nuorten yhteiskuntatakuu arvioita vuoden 2005 uudistuksesta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nuorten yhteiskuntatakuu – arvioita vuoden 2005 uudistuksesta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nuorten yhteiskuntatakuu – arvioita vuoden 2005 uudistuksesta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Nuorten yhteiskuntatakuu – arvioita vuoden 2005 uudistuksesta - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Nuorten yhteiskuntatakuu – arvioita vuoden 2005 uudistuksesta. Kari Hämäläinen - Ulla Hämäläinen (KELA) - Juha Tuomala. Nuorten yhteiskuntatakuu –työryhmä 17.8.2012 GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (VATT). Rakenne. Nuorten työttömyydestä Suomessa ja muualla

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nuorten yhteiskuntatakuu – arvioita vuoden 2005 uudistuksesta' - abram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nuorten yhteiskuntatakuu arvioita vuoden 2005 uudistuksesta

Nuorten yhteiskuntatakuu –arvioita vuoden 2005 uudistuksesta

Kari Hämäläinen - Ulla Hämäläinen (KELA) - Juha Tuomala

Nuorten yhteiskuntatakuu –työryhmä 17.8.2012

GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (VATT)

rakenne
Rakenne
 • Nuorten työttömyydestä Suomessa ja muualla
 • Mitä VATT:ssa meneillään nuorten työmarkkinoiden tiimoilta
 • Aiempia tutkimustuloksia nuorisotakuista
 • Nuorten yhteiskuntatakuu 2005
   • Miten arvioida?
   • Mikä muuttui?
   • Alustavia tuloksia
 • Joitain ajatuksia nuorisotakuun seurantaan ja arviointiin
slide5

Lähde: Eurostat – Labour ForceSurvey – kausitasoittamaton - alle 25-vuotiaat

tutkimushankkeita
Tutkimushankkeita
 • Suomen Akatemian rahoittama perusturvan aktivointia arvioiva hanke
   • Nuorten vuoden 2005 yhteiskuntatakuun arviointi
   • Nuorten vuosina 1996 ja 1997 toteutettujen työmarkkinatuen rajoitusten ja pakkohaun vaikutusarvio
    • Työttömyys, työllisyys, syrjäytyminen, toimeentulotukimenot, terveys
    • Kouluttautuminen, koulutuksen keskeyttämiset
    • Koulutuksen tuotto
 • Toisen sukupolven maahanmuuttajien kotoutuminen
   • Erityiskysymyksenä kotouttamislain vaikutukset
 • Työttömyyden ylisukupolvisuus
   • Haasteena vanhempien työttömyyskokemusten vaikutusten erottaminen muista työttömyyteen vaikuttavista tekijöitä
tutkimusaineisto
Tutkimusaineisto
 • Ns. Youngster-aineisto, joka on 20% otos vuonna 1990 maassa asuneista ikäkohorteista 1967-1990. Aineistoa täydennetty vuosittain 20% otoksella uusista Suomen asukkaista. Tiedot kattavat vuodet 1987-2008 + 1985 ja 1980
 • Kohdehenkilöille yhdistetty kotitaloudesta kunakin vuonna löytyneet vanhemmat, joilta kaikilta tietoja vuoteen 2008 saakka
 • Kaikki tavalliset tausta- ja etuustiedot
 • Kaikki työllisyys-, työttömyys- ja toimenpidejaksot
 • Laajalti koulutukseen hakeutumis- ja kouluttautumistietoja
 • Ja paljon muuta, kuten toimeentulotukitietoja, KELAn etuustietoja, rikostietoja, erityiskorvattavuustietoja, kotouttamistietoja yms.
slide12

Carling-Larsson (2005): Utvecklingsgarantin 1998

   • Työttömät 20-24v, joille taataan työvoimapoliittinen toimenpide 100 työttömyyspäivän aikana
   • Ensimmäiset 90 päivää työvoimatoimisto, jonka jälkeen kunnalla 10pv aikaa sijoitukseen. Kunnalle korvataan n. 17€/pv sijoituksesta
   • Kunnille vapaaehtoinen, mahdollisuus poistua jokaisen kalenterivuoden alussa
   • 4/5 kunnista osallistui vuonna 1999
   • Tulokset: Ei vaikutuksia rekisteröityneeseen työttömyyteen, Lievä positiivinen vaikutus ensimmäisten 120 pv aikana työllisyyteen ja lievä negatiivinen tämän jälkeen, toimenpiteeseen osallistumisen todennäköisyys kasvoi 25-30 %
 • Borland-Tseng (2008): Mutual ObligationProgram 1998
   • Työttömyysturvaa saavat 18-24 v, joiden osallistuttava MOI:n mukaiseen toimenpiteeseen 6 työttömyyskuukauden jälkeen
   • Osa-aika/vapaaehtoistyötä, työnhakukoulutusta, työvoimapoliittisia toimenpiteitä, työkokemuksen kartuttamista (greencorps)
   • Ei niin pakollinen: osallistuneiden osuus oikeutetuista vaihteli15-35 prosentin välillä
   • Tulokset: Vähäinen kokonaisvaikutus, uhkavaikutus ja lukkiutumisvaikutus kumoavat toisensa
slide13

Blundell ym. (2004) + muita: New Deal 1998

   • Työttömyysturvaa saavat 18-24v, jotka ohjataan 6 kuukauden jälkeen 4kk kestävään Gateaway-ohjelmaan (työnhakuapua ja lyhyitä perustaitoja tarjoavia koulutuksia + henkilökohtainen neuvoja, jota tavattava vähintään 2 viikon välein)
   • Tämän jälkeen tukitöitä, koulutusta työttömyyskorvauksilla, vapaaehtoistyötä (työttömyyskorvaus + £400) tai valtion järjestämiä töitä (environmentaltaskforce)
   • Tulokset: Gateaway kasvatti työllistymisen todennäköisyyttä 5 %-yksiköllä (26% -> 31%). Kasvusta vähintään 1%-yksikkö työnhakuavun vaikutusta
 • Aho ym. (2007): Nuorten yhteiskuntatakuu 2005
   • Aineisto: vähintään 3 kuukautta työttöminä olleet vuosina 2004 ja 2006
   • Tulokset: lisännyt ja nopeuttanut työnhakusuunnitelmien laadinta; 6 kuukautta työttömyyden alkamisesta yhä työttöminä 43% vuonna 2004 ja 38% vuonna 2006; 6 kuukautta työnhakusuunnitelman laatimisesta työllisten ja toimenpiteillä olleiden osuus 3-4 %-yksikköä korkeampi vuonna 2006 kuin vuonna 2004
   • ”Työllisyyden lievä parantuminen lienee pikemminkin parantuneen työvoiman kysynnän kuin uudistuksen seurausta”
 • Pakkoaktivoinnin uhkavaikutuksia
  • Geerdsen (2006) & Graversen-Larsen (2012), Geerdsen-Holm (2007), Black ym. (2008), Graversen-vanOurs (2008), Rosholm-Svarer (2008), Tuomala (2011)
arviointiasetelma
Arviointiasetelma
 • Perimmäinen kysymys on:

Mitä olisi tapahtunut alle 25-vuotiaille ilman yhteiskuntatakuuta?

 • Jos tähän kysymykseen kyetään vastaamaan, yhteiskuntatakuun vaikutukset selviävät vertaamalla vastausta toteutuneeseen kehitykseen. Arvioinnissa tarvitaan vertailuryhmä, jonka voidaan ajatella uskottavasti kertovan, mitä alle 25-vuotiaille olisi tapahtunut, jos takuuta ei olisi otettu käyttöön
   • Tästä syystä kaikkiin kohdistuvia politiikkamuutoksia tai henkilöiden/alueiden vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvia politiikkamuutoksia on lähes mahdoton arvioida luotettavasti
   • Ikä on kuitenkin erinomainen jaottelija kohde- ja vertailuryhmiin
 • Arviointimenetelmänä Difference-in-differences eli muutosten muutos
   • Menetelmä puhdistaa ryhmien väliset tasoerot ja kaikkia koskettavat talouden suhdannevaihtelut
   • Vaatii kuitenkin sen, että vertailu- ja kohderyhmän työllisyys- ja työttömyyskehitys vastaavat toisiaan ennen yhteiskuntatakuun käyttöönottoa
mik muuttui 1
Mikä muuttui_1
 • Työnhakusuunnitelmia ennen 3 kk työttömyyttä 30 prosentille vuonna 2004 => 70%:lle vuonna 2006
 • Nuorten käyntivälit työvoimatoimistossa tihentyivät yhteiskuntatakuun myötä tihentyneet
mik muuttui 3 toimenpiteisiin osallistumisen hasardi alle 25v
Mikä muuttui_3: Toimenpiteisiin osallistumisen hasardi alle 25v

Työvoimakoulutus

Tukityöllistäminen

vaikutuksia kuukaudet
Vaikutuksia: kuukaudet

- Aineisto; vuodet 2000-2008, ikäryhmät 21-24 ja 26-27, koko ikäluokka

- Ryhmävaikutukset yksivuotistasolla

- Kontrollimuuttujat 42kpl: maahanmuuttaja (lähialue, EU, OECD, Jugoslavia-Irak-Iran_Somalia, muu), koulutus (keskiaste, ei koulutusta), vanhempien tiedot lapsen ollessa 14v (biologisuus, työllisyys, tulot, koulutusdummyt), sukupuoli, asuinseutukunnan työttömyysaste, asuinmaakuntadummyt

yhteenveto nyt 2005 uudistuksesta
Yhteenveto NYT 2005 -uudistuksesta
 • Tähänastisten tulosten perusteella yhteiskuntatakuun käyttöönotto on lisännyt 21-24v nuorten vuosittaista työssäoloa keskimäärin 0.5-1 viikolla
   • ~ 2300- 4600 henkilötyövuotta, mitä vastaa 1-2 prosenttiyksikön kasvu ko. ikäryhmän työllisyysasteessa
   • Vaikutukset kasvavat ajassa - käynnistämisvaikeuksia?
 • Joitakin pienempiä vaikutuksia havaittavissa työvoimakoulutuksessa ja laajassa työttömyydessä
 • Vielä kovin alustavaa … jatkossa
   • Heterogeeniset vaikutukset – keihin uudistus vaikutti?
   • Kestotarkastelut – uhkavaikutus?
   • Eri toimenpiteiden vaikutukset?
   • Muut tulemat: koulutukseen hakeutuminen, terveys, rikollisuus …
5 lopuksi hajanaisia ajatuksia seurantaan ja arviointiin
5. Lopuksi hajanaisia ajatuksia seurantaan ja arviointiin
 • Alustavat aineistot seurantaa varten löytyvät ministeriöistä
 • Työttömien seuranta työttömyysjakson alusta lähtien yleisesti käytetyin menetelmin
   • eloonjäämisfunktio (~virta yli koko työttömyysjakson)
   • hasardi (kertoo suoraan toimenpiteiden kohdentamisen kaikissa työttömyyden kestoluokissa)
 • Varhaisen aktivoinnin kielteisten vaikutusten seuraaminen
   • Uhkavaikutus: koko ikäluokka seurantaan (työttömäksi ilmoittautuvien osuus ikäluokasta tms.)
   • Lukkiutumisvaikutus: työttömänä ja toimenpiteissä vietetyn ajan keston seuraaminen eri ryhmissä
 • Jo seurannassa voi käyttää sopivaa vertailuryhmää … arvioinnissa sitten viimeistään!
   • Huolellinen arviointi vasta muutaman vuoden päästä, jotta (a) kaikki mahdolliset aineistot ovat käytössä ja (b) vaikutukset ehtivät syntyä…
 • Mikä muuttui?
 • Huomionarvoisia: Alueelliset erot, vuoden sisällä eri aikoina alkaneet työttömyysjaksot
motivointia
Motivointia
 • Korkea nuorisotyöttömyys
  • EU: 22.1% (2012)
  • Suomi : 20.1 % (15-24v), 31.7% (15-19v)
 • Nuorten pahoinvointi - vuonna 1987 syntyneistä 21 vuoden ikään mennessä
  • 40%:lla on mielenterveysongelmia; 20% saanut psykiatrista erikoissairaanhoitoa tai lääkitystä mielenterveysongelmaan
  • 26% on saanut merkintöjä joko lievistä rikkomuksista tai tuomioista

(Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012)

 • Nuorten yhteiskuntatakuu laajenee vuonna 2013
 • EU-komission suunnitelmissa European Youth Guarantee