Проект Сприяння економічному розвитку та зайнятості
Download
1 / 28

?????????? ?. - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Проект Сприяння економічному розвитку та зайнятості Стратегія сприяння малим містам у Чернівецькій області ТЕХНОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ. Проскурнін В. Місцевий Економічний Розвиток. базований на громаді , підтриманий владою , комерційно зорієнтований процес,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????? ?.' - adair


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5733632

Проект Сприяння економічному розвитку та зайнятості Стратегія сприяння малим містам у Чернівецькій областіТЕХНОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

Проскурнін В.


5733632
Місцевий Економічний Розвиток розвитку та зайнятості

базований на громаді,

підтриманий владою,

комерційно зорієнтований процес,

що покращує якість життя громади


5733632
Піраміда взаємодії розвитку та зайнятості


5733632
Критерії розвитку та зайнятості терміновостіПланування:

1. Довготермінове - визначаються можливості (обсяги та структура витрат)

2. Короткотермінове - можливість попередньо визначена - не впливає на обсяги та структуру зафіксованих витрат


5733632
Критерії розвитку та зайнятості СТРАТЕГІЧНОГОкерування

 • Цілеспрямованийвплив на траєкторіюзмін стану системи

 • Здійснення вибору(у ситуації невизначеності)

  • цілей

  • способіврішення проблем та/або реалізації можливостей

  • бажаного сценаріюподій


5733632
Стратегічний план розвитку та зайнятості розвитку містаособливості, переваги

 • Узагальнена ПРОГРАМАдосягнення громадою самостійно поставленої мети.

 • Процес СП - залучення громади до спільної праці. Партнерство. Консенсус.


5733632
Призначення ПРОГРАМИ розвитку розвитку та зайнятості

 • ПРОГНОЗУВАННЯ - перетворення невідомості у прорахований ризик

 • Ефективне використання ресурсів. Результат - покращанняякості життя населення


5733632
Особливості розвитку та зайнятості СПСтворення Робочої групи

Робоча група із стратегічного планування – найвищий орган і мозковий центр.

Роль РГ: обговорення і затвердження всіх ключових рішень, пов’язаних з розробкою і реалізацією стратегічного плану.

Консенсус.


5733632

Процес стратегічного планування розвитку та зайнятості

Аналіз

Планування

Упровадження

Профіль

Опитування

SWOT

 • Напрями розвитку

 • Бачення. Місія.

 • Стратегічні цілі

 • Оперативні цілі

 • Проекти

 • (завдання)

 • Плани дій

Прийняття радою

Комітет з моніторингу

Оцінка

Перегляд і коригування


5733632
Блок-схема процесу розвитку та зайнятості стратегічного планування економічного розвитку


5733632
Опис міста (ПРОФІЛЬ) розвитку та зайнятості

 • Дослідження:

  • ресурсів і можливостей території

  • потреб місцевих і зовнішніх споживачів

 • Конкурентні стратегічні передумови розвитку міста

 • СТРУКТУРОВАНА ІНФОРМАЦІЯ !!!


5733632
Профіль міста в процесі СП розвитку та зайнятості

 • Опис географічного району

 • Проблеми – для вибору напрямків розвитку міста

 • Довідковий документ для SWOT- аналізу

 • Базова інформація для визначення стратегічних і оперативних цілей і стратегій

 • Дані для кількісної оцінки проектів


5733632

Вивчення думки підприємців розвитку та зайнятості

 • Визначаються та формулюються ключові проблеми

 • Підприємства дізнаються про процес стратегічного планування

 • Лідери бізнесу долучаються до результатів процесу


5733632
Абревіатура SWOT розвитку та зайнятості

 • S trong - Сильний

 • W eak - Слабкий

 • O pportunity - Можливість

 • T hreat - Загроза


5733632

SWOT- аналіз розвитку та зайнятості Город N


5733632
Подальше Стратегічне планування:

1. РозвитокСильних сторін;

2. Використання існуючих Можливостей та створення нових;

3. ВрахуванняСлабких сторін, ліквідацію частини з них або, по можливості, перетворення їх на Сильні;

4. Нейтралізацію Загроз.


5733632
Бачення. планування:Місія.

 • Розробка БАЧЕННЯ бажаного майбутнього міста

 • Місія - призначення міста, мета розвитку для досягнення бажаного майбутнього.

 • Сукупність стратегічних

  цілей


5733632
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ планування:

ДосягненняСтратегічної мети – спосіб (засіб) рішення проблеми чи реалізації можливості,

Стратегічна ціль – бажаний результат “цілеспрямованої” діяльності у рішенні ключової проблемиз оптимальним використанням ресурсів


5733632

Розвиток туризму планування:

Соціально-культурний і професійний розвиток мешканців міста

Сприяти створенню інфраструктури розваг, відпочинку та обслуговування транзитних туристів

Створити систему ефективної цільової підготовки, перепідготовки ізакріплення кваліфікованих працівників

Створити нові туристичні продукти і систему підтримки розвитку туризму

Забезпечити збереження навколишнього середовища

Створити систему соціально-культурного розвитку і безпеки життя

Створити туристичний бренд міста

Забезпечити інвестиційну привабливість міста

Залучення інвестицій

Створити сприятливий інвестиційний і бізнес клімат

Привести у належний стан комунальну інфраструктуру

Місто Цюрупинськ – зелений оазис у єдиній в Європі Олешківській пустелі, столиця останньої козацької Січі, скарбниця величезних запасів питної води, сучасне перехрестя історичних шляхів до Візантії та Криму


5733632
Оперативні цілі планування:

ОЦ– конкретні, обмежені у часі програми дій щодо досягнення стратегічних цілей.

Сукупність оперативних цілейскладає стратегічну ціль.


5733632

Напрямок А. планування:

Стратегічна

ціль А.1

Стратегічна

цільА.2

Стратегічна

ціль X

Оперативна цільА.1.1

Оперативна цільА.2.1

Оперативна ціль 1

Оперативна ціль 2

Оперативна ціль 2

Оперативна ціль 2

Оперативна ціль 3

Оперативна ціль 3

Оперативна ціль 3

Оперативна ціль X

Оперативна ціль X

Оперативна ціль X

УПРАВЛІННЯ – МОНІТОРИНГ – УПРОВАДЖЕННЯ


5733632

Напрямок В. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ планування:

Стратегічні цілі

B.1

Сприяти створенню інфраструктури розваг, відпочинку та обслуговування транзитних туристів

B.2

Створити нові туристичні продукти і систему підтримки розвитку туризму

B.3

Забезпечити збереження навколишнього середовища

B.4

Створити туристичний бренд міста

Оперативні цілі

В1.2 Створити систему надання послуг автомобілістам

В 3.1 Вивчити доцільність отримання для території міста статусу рекреаційної зони

В 4.1 Опрацювати історичну складову розвитку міста

В 1.1 Сприяти розвитку бізнесів, пов’язаних з обслуговуванням транзитних туристів

В2.2 Розробити комплексні туристичні маршрути.

В 3.2 Запровадити систему виховання екологічного мислення у населення

В 4.2 Впровадити програму відновлення та збереження пам’яток історії і архітектури

В2.3 Провести дослідження щодо перспектив розвитку у місті певних видів туристичного бізнесу. Сприяти розвитку нових (у т. ч. ексклюзивних) видів туризму у місті

В 3.3 Оптимізувати систему утилізації сміття

В1.2 Створити систему надання послуг автомобілістам

В 4.3 Відновити традицію фестивалів «Олешківські забави»

В 3.4 Розробити проект використання запасів питної води

В2.4 Стимулювати розвиток сільського (зеленого) туризму

В 4.4 Запровадити систему інформування про туристичні пропозиції міста

В 3.5 Запровадити програму моніторингу екологічного стану в місті

В2.5 Створити систему промоції учасників туристичного кластеру


5733632
Планування планування:

План дій – сукупність узгоджених програм, проектів, завдань і заходів, щодо реалізації стратегічного плану.

Формалізація необхідних проектів, як складових плану дій.


5733632
Проект планування:

 • Опис МЕТИ (потреби, проблеми, можливості, виконавець, користувачі, результати, наслідки, контроль, оцінка)

 • План узгоджених заходів, засобів, ресурсів

 • Часові параметри: терміни початку й завершення

 • Ступінь унікальності проекту. Ідентифікація та промоція


5733632
Легітимізація СП планування:

 • Організація і проведення громадських слухань.

 • Оформлення СП, як документу

 • Прийняття СП на сесії міської ради.


5733632
Моніторинг планування:систематичне відстеження усього ПРОЦЕСУ втілення стратегічного плану


5733632
Управління планування: проектамиПерегляд і коригування ПРОГРАМИ

 • Ресурси потрібно скеровувати на всіх стадіях проекту (ініціювання, планування, впровадження)

 • Через швидкість змін стратегії втрачають вартість, і стають ланцюгами – вихід: коригування програм.


5733632

Моніторинг і впровадження планування:

Реалізаціяплану тамоніторинг

КУВ

Менеджер з упровадження

Важкапраця


ad