MOTIVAČNÍ WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA POPULARIZACI TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

MOTIVAČNÍ WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA POPULARIZACI TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ Mgr. Jindřiška Karásková Ostrava 22.6.2011. Představení lektorů – konzultantů personální agentury Specialist Service s.r.o. Představení účastníků – studentů a jejich očekávání.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - abla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

MOTIVAČNÍ WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA POPULARIZACI TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ

Mgr. Jindřiška Karásková

Ostrava 22.6.2011


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

Skupinové cvičení agentury Specialist Service s.r.o.“Slova a vize”

 • Rozdělte 9 slov do 3 skupin tak, aby v každé skupině byla slova, ke kterým lze přiřadit 4.nadřazený pojem, který tuto skupinu slov určitým způsobem spojuje. (15 min.)

 • Následně se dohodněte, kterou z daných trojic použijete pro tvorbu strategie určitého podniku.

 • Vytvořte strategii důlního, strojírenského, hutního, IT nebo stavebního podniku.

 • Prezentujte ostatním svou strategii (6 min.)


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

Skupinové cvičení agentury Specialist Service s.r.o.“Slova a vize” bylo zaměřené na

?


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

PRACOVNÍ TRH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE agentury Specialist Service s.r.o.

 • Struktura průmyslu, významní zaměstnavatelé

 • Nejžádanější profese a jejich finanční ohodnocení, benefity

 • Kritéria pro výběr zaměstnanců na technické pozice

 • Kariéra v zahraničním podniku


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji agentury Specialist Service s.r.o.nejnižší.

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji x medián, 1.decil, 9.decil

Mzda x plat

Mzdové průzkumy (Trexima)

Pracovní smlouvy + mzdové výměry

Dohoda o provedení práce, dohoda o provedení pracovní činnosti

Nástupní mzda (u technických oborů)


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

nižší. agentury Specialist Service s.r.o.

Průměrná měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2011 v Moravskoslezském kraji vzrostla meziročně o 2,0 %. Měsíční mzda spočítaná jako podíl vyplacených mzdových prostředků a počtu zaměstnanců (přepočtené stavy na normální délku pracovní doby) na pracovištích firem a organizací MSK dosáhla výše 21 515 Kč a je v mezikrajském srovnání po Praze, Středočeském, Jihomoravském a Plzeňském kraji pátá nejvyšší. Naopak její již zmíněná meziroční dynamika je po Ústeckém a Plzeňském kraji třetí nejnižší.Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, prémií a odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.Z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, politiku zaměstnanosti a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

Skupinov agentury Specialist Service s.r.o.á diskuse:

 • Požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů

 • Pojem KOMPETENCE

 • Jaké kompetence hrají roli v uplatnění absolventů?


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

Skupinové cvičení agentury Specialist Service s.r.o.

“Technický projekt domu”


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

agentury Specialist Service s.r.o.Technický projekt domu” – zadání 1.části:

Ze stavebnice postavte dům.

Zapište postup stavby a podobu domu.

Připravte si prezentaci svého návrhu, kterou přednesete publiku.

Na splnění úkolu máte 35 min.


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

agentury Specialist Service s.r.o.Technický projekt domu” – zadání 2.části:

Podle popisu/návodu postavte dům.

Na splnění úkolu máte 20 min.


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

agentury Specialist Service s.r.o.Technický projekt domu” –3.část:

Prezentace Vašeho návrhu a porovnání Vaši stavby se stavbou, která vznikla podle Vašeho popisu.

Max. 10 min. na jednu prezentaci a rozbor


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

Závěr: agentury Specialist Service s.r.o.

 • Jak jste s výsledkem spokojeni?

 • Jak fungovala spolupráce ve skupině?

 • Co plnění cíle přispívalo a co brzdilo?

 • Došlo ke konfliktům; pokud ano, k jakým a jak to ovlivnilo průběh stavby?

 • Byly dodrženy instrukce; pokud ne, tak proč?

 • Byl dohodnut nějaký postup a ve které chvíli?

 • Nakolik se zapojili jednotliví členové družstva?

 • Jste spokojeni se zapojením svým a ostatních?

 • Došlo k rozdělení rolí?

 • Využili jste přirozených schopností členů družstva?

 • Ovlivňoval postup práce ostatní družstva a čím?

 • Co jste se dozvěděli o sobě i ostatních?

 • Co zúročíte při další práci?

6


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

Kdybych si mohl vybrat práci/pracovní místo bez ohledu na své studijní zaměření, jak bych volil? Proč?

v technické oblasti,

 • „průřezové pozice“,

 • jiné povolání, které přímo nesouvisí s vystudovaným oborem

6


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

Plusy a mínusy technického povolání své studijní zaměření, jak bych volil? Proč?

?

6


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

Skupinové cvičení KAČENKA své studijní zaměření, jak bych volil? Proč?

Vaším úkolem je složit co největší počet papírových skládanek podle uvedeného návodu. Důležité je, aby Váš výtvor co nejvěrněji kopíroval nakreslený vzor. Formát papíru, z něhož se Kačenky skládají, je čtvercový.

Na skládání máte 20 minut a do výsledného hodnocení budou započteny pouze ty výrobky, které budou zcela dokončeny.


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

Skupinové cvičení KAČENKA své studijní zaměření, jak bych volil? Proč?

Diskuse k výsledkům skupinové práce, co Vám bránilo nebo naopak co Vám pomáhalo?

Je pro studium technický oborů nutná manuální zručnost?

Jaké zjištění Vám toto skupinové cvičení přineslo?


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

Závěrečná diskuse své studijní zaměření, jak bych volil? Proč?

a

vyhodnocení práce skupin


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

Děkujeme za spolupráci a pozornost. své studijní zaměření, jak bych volil? Proč?

MGR. JINDŘIŠKA KARÁSKOVÁ

MGR. PETRA JUŘICOVÁ

SPECIALIST SERVICE, S.R.O. WWW.SPECIALIST.CZ TELEFON: +420 597 479 235