slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
- der du vokser som menneske PowerPoint Presentation
Download Presentation
- der du vokser som menneske

play fullscreen
1 / 16

- der du vokser som menneske

177 Views Download Presentation
Download Presentation

- der du vokser som menneske

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. - der du vokser som menneske Internasjonal engelsk - tilbys i Vg2 og Vg3Samfunnsfaglig engelsk *Engelsk litteratur og kultur ** Bygger på faget internasjonal engelsk.

 2. Globalisering/Internasjonalisering

 3. Dagens Næringsliv melder: Taper milliarder på elendig engelsk • Bedrifter går glipp av gigantavtaler på grunn av dårlige kunnskaper i fremmedspråk. - Språk må tas mer på alvor i næringslivet, sier eksperter. • Ikke så flinke likevel……. De færreste har den spisskompetansen de har behov for i arbeidslivet, påpeker forsker….. • - Det er noe helt annet å være flink i engelsk når man er på ferie i utlandet enn når man skal presentere noe i jobbsammenheng. Da kreves det langt mer, sier direktøren for…..

 4. Hvorfor velge mer engelsk enn det du får av obligatorisk engelsk i Vg1? • 1. De fleste studier har aktuelle lærebøker på engelsk • 2. Gir deg fordeler ved studier i utlandet Fortrinn ved ansettelser og lønn • 2. Næringslivet på Sørlandet melder at kommunikasjon med internasjonale kunder i hovedsak foregår på engelsk(35 land – NODE) • 3. Unge arbeidstakere som ansettes er ikke gode nok i engelsk- Kontrakter tapes- Ansatte må kurses i engelsk

 5. Når trenger du gode ferdigheter i engelsk ?

 6. Lyst til å ble enda bedre i engelsk?

 7. Internasjonal engelsk • Hvorfor har engelsk posisjon som verdensspråk? • Engelsk og amerikansk historie • Engelsk i en globalisert verden • Engelsk i arbeidslivet • Utvid ditt ordforråd og bli tryggere i kommunikasjon på engelsk

 8. English Social Studies Vg3 From The American Revolutionto Scottish Devolution…

 9. English Social Studies Vg3 Eventsthatchangedtheworld and shaped whatgoesontoday:

 10. English LiteratureVg3 From Hamlet to Harry Potter…

 11. English Literature Vg3 … and after:

 12. - der du vokser som menneske Kinesisk nivå IProgramfag som 3. fremmedspråk

 13. Kinesisk kan læres på mange måter, f.eks. skuespill…..

 14. Strålende eksamenskarakterer i kinesisk…

 15. Lyst til å lære kinesisk ? • Kina er verdens raskest voksende økonomi og Norges største handelspartner i Asia • Mange bedrifter på Sørlandet er representert i Kina og har behov for økt forståelse av både språk og kultur • Med kinesisk skaffer du deg et konkurranse fortrinn på arbeidsmarkedet • Kinesisk er verdens største talte språk. Hver femte person i verden har kinesisk som morsmål! Du vil møte kinesere på skole, ferie og gjennom jobben

 16. Er kinesisk vanskelig å lære? • Både kinesisk og norsk har tonene, som gjør det enklere for dere å lære kinesisk. • Norsk har flere tusen stavelser, det er bare rundt 400 ulike stavelser på kinesisk. • Enkel grammatikk: ingen kjønn, ingen kasus, ingen endring av verbet etter pronomen, kinesisk verb bøyes ikke i tid, og adjektivene bøyes ikke i grad! • Lære deg å skrive kinesisk tegn. Det er gøy! • Husk at du får tilleggspoeng når du velger 3. fremmedspråk som programfag. • Godt valg!