slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
แผนและการประเมินผล การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ กรมอนามัย PowerPoint Presentation
Download Presentation
แผนและการประเมินผล การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ กรมอนามัย

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

แผนและการประเมินผล การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ กรมอนามัย - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

แผนและการประเมินผล การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ กรมอนามัย. เป้าหมาย ๓ ข้อ. ๑.เห็นตัวอย่างแผนและการประเมินผล ๒.ได้แบบเก็บข้อมูลสำหรับการประเมินผล ๓.เรียนรู้วิธีการประเมินผลที่น่าเชื่อถือ. แผนการแก้ไขปัญหา และตัวชี้วัดสุขภาพช่องปากในเด็กวัยก่อนเรียน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

แผนและการประเมินผล การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ กรมอนามัย


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

เป้าหมาย ๓ ข้อ

๑.เห็นตัวอย่างแผนและการประเมินผล

๒.ได้แบบเก็บข้อมูลสำหรับการประเมินผล

๓.เรียนรู้วิธีการประเมินผลที่น่าเชื่อถือ

slide3
แผนการแก้ไขปัญหาและตัวชี้วัดสุขภาพช่องปากในเด็กวัยก่อนเรียนแผนการแก้ไขปัญหาและตัวชี้วัดสุขภาพช่องปากในเด็กวัยก่อนเรียน
2557 npp
ตัวชี้วัดในปี 2557 กลุ่มแม่และเด็ก(NPP)
slide6
ผสมผสานงานในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวผสมผสานงานในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
 • ANC คุณภาพ ตรวจช่องปากหญิงตั้งครรภ์ แนะนำแปรงฟัน และให้บริการ (scaling) ตามความจำเป็น
 • WCC คุณภาพ
  • ตรวจ จัดการเด็กเสี่ยง (มี white lesion ทาฟลูออไรด์วาร์นิช)
  • ฝึกแปรงฟัน (แบบ hands on)
 • ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
  • ตรวจปีละ ๒ ครั้ง
  • แปรงฟันคุณภาพ (อุปกรณ์ สถานที่)
  • สิ่งแวดล้อมใน ศพด. (จัดการเรื่องอาหาร)
  • การสื่อสาร ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน
slide7
แผนที่ดีควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแผนที่ดีควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
slide8
แก้ปัญหา ตรงประเด็น

ทำความเข้าใจปัญหา

รณรงค์

ประกวด

พัฒนา อสม.

แผนชุมชน

slide9

ทำไมต้องประเมินผล ประเมินผลเพื่อให้ใครรู้ ??

ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ได้ผลอย่างไร

slide10
คำถามที่อยากรู้คืออะไรคำถามที่อยากรู้คืออะไร

๑. ทำงานแล้วได้ผลหรือเปล่า ???

๒.ให้บริการได้ทั่วถึงหรือไม่ (% coverage ของกิจกรรม)

๓. ทรัพยากรมาจากไหน ใช้งบประมาณปีละเท่าไร

๔. คนที่มาช่วยเราทำงาน รู้สึก happy ไหม

มีอะไรอีกไหม ????

slide11

ทำงานแล้วได้ผลหรือเปล่าทำงานแล้วได้ผลหรือเปล่า

ผู้ปกครองเปลี่ยนไปไหม : แปรงฟันให้เด็กได้ แปรงทุกวันไม่ลืม จัดระเบียบการกินของเด็กได้

เด็กสุขภาพดีขึ้นไหม ปวดฟันน้อยลง ได้รับบริการมากขึ้น

ฟันผุน้อยลง Caries free, dmft

happy
คนที่มาช่วยเราทำงาน รู้สึก happy ไหม

- มีใครช่วยงานเราบ้าง (ในหน่วยงาน, นอกหน่วยงาน)

- ผู้ร่วมงานพอใจทำงานกับเราหรือเปล่า

- ขั้นตอนไหนทำให้เขาไม่ happy

- อยากให้เราปรับปรุงอะไร

slide13
สรุป : กรอบการประเมินผล
 • Input
 • ทรัพยากรมาจากไหน ใช้งบประมาณปีละเท่าไร
 • Process, Output
 • ครอบคลุมประชากรเท่าไร ภาคี Happy ไหม
 • Product ผลการทำงาน
 • Target เปลี่ยนพฤติกรรม, Caries Free เพิ่ม dmftลด
slide14

กิจกรรมกลุ่มย่อย ๑ศึกษาตัวอย่างการประเมินผลและตอบคำถามว่า paper ที่อ่านตอบการประเมินผลในระดับใดกลุ่มเป้าหมาย เรื่องที่ประเมิน ระยะเวลาที่ประเมิน ผลลัพธ์

slide15
เครื่องมือที่ใช้เพื่อการประเมินผลเครื่องมือที่ใช้เพื่อการประเมินผล
 • แบบบันทึกกิจกรรม
 • แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
 • แบบตรวจสุขภาพ
 • ประมวลผลและเปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
 • เทียบกับตัวเอง ก่อน-หลัง
 • เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับบริการ
 • เทียบกับเพื่อนต่างตำบล อำเภอ
oral examination recording form
Oral examination recording form

-เปรียบเทียบความครอบคลุมของกิจกรรมแต่ละปี พ.ศ.

-เปรียบเทียบ status ของอายุเดิม แต่ละปี พ.ศ.

-เปรียบเทียบแนวโน้มของ status แต่ละปี

evaluation design
การออกแบบการประเมินผลEvaluation Design
 • เก็บข้อมูลแบบตัดขวาง กลุ่มเดียวหรือมากกว่า ๑ กลุ่ม (Repeated cross-sectional studies)
 • มีกลุ่มเดียวหรือมีกลุ่มเปรียบเทียบ ติดตามไปข้างหน้าช่วงเวลาหนึ่ง (Non-randomised longitudinal studies)
 • มีกลุ่มเปรียบเทียบ แต่ละกลุ่มถูกเลือกอย่างอิสระ เป็นกลุ่มปิด ไม่ได้รับปัจจัยอื่นนอกจากปัจจัยที่ผู้วิจัยให้ (Randomised controlled trial (RCT)
repeated cross sectional studies
Repeated cross-sectional studies (๑ กลุ่ม)
 • มีกลุ่มเดียว
 • เก็บข้อมูลเด็กคนใหม่ทุกๆ ปี
 • อาจตรวจทุกคนในชุมชน หรืออายุใดอายุหนึ่ง(index age)
 • เปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละปี

เหมือนที่เรากำลังทำขณะนี้ (ท 01, 02)

2553 55 18 340
ตัวอย่าง : ประเมินบทบาท อสม. ในการป้องกันฟันผุเด็กปฐมวัย ปี 2553-55 ใน 18 หมู่บ้าน เด็ก 340 คน

ร้อยละของเด็ก 3 ปีที่มีฟันผุ

slide20

ตัวอย่าง : แนวโน้มโรคฟันผุในเด็กไทยอายุ 3 & 5 ปี

1989-2012

repeated cross sectional studies1
Repeated cross-sectional studies (๑ กลุ่ม)

เก็บข้อมูลครั้งเดียว (‘snap-shot’) ในเด็กทุกคน (หรือทุกคนตามอายุที่กำหนด) ที่อยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับบริการ

ข้อดี: จัดการง่าย เห็นการเปลี่ยนแปลง ได้ข้อมูลตามสภาพจริงที่เป็นอยู่

ข้อจำกัด: ไม่สามารถบอกได้ว่ากิจกรรมใด ส่งผลต่อสุขภาพเด็กมากกว่ากัน หรือไม่ส่งผลเลย การเปลี่ยนแปลงอาจมาจากปัจจัยอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ

repeated cross sectional studies2
Repeated cross-sectional studies(๒ กลุ่ม)
 • มี ๒ กลุ่ม (ได้รับ/ไม่ได้รับ intervention)
 • เก็บข้อมูลเด็กคนใหม่ทุกๆ ปี
 • อาจตรวจทุกคนหรืออายุใดอายุหนึ่งเป็น index age
 • เปรียบเทียบอัตราเพิ่มฟันผุของ ๒ กลุ่ม (ร้อยละ dmft/f)
repeated cross sectional studies3
Repeated cross-sectional studies(๒ กลุ่ม)

ข้อดี: จัดการง่าย เห็นการเปลี่ยนแปลง ได้ข้อมูลตามสภาพจริงที่เป็นอยู่ บอกผลของ intervention ได้บ้างตามเงื่อนไข

ข้อจำกัด: บอกผลของ intervention ได้อย่างจำกัด การเปลี่ยนแปลงอาจมาจากปัจจัยอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ

slide24
ตัวอย่าง
 • ในบัลกาเรียPakhomov GN et al. J Publ Health Dent 1995;55:234-7.
 • เด็กอายุ 3½ ปี จาก ๒ ชุมชน คือชุมชนที่ได้ดื่มนมฟลูออไรด์ ‘intervention’และชุมชนที่ไม่ได้ดื่ม “control”
 • ตรวจเด็กอายุ 6½ ปี เป็น Baseline (ก่อนเริ่ม intervention) ดื่มนมฟลูออไรด์ไป ๓ ปี ตรวจเด็กอายุ 6½ ปีของชุมชนเดิม
 • Results: Intervention group Control group

Baseline dmft 5.3 5.6

After 3 years 3.2 5.2

cohort studies
Cohort studiesเก็บข้อมูลไปข้างหน้า (๒ กลุ่ม)
 • เด็ก ๒ กลุ่ม กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม
 • เก็บข้อมูลเด็กคนเดิมของแต่ละกลุ่ม ต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลา ๑,๒,๓... ปี
 • เปรียบเทียบอัตราเพิ่มของฟันผุของ ๒ กลุ่ม
 • อาจได้ข้อมูลอื่นๆด้วย เช่นการมารับบริการต่อเนื่อง พฤติกรรมการแปรงฟันและการกิน
slide26
ตัวอย่าง
 • การศึกษาในปักกิ่งBian JY et al. Community Dent Oral Epidemio2003;31:241-5.
 • Baseline: เด็กอายุ ๔ ปี จากศูนย์ที่ได้กินนมฟลูออไรด์ ‘intervention’ กับศูนย์ที่กินนมธรรมดา ‘control’ เด็กคนเดิมจะถูกตรวจซ้ำหลังดื่มนมได้ ๒๑ เดือน พบว่า
 • Results: Intervention Gr Control Gr

Baseline dmft 3.2 3.5

อัตราเพิ่ม (B-A) dmft 0.4 1.3

randomised controlled trial rct
Randomised controlled trial (RCT)
 • ข้อดี
  • ไม่มีอคติ เพราะเลือกคนหรือกลุ่มศึกษาอย่างอิสระ เป็นกลุ่มปิด ไม่ได้รับปัจจัยอื่นนอกจากปัจจัยที่ผู้วิจัยให้
  • เพราะไม่มีอคติ ผลลัพธ์จึงเชื่อได้ว่าเกิดจากกิจกรรมที่เราให้จริงๆ
 • ข้อเสีย
  • ทำยาก
  • การควบคุมไม่ให้กลุ่มวิจัยได้รับปัจจัยอื่นเลย เป็นไปได้ยาก
  • ปัญหาด้านจริยธรรม
slide28
ตัวอย่าง RCTศึกษาประสิทธิผลของการฝึกผู้ปกครองแปรงฟันต่อการลดโรคฟันผุในเด็ก ๐-๓ ปี
 • แบ่งเด็กเป็น ๓ กลุ่ม แต่ละกลุ่มสุ่ม(จับฉลาก)คัดเลือกมาอย่างอิสระ
 • กลุ่มที่ ๑ ฝึกผู้ปกครองแปรงฟัน+อสม.ติดตามทุก ๓ เดือน
 • กลุ่มที่ ๒ ฝึกแปรงฟันด้วยโมเดล + ทา Fluoride varnish
 • กลุ่มที่ ๓ ให้บริการตามปกติ (สอนปากเปล่า)
 • ควบคุม intervention ห้ามให้บริการข้ามกลุ่ม
 • ควบคุมปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
 • ทั้ง ๓ กลุ่ม วัด dmfsก่อน-ระหว่าง-หลัง โครงการ เปรียบเทียบกัน
slide29

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างแบบเก็บข้อมูลประเมินผลประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างแบบเก็บข้อมูลประเมินผล

ศึกษาเครื่องมือวัดผลจาก Paper ที่อ่าน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เราเคยประเมินผล

ว่าเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

ถ้าให้ทำใหม่อยากเก็บข้อมูลอะไร

slide30
บทส่งท้าย
 • การประเมินผลไม่ใช่เรื่องง่าย
 • แต่เป็นเรื่องดี ทำงานสนุกเมื่อรู้ว่าทำแล้วเกิดผลอะไร
 • เป็นข้อมูลที่ควรบอก คนให้ทุน หัวหน้าเรา ชุมชน ผู้ปกครองเด็ก เพื่อให้สนับสนุนต่อ หรือเข้ามาช่วยเหลือมากขึ้น
 • เพราะเรามีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จะมอบให้
 • เป็นการ empower ทั้งตัวคนทำงาน ระบบงาน และชุมชน
slide31
ตัวอย่าง ๑ RCT

เดือนที่ ๑

เดือนที่ ๖

เดือนที่ ๑๒

เดือนที่ ๒๔

ตรวจ ๑

อบรม ฝึกแปรงฟัน

อสม.ติดตามแปรงฟัน

ตรวจ ๒

ติดตามแปรงฟัน

ตรวจ ๓

ความแตกต่างของ

กลุ่ม 1 VS กลุ่ม 2

ตรวจ ๑

สอนแปรงฟัน model

กลุ่ม ๒

ตรวจ ๒

พบ white spot

ทา FV

ตรวจ ๓

ความแตกต่างของ

กลุ่ม 1,2 VS กลุ่ม 3

ตรวจ ๑

สอนแปรงฟัน model

กลุ่ม ๓

ตรวจ ๒

ตรวจ ๓

rugg gunn et al 1977
ตัวอย่าง : การประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามRugg-Gunn et al. 1977
 • อาจทำแบบสอบถามเดี่ยวๆ หรือ + การเก็บข้อมูล dental status
 • คำถาม อาจเป็นเรื่องเด็กปวดฟัน ได้รับบริการ การจัดการของผู้ปกครอง (แปรงฟัน นม ขนม) รวมทั้งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันหากเด็กปวดฟัน

ได้รับฟลูอไรด์ในน้ำไม่ได้รับ

% เด็กมีถุงหนอง0 5

% เด็กปวดฟัน17 38

% เด็กได้รับการถอนฟัน 7 22