Проект
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Проект „Ключови компетенции на българските работодатели за активно участие при формиране на политиките за индустриално развитие в Европейския парламент”. “Програма 2008 за участие на България в процеса на вземане на решения в Брюксел” Калоян Симеонов

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - adamma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4287731

Проект

„Ключови компетенции на българските работодатели

за активно участие при формиране на политиките

за индустриално развитие в Европейския парламент”


4287731

“Програма 2008 за участие на България в процеса на вземане на решения в Брюксел”

Калоян Симеонов

и.д. началник на отдел “Координация по европейските въпроси” в дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции” в МС

1 февруари 2008 година


4287731
Акценти и приоритети 2008 България в процеса на вземане на решения в Брюксел”

 • Годишна програма за участието на България в процеса на вземане на решения в ЕС (2008 г.)

 • Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политика

 • Други приоритети, включени в Годишната програма


4287731
Годишна програма 2008 България в процеса на вземане на решения в Брюксел”

Основна задача:

осигурява основа за изготвяне на българските позиции при обсъждане на приоритетни за страната въпроси от дневния ред на Съюза


4287731
Годишна програма 2008 България в процеса на вземане на решения в Брюксел”

 • Съобразена със законодателната и работна програма на ЕК и приоритетите на Словенското председателство

 • Част от координационния механизъм по въпросите на ЕС


4287731
Акценти и приоритети 2008 България в процеса на вземане на решения в Брюксел”

 • Годишна програма за участието на България в процеса на вземане на решения в ЕС (2008г.)

 • Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политика

 • Други приоритети, включени в Годишната програма


4287731
Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политикаБюджетни въпроси

България подкрепя идеята за реформа на структурата на европейския бюджет, насочена към:

 • повишаване на конкурентноспособността

 • икономически растеж

 • заетост

 • развитие на по-бедните региони


4287731
Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политикаЛисабонска стратегия

България счита за изключително важни целите, заложени в Лисабонската стратегия по отношение на:

 • заетостта

 • публичните разходи

 • образованието и научните изследвания

 • по-доброто регулиране


4287731
Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политикаИкономически и паричен съюз

 • България подкрепя поддържането на бюджетна дисциплина в публичния сектор


4287731
Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политикаСоциална политика и заетост

България се ангажира да:

 • подобри възможностите за трудова

  реализация

 • работи за прилагането на Европейското

  рамково споразумение за „работа от разстояние”

 • създаде правни гаранции за лицата, които са

  придобили част от трудовия си стаж на територията на

  друга държава-членка


4287731
Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политикаТърговия

България ще участва активно в обсъжданията за:

 • подобряване на достъпа до пазара на стоки и услуги и намаляване на техническите пречки в търговията

 • ревизия на инструментите за търговска защита на ЕС


4287731
Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политикаДържавни помощи

България подкрепя инициативата за улеснено предоставяне на три нови видове помощ:

 • за околна среда

 • под формата на рисков капитал

 • за научноизследователска дейност


4287731
Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политикаЕнергетика и околна среда

България се ангажира с политиката на ЕС за:

 • насърчаване на енергийната ефективност

 • увеличаване на дела на ВЕИ

 • намаляване емисиите на парникови газове и

  осигуряване на устойчиво развитие

  България ще настоява при определяне на националните цели да бъдат отчетени:

 • съществуващия икономически потенциал на ВЕИ

 • степента на икономическо развитие

 • реализирания принос от енергопроизводство без отделяне на емисии от парникови газове


4287731
Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политикаТранспорт

България ще работи за:

 • развитието на интермодалната транспортна

  мрежа в страната

 • опростяване на достъпа до пазара на

  автомобилния транспорт

 • изграждане на европейско железопътно и

  европейско морско пространство


4287731
Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политикаДружествено право

България ще се включи активно в инициативите за:

 • опростяване на европейското дружествено

  право, счетоводството и одита

 • създаване на регламент относно статута на

  Европейското частно дружество


4287731
Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политикаДанъчна и митническа политика

 • България ще продължи участието си в борбата с данъчните измами

 • България ще работи за опростяването на митническото законодателство и административните процедури


4287731
Акценти и приоритети 2008 индустриалната политика

 • Годишна програма за участието на България в процеса на вземане на решения в ЕС (2008г.)

 • Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политика

 • Други приоритети, включени в Годишната програма


4287731
Други приоритети, включени в индустриалната политика Годишната програма

 • Договорът за реформа

 • Разширяване на ЕС

 • Правосъдие и вътрешен ред

 • Земеделие и рибарство

 • Вътрешен пазар

 • Защита на потребителите

 • Наука и изследвания

 • Езиково и културно многообразие


4287731

БЛАГОДАРЯ ! индустриалната политика


ad