slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ČTENÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ČTENÍ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

ČTENÍ - PowerPoint PPT Presentation

adam-england
139 Views
Download Presentation

ČTENÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ČTENÍ VY_32_INOVACE_19_Čtení s využitím alternativních metod čtení - zvířata (SADA ČÍSLO 4)

 2. INFORMACE PRO UČITELE • Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Loužilová, Mgr. Jana Jeřábková • Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen: prosinec 2012 • Ročník, pro který je VM určen: 1.– 10. ročník ZŠ speciální • Vzdělávací obor: Jazyková komunikace • Učivo:čtení s využitím alternativních metod čtení • Metodické poznámky: • Výukový materiál se snaží hravou formou rozvíjet čtení. • Použité zdroje: DVD 320 000x obrázky – Terasoft, kliparty MS Office, MS Powerpoint

 3. PES KOČKA Pro pokračování ťukni na domeček.

 4. MYŠ PRASE Pro pokračování ťukni na domeček.

 5. OSEL RYBA Pro pokračování ťukni na domeček.

 6. KRÁVA PTÁK Pro pokračování ťukni na domeček.

 7. KOZA OVCE Pro pokračování ťukni na domeček.

 8. HAD KRÁLÍK Pro pokračování ťukni na domeček.

 9. NETOPÍR ŽÁBA Pro pokračování ťukni na domeček.

 10. A TO JE PRO DNEŠEK VŠE. AHOJ

 11. POUŽITÉ ZDROJE: Obrázky: Použité obrázky - DVD 320 000x obrázky – Terasoft, multimedia s.r.o.