1 / 21

Nadváha

Nadváha. Nutriční strategie v prevenci nadváhy. Nadváha má přímý vztah ke vzniku závažných onemocnění - diabetu, aterosklerózy, hypertenze , průběh jiných chorob zhoršuje a urychluje (artróza apod.).

abrial
Download Presentation

Nadváha

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nadváha Nutriční strategie v prevenci nadváhy

 2. Nadváha má přímý vztah ke vzniku závažných onemocnění - diabetu,aterosklerózy, hypertenze, průběh jiných chorob zhoršuje a urychluje (artróza apod.). • Mnozí si uvědomují nadváhu především jako "kosmetický" problém a asi jen málokdo z obézních lidí si nepřeje zhubnout.

 3. Jak zhubnout? • léčba pomocí zázraků či zázračných metod: zázračné pilulky, čaje, kávy, náušnice, zeštíhlovací pásy apod., které způsobí, že můžete jíst, co hrdlo ráčí, nemusíte se hýbat, a kila sama od sebe mizí; • pomocí bestsellerů - tyto knihy většinou vedou nějakým způsobem k snížení energetického příjmu;

 4. léčba pomocí přístrojů - zatímco v klidu sledujete televizi, náš přístroj pilně pracuje za vás, a tak můžete zapomenout na trýznivé diety či namáhavé cvičení a hubnete; • hladovkou - úbytek hmotnosti je z části na úkor bílkovin – svaloviny, vody a soli. Po skončení hladovky se kila vracejí a ztracenou svalovinu nahrazuje tuk. • léčba pomocí diet - dosáhnout negativní en. bilance, vždy by dieta měla být kombinovaná se změnou pohybového režimu.

 5. Vliv omezení stravy, zvýšení pohybu a kombinace omezení stravy se zvýšením pohybu na celkovou hmotnost, množství depotního tuku a ATH.

 6. JO-JO • Mladá žena vážila při výšce 160 cm 54 kg (15,5 kg = 25% tuku). • Přibrala na 64 kg (21,5 kg = 34% tuku). • Dieta - 54 kg (16,5 kg = 31%) • Přibrala 64 kg (24,5 kg = 38%) • Dieta 54 kg (22 kg=40%)

 7. Jak začít? • Cílem vašeho snažení musí být důkladné zhodnocení životního stylu a stravovacích návyků. • Člověk musí být ochoten dlouhodobé změny svého životního stylu.

 8. Hodnocení BMI

 9. Index BMI, stejně jako jiné, které jsou založené jen na výšce a váze (případně ještě pohlaví), však vůbec nezohledňuje tělesné složení daného člověka, takže svalnatý, ale jinak hubený sportovec může podle BMI patřit do kategorie lidí s nadváhou. • Proto se zdá účelnější používat k hodnocení stupně obezity procenta tělesného tuku.

 10. Například při redukční dietě nejsou důležité změny tělesné hmotnosti (to, co ukazuje ručička vah), jako spíše změny v kompozici těla (cílem redukčních snah má být udržení či nárůst aktivní hmoty, tj. svalů, a nebo pokles tukové hmoty).

 11. HODNOCENÍ % TĚLESNÉHO TUKU

 12. Hodnocení WHR

 13. Realisticky stanovený cíl úbytku hmotnosti (množství a čas), stanovení příjmu a výdeje. • Zpočátku je vhodné přesné plánování a písemná dokumentace stravování, pohybového režimu a objemových či hmotnostních změn. • Nerozdělovat jídlo na dobré a špatné, radovat se z jídla (vznik negativních stravovacích postojů). Dietní režim by neměl být restriktivní = má obsahovat co nejméně zákazů a co nejvíce doporučení.

 14. Optimální energetický příjem je u každého člověka jiný, proto i doporučení pro denní kalorický příjem při snižování váhy bude rozdílné. • Vhodné množství jídla záleží nejen na naší hmotnosti, na pohlaví, ale i na metabolizmu, tělesné aktivitě při práci i ve volném čase. • Rozmezí běžného energetického příjmu za den činí zhruba od 8 500 kJ do 12 000 kJ. Příjem energie za jeden den při redukční dietě by měl být přibližně o 2000 kJ nižší než je energie potřebná pro udržení aktuální hmotnosti.

 15. Obsah kJ při redukční dietě se tedy většinou pohybuje okolo 6 000 – 9000 kJ denně. • Úbytek váhy by měl být postupný a nepřesahovat 1/2 kg za týden! • Pokud by se někomu zdála redukce hmotnosti příliš pomalá, uvědomte si, že hubnutí půl kilogramu týdně činí 26 kg za rok.

 16. Může se stát, že se v průběhu týdne hmotnost nezmění, i když jste omezili energetický příjem. To nemusí znamenat, že tuková tkáň neubývá. • Váhu ovlivňuje i zadržování tekutin v organizmu, ke kterému dochází často vlivem hormonů (jako např. u žen a dívek před menstruací, kdy vzrůstá i chuť k jídlu). • Na druhé straně nápadný pokles hmotnosti během krátké doby bývá většinou důsledkem ztráty tekutin a nikoliv z důvodu úbytku tukové tkáně.

 17. Pestrá strava - plánování jídelníčku začínat od zeleniny, ovoce a obilnin, potom doplňovat ostatní živiny (potravinová pyramida) • Nebojte se experimentovat, zkoušet nová jídla, kupte si novou kuchařku… • Pokud občas zhřešíte, nevyčítejte si to. • Stanovte si cílové odměny.

 18. Jíst pravidelně, nevynechávat svačiny. • Na jídlo si udělat čas, jíst pomalu, vychutnávat jídlo všemi smysly. • Omezit používání tuků (viditelný tuk - máslo, nízkotučné mléčné výrobky, z masa odstraňovat viditelný tuk a kůži). Rozhodně by však příjem tuků neměl klesnout pod 20%!

 19. Zvýšení podílu vlákniny a komplexních sacharidů. • Zvýšit podíl luštěnin. • Při dlouhodobém praktikování nízkoenergetických diet adekvátní substituční preparáty (vit. rozpustné v tucích) • Dostatek tekutin! • Alkohol do redukční diety nepatří.

 20. Včasná léčba obezity již v dětství • Obezita u žen: strava bohatá na tuky je spojena s včasnějším nástupem menarché a s pozdějším nástupem menopauzy. To prodlužuje dobu, kdy je žena vystavena vysokým dávkám estrogenů a zvyšuje riziko rakoviny prsu.

 21. Rady pro nakupování: • Na nákup choďte najezení. • Předem si vytvořte seznam nákupu a držte se ho. • Nakupovat začínejte v oddělení ovoce a zeleniny. • Dobře si všímejte označení na výrobcích - kalorické hodnoty,množství tuku, aditiva, doba trvanlivosti.

More Related