avask ler nekroz n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AVASKÜLER NEKROZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
AVASKÜLER NEKROZ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 103

AVASKÜLER NEKROZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 1879 Views
 • Uploaded on

AVASKÜLER NEKROZ. KEMİK İNFARKTI İSKEMİ SONUCU KEMİKTE OLUŞAN PATOLOJİK VE RADYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN SPEKTRUMU. İNFEKTİF OLMAYAN, İSKEMİK OLAY SONUCU EPİFİZİAL VE SUBARTİKÜLER KEMİK DEĞİŞİKLİKLERİ  AVASKÜLER NEKROZ  ASEPTİK NEKROZ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AVASKÜLER NEKROZ' - adamdaniel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
KEMİK İNFARKTI
 • İSKEMİ SONUCU KEMİKTE OLUŞAN PATOLOJİK VE RADYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN SPEKTRUMU
slide3
İNFEKTİF OLMAYAN, İSKEMİK OLAY SONUCU EPİFİZİAL VE SUBARTİKÜLER KEMİK DEĞİŞİKLİKLERİ

 AVASKÜLER NEKROZ

 ASEPTİK NEKROZ

en sik nedenler
EN SIK NEDENLERİ
 • ALKOL
 • SCA, SLE, SKLERODERMA
 • ENDOJEN VE EKZOJEN STEROİD
 • PANKREATİT
 • TRAVMA
 • İDİYOPATİK, İYATROJENİK
 • CAİSSON HASTALIĞI
patof zyoloj
PATOFİZYOLOJİ
 • ARTERİN MEKANİK BOZULMASI
 • VASKÜLER OKLÜZYON, KOMPRESYON
 • ARTMIŞ Kİ BASINCI
 • PRİMER HÜCRE ÖLÜMÜ
 • KOAGÜLOPATİ
 • DEĞİŞMİŞ LİPİD METABOLİZMASI
slide8
DAHA SIK GENÇLERDE
 • TEDAVİ EDİLMEDİĞİNDE  ARTİKÜLER KOLLAPS
 • TOTAL KALÇA ARTROPLASTİLERİNİN % 18’İNDEN SORUMLU
 • ERKEN TANI VE TEDAVİ EKLEM REPLASMANINDAN KORUYOR
slide9
STAGE I FEMUR BAŞI ON ‘DA STAGE II VE III İLE KARŞILAŞTIRINCA KOR DEKOMPRESYONU İLE MÜKEMMEL SONUÇ
 • N. Aigner, W. Schneider, V. Eberl and K. Knahr, Core decompression in early stages of femoral head osteonecrosis—an MRI-controlled study, Int Orthop26 (2002), pp. 31–35.
konvans yonel radyograf
KONVANSİYONEL RADYOGRAFİ
 • ERKEN BULGULARI NONSPESİFİK
 • GÜVE YENİĞİ GÖRÜNÜMÜ  M.- B. AYIRIMI GÜÇ ( MR FAYDALI )
 • ERKEN DÖNEMDE GÖRÜLEN ÖDEM SANTRAL NEKROZ ALANLARI İLE DEVAM EDER
slide11
MATÜR KEMİK İNFARKTININ TİPİK GÖRÜNÜMÜ;
 • MEDÜLLER KAVİTE İÇERİSİNDE SKLEROZ
 • SANTRAL RADYOLUSEN ALAN
 • SERPENTİN KALSİFİYE KENAR
slide13
KONVANSİYONEL RADYOGRAFİ ERKEN HASTALIKTA SENSİTİF DEĞİL
 • SADECE *CRESENT SİGN* OLUŞTUKTAN SONRA DİAGNOSTİK
 • EKLEM MESAFESİNDE DEĞİŞİKLİKLER
s nt graf
SİNTİGRAFİ
 • KEMİK SİNTİGRAFİSİ RADYOGRAFİYE GÖRE DAHA DUYARLI
 • DAHA ERKEN BULGU
 • SPESİFİK DEĞİL
 • Tc İŞARETLİ FOSFAT ANALOGLARI VE SÜLFÜR KOLLOİD
 • ON’DA FRAKTÜR VE TRANSİENT OSTEOPOROZ AYIRIMI YAPILAMIYOR
slide19
BT
 • AKSİYEL BT KESİTLERİNDE SKLEROTİK PATERN
 • EVRELEMEDE KONVANSİYONEL RADYOGRAFİYE GÖRE DAHA DOĞRU
 • CERRAHİ PLANLANAN İLERİ OLGULARDA ARTİKÜLER FRAKTÜR ALANLARININ BELİRLENMESİ
slide20
MR
 • TÜM KEMİKLERDE AVASKÜLER NEKROZ SİNYAL İNTENSİTELERİ BENZER
 • GADOLİNYUM ENJEKSİYONU  HİPERVASKÜLER VE NEKROTİK DOKU AYIRIMINI YAPIYOR
slide21
FEMUR BAŞI İÇİN YAŞAYAN DOKU,

T1’DE DÜŞÜK

T2’DE İNTERMEDİATE/YÜKSEK SİNYALLİ

NEKROTİK ALANLAR T1 VE T2 ‘DE DÜŞÜK SİNYALLİ

slide22
İNFARKT ALANI SIKLIKLA HARİTA KONFİGÜRASYONUNDA
 • ERKEN DÖNEMDE KEMİKTE ÖDEM ALANLARI
 • DAHA SONRA SANTRAL NEKROZ ALANLARI VE KİSTİK DEJENERASYON
slide32
FRAKTÜRLER,

T1’DE DÜŞÜK SİNYALLİ ALAN

T2’DE YÜKSEK SİNYALLİ ÖDEM

SUBKONDRAL FRAKTÜR DEĞİŞİK GÖRÜNÜMDE

slide33
AYIRICI TANIDA  TRANSİENT MİGRATUAR OSTEOPOROZ
 • ETYOLOJİ ?
 • ERKEKLERDE
 • KEMİK DANSİTESİNDE GEÇİCİ AZALMA
 • AKUT AĞRI, EKLEM KISITLILIĞI
 • KENDİNİ SINIRLAR
transient osteoporoz
TRANSIENT OSTEOPOROZ
 • FEMUR BAŞI
 • FEMUR MEDİAL KONDİLİ
 • TALUS
 • DİĞER AYAK KEMİKLERİ
slide35
MR’DA
 • KI ÖDEMİ
 • SUBKONDRAL LİNEER DEĞİŞİKLİK YOK
slide36
CE T1 VE T2’DE

EN AZ 4 MM KALINLIK, 12.5 MM UZUNLUKTA SUBKONDRAL HİPOİNTENS ALAN  ON İÇİN SPESİFİK

osteonekroz kompl kasyonlari
OSTEONEKROZ KOMPLİKASYONLARI
 • İNFEKSİYON :

PRİMER HASTALIK YA DA TEDAVİYE BAĞLI

HEMATOJEN İMPLANTASYON

KLİNİK VE RADYOLOJİK AYIRIM ZOR

osteonekroz osteomyel t
OSTEONEKROZ - OSTEOMYELİT
 • LOKALİZE AĞRI
 • EKSTREMİTEDE KALINLAŞMA
 • ATEŞ
slide41
FOKAL OSTEOPENİ
 • PERMEATİF DEĞİŞİKLİKLER
 • KI ÖDEMİ ( MR’DA )
mr da
MR’DA;
 • OM’DE T1 VE T2 ‘DE DÜŞÜK SİNYALLİ FİBRÖZ DOKU UNİFORM
slide43
SİNÜS TRAKTI
 • SEKESTRUM
 • İNVOLUKRUM

 KRONİK OM’DE

slide44
SCA’DA İNFEKSİYÖZ OLGULARDA KALIN VE DÜZENSİZ PERİFERAL KM TUTULUMU, KEMİK İNFARKTINDA İNCE LİNEER TUTULUM
slide46
MALİGN DEJENERASYON NADİR KOMPLİKASYON
 • DİAMETAFİZİAL BÖLGEDE KEMİK İNFARKTI SONRASI
 • UZUN LATENT DÖNEM
 • > 50 YAŞ ERKEKLERDE
slide47
FİBROSARKOM
 • MFH
 • OSTEOSARKOM
 • ANJİOSARKOM
slide48
BİLİNEN KEMİK İNFARKTINDA :

KORTİKAL DESTRÜKSİYON

YUMUŞAK DOKU KİTLESİ

slide49
MR KİTLEYİ SUPERİMPOZE İNFARKTTAN AYIRIR
 • T1 DE İNTERMEDİATE STIR SEKANSINDA YÜKSEK SİNYALLİ LEZYON
slide51
EKLEM KOLLAPSI

LEZYON BOYUTU

LOKALİZASYONUNA BAĞLI

slide52
EN SIK FEMUR BAŞINDA
 • % 30 DAN FAZLA VOLÜM ETKİLENDİĞİNDE, FEMUR BAŞI ANTEROSUPERİORU TUTULDUĞUNDA KOLLAPS İHTİMALİ ARTAR
slide53
SEKONDER OSTEOARTRİT
 • İLERLEMİŞ HASTALIKTA
 • EKLEM ARALIĞI KAYBI
 • MR DA KARTİLAJ DESTRÜKSİYONU DAHA ERKEN DÖNEMDE SAPTANIR
kal a eklem n n avask ler nekrozu
KALÇA EKLEMİNİN AVASKÜLER NEKROZU
 • BİR KALÇANIN TUTULUMU  DİĞER KALÇADA RİSK % 70
 • 20-50 YAŞ
 • HAREKET KISITLILIĞI
 • DİREK GRAFİ BİRKAÇ AY SONRA (+)
slide56
EN SIK FEMUR BAŞI ANTEROSUPERİOR KISMINDA
 • EN İYİ KURBAĞA POZİSYONUNDA ÇEKİLEN GRAFİDE
slide57
ARTİKÜLER YÜZÜN DÜZLEŞMESİ
 • EKLEM ARALIĞI SIKLIKLA KORUNUR
 • FEMUR BAŞININ ARTMIŞ DANSİTESİ
steinberg siniflamasi
STEINBERG SINIFLAMASI
 • STAGE 0  NORMAL
 • STAGE 1  TESPİT EDİLEBİLEN TRABEKÜLER YIKIM ANORMAL KEMİK SCAN/ MR
 • STAGE 2a  FOKAL SKLEROZ, OSTEOPENİ
 • STAGE 2b  FOKAL SKLEROZ, OSTEOPENİ, ERKEN CRESENT SİGN
steinberg siniflamasi1
STEINBERG SINIFLAMASI
 • STAGE 3a  CRESENT SİGN , KİST FORMASYONU
 • STAGE 3b  FEMUR BAŞI KONTURUNDA HAFİF DÜZENSİZLİK, SUBKONDRAL FRAKTÜR, EKLEM ARALIĞI NORMAL
 • STAGE 4  FEMUR BAŞI KOLLAPSI, BELİRGİN ASETABULAR TUTULUM
steinberg siniflamasi2
STEINBERG SINIFLAMASI
 • STAGE 5  EKLEM ARALIĞI DARALMASI, ASETABULAR DEJENERATİF DEĞİŞİKLİKLER
d z n osteonekrozu
DİZİN OSTEONEKROZU
 • PRİMER, SPONTAN, İDİYOPATİK OSTEONEKROZ
 • SEKONDER OSTEONEKROZ
slide71
SEKONDER ON NEDENLERİ :

STEROİD TEDAVİSİ

SLE

CAİSSON HASTALIĞI

GAUCHER HASTALIĞI

HEMOGLOBİNOPATİ

POSTMENİSKEKTOMİ

spontan pr mer osteonekroz
SPONTAN, PRİMER OSTEONEKROZ
 • AHLBACK HASTALIĞI
 • YAŞLI HASTALARDA AKUT DİZ AĞRISI
 • KADINLARDA 3 KAT DAHA SIK
 • TRAVMATİK VE VASKÜLER ETYOLOJİLER ?
 • ERKEN DÖNEMDE DİREK GRAFİ N, KEMİK SCAN, MR FAYDALI
slide73
ERKEN DÖNEMDE  CERRAHİ TEDAVİ UYGULANMIYOR

AĞRININ KONTROLÜ

İYİ DİZ FONKSİYONU

EN SIK MEDİAL FEMORAL KONDİLİ TUTAR

slide74
ETYOLOJİ :

KI HÜCRELERİNİN HİPERTROFİSİ

MİKROEMBOLİK FENOMEN

LİPİDLERİN İNDÜKLEDİĞİ KEMİK NEKROZU

slide75
LOKAL İNFLAMATUAR EKSUDA

 VASKÜLER İMPEDANS ARTIŞI

 KEMİKTE HİDROSTATİK BASINÇ ARTIŞI

 KAN AKIMINDA AZALMA

slide76
KONDİLİN AĞIRLIK TAŞIYAN KISMINDA HÜCRE ÖLÜMÜ
 • SUBKONDRAL FRAKTÜR
 • KOLLAPS
 • ERKEN DÖNEMDE ARTİKÜLER KARTİLAJDA DÜZLEŞME
radyoloj k bulgular
RADYOLOJİK BULGULAR
 • DİREK GRAFİLER ERKEN DÖNEMDE NORMAL
 • SUBKONDRAL RADYOLUSEN BÖLGE
 • GENİŞ OSTEONEKROZ ALANLARI
 • 20 OSTEOARTRİT
slide78
STAGE 1  NORMAL
 • STAGE 2  FEMORAL KONDİLİN AĞIRLIK TAŞIYAN KISMINDA DÜZLEŞME
 • STAGE 3  DEĞİŞİK BOYUTLARDA RADYOLUSENSİ, PROKSİMAL VE DİSTAL HAFİF SKLEROZ
slide79
STAGE 4  RADYOLUSEN BÖLGE SKLEROTİK HALO İLE ÇEVRİLİDİR
 • STAGE 5  2O OSTEOARTRİT
slide80
MR
 • DİREK GRAFİDEN DAHA GENİŞ GÖRÜLÜR
 • NEKROTIK-YAŞAYAN DOKU AYIRIMINI İYİ YAPAR
blount hastali i
BLOUNT HASTALIĞI
 • MEDİAL TİBİAL KONDİLİN AVASKÜLER NEKROZU
 • 6 YAŞIN ÜZERİNDE
 • MEDİAL TİBİAL KONDİLİN GENİŞLEMESİ VE DEFORMASYONU
hass s hastali i
HASS’S HASTALIĞI
 • HUMERUS BAŞININ OSTEONEKROZU
 • 3 MAJOR BESLEYICI ARTER :

ARKUAT ARTER

POSTERİOR SİRKUMFLEKS DALI

ROTATOR KILIF DALLARI

slide88
BU BÖLGELERDEKİ KASLARIN BASISINA SEKONDER İSKEMİ SONUCU
 • EN SIK FRAKTÜR

DİSLOKASYON

KORTİKOSTEROİDLER

HB BOZUKLUKLARI

fre berg hastali i
FREİBERG HASTALIĞI
 • 2. METATARS BAŞINDA OSTEONEKROZ
 • 10-18 YAŞ
 • KADINLARDA 3 KAT SIK
 • AĞRI, HASSASİYET, KALINLAŞMA
kohler hastali i
KOHLER HASTALIĞI
 • TARSAL NAVİKÜLER KEMİĞİN OSTEONEKROZU
 • 3-10YAŞ
 • ERKEKLERDE
 • İRREGÜLER SINIR, FRAGMANTASYON, DİSK ŞEKLİNDE KOMPRESYON
calve kummel vernev l hastali i
CALVE-KUMMEL-VERNEVİL HASTALIĞI
 • VERTEBRA KORPUSU TUTULUR
 • 2-15 YAŞTA SIK
 • VERTEBRA KORPUSUNUN UNİFORM KOLLAPSI VE ARTMIŞ DANSİTESİ
 • NÖRAL ARK ETKİLENMEZ
 • DİSKLER ETKİLENMEZ
 • İNTRAVERTEBRAL VACUUM CLEFT SİGN
slide97
PANNER HASTALIĞI KAPİTELLUM
 • PREİSER HASTALIĞI  SKAFOİD
 • MAUCLAİNE  METAKARP BAŞI
 • KİENBÖCK HASTALIĞI  LUNAT
kaynaklar
KAYNAKLAR
 • Adult Chronic Hip Pain: Radiographic Evaluation RADİOGRAPHİCS 2000
 • Bone Marrow Edema and Associated Pain in Early Stage Osteonecrosis of the Femoral Head: Prospective Study with Serial MR Images1Radiology 1999
 • MRI of osteonecrosisClinicalRadiology2004
 • The Double-Line Sign1 Radiology 1999
 • Femoral Head Osteonecrosis: Detection and Grading by Using a Rapid MR Imaging Protocol Radiology 2000
 • N. Aigner, W. Schneider, V. Eberl and K. Knahr, Core decompression in early stages of femoral head osteonecrosis—an MRI-controlled study, Int Orthop26 (2002), pp. 31–35.
slide101
Essentials of SkeletalRadiology
 • Radiology Review Manual
 • Klinik Radyoloji
 • Osteonecrosis: Etiology, Diagnosis, and Treatment Radiology 1999
 • Osteonecrosisof the knee: current clinical conceptsKnee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy
 • Early osteonecrosis of the femoral head: detection in high-risk patients with MR imaging Radiology 1988