Luftv gsinfektioner hos f rskolebarn
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Luftvägsinfektioner hos förskolebarn. Katarina Hedin Specialist i allmänmedicin, Med Dr Växjö. Halmstad 20100602. Monto AS, Ullman BM. JAMA 1974;227:164-9. Dagar med rapporterade symtom. procent. Hedin K et al. Scand J Prim Health Care 2006;24:98-103.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - abra-barker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Luftv gsinfektioner hos f rskolebarn

Luftvägsinfektioner hos förskolebarn

Katarina Hedin

Specialist i allmänmedicin, Med Dr

Växjö

Halmstad 20100602Dagar med rapporterade symtom

procent

Hedin K et al. Scand J Prim Health Care 2006;24:98-103.


Läkarbesök och antibiotikabehandling vid infektionsepisod

procent

Hedin K et al. Scand J Prim Health Care 2006;24:98-103.


Diagnoser i prim rv rden vid luftv gsinfektioner
Diagnoser i primärvården vid luftvägsinfektioner

procent

Andre et al. Scand J Infect Dis 2005;37:863-69.F rdelning av 18 m nadersbarn efter antal dagar med symtom under m naden
Fördelning av 18-månadersbarn efter antal dagar med symtom under månaden

procent

Hedin et al Acta Pediatrica 2007;96:1059-1063


Procent dagar man varit hemma och dagar d socialf rs kringen anv nts
Procent dagar man varit hemma och dagar under månadendå socialförsäkringen använts.

procent

Hedin K et al. Scand J Prim Health Care 2006;24:98-103.


Barnomsorg i grupp
Barnomsorg i grupp under månaden

 • ökar risken för luftvägsinfektioner

 • har störst påverkan på barn

  yngre än tre år

 • 20-30% av luftvägsinfektionerna förklaras av förskolevistelsen i sig

Fleming et al. Pediatrics 1987;79:55-60.

Hurwitz et al. Pediatrics 1991;87:62-9.

Nafstad et al. Pediatrics 1999; 103:753-8.


M jliga riskfaktorer
Möjliga riskfaktorer under månaden

Barnets ålder – åldern är den starkaste riskfaktorn

Timmar per vecka

Tid i barnomsorg

Barntäthet


M jliga riskfaktorer1
Möjliga riskfaktorer under månaden

 • Barngruppernas storlek

 • Barngruppernas struktur

 • Utevistelse och utomhusmiljö

 • Inomhusmiljö (?) (ventilation, lekytor, köksutrymmen mm)

 • Hygienrutiner fr.a handtvätt o blöjbyten


Riktlinjer p f rskolorna
Riktlinjer på förskolorna under månaden

viktade data


Effekter av intervention

Störst effekt i småbarnsgrupper (<2-3 år) under månaden

Över lag blygsamma till måttliga effekter

Bättre effekt på gastroenteriter än luftvägsinfektioner

Breda interventionsprogram gör det svårt att uttala sig om effekten av enskilda åtgärder.

Effekter av intervention


Handdesinfektion
Handdesinfektion under månaden

 • Handsprit till förskolebarn och förskolepersonal

 • 30 veckor under vinterhalvåret 2004-2005

 • Frånvaron pga infektioner minskade med 12 %

Lennell et al. Acta Paediatrica 2008;97:1672-80


Handdesinfektion forts
Handdesinfektion forts under månaden

Antag att ett barn är på förskolan 30 timmar

per vecka:

 • Sjukfrånvaron minskar från 5,3 till 4,7 dagar

 • Kostnaden för VAB minskar med 192 miljoner kronor (data från 2005)

 • Handspritskostnad för ca 8750 förskolor ca 10 miljoner kronor

Lennell et al. Acta Paediatrica 2008;97:1672-80


Faktorer av betydelse f r l gre sjukfr nvaro
Faktorer av betydelse för lägre sjukfrånvaro under månaden

Odds ratio

Hedin et al 2010;11:180-86


B rarskap i olika ldrar
Bärarskap i olika åldrar under månaden

procent


B rarskap av s p hos friska
Bärarskap av under månadenS.p hos friska

 • Förskolebarn 7-11%

 • Skolbarn 6-8%

 • Vuxna <1%

 • Utbrott av infektioner med S.p kan snabbt ge ett bärarskap på över 60%

Strömberg et al. Scand J Infect Dis 1988;20:411-7.

Gunnarsson et al. Scand J Prim Health Care 1997;15:149-55.

Falck G. Pediatr Infect Dis J 1992;11:914-9.


ad