
slide27
Đọcảnh
 • Để load mộtảnhtừ file ảnhtasửdụng code:

BufferedImageimg = null;

try {

img = ImageIO.read(new File(“imageSource"));

} catch (IOException e) { }

imageSourcelàđườngdẫnđến file ảnhcầnđọc

Khiđó class BufferedImagesẽnhậnđịnhdạngảnhnhờphầnmởrộnghoặccácthôngsốđặctrưngcủaảnhvàtiếnhànhgiảinéntheođịnhdạngảnh.

x l nh c b n
Xửlíảnhcơbản
 • Sửdụngcác option củaBufferedImage class:
  • LookupOp:
  • ConvolveOp: sửdụng convolution kernel làmkhônggiantínhtoán output pixel bằngcáchnhân input pixel với kernel, kernel làcác ma trận.
  • RescalesOp: thựchiệnthayđổitỉlệtrêntừng pixel ảnhnguồnbằngcáchnhân pixel vớigiátrịmẫubởimộtnhântốtỉlệrồicộngvới offset.
  • …………………………….