slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projektitoiminta III Haikon Kartanossa 21.4.2009 Projektinohjausjärjestelmät ja valvontastandardit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projektitoiminta III Haikon Kartanossa 21.4.2009 Projektinohjausjärjestelmät ja valvontastandardit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Projektitoiminta III Haikon Kartanossa 21.4.2009 Projektinohjausjärjestelmät ja valvontastandardit - PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on

Projektitoiminta III Haikon Kartanossa 21.4.2009 Projektinohjausjärjestelmät ja valvontastandardit Neste Jacobs, Juha-Matti Myyry Juha-Matti.Myyry@nesteoil.com. Projektinohjauksen perusvaatimuksia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projektitoiminta III Haikon Kartanossa 21.4.2009 Projektinohjausjärjestelmät ja valvontastandardit' - adam-york


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projektitoiminta III

Haikon Kartanossa 21.4.2009

Projektinohjausjärjestelmät ja

valvontastandardit

Neste Jacobs, Juha-Matti Myyry

Juha-Matti.Myyry@nesteoil.com

projektinohjauksen perusvaatimuksia
Projektinohjauksen perusvaatimuksia
  • Projektin onnistumisen edellytyksenä on, että projekti pysyy hallinnassa koko toteutuksen ajan. Projektin onnistumisen ratkaisee aikataulun, kustannusten, teknisen toteutuksen ja tiedonkulun hallinnan onnistuminen.
  • Projektin on oltava koko ajan ohjattavissa. Projektin hallinnan onnistumisen kannalta koko projektiorganisaation ja muiden projektin osapuolten välinen tiedonkulku, vuorovaikutus, joutavuus ja yhteistyökyky on avainasemassa. Projektinohjaus koostuu käytettävistä järjestelmistä, politiikasta, tarkoituksenmukaisista prosesseista ja ihmisten toiminnasta. Palveluihin ja prosesseihin on sisällytettävä laadunvarmistus, valvonta sekä riskien ja haavoittuvuuksien hallinta.
  • Projektitoimituksen pohjana on toimitussopimus, projektisuunnitelma, projektin perusasiakirjat ja yhtiöiden laatujärjestelmien ohjeet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä projektin tavoitteisiin, laajuuteen, riskeihin ja asiakasvaatimuksiin.
  • Osapuolten suorittama raportointi on olennainen osa tehokasta projektin johtamista. Projektin sisäisiä raportteja ovat talous-, tilanneyhteenveto-, edistymä- ja riskiraportit sekä niihin liittyvät ennusteet.
  • Projekti liittyy laitoksen elinkaaren hallintaprosessiin sekä projektin toimitusketjussa mukanaolevien yritysten toiminnanohjaus- ja toimitusprosesseihin.

Neste Jacobs / Juha-Matti Myyry

laitoksen elinkaaren aikainen tiedon hallinta
Laitoksen elinkaaren aikainen tiedon hallinta

Neste Jacobs / Juha-Matti Myyry

projektin ict kuvaukset
Projektin ICT-kuvaukset

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

2 REFERENCE DOCUMENTS

3 PRINCIPLES AND GUIDELINES

4 INFORMATION MANAGEMENT ORGANISATION

5 DATA SECURITY PRINCIPLES

6 SYSTEMS

6.1 GENERAL

6.2 OFFICE APPLICATIONS

6.3 PROJECT, PROCUREMENT AND MATERIAL MANAGEMENT

6.4 DESIGN APPLICATIONS

6.4.1 2D drafting applications

6.4.2 2D design systems

6.4.3 3D design systems

6.4.4 Design integration

6.4.4.1 Design system integration

6.4.4.2 Worksharing

7 COMMUNICATION

7.1 GENERAL

7.2 INTRANET, EXTRANET AND INTERNET

7.3 E-MAIL

7.4 TELECOMMUNICATION

7.5 VIDEO CONFERENCING

7.6 DOCUMENT MANAGEMENT AND CONTROL

7.7 IMPLEMENTATION OF SITE

8 MANAGEMENT OF SUBCONSULTANTS AND SUBSUPPLIERS

8.1 COLLECTION OF PLANT DATA

9 HANDOVER

9.1 DOCUMENT HANDOVER

9.2 DATA HANDOVER

9.3 SYSTEM HANDOVER

10 ICT SYSTEM IMPLEMENTATION SCHEDULE

11 TRAINING AND STANDARDS

SISÄLTÖ

1 JOHDANTO

2 VIITEASIAKIRJAT

3 PERIAATTEET JA SUUNTAVIIVAT

4 TIEDONHALLINTAORGANISAATIO

5 TIETOTURVALLLISUUSPERIAATTEET

6 JÄRJESTELMÄT

6.1 YLEISTÄ

6.2 TOIMISTOAUTOMAATIO-OHJELMAT

6.3 PROJEKTIN, HANKINTOJEN JA MATERIAALIEN HALLINTA

6.4 SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄT

6.4.1 2D-piirto-ohjelmat

6.4.2 2D-suunnittelujärjestelmät

6.4.3 3D-suunnittelujärjestelmät

6.4.4 Suunnittelun integrointi

6.4.4.1 Suunnittelujärjestelmien integrointi

6.4.4.2 Työn hajauttaminen

7 KOMMUNIKOINTI

7.1 YLEISTÄ

7.2 INTRANET, EXTRANET JA INTERNET

7.3 SÄHKÖPOSTI

7.4 PUHELINYHTEYDET

7.5 VIDEONEUVOTTELU

7.6 DOKUMENTTIENHALLINTA

7.7 ASENNUSTYÖMAA

8 ALIKONSULTTIEN JA ALITOIMITTAJIEN VALVONTA

8.1 LAITOSTIETOJEN KERUU

9 TIETOJEN LUOVUTUS PROJEKTILTA TILAAJALLE

9.1 DOKUMENTTIEN LUOVUTUS

9.2 LAITOSTIEDON LUOVUTUS

9.3 JÄRJESTELMÄTIETOJEN LUOVUTUS

10 ICT-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOAIKATAULU

11 KOULUTUS JA STANDARDIT

Neste Jacobs / Juha-Matti Myyry

verkostoitunut projektitoiminta
Verkostoitunut projektitoiminta

TIETOKESKEINEN

SUUNNITTELU

2D:SSÄ JA 3D:SSÄ

DOKUMENTTI-

KESKEINEN

PROJEKTITOIMINTA

Automaattinen

dokumenttien luonti

Tarkastus ja hyväksyntä

Tarkastus ja hyväksyntä

Virtuaaliset projekti- ja tietokantapalvelimet verkossa

Dokumenttien

jakelu verkossa

Tietokannan

jakelu

verkossa

Tietokanta

jaettuna

verkossa

Tietoturva verkossa

Vahva Internet-tietoturva

Tietojen ja dokumenttien luokittelu

Käyttäjätunnistus ja käyttöoikeudet

Kertakäyttösalasanat

Virtual Private Network (VPN)

Secure Sockets Layer (SSL)

SSL-VPN

E-mail, extranet ja intranet

VERKOTTUNUT SUUNNITTELU

KATSELU SELAIMEN AVULLA

PUNAKYNÄKOMMENTIT

DOKUMENTTIKESKEINEN

SUUNNITTELU

TIETOKESKEINEN

SUUNNITTELU

Neste Jacobs / Juha-Matti Myyry

vuorovaikutteisuus projektitoiminnassa
Vuorovaikutteisuus projektitoiminnassa

He

Riippuvuus

Valvonta

- yrityksen arvot

- johdon sitoutuminen

- säännöt ja käytännöt

- vakioidut toimintamallit

- valmennus

- työnjohdon valvonta,

painostus ja tavoitteet

- pelko ja kurinalaisuus

Minä

Riippumattomuus

- henkilökohtaiset arvot

- henkilökohtainen tietoisuus

ja sitoutuminen

- sisäistäminen

- harjoittelu ja tottumukset

- itsestään huolehtiminen

- henkilökohtainen hyvinvointi

- tieto on valtaa, tietoja pantataan

Me

Vuorovaikutus

- auttaa muita noudattamaan

vaatimuksia

- sisäinen kuri

- tietojen jakaminen ja yhteisöllisyys

tukee verkostoitunutta työntekoa

- toisista huolehtiminen

- organisatorinen ylpeys

- tietoa jaetaan, jotta se kehittyisi

Neste Jacobs / Juha-Matti Myyry

projektinohjauksen ja hallinnan ty v lineet
Projektinohjauksen ja -hallinnan työvälineet

Pienet projektit. Suuret investointiprojektit

Peruskorjaus- ja muutosprojektit

Projektisuunnitelma ja projektin organisointi MS Office

Kustannushallinta: budjetti, kustannusohjaus ja ennustaminen

- Toiminnan ohjaus ja resurssien hallinta MS Office, (Excel) ERP-järjestelmät

- Hankintojen hallinta MS Office, (Excel) ERP-järjestelmät ja hankintojen hallintajärjestelmät

- Taloushallinta Integraatio taloushallinnon järjestelmiin

Aikahallinta, edistymäseuranta MS Office, (Excel) Aikahallintajärjestelmät, dokumenttiportaalit,

raportointi ja visualisointi malleista

Riskien hallinta Toimintatapojen ohjeistus, raportointi

Laadun hallinta Toimintatapojen ohjeistus, raportointi

Ympäristö ja työturvallisuus Toimintatapojen ohjeistus, raportointi

Kommunikointi ja vuorovaikutus Kokoukset, puhelut, sähköposti Pikaviestintä, videoneuvottelu, VoIP-puhelut,

puhelujen ja neuvottelujen nauhoitus, dokumenttiportaalit

Tiedon kulku ja asiakirjojen hallinta Toimintatapojen ohjeistus Tietokeskeisten järjestelmien integraatio,

dokumenttiportaalit

Esisuunnittelu: selvitykset, esi- ja perussuunnittelu MS Office, piirto-ohjelmat Suunnittelujärjestelmät

Toteutussuunnittelu MS Office, piirto-ohjelmat Tietokeskeiset integroidut suunnittelujärjestelmät

Muutosten hallinta Toimintatapojen ohjeistus, raportointi Dokumenttiportaalit, integroidut suunnittelujärjestelmät

Hankinta, toimitusten valvonta ja materiaalien hallinta MS Office, (Excel) Materiaalien hallintajärjestelmät, SCM-järjestelmät,

dokumenttiportaalit, laitostietojenkeruuportaalit

Rakennus- ja asennusvalvonta MS Office, (Excel)

Koestus, käyttöönotto ja koulutus MS Office, (Excel) Simulaattorit

Luovutus (laitos) Toimintatapojen ohjeistus, vastaanottopöytäkirjat

Luovutus (dokumentit, tiedot, järjestelmät) Toimintatapojen ohjeistus Dokumenttiportaalit, laitostietoportaalit

Takuuaika Toimintatapojen ohjeistus, raportointi CRM-järjestelmät, etäylläpito ja -diagnostiikka

Jälkihoito Toimintatapojen ohjeistus, raportointi CRM-järjestelmät, etäylläpito ja -diagnostiikka

Neste Jacobs / Juha-Matti Myyry

dokumenttienhallinta projektissa
Dokumenttienhallinta projektissa

EPC- tai EPCM-toimittaja

- prosessi-, laitos-, laite-, I&C-, sähkösuunnittelu

- koko projektin koordinointi ja valvonta

Henkilökohtainen sähköpostilaatikko

Laitetoimittajat

Toimittaja/Tilaaja

Pakettitoimittajat

Dokumenttienhallintajärjestelmä

Projektin MASTER

1. Dokumenttien julkaisu, jakelu,

katselu ja statusseuranta

2. Kierrätys ja kommentointi

3. Tarkastus ja hyväksyntä

4. Toimittajien valvonta

5. Edistymäseuranta

Arkkitehtisuunnittelu

Tilaaja/Omistaja

- Dokumenttien kommentointi

ja hyväksyntä

Rakennesuunnittelu

Rakennustekninen suunnittelu

LVI-suunnittelu

Työmaatoiminnot

Viranomaiset

Neste Jacobs / Juha-Matti Myyry

dokumenttienhallintaj rjestelm n ominaisuuksia ja dokumenttienhallintaprosessit
Dokumenttienhallintajärjestelmän ominaisuuksia ja dokumenttienhallintaprosessit

.

Tiedot järjestelmässä ovat sovitussa muodossa (native-formaatit ja PDF). Järjestelmä on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivää viikossa. Järjestelmä sisältää dokumenttienhallintaominaisuuksia, kuten:

- web-liitynnän etäkäyttöä varten

- työkohdepohjaisen kansiohierarkian tai -hierarkioita

- tehokkaat hakuominaisuudet

- metatietojen indeksoinnin perusteella

- dokumenttien sisäisen tiedon indeksoinnin perusteella

- dokumenttien katselun ja tulostuksen

- dokumenttien ja tiedostojen siirron eri yhteistyökumppaneiden välillä

- dokumenttien jakelun

- käyttöoikeuksien ja dokumenttien näkyvyyden tehokkaan hallinnan

hajautetussa projektiympäristössä

- versiohallinnan

- dokumenttien statuksen ja elinkaaren hallinnan

- raportoinnin, muutosraportit ja notifikaatiot

- kommentointikierron hallinnan

- versiokohtaiset kommentit tekstitietoina

- versiokohtaiset kommentit liitetiedostoina

- tarkastus- ja hyväksymismenettelyt

- sähköpostien arkistoinnin

- toimittajien valvonnan, esim. aikahälytykset

- edistymäseurannan

- kopiolaitospalvelut

Neste Jacobs / Juha-Matti Myyry

suunnittelustandardit asiakirjojen luonti
Suunnittelustandardit. Asiakirjojen luonti

ISO 128-20 Technical drawings - General principles of presentation - Part 20: Basic conventions for lines. 1996

PSK 2620 Teollisuuden kone- ja laitoshankinnat. Tekniset asiakirjat. Ryhmittely. Käsitteet ja määritelmät. 29 s.1997.

SFS EN ISO 10628 Flow diagrams for process plants. General rules. (ISO 10628:1997)

PSK 0901 Virtaavien aineiden nimet, lyhenteet ja lyhenteiden muodostaminen. 4. p. 14 s. 2001

PSK 3601 Prosessiteollisuuden virtauskaavioiden piirrosmerkit. 2. painos 39 s. 2007

PSK 3602 PI-kaavion tietosisältö. 19 s. 2008

PSK 5201-5210 Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. 2003

PSK 5801 Putkistopiirustukset. Putkireittipiirustus. 2. p. 7 s. 2003

PSK 5802 Putkistopiirustukset. Taso- ja leikkauspiirustus. 2. p. 7 s. 2003

PSK 5803 Putkistopiirustukset. Isometrinen piirustus. 3. p. 9 s. 2003

PSK 5805 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Tehdassijoituspiirustus. 2. p. 5 s. 2002

PSK 5806 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Laitesijoituspiirustus. 2. p. 7 s. 2002

PSK 5807 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Koneiden ja laitteiden asennuspiirustus 6 s. 97

PSK 5808 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Laitteiden ja metallirakenteiden mittapiirustus. 9 s. 2000

PSK 5821 Prosessikaavioiden ja sijaintia kuvaavien piirustusten laadinta CAD-järjestelmillä. 3. p. 25 s. 99

PSK 5832 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Prosessikaavioiden ja sijaintia kuvaavien piirustusten laadinta MicroStation- ja

AutoCAD-järjestelmillä sekä tiedonsiirto MicroStationin, AutoCADin ja muiden järjestelmien välillä. 18 s. 2003

PSK 5841 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Prosessikaavioiden ja sijaintia kuvaavien piirustusten laadinta AutoCAD-järjestelmällä

sekä tiedonsiirto AutoCADin ja muiden järjestelmien välillä. 3. p. 17 s. 2000

PSK 5842 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Prosessikaavioiden ja sijaintia kuvaavien piirustusten laadinta

AutoCAD 2000 -järjestelmällä sekä tiedonsiirto AutoCAD 2000 ja muiden järjestelmien välillä. 15 s. 2000

PSK 5822 XML-tiedonsiirto. Otsikkotaulujen metadatan XML-formaatti. 13 s. 2004

PSK 5851 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Rasterimuotoiset piirustukset. 4 s. 2003

PSK 5852 Tehdassuunnitteluasiakirjat. PDF-dokumentin luonti. 10 s. 2005

SFS-EN-ISO 3098/5 Tekninen tuotedokumentaatio. Tekstit. Osa 5: Latinalaiset aakkoset, numerot ja merkit CAD-teksteissä. 69 s. 1998.

ISO 8859-1 Information processing; 8-bit singlebyte coded graphic character sets; part 1: Latin alphabet No. 1. 1987

ISO 10646 Information technology - Universal multiple-octet coded character set (UCS, Unicode): 2000

Neste Jacobs / Juha-Matti Myyry

tiedonsiirtostandardit
Tiedonsiirtostandardit

PSK 5901 Elektronisen suunnitteluaineiston siirto. Johdanto 4 s. 91

PSK 5910 Elektronisen suunnitteluaineiston siirto. Siirtosopimuksen laadinta. 7 s. 91

PSK 5920 Elektronisen suunnitteluaineiston siirto. CAD-järjestelmien grafiikkatiedostojen ja ominaisuuksien käyttö

tiedonsiirrossa. 9 s. 91

PSK 5930 Elektronisen suunnitteluaineiston siirto. Numeeristen, aakkosnumeeristen ja aakkosellisten tietoelementtien

esitysmuodot. Peruskäsitteet ja esitystavat. 6 s. 97

PSK 5940 Elektronisen suunnitteluaineiston siirto. Sanomien muodostaminen suunnittelu-/käyttöalueittain 11 s. 91

PSK 5941 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Elektronisen aineiston siirto. Kone- ja laitetiedot. 2. p. 18 s. 97

PSK 5950 Elektronisen suunnitteluaineiston siirto. Graafisten symbolien attribuutit 3 s. 91

PSK 5960 XML-tiedonsiirto. Tietoelementtien ja attribuuttien nimeämisohje. 7 s. 2003

PSK 5961 XML-tiedonsiirto. Käsitteet ja määritelmät. 5 s. 2004

PSK 5962 XML-tiedonsiirto. Kantaluokat ja tiedonsiirtomalli. 2. painos 21 s. 2006

PSK 5963 XML-tiedonsiirto. Automaation luokat ja alaluokkien kuvaukset. 28 s. 2004

PSK 5964 XML-tiedonsiirto. Sähköjärjestelmän luokat ja alaluokkien kuvaukset. 8 s. 2005

PSK 5965 XML-tiedonsiirto. Laitteiden luokat ja alaluokat. 2 s. 2005

PSK 5967 XML-tiedonsiirto. Putkistotiedon rakenne. 47 s. 2006

PSK 5970 XML-tiedonsiirto. Tapauksen kuvaus. 6 s. 2004

PSK 5980 XML-tiedonsiirto. Tietoelementtiluettelo. 8 s. 2006

ISO 15926 Industrial automation systems and integration. Integration of life-cycle data for process plants including oil and

gas production facilities.

ISO 15926-4 Part 4 - Initial reference data

ISO 15926-7 Part 7 - Implementation methods for the integration of distributed systems

Neste Jacobs / Juha-Matti Myyry

hankinta tarkastus ja valvontastandardit
Hankinta-, tarkastus- ja valvontastandardit

PSK 2601 Teollisuuden laitteet ja asennus. Hankinta-asiakirjat. 3. p. 3 s. 97

PSK 2601-4 Teknisten asiakirjojen luovutussopimus. 12 s. 97

PSK 2630 Teollisuuden putkistot. Hankinta. Tarjouspyyntömalli. 12 s. 2007

PSK 2631 Teollisuuden putkistot. Hankinta. Teknisen erittelyn malli. 37 s. 2005

PSK 2701 Metallirakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Hankinta-asiakirjat. 2. p. 1 (3) s. + 23 liitettä 2003

PSK 2702 Kuumasinkittyjen teräsrakenteiden hankinta ja maalaus. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle. 26 s. + 5 liitettä (10). 2004

PSK 2703 Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle. 41 s. 2. painos. 2005

PSK 2704 Metallirakenteiden suojaus orgaanisilla pinnoitteilla. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle. 28 s. 2002

PSK 2910 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Asennusvalvonta. Tarkastuskohteet. 2 s. 24 liitettä 2000

PSK 3301 Instrumentointi. Suunnittelu, hankinta- ja asennusvastuun jako. 9 s. 2004

PSK 3701 Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Hankinta. 6 s. 2005

PSK 4101  Melun hallinta teollisuuden laitehankinnoissa. 25 s. 2005

PSK 4601 Automaation hankinta. Yleiset periaatteet, käsitteet ja määritelmät. 2. p. 24 s. 96

PSK 4602 Automaation hankinta. Prosessinohjausjärjestelmä 11 s. 96

PSK 4603 Automaation hankinta. Instrumentointi 10 s. 96

PSK 4604 Tuotannonohjausjärjestelmän hankinta 12 s. 99

PSK 5704  Kunnonvalvonta. Värähtelymittaus. Vastaanottotarkastus ja tärinärasitusrajat 6. p. 9 s. 2002

PSK 5715  Kunnonvalvonta. Värähtelymittaus. Mittausjärjestelmän toiminnallinen tarkistus. 6 s. 1999

PSK 6202 Prosessiteollisuuden kuntokartoitus. 24 s. 2003

PSK 7501  Prosessiteollisuuden kunnossapidon tunnusluvut. 18 s. 2000

PSK 7502  Logistiikan tunnusluvut. Materiaalitoiminnot. 9 s. 2002

PSK 7702  Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Käyttöönottotarkastus ja koneluokat. 3 s. 2001

PSK 7901 Teollisuuden kunnossapito. Palvelusopimus. 1 s. 2001.

PSK 7902 Teollisuuden suunnittelu. Sopimusmalli. 2 s. 2005

PSK 8402 Teollisuuden hankinnat. Palautelomake 3 s. 2008

SFS 3979  Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Valvonta ja mittaus. 4. p. 6 s. 99

SFS 4614 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Asennustarkastus. 2.p. 6 s. 2000

SFS 4615 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Vastaanottotarkastus. 2. p. 5 s. 2000

SFS 4623 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Takuutarkastus. 2. p. 5 s. 2000

SFS 4901 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Asennusvalvonta. Yleisjärjestely. 2.p. 7 s. 2000

SFS 5063  Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Putkiston mittaus. 4 s. 84

Neste Jacobs / Juha-Matti Myyry