czarnorzecko strzy owski park krajobrazowy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy - PowerPoint PPT Presentation


  • 128 Views
  • Uploaded on

Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy. Położenie. Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy' - abner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
po o enie
Położenie

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

 położony  jest w województwie podkarpackim, na Pogórzu Strzyżowskim i Dynowskim. Utworzony w 1993 r. Wchodzi w skład Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych. Rolę otuliny parku pełni Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu.

cenne zabytki
Cenne zabytki

Zabytki architektury to zamek ,,Kamieniec” , cerkwie w Węglówce i Rzepniku, kościół z zabytkowym cmentarzem w Łączkach Jagiellońskich oraz zespoły dworsko pałacowe w Bratkówce i Łękach Strzyżowskich. Ponadto w Węglówce znajduje się jedna z najstarszych kopalń naftowych. W rzeszowskiej części parku godne uwagi są m.in. cerkwie w Bonarówce i Oparówe, kościół w Kozłówku i dworek w Kobylem z parkiem.

cie ka przyrodnicza przy zamku kamieniec
Ścieżka przyrodnicza Przy Zamku Kamieniec

OPIS TRASY ŚCIEŻKIIdąc od strony Zamku mijamy karczmę "U Jana", tuż za ogrodzeniem skręcamy w prawo wchodząc na drogę polną, która po kilkudziesięciu metrach prowadzi wąwozem do wejścia na ścieżkę. Tu znajduje się tablica z informacją o ścieżce, po zapoznaniu się z nią kierujemy się prosto gdzie udeptana ścieżka prowadzi nas do przystanku Nr l. Teren od wejścia na ścieżkę charakteryzuje się pięknymi widokami na masyw Królewskiej Góry (541 m n.p.m.), wieżę telewizyjną na Suchej Górze (585 m n.p.m.) oraz ruiny Zamku Kamieniec. Zwraca również uwagę stary samotny drewniany budynek mieszkalno-gospodarczy (obecnie gospodarstwo agroturystyczne "Borówka"). Na licznych wierzchołkach jodeł widoczne skupiska zawsze zielonej jemioły.

cie ka przyrodnicza zamek kamieniec prz dki
Ścieżka Przyrodnicza Zamek Kamieniec - Prządki

Dojazd i  dojście do ścieżkiŚcieżka położona jest w odległości 8 km od Krosna, pomiędzy zamkiem "Kamieniec" a rezerwatem przyrody "Prządki" w Czarnorzekach. Dojechać do niej można autokarem, samochodem, rowerem lub kursowym autobusem PKS relacji Krosno - Odrzykoń Podzamcze lub każdym autobusem do miejscowości Czarnorzeki i stamtąd 200 m pieszo do parkingu przy rezerwacie "Prządki". Do ścieżki można również dojść pieszo zielonym szlakiem turystycznym z Krosna i Strzyżowa oraz niebieskim od strony Wiśniowej.

rezerwat przyrody prz dki im henryka widzi skiego
Rezerwat przyrody Prządki im. Henryka Świdzińskiego

Utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 lutego 1957 roku dla "...zachowania ze względów naukowych i krajobrazowych grupy skał piaskowcowych wyróżniających się charakterystycznymi formami, wytworzonymi wskutek erozji eolicznej" (MP, nr 18 1 1957r, poz. 143)Teren rezerwatu w całości leży w gminie Korczyna, na pograniczu wsi Czarnorzeki i Korczyna, tuż przy drodze Krosno-Rzeszów.Zajmuje on wschodnią część grzbietu będącego działem wodnym dla potoku Marcinek i Czarnego Potoku. Najwyżej położony punkt rezerwatu znajduje się na wysokości 520 m.npm. Grunty wchodzące w jego skład stanowią własność Skarbu Państwa i są zarządzane przez Nadleśnictwo Kołaczyce podlegające Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Bezpośredni nadzór nad chronionym obiektem sprawuje leśniczy Leśnictwa Odrzykoń.Rezerwat jest położony w obrębie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego i stanowi jedną z największych jego atrakcji.Aktualna powierzchnia chroniona wynosi 13,63 ha i obejmuje grupy ostańców skalnych wraz z przylegającym do nich lasem.

rezerwat przyrody g ra che m
Rezerwat przyrody Góra Chełm

Rezerwat został ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 14 czerwca 1996 r. /Monitor Polski Nr 41 z 5 lipca 1996 r/.

Celem jego ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasów bukowych porastających górę Chełm (528 m n.p.m.) oraz wspaniałych terenów źródliskowych (w tym wód mineralnych).

Rezerwat "Góra Chełm" usytuowany jest na Pogórzu Strzyżowskim, pomiędzy potokiem Stępinka - dopływem Wisłoka a górą Klonową. Leży na terenie gminy Frysztak i Wiśniowa, w Nadleśnictwie Strzyżów, Leśnictwo Cieszyna, w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym.

W rezerwacie występują m.in. następujące rośliny chronione: wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi, tojad mocny, listera jajowata, gnieźnik leśny.

Dogodne warunki do życia znalazło tu wiele gatunków zwierząt, m.in.: sarny, dziki, borsuki, jastrzębie, krogulce, sowy uszate, grubodzioby.

rezerwat przyrody herby
Rezerwat przyrody Herby

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z 1999r. uznaje za rezerwat przyrody pod nazwą "Herby" obszar lasu o powierzchni 145,85ha, położony w granicach gmin Frysztak i Wiśniowa, w Nadleśnictwie Strzyżów w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym.

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych oryginalnych wychodni skalnych zlokalizowanych na grzbiecie pasma Herbów, porośniętego lasami grądowymi i buczyną, odsłoniętych utworów skalnych oraz malowniczego przełomu Wisłoka - "Bramy Frysztackiej".

Rezerwat obejmuje fragment pasma górskiego wchodzącego w skład Pogórza Dynowskeigo, rozciągniętego przełomowym odcinkiem rzeki Wisłok. Wschodnia część rezerwatu obejmuje wzgórze Herby o wyrównanej powierzchni grzbietowej z kilkoma kulminacjami osiągającymi wysokość 350 - 450 m n.p.m. Grzbiet ten obniża się stopniowo w kierunku doliny Wisłoka, nad którą wznosi się 120-220m. Zachodnią część rezerwatu stanowi przełomowy odcinek Wisłoka oraz ograniczające go od zachodu wzniesienie Kopalina, osiągające wysokość 355m n.p.m.

flora
Flora

Całe Pogórze Dynowskie ze swoją unikalną przyrodą i

naturalnymi krajobrazami należy do Czarnorzecko- Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Park ten o powierzchni 25784 ha zajmuje pograniczne tereny trzech byłych województw. Na jego terenie w formach pojedynczych występują pomniki przyrody. Do nich zaliczyć należy dęby, jesiony, lipy wpisane do rejestru przez konserwatorów przyrody, a spotkać je można m.in., w głównej wsi naszej gminy - Nozdrzcu. Znajdują się tam 4 lipy szerokolistne, 5 dębów szypułkowych oraz miłorząb dwuklapowy.

fauna
Fauna

W siedliskich lasach żyją dość liczne gatunki ptaków: gile, sowy, sójki, drozdy, zięby, jastrzębie, dzięcioły oraz przepiórki. Natomiast na terenach zamieszkanych można spotkać m.in.: słowiki, jaskółki, wróble, szczygły, zimorodki, sikorki, sroki, gawrony i kawki. Do zwierząt zamieszkujących te tereny m.in. należą: sarny, jelenie, dziki, lisy, borsuki, bobry, wiewiórki, a nawet wilki. W rzekach można spotkać - co powinno zainteresować wędkarzy - jelce, klenie, leszcze, okonie, płotki, strzelby potokowe, szczupaki, ukleje, wierzbówki, węgorze, a nawet raki.

r d a
Źródła:

http://www.siedliskanadsanem.republika.pl

http://pl.wikipedia.org

http://www.parkikrosno.pl

prezentacj wykona y
Prezentację wykonały:

-Oktawia Pelczar

-Karolina Juszczęć

-Natalia Krzysik