Посебан задатак из Предшколске педагогије
Download
1 / 18

: , , ,... . - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Посебан задатак из Предшколске педагогије . слика о деци: К ако видите децу, како бисте их описали (особине, способности,...) ? Ш та се променило у Вашој слици о детету након две праксе у вртићу ? П о чему су деца слична ? П о чему се деца разликују ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' : , , ,... . ' - ace


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Посебан задатак из Предшколске педагогије

слика о деци:

Како видите децу, како бисте их описали (особине,

способности,...)?

Шта се променило у Вашој слици о детету након две

праксе у вртићу?

По чему су деца слична?

По чему се деца разликују?

Које дете је посебно привукло Вашу пажњу?Зашто баш оно?Посматрајте га и опишите га на основу података добијених посматрањем.


Зашто васпитачи треба да науче како да посматрају децу

да би могли упознати и разумети дете,

да би на тој основи креирали програме ,који ће

подржавати развој специфичне деце

да би избегли субјективност и грешке неформалног,

свакодневног, обичног посматрања,

да би објективно вредновали сопствени рад и

професионално се развијали


Када децу посматрамо како да посматрају децунеформално,

Оно што видимо и запамтимо је под утицајем онога:

што тражимо,

очекујемо да ћемо видети,

што мислимо о природи и способности

детета

(какви смо, какав је наш темперамент, искуство, очекивања, каква је наша култура)

(пример)


посматрање детета није процењивачко тестирање, шпијунирање, ,,ловљење’’ грешака, откривање шта с дететом није у реду,...

Децу посматрамо да бисмо могли разумети шта дете доживљава, односно да бисмо му на тај начин што више помогли


Вежба 1 процењивачко тестирање, шпијунирање, ,,ловљење’’ грешака, откривање шта с дететом није у реду,...

Сетите се детета са праксе које сте заволели. Пронађите и запишите једну реч која то дете описује.

2. Сетите се детета које вам се није допало, или с којим сте имали проблема. Пронађите и запишите једну реч која то дете описује.


Етикетирање детета процењивачко тестирање, шпијунирање, ,,ловљење’’ грешака, откривање шта с дететом није у реду,...

Наши ,,објективни‘’ описи деце врло су субјективни, те особине које могу бити негативне за једног васпитача, могу чак одушевити другог

волине воли

добро се понаша.................досадни конформист

паметан..........................................................лукав

кооперативан.............................................лепљив

знатижељан..............................................неугодан

смешан........................................................смушен


- Размислите о детету које вам се свидело и о ономе које вам се није свидело?

- Има ли нечега у детету које вам се свидело или пак није свидело, што вас подсећа на вас саме? Да ли вас је то дете подсетило на било кога из ваше породице или прошлости?


Наша искуства из прошлости и наше васпитање битно утичу на нашу перцепцију о деци


Карактеристике посматрања наше васпитање битно утичу на нашу перцепцију о деци

Организовано и смишљено посматрање неке појаве са

одређеним циљем и задацима,

предметом посматрања (дете, група, односи...),

временским периодом,

техникама и

инструментима.

Неодвојиви део посматрања је бележење


Шта може да буде предмет посматрања

Понашање деце, вербалне реакције, комуникација, односи међу децом, дечја игра

Развој одређене појаве (да ли одређене педагошке мере доводе до промене у понашању деце)

Ток одређене појаве (примена новог материјала или нове методе рада са децом)

Продукти деце(цртежи, радови од пластелина, амбалажног или констукторског материјала,


Врсте посматрања посматрања

Интерактивно – учествујуће посматрање

Краткотрајно и дуготрајно (континуирано и периодично)

У односу на податке које добијамо:

Феноменолошко(наративне квалитативне технике и инструменти)

Систематско(структуиране, квантитативне технике и инструменти)


Феноменолошко посматрање посматрања

предности

слабости

Даје тачан опис појаве, уз мноштво детаља

Даје опис целине догађаја, погодно за сложене појаве

даје податке о контексту и омогућава тумачење

Отвореног је типа, настоји да пође од освешћивања субјективног

Зависи од моћи запажања посматрача

Тешко је упоређивати белешке више посматрача

Није погодно за квантитативну обраду података

Тражи доста времена


Анегдотска белешка посматрања

инструмент феноменолошког посматрања

користимо када желимо да забележимо један

догађај који има посебно значење за дете или

групу деце

бележимо(одмах) након што се догађај десио.


Израда протокола анегдотске белешке

Циљ:

Место:

Време:

Група:/дете/:

Посматрач:

Опис догађаја

...

....

коментар


 • Протокол анегдотске белешке белешке је отвореног типа.

 • При бележењу догађаја значајно је користити:

 • тачне наводе речи које су деца изговорила

 • прецизне описе ситуације без интерпретације посматрача

 • навођење свих учесника догађаја и њихових реакција

 • описивање реакција деце тачно редоследом којим су се догодиле

 • описивање догађаја у целости

 • бележење времена и места догађаја

 • тачно идентификовање актера догађаја


Упоредите следеће две анегдотске белешке на основу следећих критеријума:1.који изрази се користе у опису ситуације2.да ли је описан догађај у целини

Анегдотска белешка 1.

У време док смо путовали аутобусом дечаци разговарају о томе где се налазимо.

Разговарају колико смо удаљени од куће и када ћемо стићи.

Анегдотска белешка 2.

Сва деца предшколске групе су у аутобусу. Путујемо у Стару Пазову, на позоришну представу «Чаробна кућица» Петар и Јован седе заједно у аутобусу. Након двадесет минута од поласка њих двојица гледају кроз прозор аутобуса.

Ј: Где смо? /окреће се према Петру,шири очи и савија усне према доле,увија рамена/

П:Ја знам,то ти је кад на мосту скренеш у Пазову.Тамо ја идем да добијем наочари./пружа руку и показује дуж пута/.

Ј: Јесмо стигли? /гледа у Петра/

П: /гледа кро стакло аутобуса/ Нисмо још ,после ових што праве сладолед треба да прођемо силосе па школу па тек онда позориште.

Обојица настављају да гледају кроз прозор.


систематско посматрање анегдотске белешке на основу следећих критеријума:

предности

слабости

Могућност поређења посматрања више посматрача

Тачност и прецизност бележења

Не тражи пуно времена

Пружа квантитативне податке

Ограничено –не даје увид у целину догађаја

Не даје опис понашања (узрок и квалитет)

Затвореног типа

Отежано тумачење- уочавање субјективног значења


Инструменти систематског посматрања

 • Чек листа

 • Скала процене

 • Протокол посматрања на основу временских узорака

 • Протокол посматрања узорака догађаја


ad