DUPINI - PowerPoint PPT Presentation

acacia
dupini n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DUPINI PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
DUPINI
320 Views
Download Presentation

DUPINI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DUPINI

 2. OSNOVNE ZNAČAJKE • DUŽINA: DO 3,6 metara • TEŽINA: 0D 150-500kg • ŽIVOTNI VIJEK: do 50 godina

 3. DUPINI SU SISAVCI • Rađaju živo mlado • Dišu plućima • Prva prehrana im je majčino mlijeko • Pripadaju redu kitova

 4. VRSTE DUPINA • DOBRI DUPIN • OBIČNI DUPIN • CRNI DUPIN • GLATKI DUPIN • PLAVO-BIJELI DUPIN • PJEGAVI DUPIN • ORKA • MALA ORKA

 5. GDJE ŽIVE? • Žive u svim morima i oceanima • Najveće skupine su oko otoka Lošinja i na području Kvarnera

 6. TRUDNOĆA • Mladi se kote većinom tijekom ljeta • Ženka nakon 12 mjeseci trudnoće rađa jedno mlado (vrlo rijetke blizanačke trudnoće)

 7. POROD • Dva, a katkad čak i više dupina, služe kao "babice" te pomažu majci i štite je od napada morskih pasa privučenih krvlju koja istječe pri porodu. Mladunac se rađa na zadak jer bi se inače ugušio u vodi. Nakon poroda čitava ta skupina gurka mladunca na morsku površinu kako bi prvi put udahnuo zrak. Dupini su kod poroda veoma ovisni o toj pomoći svojih rođaka.

 8. ODRASTANJE • Majka doji mladunca najmanje 16 mjeseci, tako da tek svake dvije do tri godine donosi na svijet novog mladunca. • Mužjaci nisu aktivno uključeni u odgajanje mladih. • Mladunci uče oponašajući ponašanje majki

 9. Način života • Dupini su vrlo društvene životinje i žive u skupinama različite veličine i različitog sastava: to mogu biti životinje istog spola ili mužjaci i ženke zajedno sa svojim mladuncima. Pomažu si u lovu, kod poroda i bolesti. Njihovo prijateljsko i lojalno ponašanje za dupine je od životne važnosti. • Dupini se međusobno sporazumijevaju raznim zvukovima. Nije poznato koliko je razvijen njihov "jezik", ali je sigurno da se oni prepoznaju i da međusobno "razgovaraju".

 10. Hrana i način lova • Glavnu hranu dupina sačinjavaju različite vrste riba, glavonošci, mekušci pa i rakovi. Međutim, najčešće love ribe različitih veličina. Svoj način lova prilagođuju vrsti plijena koja im je u tom trenutku na raspolaganju. U području Lošinja dupini provode većinu svog vremena u potrazi za hranom, koju je često teško pronaći u dovoljnim količinama. U lovu i potrazi za hranom ostaju pod vodom oko 2-3 minute, ali u slučaju potrebe mogu ostati pod vodom i preko 6 minuta.

 11. ZAŠTO SU DUPINI UGROŽENI • Ponajviše zbog utjecaja čovjeka • Zagađenost mora-razne infekcije i smanjena količina hrane • Otpad-plastične vrećice-kojima se vrlo često uguše • Slučajni ulov u mreže • Često stradaju od brodskih turbina

 12. GALERIJA