muntii orientali n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Muntii Orientali PowerPoint Presentation
Download Presentation
Muntii Orientali

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Muntii Orientali - PowerPoint PPT Presentation

adanna
131 Views
Download Presentation

Muntii Orientali

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Muntii Orientali Ioana S

  2. Carpaţii Orientali reprezintă unul din cele trei mari segmente montane ale munţilorCarpaţi de pe teritoriul României. Aşa după cum indică şi numele, Carpaţii Orientali se găsesc în partea estică a României, prezentând o varietate largă de roci, aspecte geofizice, geologice şi morfologice, înălţimi, împăduriri, floră şi faună.

  3. Muntii Orientali

  4. Muntii

  5. Muntii Orientali

  6. Muntii Merideonali

  7. Muntii Merideonali • Carpaţii Meridionali, alături de Carpaţii Orientali şi Carpaţii Occidentali reprezintă cele trei mari grupe muntoase ale României. Denumirea lor este dată referitor la poziţia lor geografică (la sud, deci meridionali ca poziţie) faţă de Depresiunea Colinară a Transilvaniei, care reprezintă simultan şi limita lor nordică. • Carpaţii Meridionali reprezintă cea mai masivă, tipică şi spectaculoasă regiune montană a ţării, având unele similitudini cu Alpii. Parte distinctă a Carpaţilor Meridionali, Munţii Făgăraş, cei mai spectaculoşi, înalţi şi sălbatici munţi ai României, i-au inspirat pe geograful francez Emmanuel de Martonne să-i denumească şi Alpii Transilvaniei, conform lucrării sale Recherches sur l'Evolution morphologique des Alpes de Transylvanie (Karpates meridionales), publicată la Paris, Editura Delagrave, 1906.

  8. Muntii Occidentali • Carpaţii Occidentali, alături de Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali reprezintă una dintre cele trei grupe mari muntoase ale României. Denumirea lor este dată referitor la poziţia lor geografică (la vest, deci occidentali ca poziţie) faţă de Depresiunea colinară a Transilvaniei, care reprezintă simultan şi limita lor estică, respectiv faţă de Culoarul Timiş-Cerna pentru Munţii Banatului grupul sudic al Occidentalilor. • Carpaţii Occidentali se desfăşoară între Dunăre, Barcău şi Someş. Au o altitudine maximă de 1849 m în Munţii Bihor, Vârful Curcubăta Mare. Discontinuitatea este una din caracteristicile de bază ale acestora. Alcătuirea geografică este foarte variată, existând un adervărat "mozaic petrografic" (fliş, şişturi cristaline, calcare, roci eruptive, roci metamorfice).

  9. Muntii Occidentali