digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

play fullscreen
1 / 14

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

116 Views Download Presentation
Download Presentation

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_ČjL.2.23 Vytvořeno: 20. 3. 2013 Ověřeno: 25. 4. 2013 Třída: 2. OA, 2. VE

 2. Realismus Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 2. Autor: Mgr. Martina Sedlářová Časový rozsah: 1 vyučovací hodina Pomůcky: čítanka Klíčová slova: realismus, Henrik Ibsen, drama Nora, společenská a morální problematika, retrospekce, tradiční rodinné hodnoty, scénická diskuze Anotace: Žák se z prezentace dozví o norském dramatiku Henriku Ibsenovi, jeho nejvýznamnějším dramatu Nora. V závěru prezentace se nachází test pro zopakování látky formou otevřených otázek.

 3. realismus Severská literatura

 4. Henrik Ibsen (1828 – 1906) • Norský dramatik, jeho dílo zásadní vliv na celoevropské drama • Dramatická báseň Peer Gynt(1876) – vliv romantismu, název podle populární postavy norských pohádek, fantasta, rváč a dobrodruh, je neschopen zmáhat překážky, sní a promarní vše i lásku • Satiricky vystihuje rozpory v národní povaze Norů, filosofické úvahy o životě

 5. Od 70.let hry s problematikou společenskou a morální • Každé jeho drama - kritická obžaloba měšťácké morálky • Drama Nora (v originále Domov Loutek, 1879) – hrdinka Nora, vzorná manželka a matka, se odhodlává opustit rodinu, když poznává, že muž v ní vidí pouze loutku a prostředek zábavy

 6. Nora si v době manželovy těžké nemoci vypůjčila tajně peníze, aby se mohl vyléčit, avšak věřiteli Krogstadovi předložila falešný úpis – na směnce byl falešný podpis jejího zemřelého otce) • Krogstad pak začne Noru vydírat prozrazením podvodu jejímu manželovi, aby získal od Helmera (manžel Nory a ředitel banky) místo v bance.Nora se snaží u manžela za Krogstada intervenovat, ale marně. Nakonec se Helmer vše dozví, bojí se o svou kariéru, vyčítá Noře její dobře míněný čin, dělá už předběžná opatření (nesmí se prý přiblížit dětem, ale navenek budou žít jako manželé. Nora pochopí, jakou roli vlastně hraje v životě manžela – jen doplněk a rozptýlení.

 7. Rozhodne se proto od Helmera odejít i přesto, že Helmer dostává od Krogstada zároveň zpět falešnou směnku i s omluvným dopisem, takže Helmer najednou obrací a vše Noře odpouští, snaží se o usmíření, neboť mu už nehrozí od Krogstada žádné nebezpečí. • Kritika postavení ženy ve společnosti a v rodině • Obžaloba morálky měšťácké společnosti – proto jeho hry vyvolávaly doma i v Evropě pobouření – rozvrací prý tradiční rodinné hodnoty

 8. Hra Nepřítel lidu(1882) • je odpovědí jeho odpůrcům. Hrdina chce ve své obci odstranit nedostatky, a je proto označen za nepřítele lidu. • Další dramata z posledního tvůrčího období: • Stavitel Solness(1892) • Hedda Gablerová(1890) • Když my mrtví procitneme (1899) – pesimismu, rozčarování, dramata symbolická • Ibsenova dramata • realistický je pouze vnější rámec dějů, hrdinové jsou symboly obecně platné • Ibsen zavedl do hry nové technické postupy – retrospekce (z rozhovoru postav se dozvídáme o jejich minulosti), odstranil monology a zdůraznil scénickou diskusi.

 9. Opakování

 10. Co víte o Henriku Ibsenovi? • Norský dramatik. • Jeho dílo mělo zásadní vliv na celoevropské realistické drama. • Od 70. let psal hry s problematikou společenskou a morální. • Každé jeho drama je kritickou obžalobou měšťácké morálky. • Jak se jmenuje drama, v němž hlavní hrdinka opouští rodinu, neboť si připadá jako loutka? • Nora. • Čím Nora rozhněvala manžela? • Tajně si vypůjčila peníze, aby se její manžel mohl léčit, ale věřiteli předložila falešnou směnku

 11. Jak reaguje Nořin manžel, když se dozví o jejím podvodu? • Bojí se o svou kariéru. • Vyčítá Noře její dobře míněný čin. • Činí předběžná bezcitná opatření pro svou ženu. • Co si Nora v této situaci uvědomí? • Nora pochopí, jakou roli vlastně hraje v životě manžela – jen doplněk a rozptýlení. • Proč Nora odchází, přestože se manžel snaží o usmíření po doručení druhého omluvného dopisu? • Svého muže přestala mít ráda • Chce pochopit své postavení v životě a společnosti, sebe samu a dospět.

 12. Jaké nové postupy zavedl Ibsen ve svých hrách? • retrospekci • odstranil monology a zdůraznil scénickou diskusi • Co znamená retrospekce? • z rozhovoru postav se dozvídáme o jejich minulosti

 13. Použité zdroje • Obrázky: • Henrik Ibsen. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-2013, 14. 3. 2013 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen

 14. KONEC Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.