menad ment i marketing usluga l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MENADŽMENT I MARKETING USLUGA PowerPoint Presentation
Download Presentation
MENADŽMENT I MARKETING USLUGA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

MENADŽMENT I MARKETING USLUGA - PowerPoint PPT Presentation


 • 475 Views
 • Uploaded on

MENADŽMENT I MARKETING USLUGA. Predavači: Prof. dr Čedomir Ljubojević Doc. dr Saša Jovanović. Literatura. Osnovna literatura: Ljubojević Č., Marketing usluga, Stylos, Novi Sad, 2002. Dopunska literatura:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MENADŽMENT I MARKETING USLUGA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
menad ment i marketing usluga

MENADŽMENT I MARKETING USLUGA

Predavači:

Prof. dr Čedomir Ljubojević

Doc. dr Saša Jovanović

literatura
Literatura

Osnovna literatura:

 • Ljubojević Č., Marketing usluga, Stylos, Novi Sad, 2002.

Dopunska literatura:

 • Sudžuk D, Rabasović B., Marketing usluga, Visoka škola strukovnih studija, Valjevo, 2010.
 • Kancir R., Marketing usluga, Visoka škola strukovnih studija, Beograd, 2008
 • Veljković S., Marketing usluga, Ekonomski fakultet, Beograd, 2009.
 • Kotler Ph., Strategic marketing for nonprofit organizations, Prentice Hall, New Jersey, 1996
 • Irons K., Managing service companies : strategies forSuccess, Addison-Wesley, 1994
nastavne jedinice
NASTAVNE JEDINICE
 • POJAM I KARAKTERISTIKE USLUGE
 • USLUGA I USLUŽNA EKONOMIJA
 • USLUŽNI MARKETING
 • KVALITET USLUGE
 • SATISFAKCIJA POTROŠAČA USLUGA
 • STRATEGIJA ZADRŽAVANJA POTROŠAČA
 • DIZAJN I POZICIONIRANJE USLUGE
 • PROMOCIJA NEOPIPLJIVIH PROIZVODA
 • KANALI DISTRIBUCIJE USLUGA
 • STRATEGIJA CENA USLUGA
 • USLUŽNI AMBIJENT, LJUDI:ZAPOSLENI I POTROŠAČI
 • USLUŽNA STRATEGIJA
evolucija prirode rada daniel bell
Evolucija prirode radaDaniel Bell
 • Agrarna borba protiv prirode
 • Industrijska borba protiv prerađene prirode
 • Postindustrijska uslužna borba između ljudi
uslu ni sektor
Uslužni sektor
 • TERCIJALNI: RESTORANI, HOTELI, BERBRI, KOZMETIČKI SALONI, ...
 • KVARTALNI: TRGOVINA, TRANSPORT I KOMUNIKACIJE, FINANSIJE I ADMINISTRACIJA
 • KVINTALNI: ZDRAVSTVO, OBRAZOVANJE I REKREACIJU
zna aj uslu nog sektora
Značaj uslužnog sektora

Poljoprivredne

jedinice

Državna uprava

poslovne

potročšači

Transport i

komunikacije

Prerađivačke

jedinice

društvene

trgovina

lične

PRIMARNI I SEKUNDARNI

SEKTOR

FINALNA

POTROŠNJA

SEKTOR USLUGA

faktori koji su uticali na rast uslu nog sektora
Faktori koji su uticali na rast uslužnog sektora
 • Promena stila života: povećano bogtstvo, povećano slobodno vreme, veće učešće žena u stopi zaposlenosti
 • Promena sveta: viši standardi kvaliteta života, produžen životni vek, ekološka orijentsanost
 • Tehnološke promene
definicija usluge
Definicija usluge
 • Usluga je aktivnost ili niz aktivnosti više ili manje opipljive, koje se često, (ne uvek) događaju u interakciji potrošača i isporučioca usluge ili fizičkih resursa ili roba, ili sistemakompanije koja pruža uslugu, koje su predviđene da rešavaju probleme potrošača.
komponente uslu nog paketa
Komponente uslužnog paketa

Uslužni

proizvod

Uslužna

isporuka

Fizički

proizvod

Uslužno okruženje

u esnici u uslu noj aktivnosti
Učesnici u uslužnoj aktivnosti

A= proizvođač usluge

B =KORISNIK

C=OBJEKAT (informacija, stvar, lična karakteristika)

karakteristike usluga

Neopipljivost

Nedeljivost

Karakteristike

usluga

Varijabilnost

Prolaznost

Karakteristike usluga
marketing miks usluga
Marketing miks usluga
 • Proizvod
 • Cena
 • Promocija
 • Distribucija
 • Fizička sredina
 • Proces
 • Ljudi