emmanuel has come n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Emmanuel Has Come

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Emmanuel Has Come - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Emmanuel Has Come. Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story about a special time and place. Christmas is a time to lift a song of praise. For God is with us,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Emmanuel Has Come' - adam-england


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
emmanuel has come
Emmanuel Has Come
 • Christmas is about His glory.
 • Christmas is about His grace.
 • Christmas is a gift of love our Father gave us.
slide2
More than just another story
 • about a special time and place.
 • Christmas is a time to lift a song of praise.
slide3
For God is with us,
 • and we celebrate the glory of His presence.
 • Christ has come to fill our hearts with love.
slide4
He came to save us.
 • King of kings and Lord of lords, His Name is Jesus.
 • God with us - Emmanuel has come.
slide5
Angels fill the night with singing.
 • God is reaching out to man,
 • Bringing us a gift of hope in Christ our Savior.
slide6
More than just a time of giving.
 • This is God's eternal plan.
 • And Christmas is the reason we can sing again.
slide7
For God is with us,
 • and we celebrate the glory of His presence.
 • Christ has come to fill our hearts with love.
slide8
He came to save us.
 • King of kings and Lord of lords, His Name is Jesus.
 • God with us - Emmanuel has come.
slide9
Tôn vinh Cha cao sang Ðấng oai quyền
 • Ban tin yêu trong ân điển Ngài.
 • Tình Ngài thật tuyệt vời, ban cho Con một Ngài Giáng Sinh.
slide10
Giê-xu đem tin vui cứu muôn người.
 • Khi nhân gian đau thương thất vọng.
 • Giờ nguyện được một lòng tôn Cha cao vời vinh quang.
slide11
Ngài luôn ở với ta.
 • Trần gian đang hoan ca đón Chúa Con trời đã giáng trần.
 • Ðêm thái hòa, yêu thương tràn lan khắp miền.
slide12
Ngài đến để cứu ta.
 • Ngài là Vua muôn vua tung hô Chúa Cha của muôn loài.
 • Cha ở cùng, Êm-ma-nu-ên Giáng sinh.
slide13
Ðêm nay thiên binh tôn hát ca mừng
 • Ơn yêu thương cao sâu cứu chuộc.
 • Ngài ngự trị cuộc đời con đây. Ôi, lạy Thần Chí Tôn!
slide14
Ban tâm tư vui tươi với hy vọng.
 • Tâm con dâng lên Cha Ái Từ.
 • Tình Ngài thật ngọt ngào, Con xin ca ngợi muôn thu.
slide15
Ngài luôn ở với ta.
 • Trần gian đang hoan ca đón Chúa Con Trời đã giáng trần
 • Ðêm thái hòa, yêu thương tràn lan khắp miền.
slide16
Ngài đến để cứu ta
 • Ngài là Vua muôn vua tung hô Chúa Cha của muôn loài.
 • Con Chúa Trời, Êm-ma-nu-ên Giáng sinh.
slide17
Ngài luôn ở với ta.
 • Trần gian đang hoan ca đón Chúa Con Trời đã giáng trần.
 • Ðêm thái hòa, yêu thương tràn lan khắp chốn.
slide18
Ngài đến để cứu ta.
 • Ngài là Vua muôn vua tung hô Chúa Cha của muôn loài.
 • Cha ở cùng, Em-ma-nu-ên Giáng sinh.
slide19
Con Chúa Trời,
 • Êm-ma-nu-ên Giáng sinh
 • Danh Giê-xu,
 • Em-ma-nu-ên hạ sinh.
ad