uute elamupiirkondade arendamine paikuse vallas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UUTE ELAMUPIIRKONDADE ARENDAMINE PAIKUSE VALLAS PowerPoint Presentation
Download Presentation
UUTE ELAMUPIIRKONDADE ARENDAMINE PAIKUSE VALLAS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

UUTE ELAMUPIIRKONDADE ARENDAMINE PAIKUSE VALLAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

UUTE ELAMUPIIRKONDADE ARENDAMINE PAIKUSE VALLAS. Paikuse valla asend. PAIKUSE VALD 11000 aastat ajalugu. Paikuse –ürgkodune paik.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

UUTE ELAMUPIIRKONDADE ARENDAMINE PAIKUSE VALLAS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
paikuse rgkodune paik
Paikuse –ürgkodune paik
 • Paikuse valda iseloomustab üldiselt soodne territoriaalne asend. Vald piirneb Pärnu ja Sindi linna ning Sauga, Tori, Surju ja Tahkuranna valdadega Pärnumaal, ning lisaks Kõpu vallaga Viljandimaal. Valla suuremad asulad on tihedalt lõimitud Pärnu linnastusse. Vallakeskus Paikuse alevik asub Pärnu-Sindi arengukoridoris, 7 km kaugusel Pärnu kesklinnast ja 3 km kaugusel Sindi linnakeskusest. Valla loodepiiril kulgeb Pärnu jõgi ning edelapiiril Reiu jõgi.
rahvastik
RAHVASTIK
 • 01.01.1992.a. 2437
 • 01.01.1995.a. 2593
 • 01.01.2000.a. 2962
 • 01.01.2005.a. 3523
 • 01.01.2006.a. 3558
 • 01.01.2007.a. 3635
 • 01.01.2008.a. 3789
 • 01.02.2008.a. 3801
valla pindala
VALLA PINDALA
 • Eesti maa 45227 km2
 • Tallinn 158,0 km2
 • Pärnu 30,0 km2

Paikuse 177,1 km2( 2000.a. Lisandus 2,3 km2)

 • Metsad 52%
 • Rabad30%
 • Põllumaa14%
 • Elamu- ja tööstusalad 4%
maa jagunemine omandi alusel
Maa jagunemine omandi alusel
 • Riigimaa 12062,5 70,5%
 • Munitsipaal 51,3 0,3%
 • Eramaa 3901,0 22,8%
 • Vormistamata 1095,0 6,4%
slide8
Valla piirkondade asendierinevused mõjutavad asustussüsteemi arengut ja maakasutuse iseloomu neis – kui Paikuse alevik ja selle lähialad on kujunemas äärelinnaliseks, siis valla kaugemad alad omavad jätkuvalt maalist iseloomu.
slide10
Kooskõlas rahvastikukasvuga on suurenenud elamumaade osakaal valla maabilansis – põllu- ja metsamaad on muudetud elamumaaks. Peamine elamuehitus on aset leidnud Paikuse aleviku läheduses (Linnuriik). Väga suur koormus on langenud Reiu ja Pärnu jõe äärsetele aladele. Asustus rohelises vööndis tihenenud ning elamumaa alevikus on ennast ammendanud. Küll on piisavalt elamumaad valla külades. Valla seisukohast on probleemiks ka see, et elamualade laienemise kõrval ei ole Paikuse alevikus välja kujunenud või arendatud selget keskust.
senine elamuehituse maakasutus
Senine elamuehituse maakasutus
 • Põllumaadele
 • Metsamadele
 • Veekogude kallastele
 • Teede äärde
 • Keskuste lähistele
probleemid
Probleemid
 • Infrastruktuuride taluvus ja väljaehitamine (võrk ja prioriteetsus)
 • Looduskeskkonna väärtuse vähenemine (väiksed krundid , loodustaluvus,roheline keskkond)
 • Elamuarenduste üheaegne väljaehitamine
 • Ruumilise arengu intensiivistumine
 • Liiklus intensiivsuse tõus,ühistranspordi vajaduse kasv
 • Kohalik identideedi nõrgenemine
paikuse valla strateegiline eesm rk uute elamutepiirkondade arendamisel
Paikuse valla strateegiline eesmärk uute elamutepiirkondadearendamisel
 • Valla asulad moodustavad tervikliku tugeva vallakeskusega asustussüsteemi, mis on hästi lõimitud Pärnu linnaregiooni
 • Maaksutus lähtub strateegilistest eesmärkidest ning on tihedama asustusega aladel sidusalt multi-funktsionaalne,puuduvad konfliktid erineva maakasutustega alade vahel
strateegilised valikud
Strateegilised valikud
 • Paikuse vald peaks Pärnu linnaregiooni senisest tihedamalt lõimuma
 • Vallasiseseid asendierisusi tuleb vähendada
 • Valla tähtsust Pärnu linnastus tuleks suurendada
slide22
Rahavaarvu kasv peaks olema reguleeritud
 • Rahvastik peaks jaotuma ühtlasemalt asulate vahel
 • Sisserände osas tuleks soosida eriti noori peresid
slide23
Suund tuleks võtta vallakeskuse tugevdamisele koos külade võrgustiku säilitamisega
 • Maakasutustingimused peaksid olema võimalikult paindlikud ning erinevad kasutusfunktsioonid territoriaalselt lõimitud
 • Uus elamumaa peaks valdavalt olema määratud ühepereelamutele
p hir hk ruumilisele arengule
Põhirõhk ruumilisele arengule
 • Miljööväärtuslik, kõrge kodutunnetusega tervist väärtustav turvaline elamispaik, kus pakutakse kvalteetseid avalikke teenuseid,soositakse ettevõtlikkust,hoolitakse inimesest ja looduskeskkonnast
slide25
Inimkeskne
 • Loodusmaastike hoidev
 • Atraktiivne
 • Säästva arengu põhimõtteid järgiv
 • Kompleksete tehniliste infrastruktuuridega
 • Suurte kruntidega
 • Heade sõidetavate teedega
slide26
Kogu ala kõrghaljastuse säilitamine ja juurde istutamine 20-30 või 75%
 • Elamualadel tuleb ühe elamumaa krundi kohta rajada minimaalselt 500m2 üldhaljastust.Üldhaljastust võib rajada ka eraldi krundina ,kuid sellisel juhul on min haljasala suuruseks 0,5 ha
 • Uutel elamualadel on loodud võimalused selge struktuuri tekkeks ja seatud tingimused looduse taluvust arvestatavad ehitusmahud.