Download
avask ler nekroz n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AVASKÜLER NEKROZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
AVASKÜLER NEKROZ

AVASKÜLER NEKROZ

2217 Views Download Presentation
Download Presentation

AVASKÜLER NEKROZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AVASKÜLER NEKROZ

 2. KEMİK İNFARKTI • İSKEMİ SONUCU KEMİKTE OLUŞAN PATOLOJİK VE RADYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN SPEKTRUMU

 3. İNFEKTİF OLMAYAN, İSKEMİK OLAY SONUCU EPİFİZİAL VE SUBARTİKÜLER KEMİK DEĞİŞİKLİKLERİ  AVASKÜLER NEKROZ  ASEPTİK NEKROZ

 4. METAFİZ & DİAFİZDE YERLEŞİRSE  KEMİK İNFARKTI

 5. EN SIK NEDENLERİ • ALKOL • SCA, SLE, SKLERODERMA • ENDOJEN VE EKZOJEN STEROİD • PANKREATİT • TRAVMA • İDİYOPATİK, İYATROJENİK • CAİSSON HASTALIĞI

 6. PATOFİZYOLOJİ • ARTERİN MEKANİK BOZULMASI • VASKÜLER OKLÜZYON, KOMPRESYON • ARTMIŞ Kİ BASINCI • PRİMER HÜCRE ÖLÜMÜ • KOAGÜLOPATİ • DEĞİŞMİŞ LİPİD METABOLİZMASI

 7. EN SIK FEMUR METAFİZ & DİAFİZİ • TİBİA • HUMERUS • PELVİS

 8. DAHA SIK GENÇLERDE • TEDAVİ EDİLMEDİĞİNDE  ARTİKÜLER KOLLAPS • TOTAL KALÇA ARTROPLASTİLERİNİN % 18’İNDEN SORUMLU • ERKEN TANI VE TEDAVİ EKLEM REPLASMANINDAN KORUYOR

 9. STAGE I FEMUR BAŞI ON ‘DA STAGE II VE III İLE KARŞILAŞTIRINCA KOR DEKOMPRESYONU İLE MÜKEMMEL SONUÇ • N. Aigner, W. Schneider, V. Eberl and K. Knahr, Core decompression in early stages of femoral head osteonecrosis—an MRI-controlled study, Int Orthop26 (2002), pp. 31–35.

 10. KONVANSİYONEL RADYOGRAFİ • ERKEN BULGULARI NONSPESİFİK • GÜVE YENİĞİ GÖRÜNÜMÜ  M.- B. AYIRIMI GÜÇ ( MR FAYDALI ) • ERKEN DÖNEMDE GÖRÜLEN ÖDEM SANTRAL NEKROZ ALANLARI İLE DEVAM EDER

 11. MATÜR KEMİK İNFARKTININ TİPİK GÖRÜNÜMÜ; • MEDÜLLER KAVİTE İÇERİSİNDE SKLEROZ • SANTRAL RADYOLUSEN ALAN • SERPENTİN KALSİFİYE KENAR

 12. KONVANSİYONEL RADYOGRAFİ ERKEN HASTALIKTA SENSİTİF DEĞİL • SADECE *CRESENT SİGN* OLUŞTUKTAN SONRA DİAGNOSTİK • EKLEM MESAFESİNDE DEĞİŞİKLİKLER

 13. SİNTİGRAFİ • KEMİK SİNTİGRAFİSİ RADYOGRAFİYE GÖRE DAHA DUYARLI • DAHA ERKEN BULGU • SPESİFİK DEĞİL • Tc İŞARETLİ FOSFAT ANALOGLARI VE SÜLFÜR KOLLOİD • ON’DA FRAKTÜR VE TRANSİENT OSTEOPOROZ AYIRIMI YAPILAMIYOR

 14. BT • AKSİYEL BT KESİTLERİNDE SKLEROTİK PATERN • EVRELEMEDE KONVANSİYONEL RADYOGRAFİYE GÖRE DAHA DOĞRU • CERRAHİ PLANLANAN İLERİ OLGULARDA ARTİKÜLER FRAKTÜR ALANLARININ BELİRLENMESİ

 15. MR • TÜM KEMİKLERDE AVASKÜLER NEKROZ SİNYAL İNTENSİTELERİ BENZER • GADOLİNYUM ENJEKSİYONU  HİPERVASKÜLER VE NEKROTİK DOKU AYIRIMINI YAPIYOR

 16. FEMUR BAŞI İÇİN YAŞAYAN DOKU, T1’DE DÜŞÜK T2’DE İNTERMEDİATE/YÜKSEK SİNYALLİ NEKROTİK ALANLAR T1 VE T2 ‘DE DÜŞÜK SİNYALLİ

 17. İNFARKT ALANI SIKLIKLA HARİTA KONFİGÜRASYONUNDA • ERKEN DÖNEMDE KEMİKTE ÖDEM ALANLARI • DAHA SONRA SANTRAL NEKROZ ALANLARI VE KİSTİK DEJENERASYON

 18. T2’DE *DOUBLE LİNE SİGN* YAŞAYAN VE NEKROTİK DOKU ARASINDAKİ İNTERFAZDA

 19. LEZYON PERİFERİNDE SIKLIKLA YOĞUN BOYANMA

 20. MATÜR İNFARKTLAR T1 VE T2’DE DÜŞÜK SİNYALLİ ( Kİ FİBROZİSİ VE KALSİFİKASYON )

 21. MITCHELL SINIFLAMASI

 22. FRAKTÜRLER, T1’DE DÜŞÜK SİNYALLİ ALAN T2’DE YÜKSEK SİNYALLİ ÖDEM SUBKONDRAL FRAKTÜR DEĞİŞİK GÖRÜNÜMDE

 23. AYIRICI TANIDA  TRANSİENT MİGRATUAR OSTEOPOROZ • ETYOLOJİ ? • ERKEKLERDE • KEMİK DANSİTESİNDE GEÇİCİ AZALMA • AKUT AĞRI, EKLEM KISITLILIĞI • KENDİNİ SINIRLAR

 24. TRANSIENT OSTEOPOROZ • FEMUR BAŞI • FEMUR MEDİAL KONDİLİ • TALUS • DİĞER AYAK KEMİKLERİ

 25. MR’DA • KI ÖDEMİ • SUBKONDRAL LİNEER DEĞİŞİKLİK YOK

 26. CE T1 VE T2’DE EN AZ 4 MM KALINLIK, 12.5 MM UZUNLUKTA SUBKONDRAL HİPOİNTENS ALAN  ON İÇİN SPESİFİK

 27. OSTEONEKROZ KOMPLİKASYONLARI • İNFEKSİYON : PRİMER HASTALIK YA DA TEDAVİYE BAĞLI HEMATOJEN İMPLANTASYON KLİNİK VE RADYOLOJİK AYIRIM ZOR

 28. OSTEONEKROZ - OSTEOMYELİT • LOKALİZE AĞRI • EKSTREMİTEDE KALINLAŞMA • ATEŞ

 29. FOKAL OSTEOPENİ • PERMEATİF DEĞİŞİKLİKLER • KI ÖDEMİ ( MR’DA )

 30. MR’DA; • OM’DE T1 VE T2 ‘DE DÜŞÜK SİNYALLİ FİBRÖZ DOKU UNİFORM

 31. SİNÜS TRAKTI • SEKESTRUM • İNVOLUKRUM  KRONİK OM’DE

 32. SCA’DA İNFEKSİYÖZ OLGULARDA KALIN VE DÜZENSİZ PERİFERAL KM TUTULUMU, KEMİK İNFARKTINDA İNCE LİNEER TUTULUM

 33. RADYOLOJİK AYIRIM YAPILAMAZSA KEMİK BİYOPSİSİ

 34. MALİGN DEJENERASYON NADİR KOMPLİKASYON • DİAMETAFİZİAL BÖLGEDE KEMİK İNFARKTI SONRASI • UZUN LATENT DÖNEM • > 50 YAŞ ERKEKLERDE

 35. FİBROSARKOM • MFH • OSTEOSARKOM • ANJİOSARKOM

 36. BİLİNEN KEMİK İNFARKTINDA : KORTİKAL DESTRÜKSİYON YUMUŞAK DOKU KİTLESİ

 37. MR KİTLEYİ SUPERİMPOZE İNFARKTTAN AYIRIR • T1 DE İNTERMEDİATE STIR SEKANSINDA YÜKSEK SİNYALLİ LEZYON