romeriksprosjektet midtveisseminar
Download
Skip this Video
Download Presentation
Romeriksprosjektet - midtveisseminar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Romeriksprosjektet - midtveisseminar - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Romeriksprosjektet - midtveisseminar. Hva viser de foreløpige data fra den forskningsbaserte evalueringen? Torleif Ruud, avdelingssjef, og Kristin S. Heiervang, forsker, FOU, Divisjon psykisk helsevern, Ahus. Forskningsbasert evaluering av Romeriksprosjektet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Romeriksprosjektet - midtveisseminar' - adanne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
romeriksprosjektet midtveisseminar
Romeriksprosjektet - midtveisseminar

Hva viser de foreløpige data fra den forskningsbaserte evalueringen?

Torleif Ruud, avdelingssjef, og Kristin S. Heiervang, forsker,

FOU, Divisjon psykisk helsevern, Ahus

forskningsbasert evaluering av romeriksprosjektet
Forskningsbasert evaluering av Romeriksprosjektet

Pasientene følges over to år etter inklusjon i tilbudet

 • Tjenestene samler inn data om pasienter og behandling
  • Utredningspakke med skåringsskalaer og intervjuer
  • Utredningspakken gjentas etter 12 og 24 måneder (måle endring)
  • Fortløpende registrering (”ukeskjema”) av all kontakt med pasienter
 • Doktorgradsprosjekt som inngår i satsingen: Implementering av IMR (Illness management and recovery).
hovedsp rsm l i den forskningsbaserte evalueringen
Hovedspørsmål i den forskningsbaserte evalueringen
 • Hvilke pasienter er brukere av de samhandlende tjenestene?
 • Hva kjennetegner tjenestene som brukerne mottar?
 • Hvordan er forløp og resultater for brukerne?
 • Hvilke forhold og faktorer bidrar til god samhandling?
 • Hva betyr samhandling, kontinuitet, relasjoner og kunnskapsbaserte intervensjoner for forløpet?
 • Hvordan er forløp sammenlignet med ved ACT-team?
slide4
Datainnsamling ved tjenestene

0 mnd

12 mnd

24 mnd

Om behandling: Løpende registrering av all kontakt (ved ”ukeskjemaet”)

NB: Dette opplegget som i evalueringen av ACT-team. Kan sammenligne.

datainnsamling registrering tilbakemelding forskning
Datainnsamling, registrering, tilbakemelding, forskning

Tjenestene

samler inn

Kommuner og helseforetak

Helsemyndigheter

Prosjektledelse

registrerer

Kommuner og Ahus

Forskergruppe

bearbeider

antall registrerte utredningspakker pr november 2012
Antall registrerte utredningspakker pr november 2012
 • 9 innsendte pasientutredningspakker med samtykke
 • Et klart mål å få flere utfylte pasientutredninger
antall pasientutredninger mottatt 9
Antall pasientutredninger mottatt: 9

Øvre Romerike:

Eidsvoll 5

Nannestad 1

Ullensaker 0

Gjerdrum 1

Nedre Romerike:

Skedsmo 0

Fet 2

Rælingen 0

Pr. 09.11.2012

8

m lgruppe
Målgruppe

Personer med alvorlig psykisk lidelse alene eller i kombinasjon med rusmiddelmisbruk, kognitiv svikt

Betydelig funksjonsnedsettelse og med sammensatte og langvarige hjelpebehov

Pasienter det er vanskelig å engasjere i behandling, og mange får derfor et for dårlig tilbud og/eller mange innleggelser

Gjelder trolig 4000 - 5000 personer i Norge

hva kjennetegner de pasientene som er utredet og har gitt samtykke

Hva kjennetegner de pasientene som er utredet og har gitt samtykke

Sosiodemografiske data

Diagnoser

Fungering

Tvang

Livskvalitet

sosiodemografiske kjennetegn
Sosiodemografiske kjennetegn

Kjønn:

Kvinner: 3 (ACT: 34 %)

Menn: 6 (ACT: 66 %)

Gjennomsnittsalder: 29 år, 20-40 år

(ACT: 40,5 år, 22 - 64 år)

Sivilstatus: 8 ugift, 1 skilt

(ACT: 76 % er ugifte, 7 % er samboere eller gifte)

Ingen har barn eller stebarn under 18 år

utdanningsbakgrunn ved inntak
Utdanningsbakgrunn ved inntak

8 har grunnskole som høyeste fullførte utdanning,

1 har fullført videregående skole

(ACT: 57 % har grunnskole som høyeste fullførte utdanning, 7 % har fullført høyere utdanning)

hovedbeskjeftigelse ved inntak
Hovedbeskjeftigelse ved inntak

6 er uten arbeid (ACT: 84%)

2 er i kvalifiseringstiltak i NAV (ACT: 9%)

1 er i institusjon/sykehus

Ingen er i ordinært lønnet arbeid (ACT: 3%)

bosituasjon ved inntak
Bosituasjon ved inntak

3 bor alene i egen boenhet (ACT: 59 %)

2 bor sammen med familie (ACT: 19 %)

3 bor på institusjon eller sykehus

1 i annen ukjent bosituasjon

(ACT: 9 % bor i bemannet bolig, 3 % bor på hospits eller lignende, 10 % er i fengsel/på institusjon)

psykiatrisk hoveddiagnose
Psykiatrisk hoveddiagnose
 • 4 personer har F 20, schizofreni
 • 1 person har F 90, ADHD
 • 4 personer har ikke kjent hoveddiagnose ved inntak!
 • (ACT: 78 % med psykoselidelse (F20-29)
 • 10,5 % med bipolar lidelse, 11,5 % med andre psykiske lidelser)
behandlers vurdering av rusproblemer ved inntak
Behandlers vurdering av rusproblemer ved inntak
 • 5 personer har rusproblemer
 • (55,5% vs ACT: 55,5 %)
tvang ved inntak
Tvang ved inntak
 • 3 av 9 er under TUD

( 33,3 % vs ACT:35 %)

 • 3 har frivillig (tvungen) økonomisk forvaltning

(33.3 % vs ACT:31 %)

 • 1 har hjelpeverge

(11,1 % vs ACT: 21,4 %)

brief psychiatric rating scale bprs grad av symptomer psykisk lidelse
Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) Grad av symptomer - psykisk lidelse

4 av 7 personer har minst 1 alvorlig symptom

(57% vs ACT: 80%)

 • positive symptomer: 2 personer
 • negative symptomer: 2 personer
 • manisk fiendtlighet: 1 person
 • depressiv/angst: 2 personer
gaf sk re ved inntak
GAF- skåre ved inntak
 • GAF – Funksjon: 39, 31-45 (ACT: 38, 15-55)
 • GAF – Symptom: 42, 35-55 (ACT: 41, 15-62)
slide22
GAF
 • GAF – Funksjon

41-50: Alvorlige vansker med å fungere normalt sosialt, i yrke eller utdanning (f.eks. ingen venner, klarer ikke å holde på en jobb)

31-40:Større funksjonssvikt innen flere områder, så som i arbeid, utdanning og familieforhold (f.eks. deprimert mann som unngår venner, forsømmer familien, og ute av stand til å arbeide; barn som ofte juler opp yngre barn, er trassig hjemme, og mislykkes på skolen ).

 • GAF – Symptom

41-50: Alvorlige symptomer( f.eks. selvmordstanker, alvorlige tvangsritualer, hyppige butikktyveri ).

31-40:Endel forstyrrelse i realitetstesting, kommunikasjon, dømmekraft, tankevirksomhet eller stemningsleie ( f.eks. talen er iblant ulogisk, uklar eller irrelevant ).

selvmordsfors k
Selvmordsforsøk
 • 6 har ingen selvmordsforsøk i løpet av livet

(67% vs ACT:68 %)

 • 3 har tidligere selvmordsforsøk

(33% vs ACT: 27 %)

 • Ingen har selvmordsforsøk siste 12 mnd før inntak

(0% vs ACT: 5 %)

somatisk helse utredning og oppf lging
Somatisk helse, utredning og oppfølging
 • 4 personer har problemer med tannhelse ellers rapporteres det om enkelttilfeller av diabetes og astma/allergi.

(ACT:62, 5 % rapportert sykdom/problem i et eller flere organsystemer)

 • Hyppigst forekommende hos brukere av ACT:
  • Tannhelse
  • Mage-/tarm-/lever lidelser (Hepatitt B+C)
  • Brudd/skader på skjelett/bevegelsesapparat
  • Luftveislidelser (astma, allergi, KOLS)
  • Hjerte-/kar (høyt blodtrykk,emboli/trombose,infarkt)
livskvalitet
Livskvalitet
 • 1 Kunne ikke vært verre
 • 2 Misfornøyd
 • 3 For det meste misfornøyd
 • 4 Blandet, både fornøyd og misfornøyd

4,6 (ACT: 4,3)

 • 5 For det meste fornøyd
 • 6 Fornøyd
 • 7 Kunne ikke vært bedre
oppsummering
Oppsummering

Gjennomsnittsalder 29 år (ACT: 41 år)

Halvparten har diagnose for alvorlig psykisk lidelse

(ACT: 90 %)

Flest menn (2/3 som i ACT- team)

Noe over halvparten har rusproblemer (som ACT)

Alle med lavt utdanningsnivå (ACT: 93%)

Ingen i ordinært arbeid (ACT: 84%)

Flertallet mottar arbeidsavklaringspenger

(ACT: 2/3 er uføretrygdet)

ad