slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
עדכונים בדיני עבודה

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

עדכונים בדיני עבודה - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

עדכונים בדיני עבודה. מכללת די.בי.איי. בע"מ בן- הרויה דוד, רואה חשבון B.A. מינהל עסקים יועץ מס מוסמך יום עיון לחשבי שכר באשקלון 30.5.13 www.aroyacpa.co.il www.dbacollege.co.il. שכר גלובאלי – המותר והאסור.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' עדכונים בדיני עבודה' - adam-york


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

עדכונים בדיני עבודה

מכללת די.בי.איי. בע"מ

בן-הרויה דוד, רואה חשבון

B.A. מינהל עסקים

יועץ מס מוסמך

יום עיון לחשבי שכר באשקלון 30.5.13

www.aroyacpa.co.il

www.dbacollege.co.il

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide2
שכר גלובאלי – המותר והאסור
 • שכר גלובאלי כולל ש"נ – בחוק הגנת השכר חל איסור לכלול ש"נ כחלק משכ"ע ואם נכלל השכר כולל הש"נ ייחשב כשכר בלבד.
 • ש"נ גלובליות – אם סוכם עם העובד שש"נ לא יעלה על X שעות בחודש או לא סוכם כלל מספר הש"נ - חובה לבדוק מידי חודש האם התגמול בגין ש"נ תואם לש"נ בפועל.
 • משרת אימון – בהסכמים רבים בעיקר בתחום ההייטק נוטים מעסיקים לציין שמשרתו של העובד היא משרת אמון ולכן לא חל על העובד [סעיף 30(5) לחוק ש"ע ומנוחה].

חובה לבדוק היטב עם יועץ מומחה האם אכן משרתו תואמת לנאמר בפסיקה לעניין משרת אמון.

 • דיווח נוכחות – אם משולם רכיב ש"נ גלובליות אין צורך בניהול שעון נוכחות לעובד שכזה. טעות!!!

בהתאם לסעיף 24 לחוק הגנת השכר ולתיקונו חובה לנהל יומן נוכחות לכל עובד. סנקציה של עיצום כספי בגובה 35000 ₪ "ממתינה" למעביד לפי חוק להגברת האכיפה לאי ניהול יומן נוכחות.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide3
השעיית עובד – המותר והאסור
 • במקרים לא מעטים עובד עובר עבירת משמעת חמורה כגון: גניבת מוצרים, דלק, כסף ועוד ממעביד או עובר עבירות תנועה או מפר הוראות מעביד וכד'.
 • מקום בו קיים הסכם קיבוצי ו"תקנון משמעת"

התקנון המוסדר לדוגמא בהסכם של התאחדות התעשיינים ניתן להשעות עובד עד 3 ימים, ללא הגבלת זמן או לצמיתות תוך כדי שלילת תנאים תלוי בחומרת העבירה. קיימת וועדת משמעת משותפת למעסיקים ולנציגי העובדים שקובעת את חומרת העונש.

 • מקום בו לא קיים הסכם קיבוצי

לא ניתן להשעות עובדים זמנית כעונש או כהליך לפני פיטורים.

גם אם הדבר צוין בחוזה אישי. בעבירת משמעת חמורה עדיף לפטר עובד בכפוף להליך שימוע.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide4
שימוע לפני פיטורין
 • השימוש בהליך השימוע כיום, מקורו בתקשי"ר ומכוח חוזרי נציבות שירות המדינה ומכוח פסקי הדין.
 • מ.חשין בעליון:"זכות יסוד על-חוקתית..חלק ממשפט העבודה.."
 • בתי הדין הרחיבו את ההליך גם על גוף פרטי ולהלן הכללים:
 • הודעה לעובד על מועד השימוע ובה יפורטו הנימוקים לפיטוריו.
 • באם קיים חומר הנוגע לפיטוריו יש לאפשר לעובד לעיין ולתת לו זמן סביר להכין תגובות וטיעונים ולאפשר לו להציגם בכתב.
 • כעיקרון השימוע ייעשה בכתב, אלא אם ביקש העובד בע"פ.

יש לערוך פרוטוקול של השימוע, אם לא נעשה בכתב.

 • במידה והעובד ביקש שימוע בע"פ רשאי להגיע עם אדם נוסף.
 • קבלת ההחלטה צריכה להיות ממניעים מקצועיים, בלב נקי ובצדק טבעי לפני קבלת ההחלטה הסופית.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide5
שלילת פיצויי פיטורין

בפס"ד אלוניאל בע"מ – צ'רניאקוב מנה ביה"ד הארצי את השיקולים לשלילת פיצויי הפיטורין:

 • הנזק שנגרם או עלול היה להיגרם למעביד.
 • תדירות המעשים שביצע העובד בעטיים פוטר.
 • חומרת המעשים שביצע העובד.
 • ותק העובד, מעמדו ומידת האמינות ביחסי העבודה בהתאם לתפקיד.
 • השפעת מעשיו על עובדים אחרים ועל יחסי העבודה במקום
 • היקף ההרתעה הדרוש בנסיבות פיטוריו.
 • איכות העבודה ומידת תרומתו לעסק.
 • עצמת הפגיעה לעובד ולמשפחתו בשלילת הפיצויים.
 • נסיבותיו האישיות: מצב בריאותי, יכולת השתכרות, גיל וכד'.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide6
העסקת בני נוער
 • גיל ההעסקה – בחופשת הלימודים 14 בתקופת הלימודים לאחר שעות הלימוד 16 ואם לא חל חוק חינוך חובה 15.
 • בדיקות – חובה אישור רפואי ופנקס עבודה משרות התעסוקה.
 • הודעה לעובד – חובה תוך 7 ימים עפ"י התקנות.
 • שעות עבודה – עד 8 שעות ביום ועד 40 בשבוע. בימי שישי וערבי חג 7 שעות. חל איסור להעסיק אצל יהודי ביום שבת. (פס"ד של הארצי נגד רשת מקדונלס 30 אש"ח קנס ונגד המנכ"ל 50 אש"ח).

איסור על העסקה בין 20:00-08:00 לנער עד גיל 16

ובין 22:00-06:00 לנער מגיל 16, אלא בהיתרים מיוחדים.

חובת רישום נוכחות אלקטרוני או ידני חתום מידי יום ע"י הנער.

 • הפסקות – 45 דקות למי שעובד מעל 6 שעות ביום. חצי שעה רצופה. בערב חג ושישי חצי שעה לפחות.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide7
העסקת בני נוער
 • שכר מינימום – עד גיל 16 – 17.40 ₪ לשעה 3010₪ לחודש

עד גיל 17 – 18.64 ₪ לשעה 3225 ₪ לחודש

עד גיל 18 – 20.63 ₪ לשעה 3569 ₪ לחודש

חניך – 14.91 ₪ לשעה 2580 ₪ לחודש

 • חופשה שנתית – 4 שנים ראשונות 18 יום לכל שנת עבודה.
 • מס הכנסה – רגיל 3.25 נק' לנער ו-3.75 נק לנערה.
 • ביטוח לאומי – פטור מניכוי אצל העובד. מעביד חייב 0.38 ו-1.34
 • נסיעות – עד 25.20 ₪ לכל יום עבודה.
 • הפרשות פנסיוניות – אין חובה. לפי חוק הפנסיה החדש הזכאות מגיל 21/20.
 • אישור רפואי - איסור העבדת נער בלא בדיקה רפואית או אישור רפואי. לסוגי עבודות (19 סוגים המפורטים בתקנות) שהשר קבע שיש חובת "בדיקות התאמה" יש להביא אישור מידי שנה.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide8
העסקת עובדים זרים
 • עפ"י כללי מ"ה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), התשס"ז-2007

ניתן להעניק 2.25 נקודות זיכוי ל"תושב חוץ זכאי" ששהייתו בישראל או באיזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות על פי דין.

 • על פי הודעת רשות האוכלוסין וההגירה מיום 9.2.12 כל עוד קיימת בקשה פרטנית ומוארך רישיון הישיבה הזמני לעובד, אין בכוונת המדינה לנקוט בסנקציות כנגד מי שמעסיק עובדים מאריתריאה, דרום סודן וחוף השנהב. כל זאת בתנאי שהמעסיק לא מפר הוראות אחרות של חוק עובדים זרים וחוקים אחרים החלים על העסקת עובדים.
 • האם הודעה שכזו דינה היתר להעסקת עובדים?

לפי רשות המיסים : לא ולכן לא מגיע נקודות זיכוי....

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide9
חופשת לידה
 • אורך חופשת הלידה היא 26 שבועות, מהם עד 7 שבועות לפני יום הלידה המשוער. ( הצעת חוק מ-30.4.12 להאריך בשבועיים) התנאי : וותק של 12 חודשים לפני יציאתה לחופשת לידה.
 • ניתן לקצר ל-14 שבועות תוך הודעה למעביד.
 • עובדת שאושפזה לשבועיים ויותר רשאית להאריך עד 4 שבועות
 • עובדת שהיילוד אושפז לשבועיים לפחות רשאית להאריך עד 10 שבועות.
 • עובדת רשאית לפצל את חופשת הלידה כך ש-3 שבועות או יותר יהיו בסמוך לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך האישפוז או עם סיומו. (מתאים לאישפוז ארוך).
 • מלידת תאומים ומעלה קיימת אופציה להאריך את חופשת הלידה ב-3 שבועות נוספים בעד כל ילד שנולד .

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide10
דוגמאות לאשפוז יילוד או אם

בכל מקרה של אשפוז התקרה המשותפת של אשפוז אם וילוד לא תעלה על 10 שבועות.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide11
הנקה
 • מתום חופשת הלידה עד תום 4 חודשים – שעה אחת ביום בתנאי שהיא מועסקת משרה מלאה.
 • מתום חופשת הלידה ועד תום 6 חודשים מיום הלידה יציאה לחל"ת בתנאים המצטברים:

א) העובדת הודיעה שהיא מיניקה.

ב) העבדתה נאסרה בתקופה שהיא מיניקה בשל ההנקה.

(באישור רפואי)

ג) מעבידה של העובדת לא מצא לה עבודה חלופית מתאימה.

ד) העובדת אינה רשאית להיעדר מעבודתה מכוח סעיף (ד).

(יציאה לחל"ת).

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide12
הפרשות לקופת גמל בחופשת לידה ובשמירת הריון

להלן התנאים המצטברים להמשך ההפרשות בחופשת לידה ובתקופת שמירת ההיריון:

1. העובד/ת זכאים לדמי לידה או העובדת לשמירת הריון לפי המל"ל.

2. העובד/ת או המעביד בלבד נהגו לשלם לקופת הגמל.

3. העובד/ת העבירו את חלקם לקופה.

4. העובדת עבדה אצל המעביד 6 חודשים לפחות לפני תחילת ההיריון.

5. בתקופת הזכאות לדמי לידה התקיימו יחסי עובד מעביד.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide13

עדכונים בביטוח לאומי

מכללת די.בי.איי. בע"מ

בן-הרויה דוד, רואה חשבון

B.A. מינהל עסקים

יועץ מס מוסמך

יום עיון לחשבי שכר באשקלון 30.5.13

www.aroyacpa.co.il

www.dbacollege.co.il

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide14

ביקורת ניכויים

ככלל ביקורות נערכות באופן קבוע אצל מעסיקים

גדולים בד"כ מעל 20 עובדים או גופים מוסדיים.

אצל מעסיקים שדיווחו פטור מעל התקרה.

באופן יזום ללא קשר לדיווחים. לדוגמא: איפה

שמזהים הרבה רכבים או תיקוני דוחות שהשפיעו

על תשלומי גמלאות.

התיאום מראש כך שיש מספיק זמן להתארגן,

ניתן לבקש אורכה.

להכין ביקורת קודמת של מ"ה ובדיקת ההשלכות.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide15
ההכנות הנדרשות לפני הביקורת
 • לעבור על הדוחות הכספיים לפחות 5 שנים אחורה –

נהוג כך- (אין התיישנות כמו במ"ה) .

 • בד"כ אין צורך בבדיקת שנים שלגביהן נערכה ביקורת ניכויים של מס הכנסה.

הכלל – עפ"י פס"ד גדות לעניין הטבות שכר ב"ל מחייב בהתאם לשומות ניכויים בלבד ( פס"ד אמי פרסט).

 • זיהוי הוצאות ה"חשודות" כטובות הנאה: כיבודים, מתנות, אש"ל, אירועים, נסיעות לחו"ל, נסיעות וכדומה.
 • דוחות תיאום הוצאות רכב. בדיקה ואימות.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide16
ההכנות הנדרשות לפני הביקורת
 • בדיקת ההכנסות הזקופות התואמות את ההוצאות ה"חשודות" כפרטיות.
 • בדיקת טופסי 101 תוך שימת דגש לגבי עובדים שנערך לגביהם תיאום מס ותיאום ביטוח לאומי ואלה שלא סימנו כלום ב-"אין לי הכנסות נוספות".
 • הכנת ההסברים לתשלומים חד פעמיים ה"חשודים" כתשלום נוסף.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide17
ההכנות הנדרשות לפני הביקורת
 • בדיקת רכיבים הקשורים בניתוק יחסי עובד מעביד.
 • התאמת 126 ל-102 וסיווג העובדים במקום הנכון ב-102.
 • ביקורת הכנסה מחברה משפחתית וחברת בית.
 • איתור תשלומים לאוכלוסיות שונות שלא דווח בגינן.
 • להכין הסברים לדוחות המתקנים שבגינן נדרשו החזרים.
 • סיווג עובדים עפ"י צו סיווג מבוטחים ותשלום דמי ביטוח בעדם.
 • החל מינואר 2009 קיימת חובה לדווח תוך 60 יום על ביקורת מ"ה ומימצאיהלמל"ל ולשלם תוך 30 יום מיום קביעת השומה של המל"ל בעקבות הדיווח.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide18
דוחות נוספים בעקבות הביקורת
 • הסנקציה על אי הדיווח – אי ביטול קנסות בעקבות השומה.
 • באם נערכו שומות סופיות במס הכנסה ובגינן נקבעו הכנסות פירותיות לבעלי השליטה כגון: דיבידנד בחברת בית , משפחתית או פרטית.
 • הקצאת מניות ואופציות במסלול פירותי – במידה והיה מסלול הוני אך העובד מימש באמצעות הנאמן את המניה/אופציה במסלול הפירותי.
 • דוחות והסברים לגבי גילומים קבוצתיים ששולם בגינם מס אך לא דמי ביטוח.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide19
מדיניות ביטולי קנסות בעקבות ביקורת הניכויים
 • 100% ביטול – ביקורת ראשונה למעסיק קטן.
 • 50% ביטול – ביקורת שנייה למעסיק קטן או גילוי ממצאים בביקורת ראשונה וממצאים חוזרים למעסיק גדול.
 • אין ביטול – לכל המעסיקים שנתגלו ממצאים חוזרים בביקורת שלישית ואילך.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide20
8מבוטחים המדווחים כשכירים "פיקטיביים"
 • עצמאים שנרשמים דרך חברה שאינה חברת כח-אדם כשכירים.
 • החברה למעשה "גורם מדווח" בלבד תמורת עמלה.
 • המל"ל בודק קיום יחסי עובד מעביד, האם קיימת עבודה תמורת השכר, האם קיים צד ג' שמשלם תמורת עבודתו של העובד והאם קביעת שכרו וסוג העבודה תלויה ברצונו של העובד.
 • כשהמל"ל מזהה סממנים של עובד עצמאי אז הוא מבטל את הדיווחים כעובד שכיר ( לנושא הגמלאות) ומחייב את העובד כעצמאי.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide21
הכנסות פסיביות הפטורות מדמי ביטוח - סעיף 350 (א)
 • דמי שכירות – ממגורים מסלול הפטור ותשלום 10% לפי מ"ה.

כולל הכנסות שכ"ד מחו"ל. בשלב זה גם מסלול המס השולי פטור.

אם קיימת הכנסה מדירה המושכרת למטרות עסק-חייבת בדמי ביטוח.

 • כל הכנסה פסיבית הפטורה ממס על פי כל דין למעט הכנסה מפנסיה מוקדמת.
 • דיבידנד שחל עליהן שעור מס מוגבל לפי 125ב לפק. מ"ה. כולל בעל מניות בעל שליטה. למעט, הכנסה מחברה משפחתית ושקופה.
 • ריבית ונכיון שחל עליהן שעור מס מוגבל לפי 125ג(ב) ו-125ג(ג) לפק. ריבית שהיא הכנסה מעסק חייבת בדמי ביטוח.
 • רווחי הון כולל רווחים על רווחי הבורסה.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide22
השפעת ההכנסות הפסיביות על גמלאות
 • קצבת נכות כללית – למבוטח הקצבה תלויה בהכנסה מ- 2(1) או מ-2(2) או מ- 2(8)לפקודה אך זכאותו לתוספת תלויים בגין אשתו ו/או ילדיו תלויה בהכנסותיו הפסיביות כולל אלו הפטורות מדמי ביטוח.
 • קצבת זקנה – בגיל המותנה לגבר/אישה נבדקות ההכנסות הפסיביות כולל הפטורות במבחן ההכנסות למעט קצבה.
 • קצבת שארים – אלמן ללא ילדים זכאי לקצבת שארים וכל הכנסותיו כולל הפסיביות הפטורות תלויות בקבלת הקצבה.
 • דמי אבטלה – אם מובטל מקבל דמי אבטלה והוא עצמאי שאינו עונה להגדרה, גם הכנסותיו הפטורות יופחתו מדמי האבטלה.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide23
עובדים זרים
 • סוגי העובדים הלא חוקיים:

א. עובדים זרים השוהים ללא דין ולכן גם אין להם היתר העסקה.

ב. עובדים זרים השוהים כדין בישראל אך אין להם היתר העסקה.

ג. עובדים זרים שעובדים בישראל אך פג תוקף הרישיון.

ד. עובדים זרים שעובדים עם היתר אך לא אצל המעסיק המותר.

 • סעיף 324ב "לא תשולם גמלה לשוהה שלא כדין, כמשמעותו בסעיף 13 בחוק הכניסה לישראל (בסעיף זה-שוהה שלא כדין) בעד תקופת שהותו כאמור".

הכוונה של המל"ל לתשלום היא רק בגין גמלאות תקופתיות ולא לגמלאות בשווה כסף כגון: דמי טיפול רפואי לנפגע בעבודה, מענק אשפוז וכד'.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide24
הזכויות הסוציאליות לעובד זר

כל עובד זר מבוטח בענפים הבאים:

א. פגיעה בעבודה-העובד ובני המשפחה כולל גמלאות בעין.

ב. אימהות-עובדת זרה או אשת עובד זר המועסק בישראל זכאית למענק אשפוז, למענק לידה ולקצבת לידה בהתאם לתנאים בחוק.

ג. עובדת זרה תקבל דמי לידה בכפוף לתנאים החלים על ישראלית.

ד. קצבת ילדים רק על מי ששוהה בישראל כדין והילדים אצלו/אצלה.

ה. ביטוח פש"ר-תשלום שכר עובד והפרשות סוציאליות.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide25
תיקון תקופת האכשרה לעניין דמי אבטלה

סעיף 161 לחוק ב"ל קובע תקופת אכשרה לזכאות לדמי אבטלה:

לעובד במשכורת - 360 ימים שבעדם שולמו דמי ביטוח בתוך 540 הימים בתכוף ליום הקובע.

לעובד יומי - 300 ימי עבודה בפועל ששולמו בעדם דמי ביטוח מתוך 540 הימים בתכוף ליום הקובע.

מסקנה: עובד חודשי שעבד בכל חודש אפילו יום אחד נדרשת תקופה של 12 חודשים ואילו עובד יומי כ-14-15 חודשים. (ההנחה 6ימים בשבוע, 25 בחודש כפול 12=300 )

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide26
תיקון תקופת האכשרה לעניין דמי אבטלה

התיקון: בוטלה ההבחנה בין סוגי העובדים. הזכאות היא 12 חודשים קלנדריים שבעדם שולמו דמי ביטוח,

בעד אחד או יותר מהימים בחודש, בתוך 18 חודשים בתכוף לתאריך הקובע.

חישוב השכר היומי הממוצע – 6 חודשים לפני היום הקובע (במקום 75 יום)

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide27
עצמאי זכאי לדמי אבטלה?

העובדות

 • התובע עבד כשכיר מ-1.4.06-31.12.07.
 • החל מ-1/2008 הנפיק לאותה חברה חשבוניות מס ושינה את מעמדו לעצמאי.
 • ב-4.5.08 פוטר ע"י החברה.
 • התובע הגיש תביעה וזו נדחתה כי לא מילא תקופת אכשרה. ( ב"ל כלל רק את תקופתו כשכיר)
 • התובע ביקש לכלול גם את תקופתו כעצמאי.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide28
פסיקת ביה"ד האזורי בחיפה
 • מעמדו של עובד אינו נקבע עפ"י הכינוי שכינו את הצדדים ביניהם, אלא הוא מעין סטטוס.
 • המבחן המעורב הכולל את מבחן ההשתלבות על הפן השלילי והחיובי שבו.
 • הן במהות תפקידו ועל פי לשונו של החוזה המשיכו להתקיים יחסי עובד מעביד.
 • כל התקופה בו הועסק וכן תקופת ההודעה המוקדמת נכללו לצורך תקופת האכשרה ובכך עמד התובע ב-360 י"ע מתוך 540 י"ע.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide29

עדכונים במס הכנסה

מכללת די.בי.איי. בע"מ

בן-הרויה דוד, רואה חשבון

B.A. מינהל עסקים

יועץ מס מוסמך

יום עיון לחשבי שכר באשקלון 30.5.13

www.aroyacpa.co.il

www.dbacollege.co.il

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide30
חישוב פיצויים במקרים מיוחדים
 • סעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים רואה 10 מקרים של הפסקות בעבודה כרציפות בעבודה לעניין הוותק לזכאות לפיצויים.
 • תקנה 10 לחוק פיצויי פיטורים קובעת מגבלה לעניין חישוב סכום הפיצויים כאשר קיימות הפסקות בעבודה שמונו בסעיף 2.
 • מסקנה: בעת חישוב סכום הפיצויים המגיעים יש לבדוק את "עברו" של העובד לעניין היעדרויותיו הארוכות ולחשב בהתאם למגבלה בתקנה 10.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide31
חישוב פיצויים במקרים מיוחדים

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide32
חישוב פיצויים במקרים מיוחדים

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide33
חישוב פיצויים במקרים מיוחדים

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide34
סוגי תקבולים בפרישה

מענקים הוניים

 • פיצויי פיטורין פטורים וחייבים במס
 • מענקי פרישה מיוחדים
 • פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת
 • פדיון ימי מחלה
 • דמי הסתגלות
 • תכנון מס בעת קבלת כספים אלה יכול לחסוך מאות או אלפי ₪ בתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide35
מענקים פירותיים
 • פדיון ימי חופשה
 • דמי הבראה
 • ביגוד

תכנון מס בעת קבלת כספים אלה יכול לחסוך מאות או אלפי ₪ בתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide36
חישוב המס על פיצויים ומענקי פרישה
 • תקרת הפיצויים הפטורים ממס בשנת 2013 עומד על 12120 ₪ לכל שנת עבודה.
 • מיום 25.7.10 ניתן לפטור ממס עד 150% מהפיצויים המגיעים ועד התקרה.
 • לדוגמא: ניתן להוסיף אחד מהרכיבים ההוניים לפיצויי הפיטורין ובכך לפטור ממס את כולם או חלקם.
 • אין לחסום את האופציה לעובד ע"י רישום בתלוש אלא ב-161.

( הערה: במקרה של הודעה מוקדמת ללא עבודה יש לרשום כהכנסה זקופה רק לצורך חיוב בדמי ב"ל)

דוגמא: משכורת 9000 וותק לפיצויים 5 שנים.

החלק הפטור 12120*5=60600

פיצויים והודעה מוקדמת 45000+9000=54000 הכל פטור

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide37
האופציות לפורש
 • רצף זכויות (פיצויים) – דחיית הפטור עד לפרישה בסיום יחסי עובד מעביד אצל אחד מהמעבידים הבאים.
 • רצף קצבה - דחיית החיוב במס על המענק כולו או חלקו (בד"כ רק על החלק החייב במס) למועד בו הגיע העובד לגיל הפרישה. ( כדאי לאור תיקון 190 מ – 1.1.12)
 • פריסת המענק החייב במס קדימה או אחורה.
 • מתןפטור על מענק המתקבלבתשלומים.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide38
פריסת פיצויים
 • המטרה : תשלום מס נמוך או פטור מלא על הפיצויים

החייבים במס.

 • התנאים: את מספר שנות הוותק מחלקים ב-4 ועד 6

שנות פריסה.

 • הפריסה יכולה להיות קדימה או אחורה (בדיקת כדאיות)
 • שנת הפריסה הראשונה – עד 30.9 באותה שנה .

ברבעון האחרון עובר לשנה הבאה.

 • חובת הגשת דוחות במהלך כל שנות הפריסה.
 • קביעת אחוז המס שינוכה "בינתיים" כמקדמה.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide39
פריסת פיצויים – המשךפס"ד שרל שבטון נ' פקיד שומה ת"א 5
 • עמדת מס הכנסה: רק בשנת הפריסה ניתן לקזז פטורים, ניכויים ו/או זיכויים מהפריסה. בשנים הבאות לא ניתן.
 • משמעות פסק הדין: נישום זכאי לפטור 9 (5) לכל אחת משנות הפריסה למרות ההצהרה בטופס 116ג'.
 • ניתן לקזז פטורים, ניכויים וזיכויים במשך כל שנות הפריסה.
 • מס הכנסה ערער לעליון ובאוגוסט 2011 העליון אימץ את עמדת המחוזי.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide40
טופס 161

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

161 9 07 08
מתוך חוזר מ"ה- הנחיות טופס 161 - 9/07/08

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide43
ערכי פדיון לפיצויים או למס?

ברוב "ביטוחי המנהלים" שהופקו מ-1991-סוף 2003 קימות 2 סוגי ערכי פיצויים: " ערך פדיון פיצויים" ו" ערך פדיון פיצויים למס"

מה רושמים בטופס 161 ?

"ערך פדיון פיצויים" – הסכום הנצבר במרכיב הפיצויים לפדיון ע"י העובד. זהו הסכום להתחשבנות בין המעביד לעובד.

"ערך פדיון פיצויים למס" – הסכום הנצבר במרכיב הפיצויים כולל רווחים שיוחסו לתגמולים. זהו הסכום להתחשבנות עם מ"ה. סכום זה תמיד יהא גבוה מהערך פדיון לפיצויים.

זהו הסכום שיירשם בטופס 161 ו – 161א. בהתאמה.

הערה: בפוליסות מ-2004 קיימת הפרדה בין מרכיבי הצבירה

ולכן ערכי הפדיון יהיו זהים.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide44
טופס 161א'

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

161 161
חוזר מ"ה בנושא טופסי 161 161א'

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide47
הנחיות למעביד למילוי 161א.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide48
טופס 161ג – פריסת פיצויים

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

161 1611
סיכום לעניין טופסי 161 161א'

המעביד ימלא ייחשב את המס וישלח את הטפסים הרלבנטיים לקופות ולמס הכנסה במקרים הבאים:

1. העובד מילא 161א' וחתם – ביקש את הפטור/רצף/ייעוד/פריסה.

הצהיר כי לא היו לו פרישות נוספות ממעבידים אחרים בתקופת

עבודתו אצל המעביד האחרון.

2. סכום כל המענקים שיקבל העובד, מכל המשלמים, אינו עולה על תקרת הפטור.

3. המענק משולם על ידי המעביד ו/או על ידי משלם אחד נוסף מלבדו.

4. כמו בסעיף 3 ויתר המשלמים מנכים מס בשיעור המירבי.

5. כמו בסעיף 3 ויתרת כל הפיצויים העובד ייעד לקיצבה.

6. קופת הגמל תקבל הנחיות מהמעביד או מפק"ש בהתאם.

7. המעביד ישמור טופס 161א' לצרכי ביקורת. (אין צורך להעביר לקופה או לפק"ש אם מתקיימים התנאים הנ"ל)

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

4 2006
חוזר 4/2006 והנחיות מס הכנסה
 • מ-15.8.10, ההנחיה לגבי ההגדלה ל- 150% בסמכות המנהל ובאישור פקיד השומה, תעשה באופן אוטומטי לכל אדם שפרש בכפוף לתקרת הפטור שבסעיף, גם אם הופרשו עבורו כספים לקצבה. (לעובד שפרש לאחר 25 ביולי 2010)
 • אין להתנות מילוי 161 במילוי-161א. ע"י העובד.
 • על המעביד לאפשר לעובד להיוועץ באיש מקצוע/פק"ש במילוי 161א.
 • במידה והעובד לא מילא ו/או לא חתם על 161א. ימנע זמנית הפטור על הפיצויים ע"י המעביד או עד שימציא העובד אשור מתאים מפק"ש או המעביד ינכה מס מירבי עפ"י התקנות.
 • תוקף האישור של פק"ש הוא 45 יום מיום הוצאתו וזאת בשל ערכי פדיון משתנים.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide51
בן זוג רשום – מי כדאי?
 • הכנסותיו של יחיד "נכה" כהגדרתו בסעיף 9(5)(א) לפקודה פטורות עד ₪ ככל שהופקו מיגיעה אישית.
 • ביום 24.10.12 התקבל פסק דין מהפכני בעניין ציון ואסתר כספי, בו דן בית המשפט בסוגיה: האם בעת עריכת השומה לבני זוג בחישוב מאוחד (ברירת מחדל סעיף 65), יחול הפטור על כלל הכנסות בני הזוג כאשר בן הזוג הרשום הוא נכה?
 • ביהמ"ש הגיע למסקנה כי הבסיס לסעיף 65 לעניין חישוב מאוחד הוא העברת ההכנסות לבן הזוג הרשום לטוב ולרע.
 • מסקנה: ככל שלא יהיה ערעור ע"י רשות המיסים בעליון או שכהרגלה תעקוף אותו ע"י חקיקה, יש לצפות לפניות של בני זוג שאחד מהם הוא נכה לרישומו כבן הזוג הרשום.
 • מועד הרישום צריך להיות 3 חודשים לפני תום שנת המס לגבי השנה הבאה.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide52
הכנסות מדיבידנד – היבטי מס
 • "דיבידנד" – חלוקת רווחים לבעלי המניות לפי חלקם בהחזקות החברה לאחר ששולם מס החברות. (ב-2012 25%)
 • שעור המס הסופי לבעל מניות "מהותי"-25%+75%*30=47.5%.

מ"ה הבהיר כי שיעורי המס יחולו גם על דיבידנד שחולק משנים קודמות. (שעור המס על דיבידנד החל מ1.1.13 -30%)

 • ההכנסה מסווגת כ-2(4) לפקודה ומוגדרת כ-"הכנסה לא מבוטחת" כמשמעותה בסעיף 47 לפקודה. מסקנה: ניתן לקבל ניכוי וזיכוי בגין הכנסה זו.
 • לא ניתן לקבל ניכוי בגין הפרשה לאובדן כושר עבודה לפי סעיף 32(14) לפקודה כי הניכוי ניתן בגין הכנסה מעסק משלח יד או משכורת בלבד.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide53
דוגמאות וחישובים – ניכוי סעיף 47
 • הכנסה רק מדיבידנד – ניכוי 11% עד 17200 לחודש. (1892 ₪)
 • הכנסה מדיבידנד+משכורת:

א. ניכוי 11% עד 8600 ₪ בניכוי המשכורת המבוטחת.

לדוגמא: משכורת מבוטחת 8000 ₪ לא מבוטחת 2000 ₪ דיבידנד 10000 ₪.

2000+10000=12000 מגבלה עד 8600*11%=946

ב. ניכוי 11% בגובה ההפרש בין (שכר ברוטו+דיבידנד) עד 34400 ₪ לבין הגבוה מבין השכר המבוטח/8600, בכל מקרה לא יותר מ-8600 ₪.

לדוגמא: שכר ברוטו 20000 ₪ מבוטח 12000 ₪ דיבידנד 15000 ₪.

שכר ברוטו=20000 בצירוף דיבידנד 15000 > 34400

ולכן 34400-12000=22400 אך לא יותר מ-8600 ולכן יותר

ניכוי 8500*11%=946

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide54
דוגמאות וחישובים – זיכוי סעיף 45א(ה)
 • הכנסה רק מדיבידנד – זיכוי 5% עד 17200 לחודש. ( 860 ש"ח)
 • הכנסה מדיבידנד+משכורת:

א. משכורת מבוטחת – זיכוי 7% עד 8600 ₪.

ב. משכורת לא מבוטחת + דיבידנד – זיכוי 5% עד ( שכר ברוטו + דיבידנד) של 17000 ₪ בניכוי הנמוך מבין שכר מבוטח/8600 ₪.

לדוגמא: שכר מבוטח 8000 ₪ לא מבוטח 2000 ₪ דיבידנד 10000 ₪

שכר ברוטו כולל דיבידנד=20000 ₪ > 17200 ₪

הנמוך מבין 8000 ₪ / 8600 ₪

לכן : 17200-8000=9200*5%=460 ₪ לזיכוי 35%/25%

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide55
זיכוי סעיף 46 – תרומות
 • בהתאם לתקנה 9(א) לתקנות מ"ה פק"ש רשאי להורות למעביד להעניק לעובד ניכוי, זיכוי וכד'. פסקה 8 מטפלת במתן זיכוי בגין תרומות.
 • בהוראת ביצוע 7/2012 שפורסמה ע"י רשות המיסים מפורטים התנאים והדרישות לצורך מתן הרשאה אוטומטית למעבידים המעוניינים להעביר לעובדיהם זיכוי לפי סעיף 46 לפקודה, באמצעות תלוש השכר.
 • ההצטרפות להסדר היא וולנטרית, באופן ממוחשב, באמצעות התחברות מייצג המעביד לשע"מ והמעביד הוא נורמטיבי וברשותו לפחות 50עובדים בממוצע ב-12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide56
הגדלת ההוצאה לחברה בגין הפקדות לבעל"ש
 • המצב הקודם – הותרה הוצאה עד 12120 ₪ לשנה כהפקדה בגין מרכיב הפיצויים והתגמולים ובנוסף לאכ"ע עד 3.5% *4 *שמ"ב (14484₪ ).
 • המצב החדש – מ-1.1.12 הכרה כמו לעובד שכיר.

עד 7.5%*4*שמ"ב (35312 ₪ ). כולל אכ"ע.

מגבלה – התקרה לפיצויים נותרה 12120 ₪.

 • בדיקת הטבות כעמית עצמאי - בגין רכיבי שכר לא מבוטחים יכול העובד להפקיד עד תקרה של 8600 ₪ לחודש כפול 16%

( 1376 ₪ ). מתוכם 11%-946 ₪ יהוו ניכוי ו-5% - 430 ₪ ישמשו לזיכוי 35%.

 • את המסלול הנכון לבעל שליטה יש לבדוק באופן פרטני תוך ניצול הטבות המס הן מבחינת ההיבט של החברה (מס חברות) והן מבחינת ההיבט של בעל השליטה. (מס שולי)

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide57
דוגמאות להפקדות לבעלי שליטה

נתונים: שכר של 17200 (8600+8600) .החברה בהפסד.

אובדן כושר עבודה-יקר עקב מצב בריאותי.

חישובים: 1010*12=12120 ₪ תקרה לפיצויים (נותרה לאחר התיקון)

17200*3.5%=602 ₪ התקרה לאובדן כושר עבודה

17200*11% (7%+4%)=1892 ₪ ניכוי בגובה מס שולי

17200*5%=860 לזיכוי 35% = 301₪

*עמית עצמאי *עמית שכיר

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide58
דוגמא נוספת

נתונים: שכר מבוטח של 26,712 (35,312-8,600) .החברה ברווח.

חישובים: 1010*12=12120 ₪ תקרה לפיצויים (נותרה לאחר התיקון)

26712*5%=1336 ₪ התקרה להפקדה לקצבה

26712*2.5%=668 ₪ התקרה לאובדן כושר עבודה

26712*7% =1870 ₪ ניכוי בגובה מס שולי עד תקרה

26712*5%=1336 לזיכוי 35% עד תקרה

*אם יש רכיבי שכר נוספים (לא מבוטחים) ניתן להפקיד 16% (11%+5%)

8600*16%=1376 מפוצלים 946 לניכוי ו-430 לזיכוי

*ניתן ל"רכוש" אכ"ע נוסף על ההפרש בין 26712-35312 בשעור 3.5%

*עמית עצמאי *עמית שכיר

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide59
טופס 101 אלקטרוני?
 • כמצופה, מעבידים טרם נערכו לעידן החדש ולכן פוסמו ב-30.1.12 הנחיות לגבי מילוי טופס 101 לשנת 2013:

1. מעביד אשר החזיק בשנת 2012 פטור ממילוי טופס 101 עפ"י הכללים הישנים, הפטור ימשיך לשנת 2013.

2. הכללים שפורסמו ב – 20.5.12 יחולו החל משנת 2014.

3. על אף האמור בסעיף 2 ..., מעבידים רשאים להפעיל את הכללים החדשים החל משנת המס 2013. גם אם רק חלק מהעובדים ימלא טופס 101 אלקטרוני וחלקם ימלאו באופן ידני.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide60
הנחיות חדשות לטופס 101
 • טופס 101 חדש לשנת 2013 פורסם באתר מס הכנסה.
 • הורה החי בנפרד המבקש נקודות זיכוי בגין ילדיו הנמצאים בחזקתו, ימציא למעביד אישור על קבלת קצבת ילדים מהמל"ל.
 • החל משנת 2012 עובד המבקש הטבה על פי סעיף 11 לפקודה (הנחת יישובי ספר) ימציא למעבידו טופס 1312 א' (אישור תושבות) כל שנה וימלא טופס 101 כל שנה.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

slide61
תודה על ההקשבה!!!הפסקת קפה ו...

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

ad