slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stanisław Koziej STRATEGIE: bezpieczeństwa narodowego, obronności i wojskowa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stanisław Koziej STRATEGIE: bezpieczeństwa narodowego, obronności i wojskowa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Stanisław Koziej STRATEGIE: bezpieczeństwa narodowego, obronności i wojskowa - PowerPoint PPT Presentation


 • 432 Views
 • Uploaded on

Stanisław Koziej STRATEGIE: bezpieczeństwa narodowego, obronności i wojskowa. Bezpieczeństwo i obronność.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stanisław Koziej STRATEGIE: bezpieczeństwa narodowego, obronności i wojskowa' - adamdaniel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Stanisław Koziej

STRATEGIE:

bezpieczeństwa narodowego,

obronności i wojskowa

www.koziej.pl

bezpiecze stwo i obronno
Bezpieczeństwo i obronność
 • Bezpieczeństwo narodowe (bezpieczeństwo państwa) – dziedzina funkcjonowania państwa obejmująca całość problematyki przeciwstawiania się wszelkim możliwym zagrożeniom (wykorzystywania szans, podejmowania wyzwań i redukowania ryzyk) dla interesów narodowych przy wykorzystaniu do tego celu wszystkich sił i środków, jakimi państwo dysponuje.
 • Obrona narodowa (obronność kraju, bezpieczeństwo militarne) – to jedna z dziedzin bezpieczeństwa narodowego obejmująca problematykę przeciwstawiania się zagrożeniom polityczno-militarnym (wykorzystywania szans, podejmowania wyzwań, redukowania ryzyk) przy wykorzystaniu do tego celu głównie sił zbrojnych, wspieranych innymi siłami i środkami państwa.

www.koziej.pl

slide3

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA =

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Strategia BN:jak wykorzystać wszystkie siły i środki państwa do przeciwstawienia się wszelkim rodzajom zagrożeń?

Zagrożenia

gospodarcze

społeczne

informacyjne

militarne

.

.

.

inne

Siły i środki państwa

gospodarcze

ochronne

informacyjne

militarne

(siły zbrojne)

.

.

.

inne

STRATEGIA

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

www.koziej.pl

slide4

OBRONNOŚĆ = OBRONA NARODOWA = BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE

= CZĘŚĆ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Strategia obronności (ON):jak wykorzystać wszystkie siły i środki państwa do przeciwstawienia się zagrożeniom militarnym?

Zagrożenia

gospodarcze

społeczne

informacyjne

militarne

.

.

.

inne

Siły i środki państwa

gospodarcze

ochronne

informacyjne

militarne

.

.

.

inne

STRATEGIA

OBRONNOŚCI

(ON)

www.koziej.pl

slide5

WOJSKOWOŚĆ

Strategia wojskowa:jak utrzymywać i wykorzystywać siły zbrojne do realizacji wszystkich zadań państwa?

Zagrożenia

i inne potrzeby państwa

gospodarcze

społeczne

informacyjne

militarne

.

.

.

inne

Siły i środki

państwa

gospodarcze

ochronne

informacyjne

militarne

.

.

.

inne

STRATEGIA

WOJSKOWA

www.koziej.pl

obszary problem w strategicznych cykl strategiczny
Obszary problemów strategicznych - cykl strategiczny
 • Interesy i cele strategiczne
 • Warunki działania (środowisko bezpieczeństwa)
 • Koncepcja działania (strategia operacyjna)
 • Koncepcja przygotowań (strategia preparacyjna, w tym transformacyjna)

www.koziej.pl

polska jako podmiot bezpiecze stwa
Polska jako podmiot bezpieczeństwa
 • Interesy narodowe – Konstytucja
 • Cele strategiczne
  • Państwowe
   • Zewnętrzne bezpośrednie i pośrednie (sojusznicze)
   • Wewnętrzne – ład konstytucyjny państwa
  • Obywatelskie

www.koziej.pl

zmiana globalnego rodowiska bezpiecze stwa
Zmiana globalnego środowiska bezpieczeństwa
 • Globalizacja i rewolucja informacyjna - środowisko GLOBINFO – zglobalizowane i uinformacyjnione, sieciowe
 • Rewolucja polityczna – asymetryzacja środowiska -rozpad symetrycznego świata dwubiegunowego i erupcja asymetrycznych relacji bezpieczeństwa nuklearnego i konwencjonalnego
 • Rewolucja strukturalna - podmioty niepaństwowe, państwa problemowe (zbójeckie i upadłe), mocarstwa „wschodzące”

www.koziej.pl

zagro enia transnarodowe
Zagrożenia transnarodowe
 • Nowa jakość terroryzmu
  • Sieć globalna, terroryzm samobójczy, superterroryzm
  • Nowe mocarstwo ery informacyjnej?
 • Postklasyczna era nuklearna
  • Proliferacja – nowi, asymetryczni dysponenci: państwa niepewne i struktury niepaństwowe
  • Asymetryczność roli: broń ostateczna (używana z konieczności, strategia odstraszania) – broń pierwszego użycia (używana z wyboru, strategia szantażu)
  • Bezpieczeństwo utrzymywania broni jądrowej (dostęp fizyczny i informacyjny)
  • Duże prawdopodobieństwo użycia broni nuklearnej

www.koziej.pl

konflikty i kryzysy regionalne
Konflikty i kryzysy regionalne
 • Bałkany – kryzysy przytłumione
 • Afganistan – czarna dziura bezpieczeństwa światowego
 • Irak – światełko w tunelu
 • Iran i Pakistan – tykające bomby; groźba nuklearyzacji Bliskiego Wschodu
 • Izrael/Palestyńczycy – zmienić konflikt asymetryczny w symetryczny
 • Kaukaz (Rosja - Gruzja) – mała zimna wojna
 • Ukraina – wojna energetyczna: sprawdzian i konsekwencje dla UE?
 • Korea Płn. – sprawa najbardziej niejasna i chyba taką pozostanie, groźba jakiejś katastrofy w regionie

www.koziej.pl

uwarunkowania sojusznicze
Uwarunkowania sojusznicze
 • NATO – transformacja i potknięcia (11. 09 art. 5; Irak, Turcja art. 4, sytuacje trudnokonsensusowe, brak strategii, pułapka afgańska)
 • UE – strategia bezpieczeństwa; traktat lizboński – NATO bis? Czy tandem NATO-UE?
 • USA – strategia prewencyjna, obrona przeciwrakietowa

www.koziej.pl

strategia rp procedury
Strategia RP - procedury
 • Projektuje RM
 • Zatwierdza Prezydent
 • Implementuje administracja publiczna (strategie sektorowe, plany i programy)
 • Weryfikuje – Prezydent i RM (SPBN, gry strategiczne)

www.koziej.pl

polska strategia bezpiecze stwa
Polska strategia bezpieczeństwa
 • Strategia 2007 przyjęta w okresie vacuum rządowego: potrzeba nowelizacji
 • Dobry krok w kierunku integracji bezpieczeństwa, ale nie dokończony
 • Słabość części preparacyjnej (transformacyjnej) – budowa, utrzymywanie i transformowanie systemu bezpieczeństwa

www.koziej.pl

strategia operacyjna
Strategia operacyjna
 • Brak strategii wojskowej, przygotowywanie strategii obronności to błąd wyhamowujący proces integracji BN
 • Zaniechanie SPBN, organizowanie tylko SPO – to drugi błąd z tej samej kategorii
 • Strategia udziału w operacjach międzynarodowych – dobrze, ale:
  • Raczej powinna być częścią strategii wojskowej
  • Brak wielu koniecznych ustaleń (np. co do włączenia parlamentu w decydowanie o operacjach wojennych, modyfikacji systemu kierowania polityczno-operacyjnego, brak budżetu operacyjnego)

www.koziej.pl

strategia preparacyjna transformacyjna
Strategia preparacyjna (transformacyjna)
 • Integracjasystemu kierowania – na wszystkich szczeblach:
  • Państwo: decydent (P+RM), organy doradcze (RBN+?), organy sztabowe (BBN+…RCB?)
  • SZ – konsolidacja (błędy: szef obrony, redyslokacja)
 • Profesjonalizacja wyspecjalizowanych podsystemów wykonawczych - SZ:
  • Uzawodowienie – jakość/wielkość, tempo?
  • Modernizacja techniczna – nakłady?
  • Szkolenie – licencjalizacja kadry?
 • Powszechność przygotowań na rzecz bezpieczeństwa
  • System edukacji powszechnej
  • Lokalne systemy bezpieczeństwa, zamiast systemu OT system BT

www.koziej.pl

slide17

K

O

N

C

E

P

C

Y

J

N

E

D

O

K

U

M

E

N

T

Y

DOKTRYNY WOJSKOWE

P

L

A

N

I

S

T

Y

C

Z

N

E

Wieloletnie programy przygotowań obronnych RP

Polityczno-Strategiczna

Dyrektywa Obronna

D

O

K

U

M

E

N

T

Y

Plan użycia i działania

Sił Zbrojnych RP

Wieloletnie programy

rozwoju Sił Zbrojnych RP

Plany funkcjonowania

(resortu, województwa)

w czasie zagrożenia (kryzysu) i wojny

Wieloletnie programy przygotowań obronnych...

(resortu, województwa)

DOKUMENTY STRATEGICZNE

Strategia

Bezpieczeństwa Narodowego

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA RP

KONCEPCJA STRATEGICZNA NATO

STRATEGIA OBRONNOŚCI RP

Planowanie strategiczno-operacyjne

Programowanie i budżetowanie obronne

www.koziej.pl

zintegrowany system bezpiecze stwa narodowego
Zintegrowany system bezpieczeństwa narodowego
 • Podsystem kierowania
 • Podsystemy wykonawcze
  • Wyspecjalizowane w dziedzinie bezpieczeństwa siły i środki państwa (dyplomacja, siły zbrojne, wywiad, kontrwywiad, policja, straż pożarna, straż graniczna, służby ratownicze itd.)
  • Pozostałe elementy struktury państwowej (gospodarcze, społeczne, informacyjne, edukacyjne itp..)

www.koziej.pl

projektowanie strategii bezpiecze stwa wed ug cyklu strategicznego
Projektowanie strategiibezpieczeństwa według cyklu strategicznego
 • Identyfikacja interesów narodowych i celów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa
 • Ocena warunków bezpieczeństwa (zewnętrzne i wewnętrzne potrzeby i możliwości)
 • Formułowanie koncepcji działania (operacyjnej) – myśl przewodnia i zadania działowe (dziedzinowe, sektorowe)
 • Ustanawianie systemu bezpieczeństwa i koncepcji jego rozwoju (transformacji)

www.koziej.pl

wytyczne do wiczenia
Wytyczne do ćwiczenia
 • Podział każdej grupy na 4 grupy tematyczne – stosownie do części (rozdziałów) strategii
  • Interesy i cele bezpieczeństwa
  • Warunki bezpieczeństwa
  • Koncepcja bezpieczeństwa
  • System bezpieczeństwa
 • Przygotowanie propozycji nowelizacji treści zapisów w czterech rozdziałach strategii
 • Przedstawienie propozycji i dyskusja

www.koziej.pl