kamdyrkning af majs christian bugge henriksen adjunkt kvl n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kamdyrkning af majs Christian Bugge Henriksen Adjunkt, KVL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Kamdyrkning af majs Christian Bugge Henriksen Adjunkt, KVL - PowerPoint PPT Presentation


  • 88 Views
  • Uploaded on

Kamdyrkning af majs Christian Bugge Henriksen Adjunkt, KVL. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Baggrund 2003: 49% merudbytte på KVL (ved planteklip i midten af august) 2004: 60% merudbytte på St. Jyndevad (fra 8.0 til 12.8 tons tørstof/ha ved høst til ensilering).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kamdyrkning af majs Christian Bugge Henriksen Adjunkt, KVL' - acton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kamdyrkning af majs christian bugge henriksen adjunkt kvl
Kamdyrkning af majsChristian Bugge HenriksenAdjunkt, KVL

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

slide2

Baggrund2003: 49% merudbytte på KVL (ved planteklip i midten af august) 2004: 60% merudbytte på St. Jyndevad (fra 8.0 til 12.8 tons tørstof/ha ved høst til ensilering)

Kamdyrkning af majs

2005: ???

slide3

Udviklingsprojektet ”Kamdyrkning af majs” Projektdeltagere:KVL, LR og Sejet PlanteforædlingBidrag mht. forsøgsfaciliteter og teknik til kamsåning: St. Jyndevad Forsøgsstation og DJF-BygholmFinansiering:DFFE, Sejet Planteforædling, LR og KVL

Kamdyrkning af majs

slide4

Spørgsmål der ønskes afklaret:- Skal kammene sættes op tidligt eller ved såning? - Er det muligt at så tidligere på kamme? - Hvad betyder forfrugten?- Hvor høje skal kammene være?- Kan kamme erstatte startgødning?- Hvilke majssorter klarer sig bedst på kamme?

Kamdyrkning af majs

slide5

Markforsøg med kamdyrkning af økologisk majsEtableringsmetode:Adskilt kam/såning; Samtidig kam/såning; Såning på flad jordSåtidspunkt: Tidligt (ca. 8°C); Normalt (ca. 10°C)Forfrugt: Korn; KløvergræsLokalitet: St. Jyndevad; KVL

slide6

Ukrudtsbekæmpelse på kammeBrændingStrigling Tidlig hypning Ukrudt på kamside Rulleskær på KVL + efterfølg. hypning Turbohypper på Jyndevad + afsl. hypning

slide7

Udbytte ved kamdyrkning af økologisk majs** Gns. af tidlig og normal såning (ingen forskel mellem såtidspunkter) ** Gns. af adskilt og samtidig kam/såning (ingen forskel mellem kambeh.) *** Adskilt kam/såning (ingen effekt af samtidig kam/såning)

Kamdyrkning af majs

slide8

Markforsøg med kamdyrkning af konventionel majsKamhøjde:Høj kam (ca. 25 cm);Lav kam (ca. 15 cm);Flad jordStartgødning: 30 kg N/ha; 0 kg N/ha (i parceller uden start- gødning tilføres 30 kg N/ha som kunstødning) Lokalitet: St. Jyndevad; KVL

slide9

Udbytte ved kamdyrkning af konventionel majs* Gns. af høj og lav kam (ingen effekt af kamhøjde – NB: På St. Jyndevad kun 6 planter pr. m2 pga såtekninske problemer!) ** Høj kam (signifikant merudbytte på 1.200 FE/ha ifht. lav kam)

Kamdyrkning af majs

slide10

Sortsforsøg med kamdyrkning af konventionel majsEtablering: Høj kam (ca. 25 cm); Flad jordSorter: Avenir; Tassilo; Companero; Banguy; Nescio; NK Bull; Justina; Morissat Lokalitet: Sejet PlanteforædlingUdbyttegennemsnit for 8 majssorter

slide11

Hvorfor giver kamdyrkning:1) størst effekt på St. Jyndevad? 2) størst effekt efter korn? 3) højere foderværdi på KVL?4) senere modning på Sejet?

En delvis forklaring kan findes ved at se på: KVÆLSTOF – JORDTEMPERATUR - JORDFUGTIGHED

slide13

Faktorer der kan øge N-min i kammene1) Næringsrig jord koncentreres i kammen2) Kamopsætning sætter gang i N-mineralisering3) Øget jordtemperatur og ilttilgang øger N-mineralisering 4) Nedvaskning reduceres da regnvand løber af kammen

På St. Jyndevad kan 70 mm nedbør i de første 10 dage af maj, heraf 45 mm på et enkelt døgn, have medført en betydelig N-nedvaskning på flad jord.

slide14

Grønnere planter og større N-optagelseMajs på kamme t.v. (markforsøg m. Majs på kamme t.h. (markforsøg m. økologisk majs på St. Jyndevad) konventionel majs på KVL)

slide15

Jordtemperatur i kamme i 5 cm dybde* Indtil 6. bladstadie hvor majsens vækstpunkt er under jordengiver det god mening at beregne majsvarmeenheder (MVE) udfra jordtemperaturen

jordfugtighed og fremspiring p kamme efter s ning hurtigere fremspiring n r jorden ikke er for t r
Jordfugtighed og fremspiring på kamme efter såning Hurtigere fremspiringnår jorden ikke er for tør

Senere modning på Sejet kan måske forklares ved:- langsommere vækst pga. såning af majs i tør jord - senere frigivelse af N fra handelsgødning i tør jord

slide17

Foreløbige konklusionerÅrets resultater tyder på at kamdyrkning kan give:1) mere kvælstof til majsen på både lerjord og sandjord2) reduceret nedvaskning og højere udbytte på sandjord3) flere majsvarmeenheder og højere foderværdi på lerjordSamtidig viser resultaterne vigtigheden af:1) at gylle og kløvergræs ikke ligger for dybt 2) at undgå at få lagt tør jord ind i kammen3) at kamsiden er lige ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse

slide18

Foreløbige anbefalinger- Kløvergræs bør nedharves eller fræses før nedpløjning- Gylle bør nedfældes- Jorden bør pakkes samtidig med pløjning- Evt. harvning bør foretages umiddelbart før kamopsætning- I økologisk majs bør kammene sættes op med kamformer - Ukrudtsbekæmpelsen skal være rettidig

slide19

Indledende Landsforsøg med kamdyrkning af majsEtablering: Kam; Flad jordLokalitet:: Års; Rødekro; SkjernUdbyttegennemsnit for tre Landsforsøg

l s mere p www kamdyrkning dk
Læs mere på: www.kamdyrkning.dk

Arbejdet med kamdyrkning af majs fortsætter i 2006LR: Landsforsøg med kamdyrkning af økologisk og konventionel majsKVL: Videreudvikling af metoder til kamdyrkning af majs i samarbejde med LR, Sejet Planteforædling og Landsforeningen Danske Maskinstationer