ceny transferowe w wietle prawa podatkowego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ceny transferowe w świetle prawa podatkowego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ceny transferowe w świetle prawa podatkowego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Ceny transferowe w świetle prawa podatkowego - PowerPoint PPT Presentation


  • 177 Views
  • Uploaded on

Ceny transferowe w świetle prawa podatkowego. Czym są ceny transferowe?. Cena transferowa lub inaczej cena transakcyjna –jest to  cena stosowana w transakcjach pomiędzy  podmiotami powiązanymi(!) .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ceny transferowe w świetle prawa podatkowego' - adam-williamson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
czym s ceny transferowe
Czym są ceny transferowe?

Cena transferowa lub inaczejcena transakcyjna–jest to cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi(!).

Mowa tutaj o cenach towarów, usług, wartości niematerialnych bądź honorariów ustalona między np. różnymi częściami międzynarodowego przedsiębiorstwa. Często mająone znaczący wpływ na ostateczny rozrachunek zysków lub strat oraz na konkurencyjność korporacji. Cen tych nie wynegocjowano na wolnym rynku-liczą się tutaj inne interesy, więc mogą różnić się od transakcji porównywalnych, zawartych w podobnych okolicznościach przez niepowiązanych partnerów. Ceny transferowe mają ogromne znaczenie z perspektywy prawa podatkowego.

podmioty powi zane
Podmioty powiązane

Zgodnie z ustawą o rachunkowości ( słowniczek) rozumie się przez to jej jednostkę

dominującą, znaczącego inwestora, jej jednostki zależne,

współzależne i stowarzyszone oraz jednostki znajdujące się wraz z jednostką pod wspólną

kontrolą, a także wspólnika jednostki współzależnej;

Na temat podmiotów powiązanych wypowiada się także ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych.

slide4

Przykład podmiotów powiązanych międzynarodowych

Transakcje zachodzące pomiędzy podmiotami, z perspektywy transferów i konsekwencji podatkowych kluczowe znaczenie ma ustalanie cen

Skoda auto

Siedziba główna-macierzysta Czechy

Filia skody w Polsce-w Poznaniu montuje się wiele modeli skody

slide5

Historia cen transakcyjnych w Polsce

W latach 90 w Polsce przepisy o cenach transakcyjnych niemal nie istniały. Wielkie koncerny mogły łatwo manipulować i naginać wysokość cen stosowanych między podmiotami powiązanymi, w konsekwencji czego…

…płacić niższe podatki ;)

Stety/niestety- zależy po której stronie barykady się stoi, na początku XXI wieku zaczęto wprowadzać z inicjatywy ówczesnego MF Marka Belki-twórcy słynnego podatku od dochodów kapitałowych- przepisy dotyczące cen transferowych. Powstał cały mechanizm w postaci hordy urzędników, wyspecjalizowanych w wyrywaniu nadużyć związanych z ustalaniem cen transferowych.

Po wejściu Polski do UE, nastąpiła harmonizacja prawa w tej kwestii oraz doszło wiele przepisów międzynarodowych, do których podmioty powiązane mające działalność w Polsce muszą się stosować, o ile chcą uniknąć sankcji w postaci wysokich kar finansowych.

slide6

Uregulowanie cen transferowych

Zbiór przepisów prawnych w zakresie cen transferowych

Wykaz przepisów polskich:

1 ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych art. 4a, 9a 11

2 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 25 i 25a

3 ustawa o podatku od towarów i usług art. 32

4 rozporządzenia MF na temat opisu metod szacowania dochodu w transakcjach między podmiotami powiązanymi, wykazu krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, obowiązków składania informacji podatkowych o umowach zawartych z nierezydentami, raportów rocznych

Wielu praktyków twierdzi, że istotniejsze z perspektywy cen transferowych ma poznanie przepisów międzynarodowych wypowiadających się na temat cen transferowych

-liczne konwencje

-wytyczne OECD

-kodeks postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w UE

-dyrektywy

slide7

Przykład zastosowania cen transferowych:

Stan faktyczny:

Spółka A sprzedaje w kraju X towar importowany z kraju Y, gdzie posiada filię – Spółkę B

Wartość rynkowa towaru dostarczanego przez spółkę B jest oszacowana na 1 000 000 $, natomiastcena dla ostatecznego odbiorcy 1 500 000$. W kraju X podatek dochodowy wynosi 20%, gdy w kraju Y wynosi on 10%.

Ustalenie cen transferowych:

Jeżeli cena zostanie ustalona powyżej wartości rynkowej, dajmy na to 1,2 mln $ to zob. podatkowe będzie wynosiło:

0,3 mln$*20%+1,2 mln*10%=

=0,18= 180 tysięcy$

Jeśli zostaną one ustalone na wysokości rzeczywistej wartości rynkowej-czyli 1 mln$ to zob. podatkowe będzie wynosiło:

(0,5mln$*20%)+(1 mln$*10%)=

0,2=200 tysięcy $

slide8

Wnioski:

-wyniki pokazują, że przedsiębiorstwa powiązane mogą osiągać wymierne korzyści podatkowe poprzez wykazywanie większego dochodu w państwie, w którym obowiązują niższe stawki podatku dochodowego

-wysokość cenntransferowych decyduje o rozkładzie całkowitego dochodu na poszczególne państwa i w rezultacie o łącznym obciążeniu podatkowym obydwu przedsiębiorstw powiązanych

W momencie stosowania cen rażąco niezgodnych z poziomem rynkowym, pojawia się problem, gdyż taka manipulacja cenami jest niedopuszczalna z perspektywy prawa. Łamanie zasady ceny rynkowej ( arm`s of length) zgodnie, z którą ceny pomiędzy podmiotami powiązanymi mają być ustalane na podobnym poziomie, jak z niepowiązanymi, prowadzi do wymierzenia dotkliwej kary finansowej oraz do tego, że to organy podatkowe same ustalą wysokość cen transferowych, korzystając z wybranej z metod.

slide9

Metody ustalania cen transferowych:

Porównywalnej ceny niekontrolowanej

Metody wyceny transakcji

Ceny odsprzedaży

Rozsądnej marży-koszt plus

Metody zysku transakcyjnego

slide10

Zarządzanie ryzykiem cen transferowych

Ryzyko cen transferowych to jest zdarzenie związane z cenami transferowymi, którego wystąpienie lub jego brak, może mieć negatywny wpływ na realizacje celów wyznaczonych w polityce podatkowej danej firmy- najpopularniejszym jest wykazanie w trakcie kontroli podatkowej, że ceny nie są na poziomie rynkowym.

Owym ryzykiem można zarządzać poprzez:

-dokumentacje cen transferowych użyteczną do budowania argumentacji obronnej, czasami ustawodawca wprowadza obowiązek prowadzenia dokumentacji

-analizę porównawczą- porównanie rentowności z podmiotami niepowiązanymi

-politykę cen transferowych-ustalenie zasad postępowania

-Uprzednie porozumienia cenowe (APA)-władze gwarantują, że porozumienie podatnika z MF nie będzie kwestionowane